Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Visie op recruitment 2016

Arbeidsmarkt

Robert van Veggel, Managing Director bij Hays, deelt zijn visie op Recruitment en de Arbeidsmarkt 2016.

De kandidaat is de baas

De economie laat een langzame, maar gestage groei zien. In eerste instantie manifesteerde het economisch herstel zich door een toename van het aantal vacatures op het gebied van ICT en techniek, maar inmiddels is er in elke sector sprake van een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel. In 2016 zullen organisaties zichzelf meer dan ooit moeten verkopen aan de kandidaat. Recruitment begint bij een sterke employer value proposition. De doelstelling is primair het binnenhalen van talent en voorwaarden als de contractvorm en beloning worden in toenemende mate door het talent zélf bepaald. Er zal in 2016 over de hele linie sprake zijn van een groeiende behoefte aan recruiters.

Grote behoefte aan duidelijkheid over (rechts)positie zelfstandigen

In Nederland werken zo’n 1 miljoen mensen als ZZP’er. Zelfstandigen vormen een belangrijke groep binnen de totale beroepsbevolking en zorgen er onder meer voor dat bedrijven relatief snel en eenvoudig kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. Met name de innovatieve (groei-) sectoren kopen hun kennis in door vakspecialisten op tijdelijke basis in te huren.

Een grote uitdaging en absolute noodzaak in 2016 is het verschaffen van duidelijkheid over de (rechts)positie van de honderdduizenden ZZP’ers in Nederland. Recente wetsvoorstellen zorgen niet voor een verbetering van hun positie en mogelijk zelfs voor een verslechtering.
Een goed begin zou zijn om de zelfstandige niet te beschouwen / behandelen als ‘bijzondere categorie’ op de arbeidsmarkt, maar als volwaardig en impactvol deelnemer in alle sectoren, onmisbaar voor de verdere groei van onze economie.

Opkomst van technologie dwingt specialist tot ontwikkeling van soft-skills

Tegelijk met het razendsnel oprukken van technologische ontwikkelingen in vrijwel iedere sector, neemt het belang van soft-skills binnen organisaties toe. Continue verandering op de werkvloer en in de werkomgeving – wat technologische vooruitgang onvermijdelijk met zich meebrengt – vraagt om flexibiliteit en empathisch vermogen van werknemers en werkgevers. Organisaties zullen de komende jaren van talent verwachten dat het in staat en bereid is te veranderen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

De technologie verandert banen, inhoudelijk wordt het werk anders of deels geautomatiseerd. De factor mens, het emotionele aspect en intermenselijk contact op de werkvloer is echter nog lang niet te automatiseren. Er ontstaat een groeiende behoefte aan specialisten met goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen en overtuigingskracht. Kandidaten moeten zich in 2016 meer dan ooit ontwikkelen op het gebied van soft-skills om van toegevoegde waarde te kunnen blijven.

Chief Recruitment Officer doet zijn intrede

In 2016 nemen HR-professionals binnen organisaties meer ownership van het inhuur- en aannamebeleid en zal er een structurele samenwerking tussen HR-, marketing- en hiring managers te zien zijn. Het vasthouden en binnenhalen van talent staat hoog op de prioriteitenlijst en HR en recruitment worden erkend als strategische thema’s.  Een logische volgende stap zou moeten zijn dat de Chief Recruitment Officer veelvuldig terug te vinden is in de Nederlandse boardrooms.