Werken bij het Zorginstituut?

Bij Zorginstituut Nederland werken dagelijks 400 professionals die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland zorg krijgt, die goed, beschikbaar en betaalbaar is en blijft. Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Door onze positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken is Zorginstituut Nederland een interessante werkgever. Omdat onze taken divers zijn, werken bij het Zorginstituut medewerkers uit verschillende disciplines met elkaar samen. Zij zijn deskundig in hun vakgebied, nemen graag hun verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af.

Resultaatgericht, transparantie en integriteit vinden wij belangrijk in ons werk: we wegen de verschillende belangen van de burgers nauwkeurig af en laten burgers en zakelijke partners zien hoe we dat doen en hoe we tot ons advies of onafhankelijke oordeel zijn gekomen.

Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket

Het Zorginstituut licht met het programma Zinnige Zorg systematisch het basispakket door. We bekijken of het aanbod en gebruik van zorg gepast is of diagnostiek en interventies op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Kern hiervan is het opsporen en tegengaan van niet-effectieve en/of onnodige zorg. Hiermee verbetert de kwaliteit van de zorg voor de patiënt, neemt de gezondheidswinst toe en vermijden we onnodige kosten.

Voor het programma Zinnige Zorg zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk in onderstaande video de werkwijze van Zinnige Zorg