Next generation compliance

Next generation compliance

Sinds de financiële crisis van 2008 staat het naleven van de wet- en regelgeving hoog op de agenda voor veel bedrijven in de financiële dienstverlening. Het lijkt erop dat nieuwe wetgeving zich voortdurend opstapelt en daarmee zelfs de meest toegewijde professional in de financiële wereld op de proef stelt.

Compliance - Hays.nl
Leestijd: 4½ minuut | Verschenen in Hays Journal 11

Om de omvang van de uitdaging waarmee veel bedrijven geconfronteerd worden te begrijpen, moet compliance worden bekeken in een internationale context.

Weinig financiële instellingen werken slechts in één land, wat betekent dat zij nieuwe regels moeten begrijpen en implementeren in meerdere geografische regio’s. In 2010 implementeerde de VS de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, die verregaande gevolgen heeft gehad. Het creëerde nieuwe autoriteiten zoals de Financial Stability Oversight Council en de Orderly Liquidation Authority om marktdiscipline te promoten en om een ‘te groot om te falen’ mentaliteit te ontmoedigen. In 2013 begonnen lidstaten van de Basel Committee on Banking Supervision met de implementering van Basel III, in een poging de kapitaalvereisten van de bank te versterken. En dit jaar kwam de invoering van het Senior Managers Regime in het VK, welke als doel heeft het in de cultuur van de stad verankeren van wat de Financial Conduct Authority ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ noemt. Hier zullen gedragsregels uit voortkomen, een basisnorm voor gedrag waar allen die onder de nieuwe stelsels vallen mee zullen moeten instemmen.

Chris Kaye, MD van een adviesbureau op het gebied van regelgeving CCL UK, legt uit hoe de verschillende internationale vereisten invloed hebben op sommige klanten: “Het Verenigd Koninkrijk is de meest internationale van de financiële centra. Daarom, evenals het effect van de regelgeving op de EU, moeten de meeste firma’s strijden tegen overzeese regelgeving – vooral welke uitgaan van de VS. Het vinden van personen die met gezag kunnen werken in al deze stelsels wordt steeds moeilijker. Andere landen, vooral de VAE, moedigen actief bedrijven aan om compliance uit te besteden omdat dit leidt tot een echt onafhankelijke toezichtfunctie.”

“OTHER COUNTRIES WELCOME FIRMS TO OUTSOURCE COMPLIANCE" - Chris Kaye, CCL UK

Bill Waite, Directievoorzitter van The Risk Advisory Group bevestigt dit en voegt eraan toe dat de nieuwe uitdagingen waar de compliance professionals voor staan eigenlijk meer risico creëren binnen de functie. “Compliance in het Verenigd Koninkrijk heeft nu een veel bredere opdracht dan ooit tevoren,” zegt hij. “Wetgeving rond het bestrijden van witwassen, de Bribery Act en de Modern Slavery Act 2015 heeft de verplichtingen voor het beroep van compliance aanzienlijk doen toenemen. Overeenkomstig ons Compliance Horizon rapport zet deze toename in regelgeving compliance professionals onder enorme druk, zelfs zo erg dat zij het gevoel hebben dat compliance zelf een risico is geworden.”

Accenture kwam tot vergelijkbare resultaten in haar Compliance Risk Study 2015. Het onderzoek liet zien dat het veel professionals niet gelukt is om op de hoogte te blijven van veranderingen, verklarend: “Alhoewel de status van compliance blijft stijgen (tegelijk met investering in de functie), lijkt het inzicht in de gevolgen van een veranderd ecosysteem van de compliance functionarissen minder ver gevorderd dan zou moeten. Naar onze mening moet compliance ervoor zorgen dat de ontwikkelingsprioriteiten worden geïnformeerd door deze opkomende agenda’s, met behoud van een balans tegen lopende vereisten zoals regelgevende betrokkenheid.”

Een nieuw soort compliance professionals

Dus, hoe kunnen organisaties deze uitdagingen aanpakken? Velen geloven dat ze momenteel niet de middelen hebben om dit te doen en dat de situatie alleen maar slechter wordt in de toekomst. Dit heeft geleid tot het creëren van nieuwe functies. Het hoofd van financiële stabiliteit bij de Bank of England verklaart dat alleen al in Europa 70.000 nieuwe fulltime banen zouden moeten worden gecreëerd om te voldoen aan de vereisten, zoals Basel III regels voor banken. BNP Parisbas kondigde plannen aan om het personeelsbestand te laten groeien met 40 procent, HSBC neemt 3.000 nieuwe compliance functionarissen aan en de Australische bank Macquarie heeft de compliance verviervoudigd en hier heeft hier in 3 jaar AUD 413 miljoen aan besteed.

In wezen is er nu een nieuw soort compliance functionarissen nodig – iets waar grote organisaties zich steeds meer bewust van worden. Het back office karakter dat compliance functies hadden is veranderd in een veelzijdige benadering. Communicatievaardigheden en het vermogen om het hoofd te bieden aan belanghebbenden, waaronder klanten en investeerders, zijn nu net zo wenselijk als een gedegen begrip van wetgeving. Met dit in het achterhoofd moeten bedrijven en organisaties hun wervingsnetten veel breder werpen om de compliance-professionals te vinden en aan te trekken, die nodig zijn om de uitdagingen aan te gaan die de nieuwe regels met zich meebrengen. Met een brede reeks aan vaardigheden die nodig zijn voor succes, kijken recruiters verder dan enkel de advocatuur, aangezien compliance veel componenten heeft die moeten worden begrepen en geïnitieerd in de activiteiten van een bedrijf.

"INCREASED REGULATION PUTS COMPLIANCE PROFESSIONALS UNDER IMMENSE STRAIN" - Bill Waite, The Risk Advisory Group

In de State of Compliance Survey 2015 bekrachtigt PwC: “Nu compliance steeds ingewikkelder wordt en meer van essentieel belang wordt voor het uitvoeren van de bedrijfsstrategie, zouden CCO’s er goed aan doen om vaardigheden en kennis van bedrijf, sector, complexe data-analyse en technologie aan hun team toe te voegen. Dit zal de compliance functie helpen om een meer strategische rol in de organisatie te vervullen. Het zijn tenslotte de mensen op de afdeling die helpen om de identiteit van de functie vorm te geven binnen het bedrijf.”

Cultureel conform

Om dit probleem op de lange termijn op te lossen, proberen veel bedrijven hun visie op compliance te veranderen. Waar ooit velen het als een wettelijke verplichting beschouwden die moest worden afgevinkt, verschuiven de meeste organisaties naar een completer beeld. Velen zijn het erover eens dat compliance in de cultuur moet worden opgenomen en moet worden beschouwd als een essentiële waarde van de bredere organisatie. In Deloitte’s rapport The Changing Role of Compliance wordt vermeld: “Wat veranderd is, is de mate waarin nadruk wordt gelegd op integriteit en ethiek, boven de naleving op elke letter van de regels. Bovendien zijn er verschillen in de mate waarin CCO’s, hun compliance-functies en hun bredere organisaties, zijn afgestemd op deze nieuwe realiteit.”

En terwijl meer bestuursleden nu begrijpen dat risico van derde partijen, compliance en een open cultuur van het grootste belang zijn, is het daadwerkelijk veranderen vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Deloitte concludeert dat, terwijl er maatregelen getroffen moeten worden op korte termijn, de automatisering op de lange termijn geïmplementeerd moet worden om de langetermijnproblemen aan te pakken. “CCO’s moeten proactief zijn in het aanpakken van de onmiddellijke behoeften van hun compliance-functie op het gebied van de invoering van training en ontwikkeling, om talent aan te trekken en te behouden met de juiste combinatie van mogelijkheden. Ervoor zorgen dat processen binnen de compliance functie gestroomlijnd worden, is een voorloper op de langetermijninvestering in technologie, om meer effectieve compliance mogelijk te maken.

Dit artikel is verschenen in Hays Journal 11

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Volg Hays op LinkedIn - Hays.nl            Volg Hays op Instagram - Hays.nl            Volg Hays op YouTube - Hays.nl

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

     

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.