IT jobs with ASML in the Netherlands IT vacatures bij ASML in Nederland

About ASML

Over ASML

ASML is the world's leading provider of lithography systems for the semiconductor industry, manufacturing complex machines that are critical to the production of integrated circuits or chips. Headquartered in Veldhoven, the Netherlands, ASML is traded on Euronext Amsterdam and NASDAQ under the symbol ASML.

ASML designs, develops, integrates, markets and services advanced systems used by customers – the major global semiconductor manufacturers – to create chips that power a wide array of electronic, communications and information technology products.

With every generation, the complexity of producing integrated circuits with more functionality increases. Semiconductor manufacturers need partners that provide technology and complete process solutions. ASML is committed to providing customers with leading edge technology that is production-ready at the earliest possible date. ASML technology is supported by process solutions, enabling customers to gain and sustain a competitive edge in the marketplace.

ASML’s corporate headquarters is in Veldhoven, the Netherlands. Manufacturing sites and research and development facilities are located in Connecticut, California, Taiwan and the Netherlands. Technology development centers and training facilities are located in Japan, Korea, the Netherlands, Taiwan and the United States. Overall, ASML has more than 70 locations in 16 countries.

Werken voor ASML is werken voor één van de meest vooruitstrevende High Techbedrijven ter wereld. ASML is de grootste fabrikant van machines die worden gebuikt bij het maken van chips. Chips die worden gebruikt in elektronische, communicatie en informatietechnologische producten. Het beschikt over een internationaal serviceapparaat en heeft locaties in zestien landen met het hoofdkantoor in Veldhoven.

In de afgelopen jaren zijn de chips steeds sneller, kleiner, energiezuiniger, slimmer en beter betaalbaar geworden. Klanten van ASML hebben behoefte aan een partner die voorziet in de behoefte van technologische en complete proces oplossingen. ASML is continu bezig met het ontwikkelen van vooruitstrevende technieken en denkt mee in procesoplossingen om zo voor de klant een competitieve voorsprong te verkrijgen én te behouden.

Latest jobs

Actuele vacatures

View all jobs Bekijk alle vacatures

Why join ASML

Waarom werken bij ASML?

For engineers who think ahead Voor ingenieurs die vooruit denken

ASML is a successful high-tech company headquartered in the Netherlands, which manufactures complex lithography machines that chip manufacturers use to produce integrated circuits. Every year, chips become faster, smaller, smarter and more energy-efficient, and breakthroughs in ASML’s research activities have played an important part in making it possible. ASML, een succesvolle Nederlandse hightech onderneming, produceert complexe lithografiemachines die chipproducenten inzetten bij de productie van IC’s. De afgelopen jaren zijn de chips steeds sneller, kleiner, slimmer, energiezuiniger en beter betaalbaar geworden en het onderzoek van ASML heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Behind ASML’s technological breakthroughs are engineers who think ahead. The people who work at ASML include some of the most creative minds in physics, mathematics, chemistry, mechatronics, optics, mechanical engineering, software engineering, and computer science. And, because ASML spends more than 800 million Euros per year on R&D, our people have the freedom and the resources to push the boundaries of known technology. They work in close-knit, multidisciplinary teams and each day they listen to, learn from and exchange ideas with each other. De stuwende kracht achter de technologische doorbraken van ASML zijn ingenieurs die vooruit denken. De medewerkers van ASML behoren tot de creatiefste denkers in de natuurkunde, wiskunde, scheikunde, mechatronica, optica, werktuigkunde, software en informatica. En omdat ASML jaarlijks ruim 1 miljard Euro in R&D investeert, hebben onze mensen de vrijheid en de middelen om de technologische grenzen te verleggen. Zij werken dagelijks samen in hechte multidisciplinaire teams waarin men naar elkaar luistert, van elkaar leert en onderling ideeën uitwisselt.

Steep curve Steile curve

ASML is a relatively young company, which has developed into one of the world’s leading providers of lithography systems at unprecedented speed. In the space of almost 30 years we have grown from nothing into a multinational company with 70 locations in 16 countries and annual sales of 5.2 billion Euros in 2013. To retain and expand that leading position we employ thousands of engineers and scientists exploring the frontiers of (nano)technology every day. It requires people who also constantly explore their own limits and try to push them further: people who consciously opt for the steepest learning curve. ASML is een relatief jong bedrijf, dat zich ongekend snel heeft ontwikkeld tot één van werelds grootste aanbieders van lithografie systemen. In een tijdsbestek van ruim 30 jaar zijn we van niets uitgegroeid tot een multinational met 70 vestigingen in 16 landen en met een jaaromzet van 6,3 miljard euro in 2015. Dagelijks proberen duizenden ingenieurs en wetenschappers de grenzen van de (nano)technologie te verleggen, zodat wij onze leiderspositie kunnen behouden en uitbouwen. Hiervoor zijn mensen nodig die ook voortdurend hun eigen grenzen verkennen en verleggen: mensen die bewust voor de steilste leercurve kiezen.

Technological race Technologische race

ASML works with an almost impossibly short time-to-market, driven by our customers’ competitive market conditions. It is precisely this technological race against the clock that makes working here so utterly fascinating. Cutting-edge precision engineering, dynamics, optics, electronics and information technology all come together in our company to develop systems which are more reliable, faster and more accurate than their predecessors in the shortest possible time. De concurrerende markten waarin onze klanten opereren, zorgen bij ASML voor ambitieuze deadlines met betrekking tot de marktintroductie. Het is juist deze technologische race tegen de klok waardoor het zo fascinerend is om hier te werken. In ons bedrijf wordt uiterst geavanceerde fijnmechanica, dynamica, optica, elektronica en informatietechnologie ingezet voor het ontwikkelen van systemen die in de kortst mogelijke tijd betrouwbaarder, sneller en nauwkeuriger zijn dan hun voorgangers.

It is only our unusual development method, where a large number of development processes run in parallel that enables us to constantly meet the very ambitious demands set by the market and ourselves. Alleen door onze unieke ontwikkelingsmethode, waarin een groot aantal ontwikkelingsprocessen parallel loopt, zijn wij in staat om te blijven voldoen aan de hoge eisen die zowel de markt als wijzelf stellen.

The ideal environment for growth De ideale omgeving voor groei

With such a diverse technology culture, generous R&D budget, and a collective determination to create, develop and perfect entirely new technologies ASML represents the ideal environment for professional development and personal growth. On top of all that, ASML encourages and also invests intensively in its employees’ academic advancements – either via recognized professional study programs and/or via joint research initiatives with the region’s leading technical universities. Deze rijke variatie in technologie, het ruime R&D budget en het gezamenlijke streven naar de ontwikkeling en perfectie van baanbrekende nieuwe technologieën vormen een ideale voedingsbodem voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Bovendien moedigt ASML haar medewerkers aan zich wetenschappelijk te blijven ontwikkelen en investeert ASML intensief in erkende professionele studies en/of onderzoeksinitiatieven in samenwerking met toonaangevende technische universiteiten uit de regio.

Latest jobs

RSS FeedRSS Feed
Job Title Location Salary
Change Release / Audit Lead Veldhoven Negotiable
View all Jobs