Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

Nederlandse vrouw ambitieuzer dan mannelijke collega's

Van de vrouwelijke Nederlandse professionals ambieert maar liefst 60 procent een toppositie. Onder mannen ligt dat aantal met 58 procent iets lager. De helft van de vrouwen ziet zichzelf als succesvol, als zij aan het einde van hun carrière een management- of directiefunctie hebben bereikt. Dit aantal ligt net onder het wereldwijde gemiddelde (54%). Voor slechts 4 procent van de Nederlandse vrouwen geldt dat zij hun carrière als geslaagd zien als zij de positie van CEO hebben bereikt. Wereldwijd ligt dat percentage met 12 procent aanzienlijk hoger. Het is een aantal van de belangrijkste conclusies uit het Global Gender Diversity Report 2016 van recruitmentorganisatie Hays, dat onderzoek deed onder 11.500 professionals wereldwijd.

Vrouwelijke professionals in België zijn ambitieuzer dan hun Nederlandse peers: maar liefst 67 procent streeft een toppositie na en maar liefst 70 procent ziet zichzelf pas als succesvol bij het bereiken van management- of directieniveau. Overigens zijn ook Belgische mannen ambitieuzer, want daarvan gaat maar liefst 82 procent voor de absolute top. Een aanzienlijk verschil met Nederlandse mannen (58%). Opvallend is dat het ambitieniveau van Duitse vrouwelijke professionals flink lager lijkt te liggen, aangezien 33 procent een toppositie nastreeft. Onder Duitse mannen ligt dat aantal met 34 procent niet veel hoger. Voor 42 procent van de Duitse vrouwen geldt dat een management- of directiefunctie succes betekent.

Zelfpromotie kan beter

Minder dan de helft (47%) van de vrouwen wereldwijd heeft het gevoel dat zij hun prestaties, talenten en ambities onder de aandacht van hun managers kunnen brengen. Bij hun mannelijke collega’s is dat 53 procent. In Nederland ligt het percentage onder vrouwen met 50 procent iets hoger dan het mondiale gemiddelde. In Duitsland en België gaat het om respectievelijk 33 procent en 64 procent. Jill van Casteren, HR-manager van Hays Nederland: “De mate waarin er binnen de organisatie ruimte is om zichtbaar te maken wat je waard bent en wat je prestaties zijn, bepaalt voor een belangrijk deel je carrièrekansen en loopbaanontwikkeling. Nederlandse vrouwen scoren op dit punt weliswaar iets hoger dan het wereldwijde gemiddelde, maar weer flink lager dan vrouwen in België. Er is op dit punt veel ruimte voor verbetering. Een goede zelfpromotie is enerzijds een eigen verantwoordelijkheid, maar het is cruciaal dat het belang ervan binnen organisaties wordt erkend.”

Verschil in perceptie over beloning

Verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer worden door de beide groepen aanzienlijk anders gepercipieerd, zo laat het onderzoek zien. Zo denkt maar liefst 76 procent van de Nederlandse mannen dat mannen en vrouwen bij gelijke geschiktheid hetzelfde worden beloond (een daling van 7 procent ten opzichte van 2015), terwijl slechts een kleine helft (48%) van de vrouwen hiervan overtuigd is (een daling van 8 procent). Van Casteren: “Hoewel er sprake is van een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar, is het verschil in perceptie over gelijke beloning nog steeds te groot. Slechts 20 procent van de Nederlandse ondernemingen heeft een formeel beleid met betrekking tot gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Dat is zelfs een daling van 4 procent ten opzichte van 2015. Dit thema moet echt in alle sectoren hoger op de agenda komen te staan. Het ontbreekt nog teveel mannen én vrouwen aan inzicht op dit punt en dat staat verandering in de weg.”

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.hays.nl/Genderdiversiteit.

|

Volg Hays op social media