Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

Herstel economie resulteert in verhoogde druk op mondiale arbeidsmarkten

Pressie op Nederlandse arbeidsmarkt in 2014 verder toegenomen; grotere kloof tussen vraag en aanbod in groeisectoren.

Amsterdam, 25 september 2014 - De wereldwijde talentencrisis verdiept zich, omdat de economische groei steeds meer druk legt op de markt voor geschoolde arbeidskrachten. De uitdagingen zijn bijzonder acuut in ontwikkelde economieën zoals de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de groei nu vergelijkbaar is met het niveau van voor de crisis. Ook in Nederland neemt de druk op de arbeidsmarkt duidelijk toe.   Er is een oplopend tekort aan geschoolde professionals in de groeisectoren die voor Nederland van economisch belang zijn, zoals high tech en IT, waardoor de loondruk in deze sectoren stijgt. De vergrijzing zorgt voor een afnemend arbeidspotentieel. Dit zijn de bevindingen van de Hays Global Skills Index 2014, het rapport  dat Hays plc, de toonaangevende wereldwijde recruitment organisatie voor professionals, jaarlijks in samenwerking met Oxford Economics produceert

De Hays Global Skills Index 2014, getiteld ‘The Perfect Talent Storm’, geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en is gebaseerd op de 31 grootste internationale economieën. Sinds de lancering van de Index in 2012 is dit het eerste jaar waarin vrijwel alle 31 landen van de Index een positieve economische groei verwachten. Deze groei leidt tot een toenemende vraag naar geschoolde werknemers. Het vermogen van de mondiale economie om deze op de juiste plaats op het juiste moment te leveren, blijft echter beperkt.

Score voor Nederland
Uit de cijfers voor Nederland blijkt dat de druk op onze arbeidsmarkt toeneemt. Een licht economisch herstel - na een periode van dalende vraag - zorgt voor een toenemende vraag naar arbeid in met name de groeisectoren, zoals de high tech industrie, waardoor de loondruk in deze sectoren stijgt. De vergrijzing in Nederland zorgt ervoor dat er minder mensen deelnemen aan het arbeidsproces en daardoor ontstaat een afnemend arbeidspotentieel. Ook heeft toenemende wet- en regelgeving invloed op de toenemende stress die de arbeidsmarkt ondervindt. Robert van Veggel, managing director van Hays Nederland: “Om de druk van de markt te halen is het, naast het internationaal werven van talent, van belang de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder door te zetten. Nederland neemt in Europa een koppositie in als het gaat om flexibilisering van de arbeidsmarkt en de maatschappelijke discussie omtrent de flexmarkt zou moeten gaan over hoe wij deze positie kunnen verstevigen in plaats van verzwakken.

Mondiale toenemende talent mismatch
In veel markten sluit het aanbod van arbeid niet aan op de vraag. De talent mismatch – de kloof tussen beschikbare vaardigheden en de vaardigheden waar behoefte aan is – werd dit jaar nog groter, met name in Denemarken, Polen, VS, Spanje, Portugal, Japan, het VK en Italië.

Voor meerderheid landen geen verbetering in de arbeidsmarktflexibiliteit
In het rapport wordt geconcludeerd dat de situatie op de arbeidsmarkt waarschijnlijk eerst verslechtert, voordat zij beter wordt. De arbeidsmarktparticipatie – het aandeel van mensen actief op de arbeidsmarkt – daalde in de grote mondiale economieën. Ondanks dat overheden zich wereldwijd committeren aan een goed ondernemersklimaat en minder bureaucratie, zag de meerderheid van de landen in het afgelopen jaar geen verbetering in de arbeidsmarktflexibiliteit.

Onderwijsbeleid meer in lijn met de behoeften van werkgevers
Om te voorkomen dat de groei door een mondiale talentencrisis stagneert, zullen zowel overheden als het bedrijfsleven actie moeten ondernemen. Om het probleem van het tekort aan specifieke vaardigheden op lange termijn tegen te gaan, moet het onderwijsbeleid meer in lijn worden gebracht met de behoeften van werkgevers. Tegelijkertijd moeten bedrijven zelf de verantwoordelijkheid voelen voor het intern opleiden van talent en het ontwikkelen van doorstroommogelijkheden voor toekomstige talenten. Korte termijn maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarktflexibiliteit moeten  worden onderzocht, om ondernemingen beter in staat te stellen toegang te krijgen tot de belangrijkste benodigde skills.
 
“Nu handelen”
CEO Hays Plc. Alistair Cox: “De Hays Global Skills Index maakt zeer duidelijk dat we nu klaar zijn voor een perfecte storm over de mondiale arbeidsmarkten. Sinds we de Hays Global Skills Index hebben gelanceerd, is dit het eerste jaar dat we over de gehele linie tekenen zien van economisch goed nieuws. De keerzijde is echter dat de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. De vraag naar geschoolde werknemers overstijgt het aanbod. Wanneer hier niets aan gedaan wordt, zullen we zien dat kansen ontglippen aan individuen, ondernemingen en hele naties, omdat posities niet worden ingevuld en de economische groei vastloopt.” Cox vervolgt: “Er zijn geen snelle oplossingen en de condities in de mondiale arbeidsmarkten zullen waarschijnlijk verslechteren voordat ze verbeteren, maar we moeten nu handelen. Overheden moeten een langetermijnvisie hebben en ervoor zorgen dat immigratiebeleid en arbeidswetgeving ontvankelijk zijn voor de behoeften van werkgevers. Ondernemingen moeten in de tussentijd verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de toekomstige beroepsbevolking en hand in hand werken met de aanbieders van scholing om de talentenpool van morgen te ontwikkelen.”

Belangrijkste bevindingen Hays Global Skills Index:

  • Omdat het mondiale herstel doorzet en er meer gekwalificeerde banen worden gecreëerd, zal de talentencrisis blijven toenemen.
  • Bedrijven worstelen met de werving van werknemers die de vereiste vaardigheden hebben, met name in sectoren zoals IT en techniek.
  • Ontwikkelde economieën, zoals de VS, Duitsland, Frankrijk en het VK, ervaren de grootste druk op de arbeidsmarkt.. Tegelijkertijd hebben landen in ontwikkeling – zoals Brazilië, Mexico en India – de arbeidsmarktcondities zien verzachten
  • In 2014 is de loondruk evident in een aantal arbeidsmarkten rond de wereld. De niveaus van talent mismatch en arbeidsmarktparticipatie zijn eveneens verslechterd.
  • Overheden en ondernemingen moeten samenwerken om nieuwe oplossingen te vinden, zodat de lokale beroepsbevolking de vaardigheden kan ontwikkelen waar werkgevers behoefte aan hebben en daarmee een verdere economische groei kunnen ondersteunen.

De methodologie
De Hays Global Skills Index geeft elk land een score tussen 0 en 10, die de aanwezige druk op de arbeidsmarkt meet. De score wordt berekend door een analyse van zeven gelijk gewogen indicatoren, die elk een verschillende dynamiek van de arbeidsmarkt beslaan, zoals opleidingsniveau, arbeidsmarketflexibiliteit en loondruk.

Een totaalscore boven 5.0 geeft aan dat de arbeidsmarkt ‘krapper’ is dan normaal. Een score onder 5.0 geeft aan dat de markt ‘ruimer’ is dan normaal. Binnen deze totaalscore kunnen de scores die zijn toegekend aan elk van de zeven indicatoren echter significant verschillen.

|

Volg Hays op social media