Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
 1. Ik ben
  Ik ben
 2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Aanbevelingen

Hays Global Skills Index

De mondiale economie herstelt zich langzaam en er is een toenemende vraag naar professionals. Echter, de kloof tussen vraag en aanbod van talent is wereldwijd voor het vijfde jaar op rij verslechterd, in Europa zelfs met 14%. Organisaties worstelen met het vinden van professionals die passen bij de uitdagingen die zij hebben, de loondruk neemt daardoor toe en de productiviteit en groei staan onder druk.

Op basis van de bevindingen van de Hays Global Skills Index 2016 en de ervaring van onze experts in 33 landen wereldwijd, heeft Hays 3 aanbevelingen geformuleerd om de druk op de arbeidsmarkt te doen laten afnemen.

Algemene bevindingen

 • Voor het vijfde jaar op rij is de druk op de mondiale arbeidsmarkt toegenomen. De druk op de arbeidsmarkt wordt voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen vraag naar professionals in tijden van een herstellende economie en daar tegenover het achterblijven van het aanbod. De kloof tussen vraag en aanbod groeide in Europa de afgelopen vijf jaar met maar liefst 14%.
 • In Nederland stijgt de index van 4,7 naar 5,7 met als grootste aandachtspunten de lage arbeidsparticipatie en de toegenomen loondruk in high skilled industries.
 • Vacatures blijven langer onvervuld, en de langetermijnwerkloosheid neemt toe. Werkzoekenden beschikken niet meer over up-to-date ervaring.
 • Het tekort aan talent heeft wereldwijd gevolgen voor productiviteit.
 • Investeringen in robotica en automatisering zouden kunnen helpen om het wereldwijde tekort aan vaardigheden te verkleinen.

Aanbevelingen

 • Zet kennismigratie in als wapen tegen de groeiende skills gap. Wij adviseren overheden en organisaties in kaart te brengen welke vaardigheden op de korte en lange termijn worden gemist. Het voor kennismigranten toegankelijker maken van de arbeidsmarkt kan snel voor verlichting zorgen.
 • Implementeer goed afgestemde opleidingen en trainingen om organisaties en werknemers ’future-proof’ te maken. Denk hierbij niet alleen aan het trainen van hard-skills maar juist ook aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, onderhandelingstechnieken en bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen.
 • De productiviteit kan verhoogd worden door het omarmen van technologie en het vergroten van de mate waarin werknemers zich verbonden voelen met de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn.