Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

In gesprek met
Prof. Dr. Willem Vermeend

Hays sprak met Prof. Dr. Willem Vermeend over het belang van toptalent voor het Nederlandse bedrijfsleven. Vermeend is internationaal actief als internetondernemer, investeerder, schrijver, commissaris bij bedrijven en parttime hoogleraar Economics and Internet.

Hays: “U stelde dat veel talent vertrekt naar het buitenland en dit Nederland de komende jaren veel economische groei gaat kosten.”
Vermeend: “Wereldwijd zien we dat extra economische groei wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitale ons snelweg biedt. Digitalisering leidt tot een versterking van de economische structuur en draagt bij aan groene groei en de internationale concurrentiekracht. Deze concurrentie vindt wereldwijd in toenemende mate plaats tussen internationale steden en regio’s. De winnaars worden gekenmerkt door een internationaal aantrekkelijk ondernemings- en woonklimaat en een sterke aantrekkingskracht op talentvolle werknemers en creatieve ondernemers.”

Hays: “De wereld zit in een economische paradox volgens onderzoek van Hays en Oxford Economics. Veel landen worden op dit moment geconfronteerd met een hoge, stijgende werkloosheid, in combinatie met een chronisch tekort aan hooggeschoold personeel. Dit leidt tot een inflexibele arbeidsmarkt,  een nog hevigere wereldwijde concurrentiestrijd om talent, stijgende salarissen voor gekwalificeerd personeel, en aantasting van de kwaliteit van onderwijs. Waarom is Nederland niet aantrekkelijk voor toptalent en vertrekken ze?”
Vermeend: “Wij hebben te weinig technische opgeleiden op alle opleidingsniveaus. We komen in 2016 ongeveer 150 duizend technici en ict-ers tekort .  Met het oog op de toenemende wereldwijde concurrentie is het ook van belang dat landen beschikken over onderwijs op topniveau. Nederland is op dat terrein een middenmotor. Wij  behoren niet tot de wereldtop. Zo staat geen van onze universiteiten in de wereld top 50. Als je een beetje mee wil tellen –en  om talenten vast te houden–  moet je eigenlijk in de top 20 zitten. Daarom ik zie in toenemende mate dat talentvolle mensen naar het buitenland vertrekken. Ze hebben onvoldoende uitdaging en mogelijkheden. De Nederlandse overheid zou vooral moeten nadenken hoe we toptalent kunnen behouden en ons land aantrekkelijker maken voor toptalent. Wat dat betreft ben ik niet erg optimistisch over het huidige beleid.”

Hays: “Hoe goed is het Nederlandse bedrijfsleven voorbereid op het terugdringen van tekorten op de arbeidsmarkt?”
Vermeend: “Nederlandse bedrijven moeten in toenemende mate buiten Europa gaan kijken naar omzet en dat vraagt ook een ander personeelsbeleid. Dan red je het niet met bestaand personeel dat niet internationaal is opgeleid en regionaal of Europees gericht is. Als je deze slag moet maken, dan zul je internationaal talent moeten binnenhalen en ontkom je er niet aan om te kijken naar talenten uit het buitenland. Daarnaast doen bedrijven er ook goed aan te investeren in een vergeten groep dat van groot belang is, het oudere toptalent. Ondernemers richten zich nu voornamelijk op jong creatief talen, maar je hebt de combinatie nodig van jong creatief talent en ervaring. Die ervaring kun je prima gebruikt door omscholing, maar je moet dat wel slim doen. Met goede technici alleen red je het niet. Je moet een combinatie hebben van technische toppers, commerciële toppers en ondernemende toppers. Oudere medewerkers zijn best bereid om die omslag te maken.” De winnaars van morgen zijn de bedrijven met toptalent voor ondernemerschap

Hays: “Welke ontwikkelingen ziet u ten aanzien van personeelsbeleid bij bedrijven?”
Vermeend: “Als bedrijf moet je veel actiever zijn om gebruik te maken van alle mogelijkheden die internet biedt. Eén van de trends die ik zie in business to business zie is big data, de analyse van alle digitale gegevens die beschikbaar zijn en waarmee je kan zien wat mensen wellicht gaan doen. Het is interessant om al die data ook in te zetten voor je personeelsbeleid, dat in toenemende mate via internet wordt gevoerd. Dat doen werknemers zelf tenslotte ook. Met  zoekmachinetechnologie kun je nu  al gericht zoeken naar toekomstige werknemers die in hun cv op het web zich zelf kwalificeren als ambities, creatief, ondernemend enz. De winnaars van morgen zijn de bedrijven met creatief en ondernemend toptalent dat internationaal georiënteerd is  en adequaat kan inspelen op de razendsnelle ontwikkelingen  van de online wereld. Daar moet je dus op gaan selecteren.”
 

Big Data
Elke dag genereren we 2,5 triljoen bytes aan gegevens — dat is zó veel dat 90% van de gegevens die op de wereld bestaan, de afgelopen twee jaar zijn gegenereerd. Deze gegevens komen overal vandaan: van sensors die worden gebruikt voor het verzamelen van klimaatgegevens, van posts op social media-sites, van digitale foto's en video's, van aankooptransactierecords en van GPS-signalen op smartphones, om maar wat te noemen. Deze gegevens noemen we big data.

 

Hays: “De afgelopen tijd lijkt de discussie over vestigingsklimaat vooral over fiscale voordelen voor multinational te gaan, niet over de aantrekkelijkheid voor werknemers.”

Vermeend: “We moeten naar mijn mening niet langer naar landen economieën kijken, maar naar economieën van regio’s. Als relatief klein land is Nederland wereldwijd gezien feitelijk een grote stadsstaat of regio die in snel tempo kan uitgroeien tot een gedigitaliseerde staat. Als we als Nederland economische groei willen realiseren, moeten we van ons land een stadsstaat maken. Ondernemers moeten de markt verkennen en kijken waar ons land de komende jaren op moet gaan scoren om voldoende human capital aan te trekken. Eén van de ontwikkelingen die we zien is dat economische groei vaak wordt beïnvloed door opkomende bedrijfjes. Levendige binnensteden zijn erg belangrijk voor ons vestigingsklimaat. Die bedrijven zitten vaak in de stad, waar je werk en privé goed kan combineren. De meeste innovaties vinden tenslotte plaats bij kleinere bedrijven. Als je er als Nederland in slaagt hiermee creatief talent aan te trekken concurreren kunnen we als land met relatief klein oppervlakte concurreren met internationale regio´s.”

|

Volg Hays op social media