Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Visie op Recruitment 2016

Marketing

Melanie Kool, Marketing Director bij Hays, deelt haar visie op Marketing.

Employer branding essentieel voor retentie en werving van talent

Een sterk werkgeversmerk (Employer branding) is onmisbaar in de strijd om talent. Om als werkgever optimaal aantrekkelijk te zijn voor kandidaten moeten fundamentele zaken als de waarden, prestaties, cultuur en (duurzame) ambities van de organisatie actief en eerlijk worden gecommuniceerd. De marketing- en recruitmentafdelingen hebben een grote rol in het bouwen van een authentiek werkgeversmerk met als doel het aantrekken van talent dat niet alleen bij de functie, maar zeker ook bij de organisatie past. Het gaat echter niet alleen om het aantrekken van nieuw talent, want net zo belangrijk is het behouden van bestaande werknemers.

Een excellente Customer Experience zorgt voor een goede concurrentiepositie

De customer experience staat in 2016 centraal. Alle touch points met een merk zijn daarbij van belang. Een goede customer experience is één van de beste manieren om talent blijvend aan je te binden. Andersom geldt meer dan ooit: een slechte ervaring resulteert onherroepelijk in het verlies van vertrouwen. Een tweetal trends waar rekening mee gehouden dient te worden zijn het toenemende belang van een optimale mobiele ervaring (informatie vergaring, sollicitatieproces en communicatie) en de groeiende behoefte aan een gepersonaliseerde customer journey.

Content blijft nog steeds King

Het delen van interessante, relevante content blijft ook in 2016 één van de beste manieren om kwalitatieve, duurzame relaties op te bouwen met je doelgroep. Organisaties zullen beter na moeten denken over hoe ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de doelgroep die ze aan zich willen binden, meer dan over hoe ze hun eigen producten of diensten kunnen verkopen. De traditionele geschreven content zal nog niet van het podium verdwijnen, maar videocontent wint snel aan belang. De verdere opkomst van marketing automation (het gebruik van technologie om marketinginspanningen te optimaliseren) zal het eenvoudiger maken om relevante content op de juiste momenten, in de juiste vorm aan de doelgroep te tonen.

Zonder data zijn we nergens meer

Zonder data en de juiste analyse en interpretatie zijn we nergens meer. Data is de rode draad die door alle trends en ontwikkelingen heen te zien is. Customer centric marketing, een optimale klantbeleving, marketing automation, in het geval van recruitment the quality of hire, personalisatie, de lijst is oneindig. Data driven marketing is in 2016 een absolute must.