Hoe zit het nu eigenlijk met de 6-urige werkdag?

Hoe zit het nu eigenlijk met de 6-urige werkdag?

In Göteborg, Zweden, wordt er door sommige bedrijven al mee geëxperimenteerd, terwijl er ook in de rest van Europa over wordt nagedacht: de introductie van de 6-urige werkdag.

6-urige werkdag - Hays.nl
Leestijd: 3 minuten | Door Hays

Niet voor niets deed dit nieuwe idee veel stof opwaaien, want wat zijn hiervan de gevolgen? Is de in 2016 van kracht geworden wet ‘Flexibel Werken’ geen beter alternatief? In dit artikel gaan we in op deze onderdelen, de huidige stand van zaken en de voor- en nadelen van een 6-urige werkdag met behoud van het ‘oude’ fulltime loon.

Het idee

Het initiatief om zes uur per dag arbeid te verrichten komt voort uit de overtuiging van Toyota (welke al in 2003 de 6-urige werkdag heeft ingevoerd) dat een werknemer onmogelijk de volledige acht uur per dag geconcentreerd en dus productief kan blijven werken. Daarnaast blijft er met een ‘9 tot 5’-aanpak minder tijd over voor sociale activiteiten en familie en dus wordt de werknemer volgens de initiatiefnemers van Toyota minder gelukkig dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 6-urige werkdag.

Verder zorgt deze maatregel voor minder werkloosheid, omdat er meer werknemers nodig zijn om de noodzakelijke bedrijfsvoering te kunnen onderhouden. Dit houdt vanzelfsprekend ook in dat er meer kosten gemaakt moeten worden omdat sommige bedrijven of organisaties simpelweg langer beschikbaar moeten zijn dan 6 uur. Om bijvoorbeeld 24/7 zorg te kunnen verlenen moeten er nu vier, in plaats van drie werknemers aangenomen worden.

Feiten & huidige situatie

Hoewel veel mensen denken dat heel Zweden inmiddels maar zes uur per dag werkt, is dit helemaal niet het geval. Er wordt wel erg serieus over nagedacht, maar tot nu toe zijn slechts een aantal bedrijven en organisaties in de stad Göteborg overgegaan op deze nieuwe standaard van zes uur arbeid per dag. Desalniettemin heeft onder andere een verzorgingstehuis het idee toegepast en hierbij hebben de kortere shifts geleid tot een daling van verzuim door werk gerelateerde gezondheidsproblemen. Toch is de daling niet enorm sterk, gezien het feit dat dit verzuim van 6,4% naar 5,8% is gedaald. Daarnaast kost de invoering van deze maatregel belastinggeld, omdat het verzorgingstehuis hiervoor subsidie ontvangt.

Zoals gezegd, niet iedereen in Zweden is overtuigd, en dat geldt des te meer voor de werkgevers in Nederland. Gemiddeld werken de Nederlanders al vaak in deeltijd-vorm, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week. Het CBS geeft aan dat er ruim 4 miljoen Nederlanders in deeltijdvorm werken. Echter, dit is niet met het behoud van het fulltime salaris. Daarnaast maken Nederlanders al relatief vaak afspraken over flexibele werktijden. Er zijn dus al veel mogelijkheden voor de Nederlanders om extra tijd vrij te maken voor sociale activiteiten.

Op 1 januari van dit jaar (2016) is in Nederland de wet ‘Flexibel Werken’ ingegaan. Deze wet houdt in dat werknemers een verzoek kunnen indienen om de arbeidstijden en hun arbeidsplaats aan te passen. De Wet Flexibel Werken is een evolutie op de Wet Aanpassing Arbeidsduur waarmee werknemers alleen een verzoek konden doen om het aantal uren aan te passen. De invoering van deze wet zorgt er voor dat er meer mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld thuis aan het werk te zijn, iets dat voor meer motivatie zorgt.

Sceptici geven aan dat een hogere productiviteit ook op andere manieren bereikt kan worden dan met een 6-urige werkdag. Dit kan volgens hen namelijk ook bereikt worden door meer beweging, beter voedsel of productiviteitsverhogende ruimtes op de werkvloer waardoor er misschien zelfs acht uur optimaal gewerkt kan worden.

Al met al worden er dus verschillende belemmeringen genoemd over het creatieve idee van de 6-urige werkdag, voornamelijk uit kostenoogpunt. Overheidsinstanties, zoals het reeds besproken verzorgingstehuis, worden gesubsidieerd om deze kortere werkdag te introduceren wat ten koste gaat van veel belastinggeld. Daarnaast prefereren veel werknemers een werkweek van vier dagen waarbij acht uur wordt gewerkt, ten opzichte van een werkweek met vijf dagen bestaande uit zes uur.

Daarnaast is het risico bij de 6-urige werkdag dat de werknemer het gevoel heeft minder tijd te hebben voor dezelfde hoeveelheid werk waardoor er een verhoogde werkdruk ontstaat en de werknemer zich druk gaat maken over zijn of haar resultaten.

Aan de andere kant tonen de experimenten aan dat de productiviteit omhoog gaat, maar nog belangrijker: het geluk. En dat is vanzelfsprekend een enorm belangrijke pijler.

Balans

Concluderend kan er dus gesteld worden dat er net zoveel voor- als nadelen te noemen zijn, en dus is het zoeken naar de ultieme balans en zo te zorgen voor een optimale effectieve werktijd de grote uitdaging. De eerste stap daarin is een functie te vinden waarin u zichzelf als werknemer vrij voelt en iets doet wat u leuk vindt.

block volg hays op social

Follow us on social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Follow Hays on Facebook - Hays.nl
Follow Hays on Instagram - Hays.nl

block ik heb een vacature

Recruiting now?

We believe the right person can transform your business.
 

Block SFMC contact fomr

Get in touch for a free consultation

  •  
     By submitting this form you indicate that you are aware of our privacy policy that explains what we do with your personal data.