Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Baan van de Toekomst

Achtergrond

Hays doet grootschalig onderzoek naar de arbeidsmarkt van de toekomst. In eerder onderzoek is ingezoomd op de sectoren: Finance, IT, Engineering & Technology en Oil & Gas. In het huidige onderzoek nemen we de logistieke & supply chain sector onder de loep.

De basis voor het onderzoek werd gelegd door toonaangevende futurologen. Zij hebben voor de bovengenoemde sectoren een toekomstschets gemaakt waarin ontwikkelingen die de sector gaan veranderen in de komende vijftien tot twintig jaar worden besproken. De toekomstschetsen worden als onderdeel van het onderzoek opgenomen in het rapport.

Aan de hand van de toekomstschetsen is een serie stellingen voorgelegd aan specialisten, werkzaam in de betreffende sectoren. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod zoals werkgelegenheid, carrièreperspectief en de invloed van (geopolitieke) internationale ontwikkelingen op de positie van Nederlandse werknemers. De stellingen gingen ook in op de gewenste kennis en competenties, op de vraag of het huidige kennisniveau  van werknemers in de sectoren ook in 2030 nog volstaat en natuurlijk op inhoudelijke veranderingen van het vak en de sectoren zelf.