Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Woordvoerster Hays

Wereldwijde stijging van het aantal banen in de olie- en gassector

Wereldwijd is het aantal banen in de olie- en gassector gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse Hays Oil & Gas Job Index. Recruitmentactiviteiten in de mondiale olie- en gassector namen toe, waarbij bepaalde key regio’s een significante stijging van het aantal banen laten zien. Tegelijkertijd kent de sector een tekort aan goed geschoold personeel. De Job Index is een grafische weergave van het aantal banen dat wereldwijd is geplaatst op negen olie- en gas banenportals.

John Faraguna, Global Managing Director van Hays Oil & Gas: “Het eerste kwartaal van 2014 was wereldwijd een sterke periode, met Afrika, GOS en Noord-Amerika als belangrijkste stijgers in het aantal banen. Investeringen in bedrijven en nieuwe technologieën om enhanced oil recovery (EOR) te ondersteunen, zijn de stuwende krachten achter nieuwe projecten. Als gevolg hiervan is men optimistisch en verwachten we in 2014 een verdere groei. Omdat veel bedrijven zoeken naar gespecialiseerde professionals om hun personeelsbestand uit te breiden, worstelen werkgevers ermee het juiste talent te vinden. Ze worden gedwongen om met andere bedrijven te vechten om deze gewilde profielen."

Nederlandse olie- en gasarbeidsmarkt                                                                                                                                  
Dennis Schalke, Senior Consultant Oil & Gas bij Hays: “In Nederland zien we een daling in het aantal vacatures in de onshore olie- en gasmarkt. Daarentegen verwachten wij in de offshore markt een stijging vanwege de vele nieuwe internationale projecten en nieuwbouw die hun oorsprong hebben in Nederland. Het gaat dan met name om een toename van het aantal vacatures op het gebied van engineering, procurement, constructie management en project management.”

Trends per regio                                                                                                                                                                 
Naast een mondiaal perspectief biedt de Hays Oil & Gas Global Job Index ook regionale informatie over de maandelijks geplaatste vacatures. De cijfers van het eerste kwartaal onthullen:

AUSTRALIË                                                                                                                                                                       
Australië is voor veel Nederlandse bedrijven binnen de olie- en gasbranche een belangrijke locatie. Echter, de projecten en daardoor de vraag naar kandidaten (personeel) neemt af. Hieraan gekoppeld zijn ook de salarissen dalende. De verwachting is dat deze trend in 2014 doorzet.

AZIË                                                                                                                                                                                             
Azië is gericht op groei en ontwikkelt zich sneller dan andere regio's. De verwachting is dat tegen 2035 de vraag naar energie in Zuidoost-Azië groeit met 80 procent, waardoor de focus van de olie- en gasindustrie zich zal verplaatsen naar het oosten. De sterkste landen in deze markten; Singapore, Zuid-Korea en China, blijven de mondiale marktleiders.

NOORD-AMERIKA                                                                                                                                                            
Canada maakte in het eerste kwartaal van 2014 een sprong in de upstream-sector. Bedrijven investeren weer in ervaren en technisch personeel om de productie te stimuleren. De prognoses voor Q2 en Q3 zien er voor de VS goed uit. Bedrijven investeren onder andere in nieuwe huisvesting om het groeiende personeelsbestand te kunnen huisvesten. 

EUROPA                                                                                                                                                                               
Europa heeft het laagste aantal geregistreerde vacatures in dezelfde periode over drie jaar. De start van 2014 gaf een lichte piek aan in het aantal vacatures. Een recordaantal van decommissions  projecten is gepland in de Noordzee, waardoor de vraag naar ervaren kandidaten met passende vaardigheden stijgt. Europa wordt geconfronteerd met een braindrain; medewerkers worden aangetrokken door andere regio's vanwege lucratievere salarissen en arbeidsvoorwaarden.

ZUID-AMERIKA                                                                                                                                                                                 
De Zuid-Amerikaanse regio is recentelijk gerangschikt als de vierde grootste regio voor investeringen in de olie- en gasindustrie. De verwachting is dat geplande investeringen en begrotings-overeenkomsten ten behoeve van 2014 de regio een enorme impuls in activiteiten geven. Het aantal vacatures zal hierdoor naar verwachting stijgen. Bedrijven willen de salarissen verhogen om het talent dat nodig is in de regio aan te trekken. 

AFRIKA                                                                                                                                                                                         
Eén van de grootste uitdagingen in Afrika is het vinden en behouden van talent met relevante ervaring. Bedrijven stonden onder druk om eerst lokaal talent aan te werven vóór buitenlandse kandidaten. Echter, vanwege een beperkte hoeveelheid lokaal talent om uit te kiezen, is de regio nog steeds sterk afhankelijk van Europese werknemers om de vacatures in te vullen. Inwoners uit de Afrikaanse regio zoeken vaak lonende carrières elders en kunnen onwelwillend staan tegenover een terugkeer naar de eigen regio voor werk. 

GEMENEBEST VAN ONAFHANKELIJKE STATEN (GOS)                                                                                                
Als gevolg van enkele grote projecten rondom de aanleg van pijpleidingen heeft de lokale arbeidsmarkt een impuls gekregen. De vraag naar verschillende profielen, waaronder drilling en pipeline supervisors, werd gedreven door de recente opleving van projecten. De deal die recentelijk is gesloten tussen Gazprom en China National Petroleum om gas te leveren aan de Chinese markt, zal naar verwachting tot verdere investeringen in de regio leiden.

MIDDEN-OOSTEN                                                                                                                                                                   
De personeelsbezetting zal naar verwachting toenemen in plaatsen zoals Dubai, Abu Dhabi en Doha. Het Midden-Oosten is ook een regio waar bedrijven bonussen en arbeidsvoorwaarden moeten verhogen om talent aan te trekken en te behouden. De stijging van de salarissen is nodig om gelijke tred te houden met de investeringen en de stroom van nieuwe arbeidsplaatsen in de regio. 

Over de Hays Oil & Gas Job Index                                                                                                                                       
De Hays Oil & Gas Global Job Index geeft van maand tot maand aan hoeveel vacatures er zijn geplaatst op de belangrijkste online job portals binnen de mondiale olie-en gasindustrie. De gegevens worden samengesteld door een team van analisten en onderzoekers en worden opgedeeld om regionale verschillen in wervingsactiviteiten weer te geven. De Job Index is gestart in oktober 2010 en is toen vastgesteld op 1: alle daaropvolgende maanden worden vergeleken met deze benchmark. Voor nadere informatie over de index en de regionale resultaten, ga naar de Hays Oil & Gas website op www.hays.com/oil-and-gas

|

Volg Hays op social media