Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Schaarste op de arbeidsmarkt is een sluipmoordenaar

Arbeidsmarkt - Hays.nl
Leestijd: 2½ minuut | Door Robert van Veggel - Managing Director bij Hays | 24 februari 2014

Na economisch barre tijden schijnt er weer licht aan het einde van tunnel: in 2014 wordt door Nederlandse economen een ‘voorzichtige’ economische groei verwacht. Deze opleving zal op termijn leiden tot  een toename van het aantal vacatures.
 

Na een dieptepunt in de vraag naar arbeidskrachten lijkt de weg naar boven weer ingezet. De crisis heeft echter een chronisch tekort aan talentvolle Nederlandse arbeidskrachten gemaskeerd. Is Nederland wel klaar voor een opleving van de arbeidsmarkt?

De mismatch op de arbeidsmarkt

Door de crisis is vraag en aanbod op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren scheef gegroeid. Jonge arbeidskrachten zijn op zoek naar een baan, maar werkgevers zijn voorzichtig met het investeren in nieuw personeel. Als de economie opleeft, zal de scheefgroei bijtrekken, maar ik vraag me af of we wel voldoende goed opgeleide talenten klaar hebben staan om de toenemende vraag van het bedrijfsleven (en met name de groeisectoren) op te vangen. Ik geloof dat we ons hier op verkijken. In Nederland is namelijk sprake van een ‘great talent mismatch’. Dit houdt in dat wij veel hoog opgeleide werknemers hebben, maar - en dat is het probleem - niet voor de specialismes waar de grootste vraag naar is nu en in de toekomst, zoals in innovatieve en technische sectoren zoals de IT/ High Tech of Life Sciences sector. En door de zuinige vraag naar deze arbeidskrachten de afgelopen jaren hebben we het tekort aan dit talent niet ‘opgemerkt’, oftewel de laagconjunctuur maskeert de problematiek. Hoewel ABN AMRO onlangs een rapport publiceerde waarin geconcludeerd wordt dat er op middellange termijn geen sprake zal zijn van schaarste op de arbeidsmarkt, verwacht ik wel degelijk op kortere termijn - als de economische groei verder doorzet - een tekort aan hooggeschoolde werknemers in deze innovatieve groeisectoren. 

Geen werknemers? Geen groei!

Het effect van schaarste is dat de groeiambitie van bedrijven niet gerealiseerd kan worden. Zie het als een sluipmoordenaar. De Nederlandse groeisectoren profiteren als de economie aantrekt en krijgen te maken met een toenemende vraag, maar als je de mensen niet hebt, en met name niet beschikt over de juiste specialisten die cruciaal zijn voor de business en de ontwikkeling daarvan, kan je niet voldoen aan deze vraag. En dan ga je de pijn van voelen in de segmenten die van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie. De groei ambities binnen de negen topsectoren kan hierdoor in gevaar komen.

De wereld is je speeltuin

The great mismatch ‘oplossen’ is niet eenvoudig. Hiervoor is grondige herziening van bijvoorbeeld het onderwijssysteem noodzakelijk. Er moeten meer mensen technisch opgeleid worden om zo op de lange termijn tot een oplossing te komen. Om specialisten aan te trekken om de verwachte toenemende vraag aan te kunnen, raad ik bedrijven aan om breder uit te kijken naar talent. Kijk naar wát precies nodig is in plaats van wíe. Skills moeten centraal staan en niet persoonskenmerken die niet altijd wat zeggen over de vaardigheden. Ook internationale recruitment is een slimme oplossing voor het oplossen van de acute behoefte aan schaarse specialisten. Gelukkig is Nederland erg aantrekkelijk als vestigingsland voor internationale arbeidskrachten. En het voordeel: een mix van culturen verrijkt je organisatie; watch, learn and enjoy from talent abroad!

 

|