Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Baan van de toekomst

de financiële sector in 2030

Hays heeft begin 2016 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarkt van de toekomst, hierbij is ingezoomd op de financiële sector. Eerder, in 2015, onderzochten wij al de sectoren IT, Engineering & Technology en Oil & Gas. Aan het onderzoek naar de financiële sector deden ruim 800 financiële professionals mee. De resultaten zijn gebaseerd op bijna 400 volledig ingevulde vragenlijsten.

De basis voor het onderzoek 'Baan van de Toekomst - Financiële sector’ werd gelegd door futuroloog Marcel Bullinga. Hij maakte een toekomstschets waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende vijftien jaar worden besproken. Aan de hand van de toekomstschetsen hebben wij een serie stellingen geformuleerd die we hebben voorgelegd aan specialisten, werkzaam in de financiële sector. Zij hebben vervolgens hun mening gegeven over de stellingen.

In het rapport zijn diepte-interviews opgenomen die wij hielden met financiële professionals die op hoog niveau actief zijn in de sector. Tot slot komen de Hays experts aan het woord.

Dit rapport is bedoeld om te informeren en te inspireren. We hopen dan ook van harte dat het gespreksstof oplevert voor werkgevers en werknemers bij de talloze financiële instellingen en organisaties in ons land.

Baan van de Toekomst in de Financiele sector Hays.nl