Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

2 oplossingen voor de beste engineers

Het is een bekende maar ongeschreven regel op de arbeidsmarkt. Wie op latere leeftijd gedurende langere tijd in één functie blijft, wordt vaak als niet-flexibel gezien om nog ergens anders te starten. Hetzelfde geldt voor engineers; hoe langer werkzaam bij één bedrijf (dus ook vaak met een bepaald systeem), hoe minder kennis van andere systemen en dat vormt een risico op latere leeftijd.

oplossingen voor de beste engineers - hays.nl

Engineers zorgen ervoor dat de machine altijd optimaal draait. Er worden berekeningen gedaan om te komen tot de juiste productie-hoeveelheid en laagste afbreuk om daarmee het vooropgestelde plan te halen. Alle verschillende metertjes hebben een verschillende setting en verschillende invloed op elkaar en op de ‘output’. En dat precies is de crux voor engineers in relatie tot hun ervaring en potentie op de arbeidsmarkt. Er is namelijk niet één setting van de machine. Dus hoe ruimer de ervaring, hoe betere de engineer kan inspelen op alle mogelijke situaties en settings van het systeem

Natuurlijk bestaat er een situatie waarin een machine door toedoen van de engineer optimaal presteert, maar bijsturing is altijd onderhevig aan de invloed van een veelvoud van (onvoorspelbare) factoren. Ongeacht het talent van de engineer geldt daarbij simpelweg dat ervaring met andere machines bijdraagt aan het onderhouden en bijsturen van een machine.

Switch van baan en daarmee van ervaring met machines

Werkgevers zijn nou eenmaal minder happig op een kandidaat die alleen in één kader heeft gezeten. Daarbij zien ze graag een patroon van vier tot vijf contractjaren per baan. U kunt variatie in uw cv inbouwen door na een aantal jaren van baan te wisselen.

Wanneer u nog niet toe bent aan de volgende stap, ga dan praten met een gespecialiseerde recruiter. Voor en tijdens een gesprek oriënteren op de mogelijkheden geeft al een goede indruk van andere systemen. Ook draagt een gesprek met een recruiter bij aan de overweging of -en waarom u de nieuwe stap wilt maken. Hoe dan ook, de ervaring met verschillende machines heeft meerdere voordelen.

Voor werkgevers is het moeilijk maar niet onmogelijk om te voorkomen dat engineers vast komen te zitten in één kader. Het faciliteren van doorstroommogelijkheden of ervaring op andere gebieden op laten doen, zijn enkele oplossingen. In een ideaal scenario breidt het bedrijf haar systemen uit, maar dit hangt sterk af van de omgeving of de betreffende industrie.

Werkgevers, neem vaker Engelstalig aan

Engineering is een van de weinige specialismen die niet is ‘verengelst’. Werkgevers kiezen er dus bewust voor om niet-Engelstaligen aan te nemen, mede omdat veel operators geen Engels spreken. Maar dit zorgt natuurlijk voor schaarste. Het beperkt de keuze uit het aantal kandidaten. Met een verdere internationalisering van het bedrijfsleven blijft men hierin dus achter. Wanneer werkgevers ook Engelstalige kandidaten aangeboden willen krijgen, dan wordt de schaarste ook meteen opengebroken. Een win-win situatie voor werkgevers wanneer zij hierin durven te veranderen. Openstaan voor Engelstalige kandidaten zou revolutionair zijn voor het specialisme engineering, gelukkig zien we hierin beweging.

Samen met een gezonde variatie aan werkgevers op het cv, heeft de engineer die zich laat bijscholen in de Engelse taal, betere kansen op de arbeidsmarkt.

Graag komen wij met u in contact om ervaringen met elkaar te delen, mede op basis van wat wij bij bedrijven hebben gezien. Neem voor een afspraak gerust contact op Paul Bastiaans, senior consultant Engineering bij Hays.