Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

Ontwikkelingen binnen de Trustmarkt

'Trustkantoren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Nederland als internationaal centrum voor kwalitatief hoogwaardige financiële dienstverlening en als kenniseconomie. Trustkantoren zijn een geïntegreerd onderdeel van de Nederlandse zakelijke en financiële dienstverlening. Daarnaast leveren zij onder toezicht van De Nederlandsche Bank een bijdrage aan de terugdringing van witwas-activiteiten en terrorismefinanciering.'

Nederland als vestigingsland
Aan het woord is Diederick Kavelaars, Recruitment Specialist Banking. 'Als vestigingsplaats voor verschillende en uiteenlopende holdingstructuren heeft Nederland een uitstekende reputatie opgebouwd. Ons land beschikt over een adequate financiële en fiscale infrastructuur voor de vestiging van internationaal opererende holdings. Dankzij het stabiele politieke en sociaaleconomische klimaat speelt Nederland een voortrekkersrol in de ontwikkeling van geïntegreerde internationale zakelijke en financiële dienstverlening. De ruime aanwezigheid van gekwalificeerde (internationale) belastingadviseurs, advocaten, notarissen, accountants, banken en trustkantoren draagt hiertoe bij.'

Kansen binnen die markt
'Ook in tijden van een minder economisch klimaat zijn het juist trustkantoren die stabiliteit en continuïteit vertonen. De Nederlandse trustmarkt is daarom nog steeds groeiende. Per eind 2010 zijn er 174 vergunning houdende trustkantoren die voorzien in ongeveer 1.700 arbeidsplaatsen. De verwachting is dat dit aantal de komende vijf jaar zal verdubbelen.'

Werken als trust professional
'De dienstverlening van de trustkantoren bestaat uit het verrichten van de administratie, domicilieverlening, het voorzien van bestuurders en het geven van elementaire juridisch ondersteuning. Een belangrijke taak van het trustkantoor is ook er voor zorg te dragen dat de doelvennootschap voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. Hiertoe hebben de trustkantoren zowel juristen als gekwalificeerde financiële medewerkers in dienst, professionals met een internationale outlook en ambities.'

Bankcarriere.nl
digitale nieuwsbrief, d.d. 19-10-2011

|

Volg Hays op social media