5 succesfactoren voor een goede teamprestatie

5 succesfactoren voor een goede teamprestatie

De strategie van een leider is een belangrijke factor om met een team goede resultaten te behalen. Maar met een goede strategie en de juiste persoon op de juiste plek (of juiste baan) ben je er nog niet. Het Teammodel van Lencioni benoemt vijf cruciale factoren die de prestaties en het succes van een team kunnen beïnvloeden.

De strategie van een leider is een belangrijke factor om met een team goede resultaten te behalen. Maar met een goede strategie en de juiste persoon op de juiste plek (of juiste baan) ben je er nog niet. Het Teammodel van Lencioni benoemt vijf cruciale factoren die de prestaties en het succes van een team kunnen beïnvloeden. 

U kunt de juiste kandidaten selecteren voor een team, maar hoe zorgt u ervoor dat deze individuen een team worden? Winnen doe je samen en is de prestatie van een team als geheel. Welke factoren zijn van invloed op de goede teamprestatie?

Het Teammodel van Lencioni

In de psychologie kennen we het Teammodel van Lencioni, die vijf cruciale factoren noemt voor het werken in een succesvol team. Het model wordt weergegeven in de vorn van een piramide. In de volgorde van onder naar boven worden factoren genoemd die cruciaal zijn voor het neerzetten van een succesvol team dat begint met onderling vertrouwen, het aandurven van confrontatie en discussie, het aangaan van commitment, het nemen van verantwoordelijkheid en de focus op resultaat.

teammodel Lencioni - Hays.nl

Hoe past u het Teammodel van Lencioni toe?

Om het model te hanteren dient men eerst na te gaan of er sprake is van een team. Vervolgens is het de vraag of men in staat is om stevig aan het team te werken. Daarbij is het noodzakelijk dat er sprake is van een ‘sense of urgency’, het besef dat er iets moet gebeuren.

Vertrouwen

Het Teammodel van Lencioni begint namelijk met vertrouwen; het team moet vertrouwen hebben in elkaar en in de teamleider. Vertrouwen ontstaat door het delen van ervaringen en persoonlijke geschiedenissen. Ook het benoemen van elkaars persoonlijke bijdrage in het team werkt bevorderend.           

Confrontaties

Volgens Lencioni is het belangrijk confrontaties hun werk te laten doen. De eerste stap op deze weg is het erkennen dat conflicten en confrontaties productief zijn. Het is realistisch dat er in een team dat nauw met elkaar samenwerkt een keer conflicten ontstaan. Dat is niet erg, als je er samen maar uit komt, dat maakt je als team sterker.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van ieder teamlid gaat over duidelijkheid en steun. Er is eenheid in het team. Betrokkenheid is niet alleen belangrijk binnen een team maar ook voor de gehele organisatie.

Verantwoordelijkheid

De volgende stap naar succes is volgens Lencioni het nemen van verantwoordelijkheid door de teamleden. Het houden van regelmatige voortgangsbesprekingen, het publiceren van doelstellingen en het geven van teambeloningen bevorderen het nemen van verantwoordelijkheid. Teams waarvan de teamleden elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat collega’s die slecht presteren zich aangespoord voelen beter hun best te doen.

Resultaat

Tot slot is er de focus op resultaat. Volgens Lencioni zouden teamleiders en hun team in het openbaar en met elkaar uitspraken moeten doen over de gewenste successen. Ook zullen ze hun waardering uit moeten spreken voor resultaten. Het gunnen van specifieke waardering voor teamleden die werkelijk bijdragen aan het realiseren van groepsdoelstellingen is belangrijk.

Wilt u samen met uw team de juiste prestaties leveren en goede resultaten behalen in het bedrijfsleven? Dan is het Teammodel van Lencioni met zijn vijf succesfactoren een goede optie. 

block ik heb een vacature

Recruiting now?

We believe the right person can transform your business.
 

Block SFMC contact fomr

Get in touch for a free consultation

  •  
     By submitting this form you indicate that you are aware of our privacy policy that explains what we do with your personal data.

block volg hays op social

Follow us on social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Follow Hays on Facebook - Hays.nl
Follow Hays on Instagram - Hays.nl