block SFMC download hj 17

Download your Hays Journal

  • By downloading this Journal you confirm being aware of our privacy policy in where we explain what we do with your personal details.

Middel management

Wordt de waarde van het middle management onderschat?

In veel organisaties ervaren managers in het middenkader van de organisatie dat hun toegevoegde waarde doorlopend door zowel senior als junior collega’s onder de loep wordt genomen. Middle managers voelen zich onder druk staan. Ze zijn niet de zichtbare helden van de organisatie, echter zonder hen zou de organisatie niet kunnen bestaan.

Waarde middle management - Hays.nl
Verschenen in de Hays Journal 17

HR-experts werkzaam bij onder meer internationale organisaties als Liberty Insurance en Mosaic Consulting delen hun gedachten over hoe waardevol het middenkader is. 

Ze bespreken de onderwaardering van middle managers, in welke spagaat zij zich bevinden en op welke manieren organisaties meer uit de belangrijke schakels tussen het hoger management en operatie kunnen halen.

Lees het hele artikel in de Hays Journal 17

block volg hays op social

Follow us on social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Follow Hays on Facebook - Hays.nl
Follow Hays on Instagram - Hays.nl

block ik heb een vacature

Recruiting now?

We believe the right person can transform your business.
 

Block SFMC contact fomr

Get in touch for a free consultation

  •  
     By submitting this form you indicate that you are aware of our privacy policy that explains what we do with your personal data.