Afdelingshoofd Informatievoorziening

Amsterdam | Head of IT | Freelance | Management
Beschrijving probleemstelling
Binnen de Directie IV & ICT is er een geaccordeerd reorganisatie en implementatieplan dat tot uitvoer moet worden gebracht. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de Directeur IV & ICT. Deze positie is vacant. Het is tevens de bedoeling dat deze nieuwe Directeur IV & ICT het afdelingshoofd van de nieuwe afdeling IV benoemt. De afdeling IV is nieuw binnen het bedrijf, echter cruciaal voor de digitale veranderopgave. Er is op korte termijn dan ook een sterke behoefte aan het opzetten en positioneren van deze nieuwe afdeling IV. Hiermee is er zekerheid op de uitvoer van boven genoemde plannen.

Op basis hiervan is besloten de positie van afdelingshoofd IV tijdelijk met een externe medewerker in te vullen. De nieuwe directeur heeft na zijn/haar aanstelling dan de gelegenheid om met gepaste zorgvuldigheid een intern afdelingshoofd IV te werven.

Beschrijving behoefte
Als afdelingshoofd van de nieuwe afdeling IV ben je integraal onderdeel van de directie IV & ICT. Samen met 3 afdelingshoofden ben je primair verantwoordelijk voor de implementatie van het uitgewerkte reorganisatieplan om de directie IV & ICT te bestendigen. Hiermee wordt de digitale opgave van het bedrijf verder vormgegeven. Het belangrijkste doel is de verbinding te leggen tussen enerzijds de business domeinen en anderzijds de collega’s van ICT. De afdeling is op papier gezet maar moet in de praktijk vorm krijgen door het opzetten van de afdeling, inrichten van de afdeling, maar vooral het juist positioneren van de afdeling.

De afdeling IV zal de komende 2 jaar uitgroeien tot een afdeling van 50 FTE. Dit is echter niet het vertrekpunt. In de eerste fase, de aankomende 6-9 maanden ligt te focus voor het afdelingshoofd daarom op de start, ontwikkeling en positionering van de afdeling, het werven & boarden van nieuwe medewerkers en het zorgen voor verbinding met de verschillende andere (business) domeinen binnen het bedrijf. Als laatste is er speciale aandacht nodig voor het inrichten en in gebruik nemen van een Portfoliomanagementproces. Daarna is het de bedoeling dat deze afdeling een grote bijdrage levert aan de (nog op te stellen) I-strategie en bijhorende planvorming.

Om dit alles vorm te geven is de afdeling verdeelt in 3 teams:
1. CIO Office – 10,5 FTE met functies als CIO-adviseur, een portfoliomanager en een aantal architecten
2. Dienstenmanagement & functioneel beheer – 24 FTE met functies als contractmanager(s), licentiemanager en functioneel beheerder(s)
3. Informatiemanagement – 14,5 FTE met functies als informatiemanager, business analist en projectleider

Je rapporteert in deze functie aan de Directeur IV & ICT.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
• Het richting geven aan de nieuwe afdeling IV
• Ervoor zorgen dat de afdeling IV gestalte krijgt door het aansturen en begeleiden van de beschikbare teams
• In verbinding blijven met de andere MT leden
• Het op conceptueel niveau kunnen meedenken met specialisten als contractmanagers, de CIO-adviseur en architecten
• Stakeholdermanagement
• Het voeren van werving- en selectiegesprekken met name in de eerste fase van de opdracht
• Vormgeven aan de specifieke opdracht Portfoliomanagement

Beschrijving afdeling/team
Het bedrijf is ontwikkeling en deze afdeling is nieuw. Dit brengt specifieke kansen en uitdagingen met zich mee. Het is jouw taak als afdelingshoofd om hier vorm aan te geven en waar nodig koersvast te blijven.

Eisen
Onderstaande eisen (diploma’s, competenties en ervaring e.d.) zullen worden getoetst tijdens het match gesprek.
eis-1 • WO-opleiding in bedrijfskundige richting
eis-2 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het herstructureren en positioneren van een of meerdere afdelingen bij voorkeur op het snijvlak van business & ICT
eis-3 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van hoofdzakelijk hoogopgeleide professionals op het vlak van bedrijfsvoering en/of op het snijvlak van business & ICT waarvan minimaal 3 jaar op directieniveau.
eis-4 • Ervaring met strategische implementaties, portfoliomanagement & programmamanagement inclusief bijhorend stakeholdermanagement
eis-5 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
eis-6 • De kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties:
1. Leiderschap: Veelal richtinggevend, verbindend, coachend leiderschap
2. Verbinding: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten de Directie IV & ICT
3. Duidelijk communiceren: goed je menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten als ook het managen van verwachtingen richting stakeholders op alle niveaus binnen een organisatie
4. Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
5. Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk en organisatiedruk te werken
6. Bestuurlijk sensitief.
7. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Wensen
kwaliteit-1 • Ervaring met werken bij een Waterschap
kwaliteit-2 • Ervaring met werken voor/met een bestuur
kwaliteit-3 • Ervaring met implementeren van een reorganisatieplan. #1046222
Klik hier om het privacybeleid van Hays te lezen, welke gedetailleerde informatie bevat over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen, en uw rechten in verband hiermee.

Overzicht

Contractvorm
Contracting
Branche
Olie, Gas & Energie
Locatie
Amsterdam
Vakgebied
Technology
Salaris
Hourly Rate
Referentie:
1046222

Spreek met een consultant

Spreek met Nadya Lyalina, de recruiting expert die deze vacature in behandeling heeft, werkzaam in kantoor Amsterdam
Hays Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 210

Telefoonnummer: +31681358889