Gezocht: docent arbeidsmarkt

Gezocht: docent arbeidsmarkt

Studenten moeten structureel meer worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Momenteel ligt er nog een gapend gat tussen opleiding en bedrijfsleven en dit neemt de komende jaren verder toe. Er ligt een belangrijke rol bij het onderwijs om dit gat te dichten.

Docent arbeidsmarkt - Hays.nl
Leestijd: 2½ minuut | Door Hays HR

Bedrijfsleven en overheid ondertekenden in dit kader het Werkakkoord. De kern van het akkoord draait om de rol die werkgevers spelen bij het vergroten van kansen voor jongeren op een baan. Denk hierbij aan het aanbieden van stageplekken, leer-werktrajecten, praktijklessen en opleidingen.

De entree van jongeren op de arbeidsmarkt is namelijk een structureel probleem dat jaarlijks groter wordt. De oorzaak: de arbeidsmarkt en daarmee de vraag verandert in rap tempo.

Zo blijkt ook uit een grootschalig onderzoek dat wij onlangs uitvoerden naar de baan van de toekomst. Hieruit blijkt dat twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dat hun baan in 2030 totaal anders is.

Niet alleen banen veranderen inhoudelijk, maar ook de eisen die aan net-afgestudeerden worden gesteld. Voor een IT functie moet je tegenwoordig bijvoorbeeld ook communicatief onderlegd zijn. Hier wordt bij de lager opgeleiden nog wel aandacht aan besteed door ROC’s en uitzendbureaus, maar bij de hoger opgeleiden blijft dit achter. Daarvan wordt vaak gedacht dat ze dat allemaal wel begrijpen, terwijl het besef wat de (potentiële) werkgever wil eigenlijk nauwelijks aanwezig is.

Naar verwachting zijn vaste contracten in 2030 verdwenen, nemen robots grote delen van het werk over en is continue bijscholing noodzakelijk om succesvol te blijven.

Allemaal ingrijpende veranderingen waar een starter op voorbereid moet zijn. Het onderwijs moet hierop inspelen.

Hun ‘core business’ is natuurlijk mensen opleiden en afleveren aan het bedrijfsleven. Het verkrijgen van een eerste baan zien ze echter als verantwoordelijkheid van de student.

Dat is op zich geen gekke gedachte en gedeeltelijk ook terecht. Maar een vaste plek in het curriculum over hoe de arbeidsmarkt in elkaar steekt en hoe je moet solliciteren kan studenten enorm helpen. Zo worden zij zich meer bewust van waar een werkgever om vraagt en het creëert een bepaalde realiteitszin omtrent salarissen, contractvormen en functieprofielen. Zijn je social media profielen op orde? Hoe ‘verkoop’ je jezelf? Dat is niet iets waar de doorsnee docent zich mee bezighoudt. Die zijn logischerwijs voornamelijk bezig met de inhoud van hun vak. Het is dus raadzaam om externe expertise hierover in huis te halen.

Om dit te bereiken is het nodig dat verschillende partijen vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar opzoeken en tijd investeren om studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Dat kan zowel in een online omgeving als tijdens de opleiding.

We moeten in ieder geval van de gedachte af dat het iets is wat pas na de opleiding volgt, want het gat tussen de opleiding en het bedrijfsleven is op dit moment te groot en wordt met de dag groter. Hierdoor wordt het voor studenten steeds lastiger om logische aansluiting te vinden met het bedrijfsleven.

Daarnaast worden ze opgeleid voor banen die aan verandering onderhevig zijn, zo blijkt ook uit het onderzoek. Binnen vijftien jaar veranderen de huidige banen inhoudelijk drastisch, of verdwijnen zelfs. Het is dan ook geen verrassing dat 90 procent van de respondenten verwacht dat permanente bijscholing noodzakelijk is om die veranderingen te kunnen bijbenen.

Het is belangrijk dat starters voorbereid zijn op deze ontwikkelingen zodat ze weten wat ze te doen staat om succesvol te blijven. Het aanstellen van aparte ‘arbeidsmarktdocenten’ zou de ultieme oplossing zijn. De eerste stap is de juiste mensen en instellingen aan boord krijgen. Het werkakkoord is een mooi uitgangspunt van waaruit we verder kunnen bouwen.

In verschillende Hays Journals schrijven wij meer over dit onderwerp, of scroll door al onze andere blogs.

Block SFMC contact fomr

Get in touch for a free consultation

  •  
     By submitting this form you indicate that you are aware of our privacy policy that explains what we do with your personal data.

block ik heb een vacature

Recruiting now?

We believe the right person can transform your business.
 

block volg hays op social

Follow us on social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Follow Hays on Facebook - Hays.nl
Follow Hays on Instagram - Hays.nl