Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Een tweede sollicitatiegesprek

Het eerste sollicitatiegesprek is vlot verlopen. U bent uitgenodigd voor een tweede gesprek. Hoe kunt u ook bij dit tweede gesprek succes boeken en ervoor zorgen dat u een werkaanbieding mag gaan aannemen?
 

tweede sollicitatiegesprek

Nu u zover gekomen bent, wordt uw kandidatuur ernstig in overweging genomen. De balans begint in uw richting over te hellen. U moet het dus opnieuw goed doen; een goede voorbereiding is de sleutel tot succes. Concentreer u op zelfs de kleinste details, het zal helpen om voorsprong te nemen op uw concurrenten.

Wat is het verschil tussen het eerste en tweede sollicitatiegesprek?

Het eerste sollicitatiegesprek wordt normaal door Human Resources geleid. Ze controleren uw academische achtergrond, uw vaardigheden en ervaring en letten erop dat die met het cv overeenstemmen. Probeer op voorhand de structuur van het tweede gesprek te weten te komen. Er zijn immers tal van mogelijkheden. Kom te weten waar recruiters op letten. Ofwel praat u met één persoon, misschien uw potentiële manager, of met verschillende kaderleden in een panelgesprek of een reeks individuele gesprekken. Wat ook de structuur ervan is, de gestelde vragen gaan over twee specifieke items:

 • Heeft u de nodige competentie voor de job? Hierbij wordt gekeken naar uw vaardigheden en ervaring, misschien wordt ook gekeken naar kennis die u tijdens uw opleiding hebt opgedaan.
 • Zal u passen bij de onderneming en goed met anderen kunnen samenwerken? Uw persoonlijkheid en de persoonlijke impact die u maakt, is wat u de baan zal opleveren; dit is veel belangrijker dan diploma’s. Wees dus uzelf en laat uw persoonlijkheid zien. Wees enthousiast, positief en eerlijk.


Doorgaans zijn de vragen grondiger dan in het eerste gesprek, dus u zult vollediger moeten zijn in uw antwoorden. U dient er dus van bewust te zijn welke lastige vragen er gesteld kunnen worden tijdens het gesprek.

Sollicitatiegesprek voorbereiden

Wanneer u naar een sollicitatiegesprek gaat wetende dat u uw huiswerk gedaan hebt, dan heeft u vertrouwen en is er minder kans op verrassingen. De voorbereiding moet gericht zijn op alle praktische en intellectuele aspecten van het gesprek. Kom er op voorhand achter waar de recruiters op letten voor een optimale voorbereiding.

 • Probeer de namen en titels van de interviewers op voorhand te weten te komen.
 • Controleer wanneer en waar het gesprek plaatsvindt en plan op tijd uw route.
 • Voorzie wat extra tijd voor uw reis en houd rekening met files of ander oponthoud. Noteer de telefoonnummers van de contactpersonen voor het geval uw plannen onverwacht wijzigen.
 • De eerste indruk is meestal een blijvende indruk. Zorg dat u er netjes en verzorgd uitziet. Draag als de functie daarom vraagt een pak, tenzij de sfeer bij je potentiële werkgever erg casual is.
 • Neem een kopie van uw cv, een pen en papier mee. Het is niet zeker dat de interviewer een kopie van uw eerste bezoek heeft.
   

Intellectuele aspecten

Bouw verder op belangrijke informatie die u de eerste keer verzameld hebt over de sector, de onderneming en uw mogelijke rol. Door het bestuderen van vakpublicaties, nieuwsberichten over recente gebeurtenissen, de website en het jaarverslag van de organisatie, leert u de organisatie, haar missie, doelstellingen, filosofie en managementstijl kennen. Kom meer te weten over de eisen die de werkgever stelt aan uw mogelijke rol zodat u vaardigheden, interesses en ervaring daarop kan afstemmen.

Algemene tips voor het tweede sollicitatiegesprek

Denk terug aan uw eerste gesprek.

 • Wat waren de hoofdpunten waarover gesproken werd? Bereid u voor met een nog grotere interesse voor die punten
 • Bekijk de informatie die u gegeven werd; brochures, presentaties, en wees klaar om antwoorden op hun vragen te geven
 • Welke vragen werden er gesteld? Welke vond u moeilijk? Wees bereid om dezelfde vragen opnieuw te beantwoorden. Een goede voorbereiding zal sterkere antwoorden opleveren, zelfs op traditionele vragen als “Waarom bent u geschikt voor deze positie?” en “Wat kunt u ons bieden?”. Bereid uzelf voor door middel van de STAR methode. Dit helpt u bij het tonen van uw communicatievaardigheden
 • Denk na over wat de interviewer probeert bijeen te sprokkelen door een bepaalde vraag te stellen en formuleer uw antwoord aan de hand daarvan. Probeer niettemin uw antwoorden net als vorige keer te formuleren. De interviewer zal immers notities gemaakt hebben
 • Dit interview biedt u de kans om de interviewer meer over uzelf te vertellen, om uw ideeën uit te drukken, eerder dan te praten over uw vaardigheden en ervaring zoals in het eerste gesprek. Wees ook innovatief; bedenk nieuwe voorbeelden en vragen.
 • Laat u niet afleiden. Concentreer u en luister goed naar de interviewer
 • Heb vertrouwen in uw kunnen, blijf kalm, bondig en ter zake, positief en enthousiast, weet wat uw vaardigheden en sterktes zijn en uit ze vol vertrouwen


Vragen die u moet stellen tijden het sollicitatiegesprek

Wanneer u vragen stelt toont u initiatief, enthousiasme en laat u zien geïnteresseerd te zijn in de functie. Enkele vragen die u kunt stellen zijn:

 • Wat verwacht men van mij tijdens de eerste zes maanden?
 • Hoe definieert u de bedrijfscultuur?
 • Welke ondersteuning krijg ik voor mijn professionele ontwikkeling?


Bereid ook enkele vragen voor die verband houden met informatie die tijdens het eerste gesprek werd gegeven. Indien u bijvoorbeeld kan vragen ‘Toen ik dhr. X vorige week ontmoette, sprak hij van project zus en zo, wat is de bijdrage van mijn team daarin?’, toont dat niet enkel uw enthousiasme, maar ook uw bereidheid tot luisteren. Stel vragen indien u twijfels hebt over de organisatie, de opleiding, het salaris of de locatie. Zorg ervoor dat u weet welke vragen u dient te stellen zodat het een conversatie wordt in plaats van een ondervraging.

Hays salariswijzer - hays.nl

Vergeet niet dat dit een dubbel proces is. Misschien vinden ze u goed, maar wat denk u van hen? Dat moet u te weten zien te komen. Maak van deze gelegenheid gebruik om personen te ontmoeten, installaties te bezoeken, bedrijfsfilosofieën te bestuderen en bijkomende vragen te stellen. Lijken de werknemers gelukkig, verveeld, overwerkt? Maar vooral, vindt u ze leuk? Dit zijn mensen waarmee u veel tijd moet doorbrengen. Het is dus beter om dat nu te weten te komen.

|