Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Nieuwe spelers in de polder

nieuwe spelers in de polder - hays.nl
Leestijd: 3 minuten | Door Robert van Veggel - Managing Director Hays Nederland | 7 september 2017

De vakbonden en de werkgevers kunnen het niet eens worden met elkaar. Het lijkt tijd te worden voor een nieuwe aanpak - een frisse wind - met nieuwe oplossingen die passen bij de huidige tijd.


Een gezonde arbeidsmarkt is gebaat bij duidelijke spelregels en een breed draagvlak in de samenleving. Helaas wordt er al jaren gepraat in de polder, maar blijven heldere keuzes uit. Deze week werd een treurig dieptepunt bereikt met het klappen van het overleg tussen de sociale partners.

Werkgevers en vakbonden kunnen het niet eens worden over belangrijke zaken als ontslagrecht, loondoorbetaling van zieke werknemers en regelgeving rond ZZP’ers. Hiermee laten zij de kans lopen om gezamenlijk een eenduidig advies te geven aan de formerende politieke partijen. Zo schuiven ze het probleem niet alleen op het bordje van de politiek, maar zadelen ze de werkende Nederlanders op met nog blijvende onzekerheid. 

Dogma's in plaats van antwoorden

Wanneer het bijvoorbeeld gaat om loondoorbetaling bij ziekte, zijn we in Nederland inmiddels internationaal een uitzondering. In geen enkel Europees land zijn werkgevers verplicht om zo lang de salarissen van zieke medewerkers uit te keren. Het is logisch dat dit leidt tot aarzeling bij het aannemen van nieuw, vast, personeel. Een slechte zaak.

De vakbonden schieten zich met hun starre houding bovendien in de voet, omdat met name de werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt het slachtoffer worden. Bedrijven kiezen bij relatief laagbetaalde banen nu minder vaak voor vaste medewerkers, maar zoeken alternatieven, zoals oplossingen als inhuur via payrollconstructies. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt is het helemaal geen issue, omdat veel zelfstandigen die daar actief zijn, juist geen vaste baan ambiëren. Zij hebben meer dan voldoende werk als goedbetaalde ZZP’er.

De werkgeversorganisaties hebben op hun beurt de mond vol over de ‘arbeidsmarkt van de 21e eeuw’, maar kijken te weinig naar de toekomst en teveel naar het verleden. Door zich bijvoorbeeld te verzetten tegen maatregelen die ZZP- en flexwerk duurder maken. Beide partijen blijven hangen in dogma’s, terwijl de praktijk van de markt nieuwe en andere vragen stelt. En de diverse belanghebbenden snakken naar heldere antwoorden. 

Nieuwe aanpak: ZZP'ers aan tafel

Er wordt nu al jaren gesproken óver ZZP’ers in plaats van mét ZZP’ers. Nu de traditionele partijen uit het maatschappelijke middenveld er niet uitkomen, lijkt het tijd voor een nieuwe aanpak. De politiek moet dit momentum aangrijpen en de groeiende groep ZZP’ers (momenteel al ruim een miljoen) nu eindelijk eens serieus nemen. Doe dit in de vorm van een uitnodiging aan een vertegenwoordiging van ZZP’ers om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. 

Dat zou kunnen leiden tot een frisse wind die de polder eens lekker schoon blaast. Met nieuwe oplossingen die passen bij de huidige tijd. Voor een moderne arbeidsmarkt waarin ruimte is voor zowel vaste als flexibele banen. Uiteraard met een duidelijke ondergrens die de zwakkeren op de arbeidsmarkt beschermt en een hoog ambitieniveau met ruime kansen voor ondernemende ZZP’ers en bedrijven die op zoek zijn naar capaciteit en kennis. 

Aan de slag!

Gelukkig draait de economie momenteel goed en is de vraag naar arbeidskrachten groot. Maar dit voordeel, heeft ook een nadeel: het maskeert de problemen die we onmiskenbaar hebben in onze huidige arbeidsmarkt. Daarom is het van belang dat de politiek en het maatschappelijk middenveld niet wegkijkt, maar nu eindelijk aan de slag gaat met het ontwerpen van nieuwe spelregels waarmee we in Nederland weer vooruit kunnen. Voor een gezonde arbeidsmarkt waarin werkgevers arbeidskrachten zonder al te veel problemen een vaste baan kunnen bieden en waarin volop mogelijkheden zijn voor flexibele arbeidsplaatsen. Repareer het dak nu de zon schijnt.

 

|