Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

Veel vacatures onvervulbaar

Terwijl veel landen kampen met hoge werkloosheid, zijn vacatures voor hoger opgeleiden wereldwijd zeer moeilijk te vervullen. De druk op de arbeidsmarkt neemt toe, niet alleen in relatief goed draaiende economieën als de VS en Duitsland, maar ook in Spanje. Dat blijkt uit een grootschalige barometer naar druk op de arbeidsmarkt in 27 landen, uitgevoerd door onderzoeksinstituut Oxford Economics in opdracht van detacheringsbureau Hays.

Europa kampt met een tekort aan 76.400 ingenieurs en 38.000 it’ers. “Dat remt de economische ontwikkeling en helpt het continent niet uit de recessie komen”, aldus Alistair Cox, topman van Hays. “Door het grote aantal onvervulbare vacatures wordt er onvoldoende waarde gecreëerd en houdt de crisis langer aan.”

Europa valt onder te verdelen in drie verschillende zones. “De zuidelijke eurolanden, met name op het Iberisch schiereiland kampen vooral met sterke jeugdwerkloosheid. Tegelijkertijd is er, paradoxaal genoeg, grote vraag naar hoger opgeleiden met specifieke kwalificaties”, zo stelt Jens Tholstrup, onderzoeksdirecteur bij Oxford Economics. Het verschil tussen de kwalificaties van de werkloze beroepsbevolkingen en de eisen die het bedrijfsleven heeft voor vacatures is simpelweg te groot.

Daarnaast doemt er over een jaar of vijf een ander probleem op voor Ierland, Spanje en Portugal: omdat starters nu niet aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt, ontstaat binnen een paar jaar een tekort aan dertigers met ervaring die leiding kunnen geven. “Dat is het wrange gevolg van de jeugdwerkloosheid nu: dat remt ook de economische ontwikkeling op de iets langere termijn. “Regeringen moeten daarom volgens Tholstrup onderwijs dwingen aan te sluiten bij de behoeftes van het bedrijfsleven en interne scholing voor werknemers stimuleren.

De Europese landen buiten de eurozone hebben hun eigen problematiek.

Zwitserland en Zweden kampen met steeds hogere loonkosten, terwijl het Verenigd Koninkrijk te maken heeft met een beroepsbevolking waarvan de opleiding totaal niet aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.

Zelfs de motor van de eurozone, Duitsland, neigt langzaam wat zand in de raderen te krijgen. “Maar hier is dat vooral omdat het tekort aan arbeidskrachten over de hele linie groot is”, aldus Tholstrup.

In Nederland is er relatief nauwelijks druk op de arbeidsmarkt, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. “In heel specifieke sectoren is echter spanning voelbaar”, meent Robert van Veggel, algemeen directeur Hays Nederland. Daarbij halen vooral bedrijven in de chemiesector en farmaceutische industrie hoger opgeleiden uit Azië en Zuid-Europa.


De Telegraaf
door: Arnoud Breitbarth
 

|

Volg Hays op social media