Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

Blinde vlek bij headhunters

Bedrijven moeten na 1 januari meer topvrouwen benoemen. Headhunters spelen daar te weinig op in. Wat gaat er mis?

“Topbazen weten de noodzaak van gerichte zoekacties niet voldoende over te brengen op hun headhunters”, zegt recruiter Ralf Knegtmans van executive-searchbureau de Vroedt en Thierry, dat veel werk maakt van diversiteit. “Het besef dat witte mannen in de toekomst schaarser zullen worden, dringt maar moeilijk door. De meeste ceo’s zijn in deze tijden met mindere economische groei niet zo strategisch ingesteld om tijdig op de nieuwe streefcijfers in te spelen.” Het slechts mondjesmaat aanleveren van vrouwelijke kandidaten kan headhunters duur komen te staan. Als ze niet snel zo veel mogelijk vrouwen zoeken, kunnen ze niet voldoen aan de toenemende vraag uit het bedrijfsleven. Bedrijven moeten in 2016 30% vrouwen in raden van besturen en raden van commissarissen hebben benoemd. De nieuwe wet kent weliswaar geen sancties, maar bedrijven moeten zich wel elk jaar verantwoorden.

De komende jaren komen er in het bedrijfsleven zo’n 600 topbenoemingen aan. Om aan de streefcijfers te voldoen, moet in de helft van alle benoemingen de voorkeur uitgaan naar een vrouw. “Wij merken in wervingsprocedures niets van een voorkeur voor man dan wel vrouw”, zegt woordvoerder Melanie Kool van executive-searchbureau Hays. “Onze klanten spreken geen voorkeur uit voor geslacht en onze consultants focussen zich enkel op het binnenhalen van elk talent.” Bij Hays is voor het aantal functies met een jaarsalaris van meer dan € 70.000 slechts 9% ingevuld door een vrouw. Kool: “Een groot deel van onze business zit in de sector hightech/techniek waar relatief weinig vrouwen te vinden zijn.” Bij headhunters in andere sectoren neemt de vraag naar vrouwelijke commissarissen toe, maar onduidelijk is in welke mat dit al gebeurt. Vier van de vijf grote headhunters verstrekken geen gegevens over het aantal gerichte zoekopdrachten en het aantal gerekruteerde vrouwen. “Ik verwacht dat de streefcijfers voor raden van commissarissen wel gehaald worden,” zegt Kilian Wawoe die als personeelsmanager bij een bank werkte. “Vrouwelijke commissarissen zijn minder bedreigend. Maar de heren in de raden van bestuur vinden het een stuk lastiger om vrouwen in hun midden toe te laten.”

Bij de meeste grote bedrijven gaat de voorkeur nog altijd uit naar mannelijke topkandidaten. “Veel diversiteitsprojecten bij ABN Amro en andere bedrijven worden met de mond geleden”, zegt Wawoe. “Zeker in Nederland zoeken mannen mannen.” De headhunter begint pas een zoektocht naar een vrouwelijke kandidaat als de ceo er een expliciete voorkeur voor uitspreekt. Slechts een aantal executive-searchbureaus heeft harde afspraken gemaakt met bedrijven over het vervullen van vacatures in disciplines waar je traditioneel te weinig vrouwen ziet. “Headhunters zijn geen wereldverbeteraars”, zegt Wawoe. “Ze dragen alleen kandidaten voor van wie ze vermoeden dat ze worden aangenomen. Mannen zijn doorgaans makkelijker te plaatsen dan vrouwen.” Selectiecommissies stellen bovendien vaak hogere eisen aan vrouwelijke kandidaten. “Ze zijn bij vrouwen op zoek naar het schaap met vijf poten”, zegt de bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit Pauline van der Meer Mohr. Wawoe: “De keuze valt bij selecties voor hoge posities nog te vaak op een ‘goeie vent’ met wie je gezellig een biertje kunt drinken. De inhoud telt minder.” Omdat ook bij veel bureaus voor executive search de mannen de overhand hebben, zijn de netwerken waaruit vrouwelijk talent geput kan worden vaak beperkt. “Headhunters streven ernaar om hooguit één vrouwelijke kandidaat voor te dragen naast drie of vier mannen”, zegt Knegtmans van De Vroedt en Thierry. “Hier wreekt zich een gebrek aan ervaring en een gebrek aan ambitie.”


Het Financieele Dagblad
krant, d.d. 17-12-2011
door: Jessica de Jong

|

Volg Hays op social media