Sr. Business Unit Controller

Sr. Business Unit Controller | UTRECHT | 40h | Hybrid | 5+ | Dutch
1.Doelstelling functie

Ondersteunen, adviseren en faciliteren van het primair proces op het Finance vakgebied. Mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch beleid en ontwikkelen als afgeleide hiervan het strategisch Finance beleid. Leiden van de werkzaamheden van de Benelux Finance afdeling en coördineren van de werkzaamheden van het Europese shared service center t.b.v. het financiële management van de BU. Zorgen voor een optimalisering van de samenwerking van de diverse afdelingen binnen de organisatie.

De Sr. Business Unit Controller maakt deel uit van het Benelux management team.

2. Resultaatgebieden

2.1 Beleidsontwikkeling. (20%)

a. Volgen, signaleren en analyseren van relevante interne en externe ontwikkelingen en vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie.
b. Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch Finance beleid.
c. Vertalen van de organisatiedoelstellingen naar tactische en operationele Finance beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan binnen de afdeling.
d. Signaleren van knelpunten in de uitvoering en ondernemen van verbeteracties.
e. Informeren en adviseren van de directie en het management gevraagd en ongevraagd ten aanzien van Finance -aangelegenheden.

2.2 Leidinggeven.(20%)

a. Verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte procesgang. Realiseren van de hiertoe kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet. Oplossen van eventuele knelpunten door verbeteracties te ondernemen.
b. Verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van medewerkers door hen instructies en aanwijzingen te geven, te coachen, te stimuleren en te corrigeren.
c. Uitvoeren van het personeelsmanagement, door o.a. het werven en selecteren, inwerken, ontwikkelen, beoordelen en het beheren van verzuim van medewerkers.
d. Bieden van begeleiding en ondersteuning voor de persoonlijke en teamontwikkeling, zodat medewerkers beschikken over de juiste kennis en competenties en in staat worden gesteld hun taken zo goed mogelijk te verrichten en de afgesproken resultaten te behalen.
e. Zorgen voor een optimalisering van de samenwerking van de diverse afdelingen binnen de organisatie.


2.3. Eindverantwoordelijk voor beheer financiële risico’s en administratie. (20%)

a. In kaart brengen, analyseren en beheren van de geldstromen.
b. Eindverantwoordelijk voor de financiële administratie.
c. Goede vastlegging en uitvoering van administratieve processen en bedrijfsprocessen conform standaard methodes en normering.


2.4 Adviseren van het management over financieel (administratieve) keuzes en problematiek. (15%)

2.5 Opstellen financiële planning en budgettering. Eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting, de meerjarenbegroting, de begrotingswijzigingen, de jaarrekening/ het jaarverslag, en voert het overleg hierover in de organisatie. (15%)

2.6 Opstellen financiële rapportages, zoals maand-, kwartaal – en jaarverslagen. (10%)

2.7 Uitvoeren van alle overige werkzaamheden die door/ in overleg met leidinggevende worden bepaald.


Solliciteer nu!


#1045467
Click here to access HAYS Privacy Policy, which provides detailed information on how we use and protect your personal information, and your rights in relation to this.

Summary

Job type
Permanent
Industry
Manufacturing & Production
Location
Utrecht
Specialism
Accountancy and Finance
Pay
uitstekend
Ref:
1045467

Talk to a consultant

Talk to Simona Kuzmanova, the specialist consultant managing this position, located in Amsterdam
Hays Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 210

Telephone: 31643449164

Similar jobs to Sr. Business Unit Controller

 • Senior Holding Controller

  1045696 I Controller I Amsterdam I Senior I Insurance
  AmsterdamCompetitive salary with strong secondary benefits
 • Business Controller

  Zoetermeer | Business Controller | hybride | Salaris: 6.473-6.642 (o.b.v. 37 uur)+ 9% bonus + CAO budget 10,5%
  ZoetermeerCompetitive salary with strong secondary benfits
 • Credit Controller

  Credit Controller| Debiteuren | Financieel | Administratief | Internationaal | NL & EN | Breda | Fulltime
  BredaAfhankelijk van jouw ervaring
 • Financial Controller

  Amsterdam | Financial Controller | 5+ year | Nederlands + Engels | all round rol | rechterhand van de CFO
  AmsterdamCompetitive salary with strong secondary benfits