Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

Wereldwijd chronisch tekort aan hoogopgeleiden
ondanks hoge werkloosheid

De wereld zit in een economische paradox. Veel landen worden op dit moment geconfronteerd met een hoge, stijgende werkloosheid, in combinatie met een chronisch tekort aan hooggeschoold personeel. Dit wordt veroorzaakt door een inflexibele arbeidsmarkt, kwaliteit van onderwijs en de economische crisis met als gevolg een nog hevigere wereldwijde concurrentiestrijd om talent en stijgende salarissen voor hooggekwalificeerd personeel.

Deze conclusies komen voort uit onderzoek van werving- en selectiebureau Hays en Oxford Economics. De ‘Hays Global Skills Index 2012’ geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en de beschikbaarheid van professionele competenties in de 27 belangrijkste economieën van de wereld.

Uit het onderzoek blijkt dat er in Nederland nauwelijks sprake is van een zogeheten ‘talent mismatch’, oftewel een lange termijn werkloosheid in combinatie met lang openstaande vacatures. Hieruit blijkt dat het beschikbare arbeidspotentieel in ons land over de vaardigheden beschikt waar werkgevers naar op zoek zijn. Ook is er in Nederland geen sprake van een algemene loondruk op de arbeidsmarkt. Daar tegenover staat dat er wel een hoge loondruk is binnen industrieën met een grote behoefte aan talent, zoals de technische en hightech sector. 

Het rapport toont dat elk onderzocht land wordt geconfronteerd met specifieke problemen op de arbeidsmarkt voor professionals. Zo hebben 16 van de 27 landen in zekere mate last van krapte op de arbeidsmarkt ondanks de wereldwijde economische vertraging. Als gevolg hiervan ontstaat looninflatie maar worden ook belangrijke functies niet ingevuld, waardoor verdere economische groei wordt tegengehouden. De zwaarst getroffen landen zijn Duitsland en de Verenigde Staten, met grote tekorten aan hooggeschoold personeel en tegelijkertijd een hoge werkloosheid. Aan de andere kant van de schaal, voornamelijk in de eurozone, zitten de landen met wat meer speelruimte op de arbeidsmarkt. Landen als Italië en België hebben het minst te maken met een tekort aan hoogopgeleiden.

Alistair Cox, CEO van Hays zegt: "De Hays Global Skills Index illustreert een belangrijke paradox in de wereld van hooggeschoolde arbeid. Veel landen hebben een hoge werkloosheid, maar werkgevers hebben grote moeite om voldoende hooggeschoold personeel te vinden voor specifieke functies. Ironisch genoeg heeft de wereld een tekort aan professionals die kunnen helpen bij het stimuleren van economische groei, en daarmee kansen kunnen creëren voor werklozen.”

De Hays Global Skills Index geeft elk land een score tussen de 0 en 10 op basis van zeven essentiële factoren die invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. De score wordt berekend aan de hand van een analyse van zeven verschillende onderdelen waaronder onderwijsniveau, flexibiliteit van de arbeidsmarkt en loondruk.

Een score boven het middelpunt van 5.0 suggereert dat werkgevers moeite hebben om de benodigde competenties in te vullen en te maken hebben met schaarste op de arbeidsmarkt. Een score van lager dan 5.0 wijst op een minder kritische arbeidsmarkt met weinig beperkingen in het aanbod van geschoolde arbeidskrachten. Nederland scoort een 4.2 in het onderzoek. Robert van Veggel, Managing Director Nederland zegt daarover: “Deze score wijst er op dat vraag en aanbod redelijk goed in balans zijn en de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt gematigd is. Echter, binnen technische en innovatieve sectoren doen zich wel degelijk tekorten aan hooggeschoold personeel voor.”

|

Volg Hays op social media