Outsourced Recruitment: hoe zakelijke betrokkenheid ROI kan verzekeren

Outsourced Recruitment: hoe zakelijke betrokkenheid ROI kan verzekeren

Geen enkel bedrijfsonderdeel opereert in een totaal geïsoleerde omgeving. Het is daarom niet verwonderlijk dat interne relaties erg belangrijk zijn in het proces om de strategische en kostenbesparende doelstellingen te behalen. Er zijn echter nog steeds procurement professionals die het moeilijk vinden om te weten waar te beginnen. Dit is zeker het geval wanneer het de eerste keer is dat een organisatie een bepaalde procurementoplossing gaat uitzoeken.

outsourced recruitment: hoe zakelijke betrokkenheid roi kan verzekeren - Hays.nl

Om de uitdagingen die onze klanten ondervinden beter te begrijpen, hebben we een survey in het leven geroepen om de verschillende procurement-aanpakken te benchmarken. 

Als leverancier van Outsourced Recruitment Services helpt dit onderzoek ons om belangrijke procurement benchmarks te ontwikkelen op het gebied van het belang en de capaciteit van deze services. De resultaten geven ons de mogelijkheid om meer betrokkenheid te creëren met klanten en onze eindgebruikers. Door de bevindingen te delen en de learnings in te zetten om de inrichting en procurement van onze services te verbeteren. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat voor beide partijen de waarde wordt gemaximaliseerd en er bedrijfsvoordelen worden behaalt die de ROI sneller stimuleren.

In dit artikel lichten we één uitkomst van deze benchmarks uit. Het onderzoek heeft op verschillende niveaus de betrokkenheid van de business onderzocht.

Houd rekening met alle stakeholders, dit voorkomt toekomstige barrières

Mogelijk de grootste fout die wij hebben opgemerkt wanneer organisaties een MSP-programma overwegen, is het gebrek aan kennis van de stakeholders over de verschillende behoeften en de huidige staat van het personeelsbestand. Om dit te voorkomen heeft Hays een ‘Consulting Toolkit’ ontwikkeld, die de behoeften, prioriteiten en wensen binnen de business uitzoekt.

We denken vervolgens na over een gefaseerde aanpak die in ieders behoefte voorziet. Wanneer deze aanpak niet goed wordt toegepast leidt dit vaak tot generieke resultaten die niet voldoen aan de niche- benodigdheden voor meer complexe omgevingen. Het creëert daarnaast barrières die later in het proces een succesvolle adoptie van de services in de weg zitten.

Het analyseren van data op het gebied van uitgaven is nog steeds de beste manier om de kosten en het gebruik in te schatten

Vaak is de belangrijkste uitdaging voor procurementprofessionals die voor de eerste keer een MSP dienst met een organisatie willen aangaan, het begrijpen van de ‘key spend’ en de grootte van het tijdelijke werknemersbestand. U zult toegang tot de operationele- en de bestedingsdata nodig hebben en dit heeft vaak lastige analyses van bestedingsrapporten ten gevolg. Er moet tijd gespendeerd worden aan het herzien en classificeren van de uitgaven door het identificeren van de leveranciers.

Het werken met een MSP-provider onder een geheimhoudingsverklaring kan dit proces stroomlijnen en het analyseren een stuk makkelijker maken.

Breng een vooraanstaand persoon naar voren

Onze ervaring met lopende MSP programma’s over de hele wereld heeft ons geleerd dat er niets vervelender is dan een ‘zachte’ lancering van een bestedingsmanagement-programma. Daarnaast zijn implementaties zonder een sterke betrokkenheid van stakeholders veel minder succesvol dan ze zouden zijn geweest mét een hoge mate van betrokkenheid onder de stakeholders. Het maximaliseren van directe voordelen van een MSP en het bereiken van een lange termijn Return On Investment kan enkel worden behaald wanneer de interne adoptiegraad hoog is.

De aanwezigheid van een vooraanstaand persoon, die zijn of haar politieke gewicht in de strijd gooit om een goede adoptie van de programma’s te bewerkstelligen, kan een groot verschil maken. Onze onderzoeken hebben aangetoond dat de volledige voordelen vier keer sneller zullen worden behaald met een juiste ‘influencer’ aan boord.

Een gestructureerde aanpak kan een duurzame, langetermijnverandering teweeg brengen

Ons advies om het uiteindelijke succes te bereiken is simpel. Ten eerste, zorg ervoor dat de betrokkenheid hoog is vanaf het begin, om de veranderingen die noodzakelijk zijn te kunnen implementeren. Ten tweede, zorg dat u bekend wordt met de verschillende behoeften van alle gebruikers, zodat deze te allen tijde verwerkt kunnen worden in het model.

Een goed ingestoken MSP programma zal in de meeste gevallen een significant voordeel als uitkomst hebben. Door deze vanaf het begin correct op te zetten wordt er een duurzame verandering in de organisatie toegepast.

block volg hays op social

Are we already connected?

Volg Hays op LinkedIn - Hays.nl            Volg Hays op Instagram - Hays.nl            Volg Hays op YouTube - Hays.nl

block ik heb een vacature

Recruiting now?

We believe the right person can transform your business.

Block SFMC contact fomr

Get in touch for a free consultation

  •  
    By submitting this form you indicate that you are aware of our privacy policy that explains what we do with your personal data.