Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Hays vergroot de kans op werk voor jongeren

Hays heeft zich gecommitteerd aan het zogeheten Werkakkoord. Robert van Veggel, Managing Director Hays Nederland heeft op 31 maart 2015 in het bijzijn van ministers Lodewijk Asscher en Jet Bussemaker zijn handtekening gezet onder het akkoord.

Waarom sluit Hays een Werkakkoord af?
Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het vergroten van kansen voor jongeren op werk. De vraag naar werk wordt echter vooral bepaald door economische groei, maar werkgevers kunnen ook wat doen. Denk hierbij aan het aanbieden van stageplekken, leer-werktrajecten, praktijklessen, opleiding etc. In een werkakkoord wordt vastgelegd hoe een organisatie haar steentje wil en kan bijdragen als het gaat om het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

Hays is één van de grootste recruitmentbureaus wereldwijd en heeft als missie om de ‘’wereld van werk’’ te verbeteren vanuit de kernwaarden ‘’ambitious, inquisitive, expert en passionate about people’’. Hays onderkent dat jongeren extra aandacht nodig hebben om een succesvolle start te maken in hun carrière en zet zich daar graag voor in, nationaal en internationaal. Vaak door middel van onderzoek, maar ook door onze kennis van de arbeidsmarkt te delen en in te zetten ten behoeve van anderen.

Onze recruitment experts vormen de verbinding tussen hoogopgeleide kandidaten en opdrachtgevers: zij weten als geen ander wat de eisen zijn die de arbeidsmarkt stelt aan hoogopgeleiden, welke trends zichtbaar zijn, hoe vraag en aanbod tot elkaar komen en wat opdrachtgevers belangrijk vinden bij een kandidaat. Daarnaast is Hays het meest gevolgde recruitment bedrijf ter wereld op LinkedIn. Hays is daarmee dé expert op het gebied van het inzetten van social media ten behoeve van recruitment. Deze expertise willen we graag delen met  jongeren door hen te adviseren over het effectief benutten van social media en personal branding.

Hays Nederland committeert zich aan afspraken omtrent:

  • deelname van jongeren aan de arbeidsmarkt tijdens hun studie in de vorm van leer- werktrajecten en stages
  • opleiding en ontwikkeling van jongeren op het gebied van recruitment
  • de voorbereiding van (bijna) afgestudeerden op toetreding tot de arbeidsmarkt.
  • de ontwikkeling van digitaal beschikbare kennisdocumenten, praktische workshops en trainingen