Zoek niet naar compleet maar naar complementair

Zoek niet naar compleet maar naar complementair

Niet compleet maar complemetair - Hays.nl
Leestijd: 3 minuten | Door Hays IT

Klanten willen snel, gemakkelijk en servicegericht krijgen waar zij om vragen. Ook online. Dit vraagt om grote veranderingen van bedrijven in de manier waarop zij zijn georganiseerd. Een transformatie die gefaciliteerd moet worden door IT-professionals.

Hot item

Bedrijfsprocessen digitaliseren in hoog tempo. Bestaande processen rond inkoop, planning, budgettering en HR sluiten niet meer aan op de nieuwe manier waarop organisaties hun klanten willen en moeten bedienen. 

Daarom is agile transformatie – de omvorming naar een wendbare organisatie – in de software-industrie al jaren een ‘hot item’.

Buzz

Agile. Klinkt goed, maar als het blijft bij een leeg buzz-woord bereik je niets. Veel projecten onder de noemer ‘agile transformatie’ mislukken. Omdat niet duidelijk is wat de verschillende partijen hiermee bedoelen, vanwege het ontbreken van de professionals met de juiste competenties om dit succesvol uit te voeren en doordat als gevolg hiervan beloofde resultaten uitblijven. Uiteindelijk staat of valt het succes van iedere transformatie met de mensen die het moeten doen.

Werken naar waarde

Agile zijn, betekent kort en cyclisch werken om snel te kunnen voldoen aan de steeds veranderende klantvraag. Zo gaan organisaties van werken volgens plan, naar werken naar waarde: om zo continu aan te sluiten bij de vraag vanuit de markt.

AGILE IS EEN WERKWIJZE, MAAR OOK EEN FLINKE MENTALITEITSVERANDERING

Dit is een duidelijke trend en niet alleen in de IT-branche: overal in organisaties ontstaan wendbare teams die kort-cyclisch werken. Opereren in multidisciplinaire teams is voor veel bedrijven nog te doen. Maar dit succes op kleine schaal verbreden naar de transformatie van de volledige organisatie blijkt nog steeds ingewikkeld. Sterker: dat mislukt in het overgrote deel van de bedrijven.

Mindshift

Agile is niet alleen een werkwijze, het betekent ook een flinke mentaliteitsverandering. Zowel voor professionals als het management. De organisaties die werkelijk een agile transformatie doormaken, doen dat in vrijwel alle gevallen door zich te richten op de mensen: medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Een agile transformatie slaagt alleen wanneer het management dit volledig ondersteunt. Zij moeten vertrouwen tonen in hun teams en verantwoordelijkheden echt overdragen. Directie en management zit minder aan het stuur, maar staat langs de zijlijn te coachen. Hier gaat het vaak mis. Managers willen dan dat hun team zelfsturend en flexibel werkt, maar leggen tegelijkertijd teveel regels op. Dat gaat niet samen.

Andere werkhouding

Dit vraagt ook een andere werkhouding met nieuwe competenties voor IT-professionals binnen een bedrijf. De tijd dat technologische toppers maandenlang op hun eigen eiland nieuwe technieken ontwikkelden en enkel het eindresultaat in de organisatie dropten, is voorbij.

Nu verwachten collega’s, partners en klanten dat zij werken aan eindproduct en tussentijds continu contact houden met hun omgeving. Het gaat om meedenken, testen, samen ontwikkelen, communiceren. Dat betekent dat moderne IT-professionals ook over de nodige soft-skills moeten beschikken.

Per definitie teamwork

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat vooruitstrevende bedrijven allemaal op zoek zijn naar superslimme en communicatief vaardige IT’ers. Die bestaan, maar de waarheid is dat dit de pareltjes zijn. De absolute top. De professionals die een hoog niveau halen, maar daar net onder zitten, zijn vaak beter op een van die twee gebieden: of in techniek, of in communicatieve vaardigheden.

HET GAAT OM MEEDENKEN, TESTEN, SAMEN ONTWIKKELEN EN COMMUNICEREN

Dit hoeft geen probleem te zijn voor organisaties die streven naar state-of-the-art IT. De kunst is om je niet zozeer te richten op het individu, maar juist te focussen op het team als geheel. Agile werken is per definitie teamwork.

Complementaire teams bouwen

Kijk daarom bij je zoektocht naar talent eerst kritisch naar je team: wie werken al in dat team? Welke kennis en vaardigheden zijn goed vertegenwoordigd? En welke competenties ontbreken nog?

Als je dat weet, kun je gericht zoeken naar IT’ers met complementaire talenten voor je team. In plaats van een vaak heilloze zoektocht naar een IT-professional die op alle facetten hoog moet scoren. Zo wordt het makkelijker om de juiste puzzel te leggen die jouw organisatie succesvoller, klantvriendelijker en ‘meer agile’ maakt.

Nieuwe generatie medewerkers

En dankzij de nieuwe generatie medewerkers wordt het gat steeds kleiner tussen ‘tech’ en ‘soft-skills’. De zogenaamd zachtere competenties krijgen tegenwoordig veel meer aandacht in de opleidingen. Ook bij IT-studies. Maar ook dan blijft het cruciaal dat werkgevers weten wie ze in huis hebben en wie ze binnen willen halen.

Complementariteit, dat is de kunst.

Recruiting now widget NL

When you need the right talent, we have the expertise to help

Register your vacancy (non-binding)

block volg hays op social

Follow us on social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Follow Hays on Facebook - Hays.nl
Follow Hays on Instagram - Hays.nl

Block SFMC contact fomr

Get in touch for a free consultation

  •  
     By submitting this form you indicate that you are aware of our privacy policy that explains what we do with your personal data.

block ik heb een vacature

Recruiting now?

We believe the right person can transform your business.