Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

E-logistics en de personele uitdagingen

 “The line between disorder and order lies in logistics”, zei Sun Tzu, Chinees generaal ca. 500 v.Chr. Zijn boek De Kunst van het Oorlogvoeren wordt tegenwoordig nog steeds veel gelezen door (logistiek) managers. Logistiek is nou eenmaal van groot belang binnen organisaties. Het zorgt simpelweg voor een efficiënte stroom en opslag van goederen vanaf het punt van oorsprong tot het punt van consumptie. Maar let op: de industrie is aan het veranderen. Ook logistiek is onderhevig aan verdere digitalisering en dat brengt generatie-uitdagingen met zich mee.

E-logistics - Hays.nl

E-logistics & e-fulfillment

De afgelopen jaren was e-commerce natuurlijk een belangrijke ontwikkeling binnen de logistiek, resulterend in de term e-logistics. Binnen de e-logistics past men de concepten van logistiek elektronisch toe op de aspecten van het zakendoen via internet. Als logische evolutie op e-logistics ontstond e-fulfillment. Gedefinieerd als de integratie van mensen, processen en technologie om de klanttevredenheid te garanderen voor, tijdens en na de online koopervaring.

Belangrijk hierbij is dat fulfillment (uitvoering / volbrenging) iets anders is dan het fysiek leveren van goederen op locatie. Fulfillment komt de verwachtingen van de klant tegemoet waarbij e-fulfilment gaat over de laatste kilometer tussen de verkoper en de klant. Een ware revolutie in de manier van verkoop en levering van producten.

De kenniskloof tussen jong- en oudgedienden

De logistiek omtrent e-commerce is natuurlijk een jonge tak van sport. We zien in de markt dat de grotere bedrijven al redelijk goed e-logistics hebben weten te operationaliseren, maar de kleinere bedrijven weten (nog) niet echt hoe ermee om te gaan. En zoals bij zoveel internet gerelateerde professies, zijn het vaak de young hbo-professionals die de meeste kennis in huis hebben.

Bij bedrijven zien we dan ook de trend, mogelijk zelfs de overtuiging, dat men zichzelf verplicht lijkt te stellen om jonge hbo’ers in te laten stromen. En dat is waar het wrikt. Het operationeel personeel van dezelfde bedrijven bestaat doorgaans namelijk uit medewerkers die al heel wat meer jaar meelopen. Ook al brengt de nieuwe garde de kennis van e-logistics met zich mee, bij vervanging van de oude garde zal veel kennis verloren gaan.

De verschillen

Alle vacatures binnen de logistiek vragen tegenwoordig om analytisch vermogen. De nieuwe technologie van e-logistics gaat gepaard met rapportages en termen als ‘internet of things’, typisch termen waar de jonge lichting zich vaker mee uit de voeten weet. Echt iets doen met de technologie.

De medewerker die al veel langer in dienst is schiet vaak tekort in de analytische vaardigheden. Bovendien richt de jongere medewerker zich doorgaans op werk ten behoeve van het managen van de supply-chain in plaats van de operations van logistiek. Want zij vinden bijvoorbeeld het werken in wisseldiensten helemaal niet aantrekkelijk. 

Het advies

Pas op dat u niet de kennis weghaalt door te denken dat ‘jong’ het nieuwe kennistalent is. Zoals zo vaak bij technologische ontwikkelingen, zullen de nieuwe en de oude wereld moeten convergeren. Zelden tot nooit vervangt de innovatie voor 100% de voorganger. Een belangrijke waarde die de wat oudere operationele medewerker kan toevoegen aan de jonge analytische telg, is wanneer zij samen bepalen hoe (technologische) oplossingen concreet kunnen worden vertaald naar de werkvloer. Welke invloed hebben de rapportages nou echt op bijvoorbeeld de magazijn medewerker? De oudere garde kan en moet meer laten zien dat hun kennis en ervaring uitgebreid is. En wanneer zij denken tekort te schieten, dan is men zo begonnen aan wat zelfstudie of zijn er diverse mogelijkheden voor training en ontwikkeling.

Graag komen wij met u in contact om ervaringen met elkaar te delen, mede op basis van wat wij bij bedrijven hebben gezien. Neem voor een afspraak gerust contact op Sergio Koosman, managing consultant Logistics & Supply Chain bij Hays.