pp

Privacybeleid Hays

Klik hier om uw voorkeuren voor berichtgeving aan te passen.

ALGEMEEN PRIVACYBELEID VAN HAYS

Laatst bijgewerkt: [28-08-2023]

Inleiding

 • Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten opzichte van u. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij dragen  de bescherming en de waarborging van uw rechten inzake de privacy van gegevens hoog in het vaandel.
 • Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van de volgende categorieën personen: Kandidaten, Uitzendkrachten, Cliënten, Leveranciers en Derden, Personen van wie wij gegevens ontvangen, Websitegebruikers, Oud-personeelsleden en Bezoekers.
 • Als u:
  • een Personeelslid van Hays bent, verwijzen wij u naar het Personeelsprivacybeleid van Hays, dat u vindt op het intranet van Hays; of
  • intern bij Hays wilt werken, verwijzen wij u naar het Rekruteringsprivacybeleid.
 • We zijn onderhevig aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de“AVG”) en de Britse General Data Protection Regulation. Wanneer wij in dit Privacybeleid verwijzen naar de AVG, bedoelen wij zowel de AVG als de Britse General Data Protection Regulation.
 • Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens (“Hays”, “wij” of “ons”) vindt u hier.
 • Het is belangrijk erop te wijzen dat wij dit Privacybeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Bezoek deze pagina als u op de hoogte wilt blijven, want eventuele wijzigingen publiceren wij hier.
 • Als u ontevreden bent over een aspect van ons Privacybeleid, hebt u mogelijk wettelijke rechten, die wij waar relevant in dit document hebben beschreven.

Hoe u dit Privacybeleid gebruikt

 

Contextspecifieke privacyinformatie

 1. Kandidaten

Dit deel van het Privacybeleid is van toepassing op Kandidaten.

Kandidaten zijn personen met wie Hays geen voorafgaand contact heeft gehad, maar die volgens Hays redelijkerwijs interesse in of baat bij de diensten van Hays kunnen hebben en die in aanmerking worden genomen voor functies die door Hays geadverteerd of gepromoot worden, met inbegrip van vaste, parttime en tijdelijke functies en freelance functies bij Cliënten van Hays (met inbegrip van die personen die Uitzendkrachten willen worden). Kandidaten zijn ook sollicitanten voor dergelijke functies en personen die een speculatief cv aan Hays hebben verstrekt dat geen verband houdt met een specifieke functie en/of die Hays hebben benaderd over de diensten van Hays en/of functies die door Hays geadverteerd of gepromoot worden. Individuele opdrachtnemers, freelancers en werknemers van leveranciers of andere derden die voorgedragen worden voor functies bij Cliënten van Hays als onderdeel van een MSP-aanbod of anderszins, worden als Kandidaten behandeld voor de toepassing van dit Privacybeleid.

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?

U wilt graag wat meer inzicht hebben in de gegevens die wij over u verzamelen? Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de soorten gegevens die wij verzamelen. De hieronder beschreven informatie is uiteraard een aanvulling op persoonsgegevens die wij in een bepaalde situatie wettelijk moeten verwerken.

Afhankelijk van de betreffende omstandigheden en toepasselijke lokale wet- en regelgeving verzamelen wij alle of een deel van de hieronder genoemde informatie om te kunnen beoordelen hoe wij u kunnen helpen als wij redelijkerwijs menen dat u interesse in of baat bij onze diensten kunt hebben en om u arbeidskansen te bieden die op uw omstandigheden en uw belangen zijn afgestemd.

 In sommige rechtsgebieden mogen wij enkele van de hieronder beschreven gegevens niet verwerken. In dergelijke gevallen verwerken wij de gegevens in die rechtsgebieden uitsluitend in de mate en onder de omstandigheden die wettelijk zijn toegestaan:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
  • Naam;
  • Leeftijd/geboortedatum;
  • Geboortenummer;
  • Geslacht/gender;
  • Foto;
  • Burgerlijke staat;
  • Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
  • Contactgegevens;
  • Contactpersonen voor noodgevallen/informatie over naaste verwanten en gegevens van personen ten laste;
  • Een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart;
 • Informatie over opleiding en werk
  • Opleidingsgegevens;
  • Arbeidsverleden;
  • Huidige functietitel/specialisme/bedrijfstak;
  • Vaardigheden en gesproken talen;
  • Gegevens van referenten;
  • Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig hebt);
  • Begindatum of beschikbaarheidsdatum;
  • Gegevens over uw eerdere en huidige belonings-, pensioen- en arbeidsvoorwaardenregelingen;
  • Gegevens over gewerkte uren (als u eenmaal in een functie bent aangesteld);
  • Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, zowel rechtstreeks verzameld als afgeleid, bijvoorbeeld uit vacatures die u hebt bekeken of artikelen die u hebt gelezen op onze website of uit links in e-mails van ons waarop u hebt geklikt;
 • Financiële informatie
  • Bankgegevens;
  • Financiële informatie (wanneer wij een financieel antecedentenonderzoek moeten doen);
  • Burgerservicenummer (of gelijkwaardig in uw land) en andere belastinginformatie;
 • Informatie van bijzondere aard
  • Gegevens over ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, religieuze of andere soortgelijke overtuigingen en lichamelijke of geestelijke gezondheid, met inbegrip van informatie over handicaps, in elk geval voor diversiteitsmonitoring;
  • Seksuele geaardheid (bijvoorbeeld wanneer u dit openbaar maakt door het verstrekken van informatie over naaste verwanten);
  • Lichamelijke of geestelijke gezondheid, met inbegrip van informatie over handicaps om redelijke aanpassingen te kunnen aanbrengen en gezondheidsinformatie wanneer wij arbomaatregelen in het kader van bepaalde functies moeten nemen of aan u moeten aanbieden;
  • Gedetailleerde gezondheidsinformatie die voortvloeit uit of verband houdt met COVID-19 of andere pandemieën als dit noodzakelijk is voor een functie waarop u wilt solliciteren of waarvoor u zich vrijwillig hebt aangemeld, bijvoorbeeld in voorkomend geval een (positieve of negatieve) testuitslag of vaccinatiegeschiedenis (met inbegrip van medische aandoeningen die verband houden met of van invloed zijn op de vaccinatie);
  • In bepaalde gevallen, video-opnamen van Kandidaten die trainingen of bijeenkomsten bijwonen of eraan deelnemen wanneer die personen hebben ingestemd met de opname;
  • Religieuze overtuigingen om het recht op jaarlijks verlof te berekenen;
 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen
  • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen als dit vereist is voor een functie waarop u wilt solliciteren;
 • Automatisch verzamelde informatie
  • IP-adres;
  • Gebruiksinformatie, met inbegrip van de data en tijdstippen waarop en de frequentie waarmee u onze diensten gebruikt;
  • Gebruikerskeuzes (bijv. marketingvoorkeuren);
  • Gebruikersrapporten;
  • Logboeken en probleemanalyses;
  • Apparaatgegevens wanneer u onze diensten installeert, bezoekt of gebruikt;
  • Gegevens over websitenavigatie, zoals bekeken pagina’s, bijv. op de websites van Hays of Cliënten;
  • Geschiedenis van e-mailcommunicatie met Hays;
  • Locatiegegevens (afgeleid uit vacatures, IP-adres, sollicitatiegeschiedenis of opgeslagen systeemgegevens);
  • Gegevens over accounttoegang (bijv. pincodes ten behoeve van accountverificatie);
 • Informatie die anderen over u verstrekken
  • Extra informatie die uw referenten ons over u willen meedelen;
  • Extra informatie die onze Cliënten ons over u kunnen meedelen of die wij vinden in andere externe bronnen, zoals vacaturesites (waarnaar u informatie hebt geüpload of welke informatie anderszins voor ons beschikbaar is);
  • Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, zowel rechtstreeks verzameld als afgeleid, bijvoorbeeld uit vacatures die u hebt bekeken of artikelen die u hebt gelezen op onze website of uit links in e-mails van ons waarop u hebt geklikt; en
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
  • Andere informatie die u aan ons verstrekt, met inbegrip van gegevens over uw kinderopvang- of mantelzorgregelingen (bijvoorbeeld wanneer u toestemming geeft om een bedrag op uw loon in te houden voor kinderopvangvouchers of wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt) en wanneer u per e-mail of anderszins met ons correspondeert.

De bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen is niet volledig.

Voor zover u onze website bezoekt of op links in een e-mail van ons klikt, verzamelen wij ook bepaalde gegevens van u. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het contextspecifieke deel van dit Privacybeleid dat van toepassing is op Websitegebruikers.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van Kandidaten op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens die u, de Kandidaat, aan ons verstrekt;
 • Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen ontvangen; en
 • Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

 • Om zijn diensten aan te verlenen, moet Hays bepaalde dingen over u weten. Hierdoor kunnen wij u onder meer de beste kansen bieden en zou u tijd moeten besparen doordat u niet door informatie over banen en diensten hoeft te bladeren die niet relevant voor u zijn.
 • Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen. Hierbij kunt u denken aan:
  • Het invoeren van uw gegevens op de website van Hays of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het sollicitatieproces;
  • Het achterlaten van een geprint cv op een rekruteringsevenement, jobbeurs of kantoor van Hays;
  • Het mailen van uw cv of ander informatie aan een consultant van Hays of het voeren van een sollicitatiegesprek met een consultant van Hays;
  • Het solliciteren op banen via een job aggregator, die u vervolgens doorstuurt naar de website van Hays;
  • Het invoeren van uw persoonsgegevens op een microsite van Hays; of
  • Het deelnemen aan een wedstrijd via een socialmediaplatform, zoals Facebook of Twitter (of vergelijkbaar).
 • De soorten informatie die wij op deze wijze van u ontvangen, zijn:
  • Belangrijke identificatie- en contactgegevens;
  • Informatie over opleiding en werk;
  • Financiële informatie;
  • Informatie van bijzondere aard;
  • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen; en
  • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen,

zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen ontvangen

 • Wij ontvangen ook persoonsgegevens over Kandidaten uit andere bronnen. Afhankelijk van de betreffende omstandigheden en de toepasselijke lokale wet- en regelgeving zijn dit persoonsgegevens die in de volgende situaties worden ontvangen:
  • Wanneer wij zoeken naar Kandidaten via externe bronnen, zoals LinkedIn en andere vacaturesites, waarvan wij uw persoonlijke informatie verkrijgen en/of wanneer wij andere activiteiten voorafgaand aan de rekrutering uitvoeren (raadpleeg het hoofdstuk “Activiteiten voorafgaand aan de rekrutering” hieronder);
  • Uw referenten kunnen persoonlijke informatie over u verstrekken;
  • Onze Cliënten, Leveranciers, andere Kandidaten en onze collega’s bij Hays (bijv. in het kader van een verwijzing) kunnen persoonlijke informatie over u met ons delen;
  • Als wij uw persoonlijke informatie van Facebook of Twitter ontvangen of als u onze Facebook-pagina liket of ons volgt op Twitter (of een vergelijkbare interactie met ons hebt op een socialmediaplatform waarop wij aanwezig zijn); en
  • Als u naar ons bent doorverwezen door een RPO- of MSP-leverancier, is het mogelijk dat deze persoonlijke informatie over u met ons deelt.
 • De soorten informatie die wij op deze wijze over u ontvangen, omvatten de informatie die anderen over u verstrekken, zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen

 • Voor zover u onze website bezoekt of een e-mail van ons leest of erop klikt, verzamelen wij uw gegevens in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving ook automatisch (bijv. via scripts voor het volgen van websites, zoals cookies of pixels) of doordat u ze aan ons verstrekt. Raadpleeg voor meer informatie het contextspecifieke deel van dit Privacybeleid dat van toepassing is op Websitegebruikers.
 • De soorten informatie die wij op deze wijze over u verzamelen, omvatten de “automatisch verzamelde informatie” zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Over het algemeen gebruiken wij gegevens van Kandidaten op vijf manieren:

 • Activiteiten voorafgaand aan de rekrutering;
 • Rekruteringsactiviteiten;
 • Marketingactiviteiten;
 • Monitoring van gelijke kansen; en
 • Om ons te helpen bij het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.
 • In passende gevallen gebruiken wij gegevens van Kandidaten ook voor Profilering.

Activiteiten voorafgaand aan de rekrutering

 • Bij het uitvoeren van activiteiten voorafgaand aan de rekrutering gebruiken wij uw gegevens om na te gaan of u interesse hebt in of voordeel haalt uit onze diensten en om te beoordelen of en hoe wij u kunnen helpen. Als wij denken dat wij kunnen helpen, gebruiken wij uw contactgegevens om contact met u op te nemen en na te gaan of u interesse hebt in onze diensten (meestal via e-mail), afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Om dit te doen, kunnen wij:
  • Uw persoonsgegevens verzamelen;
  • Uw gegevens opslaan (en waar nodig bijwerken) in onze database, zodat wij contact met u kunnen opnemen over onze diensten;
  • U een e-mail sturen om u te informeren over onze verwerking van uw persoonsgegevens en u te verwijzen naar dit Privacybeleid;
  • Uw informatie bekijken om na te gaan of en hoe onze diensten u kunnen helpen; en
  • Contact met u opnemen over onze diensten.
 • Hieronder hebben wij nader beschreven op welke verschillende manieren wij uw persoonsgegevens in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving gebruiken en verwerken om vast te stellen of onze diensten gunstig voor u zijn. Deze lijst is niet volledig.
 • In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen. Artikel 6(1)(f) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan die belangen.”
 • Wij denken niet dat de activiteiten in verband waarmee wij ons op de voorwaarde van gerechtvaardigde belangen beroepen, op enigerlei wijze nadelig zijn voor Kandidaten. U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden. Als u meer wilt weten over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover nodig om na te gaan of u interesse hebt in of voordeel haalt uit onze rekruteringsdiensten, onder meer door:

 • gegevens van Kandidaten en andere bronnen, zoals LinkedIn, te verzamelen
 • gegevens van Kandidaten in databases op te slaan
 • gegevens aan vacatures te toetsen
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Automatisch verzamelde informatie

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om te beoordelen of u interesse hebt in of voordeel haalt uit onze rekruteringsdiensten

Verzamelen en verwerken van uw gegevens tijdens de beoordeling van uw informatie om vast te stellen hoe de rekruteringsdiensten van Hays kunnen helpen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om vast te stellen hoe wij u kunnen helpen met het zoeken naar een baan

Verzamelen en verwerken van uw gegevens tijdens de communicatie met u in verband met de rekruteringsdiensten van Hays

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om contact met u op te nemen en te corresponderen als onderdeel van het verlenen van onze rekruteringsdiensten

Rekruteringsactiviteiten

 • Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard rekrutering: het koppelen van de juiste Kandidaten aan de juiste banen. Hieronder noemen wij verschillende manieren waarop wij uw persoonsgegevens in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving voor dit doel verwerken en gebruiken. Deze lijst is niet volledig.
 • In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen. Artikel 6(1)(f) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan die belangen.”
 • Wij denken niet dat de activiteiten in verband waarmee wij ons op de voorwaarde van gerechtvaardigde belangen beroepen, op enigerlei wijze nadelig zijn voor Kandidaten. Ze helpen ons zelfs om u een efficiëntere dienstverlening op maat te bieden. U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden. Als u meer wilt weten over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen verwerken voor de onderstaande doeleinden als het voor ons noodzakelijk is een contractuele dienst aan u te leveren (of een verzoek van u voorafgaand aan de overeenkomst te vervullen). Artikel 6(1)(b) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.”
 • Wanneer wij uw informatie verwerken voor rekruteringsactiviteiten op basis van uw toestemming, hebt u op elk moment het recht uw toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van die toestemming voordat de toestemming wordt ingetrokken door te verwijzen naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om rekruteringsdiensten aan Kandidaten te verlenen en het rekruteringsproces te vergemakkelijken, onder meer door:

 • Gegevens van Kandidaten en andere bronnen, zoals LinkedIn, te verzamelen
 • Gegevens van Kandidaten in databases op te slaan
 • Gegevens aan vacatures te toetsen
 • Informatie van Kandidaten aan cliënten te sturen om hen op banen te laten solliciteren of hun geschiktheid voor banen te beoordelen
 • Kandidaten in staat stellen cv’s in te dienen, online op banen te solliciteren of zich te abonneren op vacaturemeldingen
 • Opnamen te maken van vraag- en antwoordsessies en/of videogesprekken met Kandidaten om onze rekruteringsdiensten te ondersteunen (waarbij de opnamen worden geanalyseerd ten behoeve van training/monitoring en/of met Cliënten worden gedeeld en bekeken via een beveiligd extern platform)
 • Video-opnamen te maken van de deelname van Kandidaten aan trainingen of bijeenkomsten ten behoeve van interne training/monitoring en/of handhaving van interne compliancenormen
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen (bijv. informatie die u aan ons in een opname meedeelt)
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Video-opnamebeelden

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om onze rekruteringsdiensten aan u te leveren en voor u om deze te ontvangen, zodat wij als een winstgevend bedrijf functioneren, en om u en andere Kandidaten te helpen bij het vinden van werk

Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan of binnenkort aangaat of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond voor zover de verwerkingsactiviteit die wij proberen uit te voeren, noodzakelijk is ten behoeve van de overeenkomst of uw verzoek

Voor zover wij een video van u opnemen, vragen wij om uw toestemming voordat wij beginnen met opnemen, maar beroepen wij ons op gerechtvaardigde belangen met betrekking tot ons gebruik van de gegevens voor training/monitoring en handhaving van compliancenormen

Verwerken van gegevens van Kandidaten om payroll- en factureringsprocessen te vergemakkelijken

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Financiële informatie

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om:

 • ervoor te zorgen dat ons bedrijf soepel functioneert, zodat wij onze diensten aan Kandidaten zoals u kunnen blijven leveren
 • ervoor te zorgen dat u op passende wijze wordt beloond

Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan of binnenkort aangaat of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond

Verzamelen en verwerken van gegevens van Kandidaten tijdens de uitvoering van:

 • klanttevredenheidsonderzoeken
 • marktonderzoek van Hays dat wij gebruiken als informatie voor ons marketingmateriaal en ander informatiemateriaal, zoals whitepapers, rapporten en artikelen (bijv. onze salarisgidsen)

Voor zover gegevens worden gepubliceerd, gebeurt dit uitsluitend in samengevoegde/geanonimiseerde vorm

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, het is namelijk ons belang om:

 • de rekruteringsdiensten die wij aan u leveren, te verbeteren en ontwikkelen door uw feedback te overwegen en deze in onze processen te verwerken wanneer wij dat nodig achten
 • inzicht te krijgen in de carrières, doelen en ambities van de Kandidaten aan wie wij diensten verlenen om ons dienstenaanbod op de markt te brengen, zodat wij ons in een concurrerende markt kunnen onderscheiden

Verzamelen en verwerken van gegevens van Kandidaten tijdens de communicatie met Kandidaten over problemen in verband met onze diensten en verlenen van klantondersteuning door verzoeken om ondersteuning te verwerken

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om:

 • problemen aan te pakken die u hebt ervaren
 • de rekruteringsdiensten die wij aan u leveren, te verbeteren en ontwikkelen door uw feedback te overwegen en deze in onze processen te verwerken wanneer wij dat nodig achten

Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan of binnenkort aangaat of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond in verband met het gebruik van uw gegevens tijdens de communicatie over onze diensten met u

Verwerken van gegevens van Kandidaten om hen in staat te stellen diensten te ontvangen die onze rekruteringsdiensten aanvullen, zoals deelname aan:

 • gespecialiseerde online trainingen
 • interactieve kenmerken van diensten
 • diensten in verband met werving via de Hays-app

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Bepaalde automatisch verzamelde informatie, zoals gebruikerskeuzes en informatie over uw gebruik van deze diensten

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om:

 • onze gespecialiseerde online trainingen of enkele van onze interactievere diensten aan te bevelen en voor u toegankelijk te maken, omdat dit u kan helpen bij het zoeken naar een baan
 • u de best mogelijke end-to-end service te bieden en ons dienstenaanbod aan u te verbeteren en ons in een concurrerende markt te kunnen onderscheiden

Als u zich hebt aangemeld om deze aanvullende diensten te ontvangen (afzonderlijk of omdat ze onderdeel zijn van de rekruteringsdiensten waarvoor u zich al hebt aangemeld) of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond voor zover de verwerkingsactiviteit die wij proberen uit te voeren, noodzakelijk is ten behoeve van de overeenkomst of uw verzoek

Verwerken van gegevens van Kandidaten tijdens de nakoming van verplichtingen van Hays die voortvloeien uit overeenkomsten tussen Hays en derden in verband met de rekrutering van Kandidaten, zoals potentiële werkgevers voor wie wij ons inzetten om de meest geschikte Kandidaten te vinden voor functies in hun organisaties

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Financiële informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om onze verplichtingen op grond van overeenkomsten met derden, zoals potentiële werkgevers, na te komen, zodat wij u kunnen helpen bij het vinden van werk

Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan of binnenkort aangaat of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond voor zover de verwerkingsactiviteit die wij proberen uit te voeren, ook noodzakelijk is ten behoeve van onze overeenkomst met u (en de derde)

Controleren van gegevens die een Kandidaat heeft verstrekt verzoeken om informatie (zoals referenties, kwalificaties en eventuele strafrechtelijke veroordelingen, voor zover dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is)

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Voor gegevens over strafrechtelijke veroordelingen vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor alle andere soorten gegevens:

 • beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om na te gaan of alle informatie die u aan ons hebt verstrekt, waar en nauwkeurig is en om referenties over uw eerdere gedrag te verkrijgen als onderdeel van het proces om werk voor u te vinden
 • als u een overeenkomst met ons hebt aangegaan of binnenkort aangaat of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond voor zover het controleren van gegevens die u hebt verstrekt of de verzoeken die wij moeten doen, noodzakelijk zijn ten behoeve van onze overeenkomst met u.

In bepaalde rechtsgebieden, gebruiken van een identiteitscontroleproces via webvideo om de identiteit van een Kandidaat te controleren als wij deze niet persoonlijk ontmoeten en documenteren van dit proces

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens (met inbegrip van kopie van rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart)
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Video-opnamebeelden

Voor zover dit in uw rechtsgebied wordt uitgevoerd, vragen wij om uw toestemming voordat wij beginnen met opnemen, maar beroepen wij ons op de voorwaarde gerechtvaardigde belangen (namelijk om interne compliancenormen te handhaven) met betrekking tot ons gebruik van de gegevens die wij vastleggen om uw identiteit te controleren.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied

Verzamelen en verwerken van gegevens van Kandidaten tijdens de uitvoering van beoordelings- en ontwikkelingsactiviteiten, zoals psychometrische evaluaties of vaardighedentests. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons tijdens de evaluatie-/vaardighedenstest verstrekt of wilt meedelen (waaronder met betrekking tot uw prestaties)

Gerechtvaardigde belangen, het is namelijk in ons en uw belang om de diensten van onze afdelingen Beoordeling en Ontwikkeling aan u te verlenen, namelijk met betrekking tot psychologische beoordeling en onderzoek, beoordelingscentra, competentiemanagement, reorganisatievraagstukken, managementontwikkeling, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, outplacement, loopbaantransitie en coaching.

Marketingactiviteiten

 • Wij sturen u af en toe informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt of om u om hulp te vragen bij het koppelen van andere Kandidaten aan banen. Wij gebruiken uw gegevens in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving in het bijzonder voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze lijst is niet limitatief.
 • Voor sommige aspecten van deze activiteiten of soft opt-in (wat wij hieronder nader toelichten) hebben wij uw uitdrukkelijke opt-in toestemming nodig. In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten met betrekking tot toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Soft opt-in toestemming is een specifieke vorm van toestemming die van toepassing is wanneer wij uw contactgegevens hebben verkregen bij een gelegenheid waarin u aan ons eerder benaderde (bijv. door een van onze consultants te laten weten dat u interesse in onze diensten hebt, een sollicitatiebrief of cv in te dienen of een openstaande vacature aan te melden) en wij andere rekruteringsdiensten van onszelf via e-marketing of per sms verzenden. Bij “soft opt-in” toestemming beschouwen wij uw toestemming als gegeven, tenzij of totdat u bezwaar maakt of zich afmeldt (en wij herinneren u aan uw recht om dit te doen en bieden u de mogelijkheid om u af te melden in elk e-marketingbericht dat wij u sturen). Voor de meesten is dit voordelig, want hierdoor kunnen wij u informatie verstrekken die volgens ons interessant voor u is en andere vacatures voorstellen naast de specifieke vacature waarop u hebt gesolliciteerd. De kans dat wij een nieuwe baan voor u vinden, neemt daardoor aanzienlijk toe. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u e-marketingmateriaal te sturen met uw “soft opt-in” toestemming als wij van mening zijn dat dit in ons gerechtvaardigde belang is.
 • Voor andere vormen van e-marketing zijn wij verplicht om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. Als u niet tevreden bent over onze marketingbenadering, hebt u op elk moment het recht om u af te melden of uw toestemming in te trekken. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid. Niemand is perfect, ook al proberen we dat te zijn. Zelfs wanneer u zich via ons voorkeurencentrum hebt afgemeld voor onze marketingberichten, is het mogelijk dat uw gegevens opnieuw worden vastgelegd via openbare bronnen in een niet-verbonden marketingcampagne. Wij proberen ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, maar mocht het toch voorkomen, dan spijt ons dat. In die gevallen vragen wij u om opnieuw af te melden.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Gebruiken van gegevens van Kandidaten voor de uitvoering van marketingactiviteiten om onze diensten te promoten via digitale kanalen, onder meer met betrekking tot:

 • het aan u aanbieden van onze volledige reeks rekruteringsdiensten (vast, tijdelijk, contractbasis, outplacement, MSP-programma’s en RPO-diensten)
 • het aan Kandidaten sturen van informatie over rapporten, acties, aanbiedingen, netwerk- en cliëntevenementen, en algemene informatie over de bedrijfstakken die volgens ons interessant voor hen kunnen zijn
 • het verstrekken van informatie aan Kandidaten over bepaalde kortingen en aanbiedingen waarvoor zij in aanmerking komen op grond van hun relatie met Hays
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Als wij uw contactgegevens hebben verkregen bij een gelegenheid waarin u aan ons eerder benaderde en wij andere rekruteringsdiensten van onszelf via e-marketing aanbieden, beroepen wij ons op soft opt-in toestemming als wij van mening zijn dat de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen van toepassing is, namelijk als wij u willen benaderen om u te informeren over onze diensten en wij van mening zijn dat het in uw belang is om te horen over vergelijkbare diensten als die waarin u al interesse hebt getoond

In alle andere gevallen verkrijgen wij uw opt-in toestemming

Verzameling van gegevens via cookies of tracking pixels en gebruik van gegevens om advertenties van Hays en andere content op andere websites, bijvoorbeeld Facebook, aan gebruikers te tonen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze wijze gebruiken, schakelt u de optie “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Zelfs wanneer u advertentiecookies hebt uitgeschakeld, is het mogelijk dat u een advertentie van Hays te zien krijgt, maar deze is dan niet op u persoonlijk gericht, maar op een anonieme doelgroep

Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen (bijv. als u advertentiecookies wilt uitschakelen) via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten

Lookalike targeting en andere datagestuurde marketing: het verstrekken van lijsten met gegevens van bepaalde Kandidaten aan Facebook en Google om hen een doelgroep te laten vinden van personen met vergelijkbare eigenschappen of demografische kenmerken als deze Kandidaten (waartoe deze Kandidaten niet behoren) voor marketingdoeleinden van Hays.

Het beleid van Facebook is om dergelijke lijsten vóór gebruik onomkeerbaar te hashen, de gehashte gegevens met zijn eigen klanten te vergelijken, de lookalike doelgroep te genereren, de originele lijst vervolgens te verwijderen en voor geen ander doel te gebruiken. Wij hebben geen toegang tot de identiteit van iedereen in de lookalike doelgroep, tenzij zij ervoor kiezen om op de advertenties te klikken.

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie (advertentie-identificatoren)

Wij verkrijgen uw opt-in toestemming voor het verzamelen van advertentie-identificatoren via de link “Cookievoorkeuren” op onze website

Wij delen deze advertentie-identificatoren met Facebook en Google met een beroep op de rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”, namelijk dat het in ons belang is om advertenties te identificeren en te richten op potentiële klanten die eigenschappen of demografische kenmerken delen met onze bestaande klanten, tenzij wij op grond van lokale wetgeving uw toestemming moeten verkrijgen, in welk geval wij die toestemming verkrijgen via onze tool voor toestemmingsbeheer

Weergave van uittreksels uit profielen van Kandidaten voor promotionele doeleinden op de website(s) van Hays om voorbeelden van succesverhalen te geven

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen (wij kunnen u om aanvullende gegevens vragen ten behoeve van het verhaal dat wij over u vertellen)

Wij vragen altijd om uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij u op deze wijze op de website laten opvallen

Gebruik van gegevens van Kandidaten bij het maken van service- en marketingberichten via WhatsApp

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Wij zorgen ervoor dat u zich via één van een aantal kanalen hebt aangemeld (en daarom uw toestemming hebt gegeven):

 • wanneer u zich op de website inschrijft voor vacaturemeldingen via WhatsApp
 • rechtstreeks een opt-in bericht indient bij één van onze WhatsApp-kanalen
 • doorklikt op een inschrijfknop in een uitnodigingsmail.

Gegevens van bijzondere aard

 • Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze rekruteringsprocessen zijn afgestemd op onze benadering van gelijke kansen. Daarom verwerken wij bepaalde gegevens van gevoelige/bijzondere aard over u om dit te vergemakkelijken. In voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving gebruiken wij deze informatie op geanonimiseerde wijze om onze naleving van ons gelijkekansenbeleid te controleren.
 • Wij verzamelen andere persoonsgegevens van gevoelige/bijzondere aard over u, zoals gezondheidsinformatie of religieuze overtuiging als dit passend is volgens de lokale wetgeving: artikel 9(2)(b) van de AVG stelt ons in staat dit te doen wanneer de verwerking “noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van uw specifieke rechten … op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht”, zolang dit wettelijk is toegestaan.
 • Wij kunnen ook gegevens over strafrechtelijke veroordelingen verzamelen als dit gepast is volgens de lokale wetgeving, die uw toestemming kan vereisen. Als u hier niet tevreden over bent, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, zijn andere regels van toepassing op deze gegevens van gevoelige/bijzondere aard. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en analyseren van gegevens van Kandidaten om onze naleving van de verplichtingen inzake gelijke kansen te beoordelen en waarborgen

Gegevens over ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, religieuze of andere soortgelijke overtuigingen en lichamelijke of geestelijke gezondheid, met inbegrip van informatie over handicaps

Wij verwerken uw persoonsgegevens op deze wijze als onze verwerking noodzakelijk (en wij een gerechtvaardigd belang hebben) om het bestaan of de afwezigheid van gelijke kansen of de behandeling van groepen mensen te blijven beoordelen en lokale wetgeving ons toestaat uw gegevens op deze wijze te verwerken zonder uw toestemming te verkrijgen

Als lokale wetgeving ons verplicht uw toestemming te verkrijgen, doen wij dat

Delen van gegevens van Kandidaten (die zijn verzameld om onze naleving van verplichtingen inzake gelijke kansen te beoordelen en waarborgen) met Cliënten (ook aan hun interne of externe accountants) wanneer dit contractueel vereist is of de Cliënt specifiek om dergelijke informatie verzoekt om zijn eigen indienstnemingsprocessen te kunnen naleven

Gegevens over ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, religieuze of andere soortgelijke overtuigingen en lichamelijke of geestelijke gezondheid, met inbegrip van informatie over handicaps

Wij verkrijgen uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw gegevens op deze wijze delen

Verwerken van gegevens over medische voorgeschiedenis/gezondheid om redelijke aanpassingen aan te brengen tijdens het rekruteringsproces

Gegevens over medische voorgeschiedenis/lichamelijke of geestelijke gezondheid

Wij verwerken uw persoonsgegevens op deze wijze als wij een gerechtvaardigd belang hebben en het voor ons noodzakelijk is uw gegevens te verwerken ten behoeve van sociale en gezondheidszorg (bijv. om de arbeidscapaciteit van een werknemer of potentiële werknemer te beoordelen voor een werkgever) en lokale wetgeving ons toestaat uw gegevens op deze wijze te verwerken zonder uw toestemming te verkrijgen

Als lokale wetgeving ons verplicht uw toestemming te verkrijgen, doen wij dat

Verwerken van gezondheidsgegevens wanneer wij in het kader van bepaalde soorten functies (bijv. onderwijs, verpleging of nachtwerk) arbomaatregelen moeten nemen of aan Kandidaten moeten aanbieden

Gegevens over medische voorgeschiedenis/lichamelijke of geestelijke gezondheid

Wij verwerken uw persoonsgegevens op deze wijze als wij een gerechtvaardigd belang hebben en het voor ons noodzakelijk is uw gegevens te verwerken ten behoeve van sociale en gezondheidszorg (bijv. het verlenen van gezondheidszorg of behandeling) en lokale wetgeving ons toestaat uw gegevens op deze wijze te verwerken zonder uw toestemming te verkrijgen

Als lokale wetgeving ons verplicht uw toestemming te verkrijgen, doen wij dat

Verwerken van gezondheidsinformatie die voortvloeit uit of verband houdt met COVID-19 of andere pandemieën wanneer dit noodzakelijk is voor een functie waarnaar u wilt solliciteren of waarvoor u zich als vrijwillig hebt opgegeven

In voorkomend geval (positieve of negatieve) testuitslagen of vaccinatiegeschiedenis (met inbegrip van medische aandoeningen die verband houden met of van invloed zijn op de vaccinatie)

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is dat wij uw gezondheidsinformatie verzamelen en delen als dit nodig is voor een functie waarnaar u wilt solliciteren

Wij kunnen ons ook beroepen op de rechtsgronden vitale belangen en algemene belangen, namelijk om te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid

Wij kunnen uw gezondheids- en reisinformatie verwerken overeenkomstig artikel 9(2)(i) van de AVG om in staat te zijn gezondheidsgegevens te verwerken die voortvloeien uit of verband houden met de COVID-19-pandemie, zodat wij de verspreiding van COVID-19 en andere besmettelijke virussen en ziekten kunnen voorkomen en het risico daarvan kunnen beoordelen

Als lokale wetgeving ons verplicht uw toestemming te verkrijgen, doen wij dat

Verwerken van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen bij het uitvoeren van antecedentenonderzoeken

Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen die door de Kandidaat bekend zijn gemaakt op het sollicitatieformulier voor Kandidaten

Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen verkregen via antecedentenonderzoeken die wij moeten uitvoeren wanneer dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in verband met het zoeken naar werk door een Kandidaat (bijv. als wij een Kandidaat voordragen voor bepaalde functies waarvoor een bepaald type antecedentenonderzoek moet worden uitgevoerd)

Wij verkrijgen uw uitdrukkelijke toestemming in het sollicitatieformulier voor Kandidaten, maar wanneer lokale wetgeving dit toestaat, moeten wij mogelijk zonder uw toestemming een onderzoek door de Disclosure and Barring Service (of vergelijkbaar onderzoek in uw rechtsgebied) aanvragen als dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in verband met het zoeken naar werk door u

Verwerken van bepaalde soorten gegevens van Kandidaten om het recht op jaarlijks verlof te berekenen

Gegevens over medische voorgeschiedenis/gezondheid

Religieuze overtuiging

Wij verwerken uw persoonsgegevens op deze wijze als onze verwerking noodzakelijk is (en wij hebben een gerechtvaardigd belang) hebben om de verplichtingen na te komen en de specifieke rechten van Hays uit te oefenen op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht en lokale wetgeving ons toestaat uw gegevens op deze wijze te verwerken zonder uw toestemming te verkrijgen

Als lokale wetgeving ons verplicht uw toestemming te verkrijgen, doen wij dat

Verwerken van persoonsgegevens van gevoelige/bijzondere aard van personen die banden hebben met Kandidaten, bijvoorbeeld:

 • wanneer een Kandidaat dit aan ons bekendmaakt tijdens het verstrekken van gegevens over naaste verwanten
 • om de betreffende Kandidaat toegang te geven tot bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden

Gegevens over seksuele gerichtheid en lichamelijke of geestelijke gezondheid, met inbegrip van informatie over handicaps

Wij verwerken uw persoonsgegevens op deze wijze als onze verwerking noodzakelijk is (en wij hebben een gerechtvaardigd belang) hebben om de verplichtingen na te komen en de specifieke rechten van Hays uit te oefenen op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht en lokale wetgeving ons toestaat uw gegevens op deze wijze te verwerken zonder uw toestemming te verkrijgen

Als lokale wetgeving ons verplicht uw toestemming te verkrijgen, doen wij dat

Als hulpmiddel bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen

 • Soms is het noodzakelijk dat wij met een beroep op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens en, in voorkomend geval en volgens lokale wet- en regelgeving, gegevens van gevoelige aard verwerken in verband met de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Artikel 9(2)(f) van de AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid”.
 • Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer wij juridisch advies moeten inwinnen in verband met gerechtelijke procedures of wanneer wij bij wet verplicht zijn om bepaalde informatie te bewaren of bekend te maken als onderdeel van de juridische procedure.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Bewaren, delen en anderszins verwerken van gegevens van Kandidaten voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen

De daadwerkelijk gebruikte informatie is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, maar kan het volgende omvatten:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie van bijzondere aard
 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen
 • Financiële informatie
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons belang is om juridisch advies in te winnen en te ontvangen als wij dit nodig hebben en om onszelf te beschermen in het kader van rechtszaken en andere geschillen

In het onwaarschijnlijke geval dat wij informatie van bijzondere aard of gegevens over strafrechtelijke veroordeling voor dit doel moeten verwerken, doen wij dat alleen wanneer de lokale wetgeving ons toestaat die gegevens te verwerken om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen

Profilering, algoritmes en geautomatiseerde besluitvorming

 • Profilering is een soort verwerkingsactiviteit waardoor wij de informatie die wij over u verzamelen beter kunnen begrijpen, zodat wij een persoonlijk “profiel” voor u kunnen ontwikkelen. Dit helpt ons om een beter idee te krijgen van hoe u met ons en onze diensten wilt communiceren, welk soort verzoeken u bij ons wilt indienen en natuurlijk het soort dingen dat u niet wilt. De samenstelling van dit persoonlijke profiel moet ons in staat stellen u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de kansen te maximaliseren dat wij u snel en efficiënt toegang kunnen geven tot content die hoogstwaarschijnlijk relevant en nuttig voor u is.
 • Wij gebruiken profileringsmethoden met betrekking tot uw persoonsgegevens als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel. Als u hier niet tevreden over bent, hebt u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken. Voor meer informatie over hoe en wanneer u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • Wij gebruiken soms ook geautomatiseerde systemen, zoals filterinstrumenten, of nu en dan complexere instrumenten met een element van kunstmatige intelligentie, zoals algoritmes of machinaal leren (met inbegrip van die van derden) om gegevens die wij over u en andere Kandidaten hebben en gegevens die wij over de behoeften van onze Cliënten hebben snel, efficiënt en nauwkeuriger te analyseren. Dit helpt ons uiteindelijk om beslissingen te nemen op basis van deze gegevens. Hierbij kan het gaan om de toepassing van instrumenten met algoritmes (zoals filterinstrumenten of machinaal leren) op persoonsgegevens van Kandidaten om met een zo goed mogelijke shortlist voor een bepaalde functie te komen. De tijd die nodig is om te overwegen wanneer Kandidaten het meest geschikt zijn voor relevante functies, moet aanzienlijk afnemen door deze technologie. Dit moet het rekruteringsproces vervolgens veel efficiënter en effectiever maken, wat uw algemene ervaring met ons hopelijk verbetert.
 • Naarmate nieuwe en betere technologie steeds algemener wordt, kunnen sommige van onze profilerings- en verwerkingsactiviteiten met behulp van geautomatiseerde systemen zoals hierboven beschreven, leiden tot geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 van de AVG. Dit betekent een proces van geautomatiseerde besluitvorming met beperkte of zelfs geen menselijke tussenkomst bij het nemen van de beslissing. Wij gebruiken uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot uw persoonsgegevens wanneer wij dit noodzakelijk achten om maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst te voltooien die op uw verzoek zijn genomen.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen van gegevens via personalisatiecookies/pixels en gebruik van deze gegevens voor profileringsdoeleinden, zodat wij Kandidaten gerichte en persoonlijke content kunnen laten zien. Dit omvat:

 • het personaliseren van de website-ervaring van Kandidaten, ook in verband met de functies die bij hun bezoek aan de website onder hun aandacht worden gebracht
 • het doen van aanbevelingen voor redactionele content die volgens ons interessant kan zijn voor Kandidaten (bijv. rapporten over ontwikkelingen in hun bedrijfstak)
 • het personaliseren van de marketinginhoud die Kandidaten via de website, e-mail en andere marketingkanalen ontvangen (wanneer zij hebben ingestemd met die marketing)

Deze personalisatiecookies/pixels worden gebruikt om te begrijpen hoe Kandidaten omgaan met de website door hun bezoek aan de website, bezochte pagina’s, uitgevoerde interacties en gevolgde links te registreren

Wij gebruiken deze informatie om te begrijpen wat interessant voor hen kan zijn en dienovereenkomstig aan te passen wat wij aan hen tonen en toesturen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Meer in het bijzonder omvat dit:

 • Persoonlijke informatie en informatie over de zoekopdracht van de Kandidaat (d.w.z. zoals ingediend via formulier of uit onze Systemen gehaald)
 • Gegevens over de interacties van Kandidaten met de website (bijv. sollicitaties, bezoeken aan webpagina’s) en andere informatie die uit de Systemen wordt gehaald (bijv. functietitel, eerdere sollicitaties)
 • Locatiegegevens: afgeleid uit functies, IP-adres, sollicitatiegeschiedenis of in het systeem opgeslagen gegevens
 • Digitale identificatoren: IP-adres, personalisatiecookies
 • Gegevens over websitenavigatie, via formulier ingediende gegevens en gegevens over e-mailbetrokkenheid
 • Marketingvoorkeuren

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen en deze functionaliteit mogelijk maken

Als u ons geen toestemming wilt geven voor het plaatsen van een personalisatiecookie op uw apparaat, schakelt u de opties “Functionele Cookies” en “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten.

Hoewel wij om toestemming vragen voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen, beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de personalisatieactiviteiten die wij vervolgens uitvoeren

Wij zijn van mening dat het in ons (en soms in uw) belang is om:

 • de betrokkenheid bij onze diensten te vergroten en de ervaring met het gebruik ervan te verbeteren door de relevantie te versterken van de content die u ziet op de websites en in de e-mailcampagnes van Hays
 • de sollicitatieaantallen, de conversiepercentages en de bruikbaarheid van sollicitaties te verhogen door u functieaanbevelingen op maat te doen
 • u aan te moedigen onze website opnieuw te bezoeken door de meest nuttige ervaring mogelijk te maken
 • het bouncepercentage van de website te verlagen
 • het e-mailengagementpercentage (d.w.z. de frequentie waarmee gebruikers doorklikken) te verhogen

Wij kunnen het internetgedrag van Kandidaten vastleggen en analyseren aan de hand van verschillende gegevens, bijv. aantal online gelezen/op gesolliciteerde vacatures, aantal en soort gelezen artikelen, aantal websitebezoeken, lidmaatschap van “talentpools”/segmenten (zie hieronder) om een Kandidaat een gewogen “benaderbaarheidsscore” toe te kennen die inzicht verschaft in de behoeften van Kandidaten en waar nodig follow-up door Hays mogelijk maakt

Consultants gebruiken deze scores als onderdeel van de hieronder nader beschreven shortlisting- en rangschikkingsactiviteiten en om te bepalen of een Kandidaat benaderd moet worden/functies te zien moet krijgen en ze dienen ter aanvulling van andere gegevens die Hays over de Kandidaat heeft

Onze verzameling van webgegevens is afhankelijk van de personalisatiecookies/pixels die wij op uw apparaat plaatsen in het kader van de personalisatieactiviteiten zoals hierboven beschreven

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen

Als u ons geen toestemming wilt geven voor het plaatsen van een personalisatiecookie op uw apparaat, schakelt u de opties “Functionele Cookies” en “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten

Wij kunnen echter nog steeds activiteiten op het gebied van engagementscores uitvoeren, zelfs als er geen personalisatiecookie op uw apparaat is geplaatst (wij kunnen bijvoorbeeld de informatie die wij al over u in onze Systemen hebben, in overweging nemen om een engagementscore aan u toe te kennen, zelfs als u zich hebt afgemeld voor de personalisatiecookie)

Hoewel wij om toestemming vragen voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen, beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de toekenning van een engagementscore aan u en ons latere gebruik van deze score

Wij zijn van mening dat het aan u toekennen van een engagementscore in ons gerechtvaardigde belang is om onze consultants te helpen bij het nemen van beslissingen over het voorstellen van relevante functies en het verzenden van relevante berichten aan u

De gegevens die wij via personalisatiecookies/pixels verzamelen, bijv. internetgedrag, zoals gegevens over interacties van Kandidaten met de website (o.a. sollicitaties, bezoeken aan webpagina’s), kunnen wij gebruiken om de al in onze Systemen aanwezige gegevens en bestaande profielen van Kandidaten aan te vullen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Automatisch verzamelde informatie

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen

Als u ons geen toestemming wilt geven voor het plaatsen van een personalisatiecookie op uw apparaat, schakelt u de opties “Functionele Cookies” en “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten

Hoewel wij om toestemming vragen voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen, beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het gebruik van gegevens die wij over u verzamelen om uw bestaande profiel in onze Systemen aan te vullen

Wij zijn van mening dat het aanvullen van de gegevens die wij over u hebben in ons gerechtvaardigde belang is om onze consultants te helpen bij het nemen van beslissingen over het voorstellen van relevante functies en het verzenden van relevante berichten aan u

Analyseren van gegevens van Kandidaten door hun ervaring en accountactiviteit voortdurend te volgen en monitoren om hen te profileren en aan “talentpools” toe te wijzen op basis van hun eigenschappen en gedrag (bijv. eerdere functies, vaardigheden, ervaring in de bedrijfstak, locatie, wanneer een Kandidaat bereid is om te werken)

Talentpools worden gebruikt als middel om de database met Kandidaten te beheren, Kandidaten in functies te plaatsen en aan marketing gericht op Kandidaten te doen

De toewijzing van Kandidaten aan talentpools is een volledig geautomatiseerd proces waarbij bots kunnen worden gebruikt

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, het gebruik van profileringsmethoden is namelijk in ons belang om u en uw profiel als Kandidaat in groepen of segmenten met andere Kandidaten te plaatsen op basis van uw interesses, gewoonten, eigenschappen en/of voorkeuren om:

 • ons te helpen bij het optimaliseren van de overeenstemming tussen profielen van Kandidaten en functies en het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de rekruteringscyclus
 • bij te kunnen houden of wij voldoende geschikte Kandidaten hebben om op elk moment aan onze zakelijke behoeften en die van onze Cliënten te voldoen
 • onze consultants te helpen bij het nemen van beslissingen over het voorstellen van relevante functies en het verzenden van relevante berichten aan u

Wij kunnen profileringsmethoden gebruiken met betrekking tot de gegevens van de Kandidaten, zodat wij:

 • hen en andere geschikte Kandidaten op shortlists voor bepaalde functies kunnen plaatsen op basis van voorgeschreven criteria, waardoor onze consultants op de meest efficiënte wijze de meest geschikte Kandidaten voor functies kunnen identificeren; en
 • functies kunnen aanbevelen op basis van de belangen, gewoonten, eigenschappen en/of voorkeuren van een Kandidaat in vergelijking met andere Kandidaten

Het is onze bedoeling dat dergelijke activiteiten (met mogelijke gebruikmaking van geautomatiseerde processen voor het profileren, selecteren, screenen, rangschikken, inschalen, shortlisten en/of voordragen van Kandidaten voor functies) de activiteit van onze consultants aanvullen in plaats van volledig vervangen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, het gebruik van profileringsmethoden is namelijk in ons belang om u en uw profiel als Kandidaat in groepen of segmenten met andere Kandidaten te plaatsen op basis van uw interesses, gewoonten, eigenschappen en/of voorkeuren om:

 • ons te helpen bij het optimaliseren van de overeenstemming tussen profielen van Kandidaten en functies en het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de rekruteringscyclus
 • onze consultants te helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het voorstellen van relevante functies aan u

Als deze shortlisting- en rangschikkingsactiviteiten neerkomen op geautomatiseerde besluitvorming ten behoeve van artikel 22 van de AVG, voeren wij deze activiteiten alleen uit wanneer wij dit noodzakelijk achten om maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst te voltooien die op uw verzoek zijn genomen. Wij achten het redelijk om aan te nemen dat u als Kandidaat een arbeidsovereenkomst wilt aangaan en dat u door gebruik te maken van onze diensten ons vraagt de nodige maatregelen hiervoor te nemen. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat wij controleren of u aan bepaalde vereisten voor een bepaalde functie voldoet. Als de functie erg populair is, moeten wij mogelijk nagaan of een groot aantal potentiële Kandidaten in aanmerking komt. Wij kunnen daarom geautomatiseerde besluitvorming gebruiken om deze pool van Kandidaten tot een beter beheersbaar aantal te filteren.

Voldoen aan een wettelijke verplichting

 • In bepaalde gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Artikel (6)(1)(c) van de AVG bepaalt dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken wanneer deze verwerking “noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op (ons) rust”.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Inzien, beschermen en openbaar maken van gegevens van Kandidaten als er een geldig wettelijk verzoek van een regelgevende of wetshandhavingsinstantie is of als wij anderszins wettelijk daartoe verplicht zijn

De daadwerkelijk gebruikte informatie is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, maar kan het volgende omvatten:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Informatie die anderen over u verstrekken

Naleving van een wettelijke verplichting wanneer:

 • wij een gerechtelijk bevel tot openbaarmaking van informatie ontvangen ten behoeve van gerechtelijke procedures in het kader van civiele en handelszaken
 • wij door wetshandhavingsinstanties worden gedwongen om gegevens te verstrekken met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek
 • wij moeten voldoen aan onze verplichtingen op grond van het consumentenrecht, zoals mededingingswetgeving
 • wij moeten voldoen aan onze verplichtingen op grond van het vennootschaps- en belastingrecht, bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken over uw bezoldiging en betaalde belasting
 • wij moeten voldoen aan onze verplichtingen op grond van gegevensbeschermingswetten
 • wij moeten voldoen aan onze verplichtingen op grond van arbeidswetten (bijv. die welke ons verplichten om het aantal gewerkte uren te volgen)

Bewaren en delen van gegevens van Kandidaten met anderen, met inbegrip van wetshandhavingsinstanties, en om te reageren op wettelijke verzoeken wanneer wij niet verplicht zijn op grond van toepasselijk recht, maar te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk verplicht is in het betreffende rechtsgebied

De daadwerkelijk gebruikte informatie is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, maar kan het volgende omvatten:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken

Ook wanneer wij niet wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, hebben wij onder bepaalde omstandigheden een gerechtvaardigd belang om samen te werken met wetshandhavings- en andere instanties om bijvoorbeeld te helpen bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit

Verwerken van gegevens van Kandidaten bij het controleren van documenten en inlichtingen die aan Kandidaten gevraagd en door Kandidaten verstrekt zijn om aan te tonen dat zij het recht hebben in een bepaald rechtsgebied te werken

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens (bijv. een kopie van uw paspoort en bewijs van adres)
 • Informatie over opleiding en werk (bijv. immigratiestatus en werkvergunning indien van toepassing)
 • Financiële informatie (bijv. burgerservicenummer of gelijkwaardig in uw land)

Wij verwerken uw gegevens wanneer dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om te waarborgen dat u het recht hebt in een bepaald rechtsgebied te werken

Delen van gegevens

 • Wij delen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen met verschillende partijen. Wij delen uw informatie in de eerste plaats met potentiële werkgevers om uw kansen op het vinden van de gewenste baan te vergroten. Tenzij u anders aangeeft, delen wij uw informatie ook met onze groepsentiteiten en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners en geselecteerde job aggregators, wanneer wij denken dat dit ons helpt om u de best mogelijke service te bieden en uw kansen te maximaliseren om te krijgen wat u wilt.
 • Als u een volledige lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Openbaar maken van gegevens van Kandidaten aan de genoemde ontvangers in het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?”, met inbegrip van de doorgifte, opslag en verwerking van die gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk/de Europese Economische Ruimte voor de in de voorgaande tabellen genoemde doeleinden

De daadwerkelijk gebruikte informatie is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, maar kan het volgende omvatten:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Financiële informatie
 • Informatie over opleiding en werk
 • Gegevens van bijzondere aard
 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

 • De openbaarmaking is noodzakelijk (bijv. aan potentiële werkgevers) voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u hebben gesloten (zie hoofdstuk “Rekruteringsactiviteiten” hierboven)
 • De openbaarmaking (bijv. aan belasting-, audit- of andere autoriteiten) is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (zie hoofdstuk “Voldoen aan een wettelijke verplichting” hierboven)
 • De openbaarmaking (bijv. aan onze professionele adviseurs) is noodzakelijk om ons te helpen bij het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen
 • Wij hebben uw toestemming verkregen (bijv. wanneer wij uw gegevens van bijzondere aard delen met Cliënten (waaronder aan hun interne of externe accountants))wanneer dit contractueel vereist is of de Cliënt specifiek om die informatie verzoekt om zijn hun eigen arbeidsprocessen te kunnen naleven
 • De openbaarmaking is noodzakelijk ten behoeve van sociale en gezondheidszorg (bijv. aan een arbospecialist om ondersteuning tijdens het rekruteringsproces te kunnen bieden als een Kandidaat aan een medische aandoening of handicap lijdt)
 • De openbaarmaking is noodzakelijk om de verplichtingen na te komen en de specifieke rechten van Hays uit te oefenen op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht (bijv. op intragroepbasis bij het beoordelen en verwezenlijken van uw recht op jaarlijks verlof/bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden)
 • De openbaarmaking is noodzakelijk voor de door ons nagestreefde “gerechtvaardigde belangen” (zoals uiteengezet in de bovenstaande tabellen)
 
 1. Uitzendkrachten

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is van toepassing op Uitzendkrachten.

Een Uitzendkracht is iemand die door Hays in dienst genomen of tewerkgesteld wordt om tijdelijk werk te verrichten voor een Cliënt of andere groepsentiteit van Hays. Als u een Uitzendkracht bent, blijven wij uw persoonsgegevens als Kandidaat ook tijdens de duur van uw tijdelijke aanstelling en daarna verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. De vraag of en in hoeverre het Rekruteringsprivacybeleid en het Personeelsprivacybeleid op u als Uitzendkracht van toepassing zijn, is afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied. Uitzendrelatie betekent onze contractuele relatie met Uitzendkrachten terwijl zij rechtstreeks door ons in dienst genomen of tewerkgesteld zijn.

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?

Als wij u rechtstreeks in dienst nemen of tewerkstellen als Uitzendkracht, verzamelen wij, afhankelijk van de betreffende omstandigheden en toepasselijke lokale wet- en regelgeving, alle of een deel van de hieronder genoemde informatie (naast de verzamelde gegevens over Kandidaten) om ervoor te zorgen dat onze Uitzendrelatie soepel verloopt en wij kunnen voldoen aan onze contractuele en andere verplichtingen tegenover elkaar en onze Cliënten in het kader van onze Uitzendrelatie en aan onze verplichtingen tegenover derden, zoals belastingautoriteiten en overheidsinstanties. In sommige rechtsgebieden mogen wij enkele van de hieronder beschreven gegevens niet verwerken. In dergelijke gevallen verwerken wij de gegevens in die rechtsgebieden uitsluitend in de mate en onder de omstandigheden die wettelijk zijn toegestaan:

 • Informatie over Uitzendkrachten
  • Personeelsnummer/burgerservicenummer/andere identificator;
  • Locatie van uw werkplek bij de Cliënt;
  • Gegevens over klachten die door of tegen u zijn ingesteld of waarbij u anderszins betrokken bent of bent geweest;
  • Gegevens over verlof dat u tijdens onze Uitzendrelatie opneemt of solliciteert;
  • Gegevens over gemaakte reizen;
  • Gegevens over verblijfs-/werkvergunning;
  • In voorkomend geval:
   • Gegevens over tuchtrechtelijke of klachtenprocedures die door of tegen u zijn ingesteld of waarbij u anderszins betrokken bent of bent geweest; en
   • Informatie over uw prestaties in uw functie tijdens onze Uitzendrelatie, met inbegrip van informatie over bonussen of promoties die u ontvangt, prestatiebeoordelingen en andere informatie die betrekking heeft op uw dienstverband, uw interactie met collega’s en werkgerelateerde kwesties die zich voordoen; en
 • Informatie van bijzondere aard
  • Gegevens over ziekteverzuim, met inbegrip van gezondheidsinformatie.

De bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen is niet volledig.

Een aantal van de bovengenoemde gegevens hebben wij nodig om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u of anderen. Sommige gegevens, bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (of gelijkwaardig), zijn vereist overeenkomstig de wet. Andere gegevens kunnen nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze Uitzendrelatie soepel verloopt of om ons bedrijf te runnen.

Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop wij deze mogen verwerken, is het mogelijk dat wij onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen of in extreme gevallen onze Uitzendrelatie met u niet kunnen voortzetten als u weigert om die gegevens aan ons te verstrekken.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Als wij u rechtstreeks als Uitzendkracht in dienst nemen of tewerkstellen, verzamelen wij uw gegevens (naast de reeds verzamelde gegevens over Kandidaten) op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt; en
 • Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen ontvangen.

Hieronder vindt u meer informatie over elk van deze methodes.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Hays moet bepaalde dingen over u weten om zijn verplichtingen tegenover u na te komen en ervoor te zorgen dat u uw verplichtingen tegenover ons naar behoren nakomt en wij beiden onze verplichtingen tegenover anderen nakomen. Deze informatie stelt ons in staat een gewone Uitzendrelatie te onderhouden, met alles wat dit met zich meebrengt.

Naast de informatie die u als Kandidaat verstrekt, zijn er tal van manieren waarop u uw informatie met ons kunt delen. In voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kan dat zijn:

 • wanneer u registratieformulieren invult aan het begin van onze Uitzendrelatie; of
 • tijdens bijeenkomsten met of berichten aan uw consultant, ons HR-team of andere collega’s.

De soorten informatie die wij op deze wijze van u ontvangen, zijn:

 • Informatie over Uitzendkrachten; en
 • Informatie van bijzondere aard,

zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen ontvangen

Wij ontvangen ook persoonsgegevens over u uit andere bronnen. Afhankelijk van de betreffende omstandigheden en de toepasselijke lokale wet- en regelgeving kunnen dit persoonsgegevens zijn die in de volgende situaties worden ontvangen:

 • als u naar ons bent verwezen door een rekruteringskantoor of andere uitzendkantoren, kunnen zij persoonlijke informatie over u met ons hebben gedeeld;
 • informatie die over u is verkregen van externe dienstverleners die namens ons antecedentenonderzoeken naar u hebben uitgevoerd bij het begin van onze Uitzendrelatie;
 • uw collega’s kunnen persoonlijke informatie over u met ons delen;
 • medische professionals kunnen (in gepaste en beperkte situaties) persoonlijke informatie over u met ons delen;
 • uw pensioenuitvoerders en verstrekkers van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen relevante persoonlijke informatie over u met ons delen; en
 • andere derden, zoals uw lokale belastingautoriteit, kunnen uw persoonsgegevens met ons delen.

De soorten informatie die wij op deze wijze over u ontvangen, zijn:

 • Informatie over Uitzendkrachten; en
 • Informatie van bijzondere aard,

zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als wij u rechtstreeks in dienst nemen of tewerkstellen als Uitzendkracht, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat onze Uitzendrelatie vlot verloopt, met inbegrip van alle activiteiten die ondernomen moeten worden in een gewone relatie van dat type, zoals:
  • het vergemakkelijken van payroll- en factureringsprocedures, indien relevant voor uw rechtsgebied;
  • het bepalen van de voorwaarden waaronder u werkzaam bent tijdens uw Uitzendrelatie;
  • het bijhouden van gegevens over promoties, loonsverhogingen of bonussen die aan u zijn toegekend; en
 • het beoordelen van uw prestaties.

Nadere informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, vindt u in het Rekruteringsprivacybeleid. Zo worden Uitzendkrachten tijdens het onboardingproces bij Hays op dezelfde wijze behandeld als werknemers voor functies bij Hays en worden hun persoonsgegevens tijdens het rekruteringsproces voor die functies verwerkt op de manieren die worden beschreven in het Rekruteringsprivacybeleid. Afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving beseffen wij dat u geen “Recruit” bent in de zin van dat beleid, maar aangezien wij de gegevens op een vergelijkbare wijze en voor dezelfde doeleinden gebruiken, kunt u dat beleid misschien even bekijken als u geïnteresseerd bent in een uitvoerigere beschrijving.

De vraag of en in hoeverre het Rekruteringsprivacybeleid en het Personeelsprivacybeleid op u als Uitzendkracht van toepassing zijn, is afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Uitzendrelatieactiviteiten

 • Hieronder noemen wij verschillende manieren waarop wij uw persoonsgegevens in verband met onze Uitzendrelatie in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving gebruiken en verwerken. Deze lijst is niet volledig.
 • In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen.
 • Artikel 6(1)(b) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.”
 • Artikel 6(1)(f) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan die belangen.”
 • Wij denken niet dat de activiteiten in verband waarmee wij ons op de voorwaarde gerechtvaardigde belangen beroepen, op enigerlei wijze nadelig zijn voor Uitzendkrachten Ze helpen ons zelfs om u een efficiëntere dienstverlening op maat te bieden. U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden. Als u meer wilt weten over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • Wanneer wij uw informatie verwerken voor rekruteringsactiviteiten op grond van uw toestemming, hebt u op elk moment het recht uw toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van deze toestemming voordat de toestemming wordt ingetrokken. Meer informatie over hoe u dit moet doen, vindt u in het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om de Uitzendrelatie te vergemakkelijken, onder meer door:

 • Payroll- en factureringsprocessen te vergemakkelijken
 • De voorwaarden te bepalen waaronder Uitzendkrachten werkzaam zijn tijdens de Uitzendrelatie
 • Gegevens van Uitzendkrachten op te slaan in databases (met inbegrip van begindatum en duur van aanstelling, gewerkte uren tijdens aanstellingen en (in sommige rechtsgebieden) gegevens van toegekende promoties, loonsverhogingen of bonussen)
 • De prestaties van Uitzendkrachten te beoordelen
 • Feedback te geven aan Uitzendkrachten in verband met aanstellingen
 • Verzuim te beheren
 • Informatie over Uitzendkrachten
 • Informatie van bijzondere aard

Als u een Uitzendrelatie met ons bent aangegaan, beroepen wij ons op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond voor zover de verwerkingsactiviteit die wij proberen uit te voeren noodzakelijk is voor de doeleinden van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan

Anders beroepen wij ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om de Uitzendrelatie te vergemakkelijken

Als wij uw gegevens van bijzondere aard (bijv. gegevens over ziekteverzuim, met inbegrip van gezondheidsinformatie) moeten verwerken, verwerken wij uw persoonsgegevens op deze wijze als wij een gerechtvaardigd belang hebben en het noodzakelijk is dat wij uw gegevens ten behoeve van sociale en gezondheidszorg verwerken en lokale wetgeving ons toestaat uw gegevens op deze wijze te verwerken zonder uw toestemming te verkrijgen. Als lokale wetgeving ons verplicht uw toestemming te verkrijgen, doen wij dat.

Delen van gegevens

 • Als wij u rechtstreeks als Uitzendkracht in dienst nemen of tewerkstellen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een aantal aanvullende partijen om ervoor te zorgen dat onze Uitzendrelatie soepel verloopt. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met geschikte collega’s bij Hays (dit kunnen ook collega’s op buitenlandse kantoren zijn), met een Cliënt en, indien van toepassing, met medische professionals, zoals uw huisarts of een arbospecialist (bijvoorbeeld om arbeidsaanpassingen te beoordelen, indien van toepassing).
 • Afhankelijk van de context beroepen wij ons in het algemeen op dezelfde rechtsgronden als genoemd in het hoofdstuk over Uitzendrelatieactiviteiten.
 • Als u een volledige lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 
 1. Cliënten

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is van toepassing op Cliënten.

Cliënten zijn onze klanten, cliënten en anderen aan wie Hays diensten verleent bij de uitoefening van zijn activiteiten of die volgens Hays redelijkerwijs interesse hebben in onze diensten. Hays levert in bepaalde gevallen diensten aan individuele werknemers die werkzaam zijn voor organisaties van Cliënten, zoals trainingen aan onderwijspersoneel dat werkzaam is voor Cliënten in de onderwijssector. In dit verband vereist Hays dat Cliënten de betreffende onderdelen van dit Privacybeleid (namelijk de hoofdstukken gericht op Cliënten, Bezoekers en Websitegebruikers) aan hun werknemers meedelen.

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?

U wilt graag wat meer inzicht hebben in de gegevens die wij over u verzamelen? Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de soorten gegevens die wij verzamelen. De hieronder beschreven informatie is uiteraard een aanvulling op persoonsgegevens die wij in een bepaalde situatie wettelijk moeten verwerken.

De gegevens die wij over Cliënten verzamelen, zijn in feite zeer beperkt. Wij hebben meestal alleen uw contactgegevens of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie nodig om contact met u te kunnen opnemen over onze diensten, ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt en in bepaalde gevallen diensten aan uw werknemers te verlenen. Wij bewaren ook informatie over u met betrekking tot uw online interactie met profielen van Kandidaten en andere door Hays gepubliceerde materialen, die wij gebruiken om ervoor te zorgen dat onze marketingberichten aan u relevant en tijdig zijn. Wij kunnen ook extra informatie bewaren die iemand binnen uw organisatie aan ons heeft meegedeeld. In bepaalde gevallen, zoals wanneer u communiceert met onze Finance- en Debt Recovery-teams, kunnen onze gesprekken met u worden opgenomen, afhankelijk van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Als wij om de een of andere reden aanvullende persoonsgegevens van u nodig hebben, laten wij u dit weten:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens

Over uzelf of individuele contactpersonen binnen uw organisatie, met inbegrip van:

  • Namen;
  • Functietitels;
  • Telefoonnummers;
  • E-mailadressen;
 • Automatisch verzamelde informatie
  • Informatie met betrekking tot uw online interactie met profielen van Kandidaten;
  • Informatie met betrekking tot uw online interactie met andere door Hays gepubliceerde materialen;
  • IP-adres;
  • Extra gebruiksinformatie die u aan ons wilt meedelen, met inbegrip van de data, tijdstippen en frequentie waarmee u onze diensten bezoekt;
  • Gebruikerskeuzes (bijv. marketingvoorkeuren);
  • Gebruikersrapporten;
  • Logboeken en probleemanalyses;
  • Apparaatgegevens wanneer u onze diensten installeert, bezoekt of gebruikt;
  • Gegevens over websitenavigatie, bijvoorbeeld bekeken pagina’s (beperkt tot websites van Hays);
  • E-mailcommunicatie met Hays;
  • Locatiegegevens (afgeleid uit vacatures, IP-adres, sollicitatiegeschiedenis of opgeslagen systeemgegevens);
  • Gegevens over accounttoegang (bijv. pincodes ten behoeve van accountverificatie);
 • Informatie die anderen over u verstrekken
  • Extra informatie die onze Kandidaten ons over u kunnen meedelen of die wij achterhalen via andere externe bronnen; en
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
  • Extra informatie die u of iemand in uw organisatie aan ons wil meedelen, onder meer wanneer u per e-mail of anderszins met ons correspondeert.

De bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen is niet volledig.

Voor zover u onze website bezoekt of op links in een e-mail of sms van ons klikt, verzamelen wij ook bepaalde gegevens van u. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Contextspecifieke deel van dit Privacybeleid dat van toepassing is op Websitegebruikers.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van Cliënten op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen;
 • Persoonsgegevens die wij via andere bronnen verzamelen of ontvangen; en
 • Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen.

Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen

 • Wij hebben allebei hetzelfde doel: ervoor zorgen dat u het beste personeel voor en in uw organisatie hebt. Wij ontvangen op twee manieren gegevens rechtstreeks van u:
  • Wanneer u proactief contact met ons opneemt, meestal telefonisch of per e-mail; en/of
  • Wanneer wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen of meer in het algemeen via de activiteiten op het gebied van bedrijfsontwikkeling van onze consultants.
 • De soorten informatie die wij op deze wijze van u ontvangen, zijn:
  • Belangrijke identificatie- en contactgegevens; en
  • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen,

zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen ontvangen

 • In voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving vragen wij meestal meer informatie over u of uw collega’s op uit andere bronnen door middel van due diligence- of andere marktinformatie:
  • Via extern marktonderzoek en door online en offline media te analyseren (wat wij zelf doen of waarvoor wij andere organisaties inschakelen);
  • Van gerenommeerde Leveranciers van business-to-business gegevenslijsten voor zover wij die gegevens uit dergelijke bronnen kunnen gebruiken in overeenstemming met de AVG;
  • Via lijsten van deelnemers aan relevante evenementen; en
  • Via andere beperkte bronnen en derden, bijvoorbeeld via onze Kandidaten voor zover zij uw gegevens aan ons verstrekken om als referent voor hen op te treden of wanneer zij feedback geven op een bepaalde aanstelling.
 • De soorten informatie die wij op deze wijze over u ontvangen, kunnen informatie bevatten die anderen over u verstrekken, zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij?”.

Persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website of via links en e-mails

 • Voor zover u onze website bezoekt of een e-mail of sms van ons leest of erop klikt, verzamelen wij uw gegevens in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving ook automatisch of doordat u ze aan ons verstrekt. Raadpleeg voor meer informatie het Contextspecifieke deel van dit Privacybeleid dat van toepassing is op Websitegebruikers.
 • De soorten informatie die wij op deze wijze over u verzamelen, omvatten de “automatisch verzamelde informatie” zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken informatie over Cliënten:

 • Om onze diensten te verlenen;
 • Voor marketingactiviteiten; en
 • Om ons te helpen bij het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Verlenen van onze diensten

 • Onze diensten bestaan in grote lijnen uit: (i) het aan u leveren van Kandidaten; (ii) RPO-diensten; (iii) MSP-programma’s; en (iv) consultancy- en adviesdiensten. Hieronder noemen wij de verschillende manieren waarop wij uw gegevens gebruiken om dit te vergemakkelijken.
 • Wij verlenen ook diensten aan uw werknemers, zoals trainingen aan onderwijspersoneel dat werkzaam is voor onze Cliënten in de onderwijssector, waardoor wij hun persoonsgegevens moeten gebruiken om hen toegang te verlenen tot deze diensten.
 • In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen.
 • Artikel 6(1)(f) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan die belangen.”
 • Wij denken niet dat de activiteiten in verband waarmee wij ons beroepen op de voorwaarde gerechtvaardigde belangen, op enigerlei wijze nadelig zijn voor Cliënten. U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden. Als u meer wilt weten over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om contact op te nemen met Cliënten over onze diensten, onder meer door:

 • Gegevens van Cliënten op te slaan (en waar nodig bij te werken) in de database van Hays, zodat Hays contact met Cliënten kan opnemen over onze diensten;
 • Gesprekken en vergaderingen van Hays met Cliënten bij te houden, zodat Hays gerichte diensten aan Cliënten kan verlenen
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is:

 • om contact met u op te nemen over onze diensten om u of uw organisatie te voorzien van geschikte Kandidaten, een MSP-programma, RPO-diensten en/of consultancy- en adviesdiensten

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om:

 • diensten te verlenen aan collega’s/werknemers van Cliënten van Hays
 • video-opnamen te maken van de deelname van Cliënten (en collega’s/werknemers van Cliënten) aan trainingen of bijeenkomsten ten behoeve van interne training/monitoring en/of handhaving van interne compliancenormen
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Video-opnamebeelden

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is:

 • dat wij in bepaalde gevallen contact met uw collega’s/werknemers opnemen over onze diensten, zoals trainingen

Voor zover wij een video van u opnemen, vragen wij om uw toestemming voordat wij beginnen met opnemen, maar beroepen wij ons op gerechtvaardigde belangen met betrekking tot ons gebruik van de gegevens voor training/monitoring en handhaving van compliancenormen

Verzamelen en verwerken van gegevens van Cliënten tijdens het uitvoeren van:

 • klanttevredenheidsonderzoeken
 • marktonderzoek van Hays dat Hays gebruikt als informatie voor zijn marketingmateriaal en ander informatiemateriaal, zoals whitepapers, rapporten en artikelen (bijv. salarisgidsen van Hays)

Voor zover gegevens worden gepubliceerd, gebeurt dit uitsluitend in samengevoegde/geanonimiseerde vorm

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om:

 • de rekruteringsdiensten die wij aan u leveren, te verbeteren en ontwikkelen door uw feedback te overwegen en deze in onze processen te verwerken wanneer wij dat nodig achten

Verwerken van gegevens van Cliënten tijdens de nakoming van verplichtingen van Hays die voortvloeien uit overeenkomsten tussen Hays en derden in verband met rekrutering, zoals potentiële Kandidaten die Hays als geschikt identificeert voor een functie in de organisatie van een Cliënt

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om onze verplichtingen op grond van overeenkomsten met derden, zoals potentiële Kandidaten, na te komen, zodat wij u kunnen helpen bij het vinden geschikte werknemers

In bepaalde rechtsgebieden, gebruiken van een identiteitscontroleproces via webvideo om de identiteit van een Cliënt te controleren en documenteren van dit proces

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens (met inbegrip van kopie van rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart)
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Video-opnamebeelden

Voor zover dit in uw rechtsgebied wordt uitgevoerd, vragen wij om uw toestemming voordat wij beginnen met opnemen, maar beroepen wij ons op naleving van een wettelijke verplichting voor zover wij op grond van toepasselijk recht verplicht zijn om uw identiteit te controleren (bijv. in het kader van betaaldiensten)

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied

Verzamelen en verwerken van gegevens van Cliënten tijdens het verkrijgen van referenties voor Kandidaten en delen van deze gegevens met derden die deze referenties in voorkomend geval nodig hebben

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Referentie over een Kandidaat

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons belang is om referenties over Kandidaten te verkrijgen tijdens de uitvoering van onze diensten en door hen verstrekte gegevens te controleren

Marketingactiviteiten

 • Afhankelijk van toepasselijke lokale wet- en regelgeving vragen wij uiteraard niet om uw toestemming wanneer wij marketingmateriaal, zoals onze Global Skills Index, naar een zakelijk post- of e-mailadres sturen.
 • Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om u af te melden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten met betrekking tot marketingactiviteiten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verwerken van gegevens van Cliënten om passende marketingcampagnes voor diensten van Hays op hen te richten

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Gerechtvaardigde belangen, namelijk als wij contact met u willen opnemen om u te informeren over onze diensten en wij van mening zijn dat het in uw belang is om kennis te nemen van soortgelijke diensten als die waar u al interesse in hebt getoond.

Profilering, algoritmes en geautomatiseerde besluitvorming

 • Profilering is een soort verwerkingsactiviteit waardoor wij de informatie die wij over u verzamelen beter kunnen begrijpen, zodat wij een persoonlijk “profiel” voor u kunnen ontwikkelen. Dit helpt ons om een beter idee te krijgen van hoe u met ons en onze diensten wilt communiceren, welk soort verzoeken u bij ons wilt indienen en natuurlijk het soort dingen dat u niet wilt. De samenstelling van dit persoonlijke profiel moet ons in staat stellen u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de kansen te maximaliseren dat wij u snel en efficiënt toegang kunnen geven tot content die hoogstwaarschijnlijk relevant en nuttig voor u is.
 • Wij gebruiken profileringsmethoden met betrekking tot uw persoonsgegevens als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel. Als u hier niet tevreden over bent, hebt u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken. Voor meer informatie over hoe en wanneer u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • Naarmate nieuwe en betere technologie steeds algemener wordt, kunnen sommige van onze profilerings- en verwerkingsactiviteiten met behulp van geautomatiseerde systemen zoals hierboven beschreven, leiden tot geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 van de AVG. Dit betekent een proces van geautomatiseerde besluitvorming met beperkte of zelfs geen menselijke tussenkomst bij het nemen van de beslissing. Wij gebruiken uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot uw persoonsgegevens wanneer wij dit noodzakelijk achten om maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst te voltooien die op uw verzoek zijn genomen.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen van gegevens via personalisatiecookies/pixels en gebruik van deze gegevens voor profileringsdoeleinden, zodat Hays gerichte en persoonlijke content aan Cliënten kan laten zien

 Dit omvat:

 • het personaliseren van de website-ervaring van Cliënten, ook in verband met de functies die bij hun bezoek aan de website onder hun aandacht worden gebracht
 • het doen van aanbevelingen voor redactionele content die volgens ons interessant kan zijn voor Cliënten (bijv. rapporten over ontwikkelingen in de betreffende bedrijfstak)
 • het personaliseren van de marketinginhoud die Cliënten via de website, e-mail en andere marketingkanalen ontvangen (wanneer zij hebben ingestemd met die marketing)

Deze personalisatiecookies/pixels worden gebruikt om te begrijpen hoe Cliënten omgaan met de website door hun bezoek aan de website, bezochte pagina’s, uitgevoerde interacties en gevolgde links te registreren. Hays gebruikt deze informatie om te begrijpen wat interessant voor hen kan zijn en dienovereenkomstig aan te passen wat aan hen getoond en toegestuurd wordt

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Meer in het bijzonder omvat dit:

 • Persoonlijke informatie en informatie over de zoekopdracht van de Cliënt (d.w.z. zoals ingediend via formulier of uit onze Systemen gehaald)
 • Gegevens over de interacties van Cliënten met de website (bijv. sollicitaties, bezoeken aan webpagina’s) en andere informatie die uit de Systemen wordt gehaald (bijv. functietitel, eerdere sollicitaties)
 • Locatiegegevens: afgeleid uit functies, IP-adres, sollicitatiegeschiedenis of in het systeem opgeslagen gegevens
 • Digitale identificatoren: IP-adres, personalisatiecookies
 • Gegevens over websitenavigatie, via formulier ingediende gegevens en gegevens over e-mailbetrokkenheid
 • Marketingvoorkeuren

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen en deze functionaliteit mogelijk maken.

Als u ons geen toestemming wilt geven voor het plaatsen van een personalisatiecookie op uw apparaat, schakelt u de opties “Functionele Cookies” en “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten

Hoewel wij om toestemming vragen voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen, beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de personalisatieactiviteiten die wij vervolgens uitvoeren

Wij zijn van mening dat het in ons (en soms in uw) belang is om:

 • de betrokkenheid bij onze diensten te vergroten en de ervaring met het gebruik ervan te verbeteren door de relevantie te versterken van de content die u ziet op de websites en in de e-mailcampagnes van Hays
 • de sollicitatieaantallen, de conversiepercentages en de bruikbaarheid van sollicitaties te verhogen door u functieaanbevelingen op maat te doen
 • u aan te moedigen onze website opnieuw te bezoeken door de meest nuttige ervaring mogelijk te maken
 • het bouncepercentage van de website te verlagen
 • het e-mailengagementpercentage (d.w.z. de frequentie waarmee gebruikers doorklikken) te verhogen

Hays kan het internetgedrag van Cliënten vastleggen en analyseren aan de hand van verschillende gegevens, (bijv. aantal websitebezoeken, aantal doorzochte Kandidaten) om een Cliënt een gewogen “benaderbaarheidsscore” toe te kennen die inzicht verschaft in de behoeften van de Cliënten en waar nodig follow-up door Hays mogelijk maakt

Consultants gebruiken deze scores als onderdeel van de hieronder nader beschreven shortlisting- en rangschikkingsactiviteiten en om te bepalen of een Cliënt benaderd moet worden/functies te zien moet krijgen (en wat dan) en ze dienen ter aanvulling van andere gegevens die Hays over de Cliënt heeft

De verzameling van webgegevens door Hays is afhankelijk van de personalisatiecookies/pixels die Hays op uw apparaat plaatst in het kader van de personalisatieactiviteiten zoals hierboven beschreven

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen

Als u ons geen toestemming wilt geven voor het plaatsen van een personalisatiecookie op uw apparaat, schakelt u de opties “Functionele Cookies” en “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten

Wij kunnen echter nog steeds activiteiten op het gebied van engagementscores uitvoeren, zelfs als er geen personalisatiecookie op uw apparaat is geplaatst (wij kunnen bijvoorbeeld de gegevens die wij al over u in onze systemen hebben, in overweging nemen om een engagementscore aan u toe te kennen, zelfs als u zich hebt afgemeld voor de personalisatiecookie)

Hoewel wij om toestemming vragen voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen, beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de toekenning van een engagementscore aan u en ons latere gebruik van deze score

Wij zijn van mening dat het aan u toekennen van een engagementscore in ons gerechtvaardigde belang is om onze consultants te helpen bij het nemen van beslissingen over het voorstellen van relevante diensten en het verzenden van relevante berichten aan u

De gegevens die Hays via personalisatiecookies/pixels verzamelt, bijv. internetgedrag, zoals gegevens over interacties van Cliënten met de website (o.a. sollicitaties, bezoeken aan webpagina’s), kan Hays gebruiken om de al in zijn Systemen aanwezige gegevens en bestaande profielen van Cliënten aan te vullen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen

Als u ons geen toestemming wilt geven voor het plaatsen van een personalisatiecookie op uw apparaat, schakelt u de opties “Functionele Cookies” en “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten

Hoewel wij om toestemming vragen voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen, beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het gebruik van gegevens die wij over u verzamelen om uw bestaande profiel in onze Systemen aan te vullen

Wij zijn van mening dat het aanvullen van de gegevens die wij over u hebben in ons gerechtvaardigde belang is om onze consultants te helpen bij het nemen van beslissingen over het voorstellen van relevante diensten en het verzenden van relevante berichten aan u

Delen van gegevens

 • Wij delen uw gegevens om: (i) in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat wij u een geschikte pool van Kandidaten bieden; (ii) u een MSP-programma te bieden (of een andere organisatie daarbij te helpen); (iii) RPO-diensten aan u te verlenen (of een andere organisatie daarbij te helpen); (iv) consultancy- en adviesdiensten aan u te verlenen en/of (v) diensten aan uw werknemers te verlenen, zoals trainingen aan onderwijspersoneel dat werkzaam is voor onze Cliënten in de onderwijssector. Tenzij u anders aangeeft, delen wij uw informatie met onze groepsentiteiten en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners, om ons te helpen bij het bereiken van deze doelen.
 • Als u een meer gedetailleerde lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid. In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Openbaar maken van gegevens van Cliënten aan de genoemde ontvangers in het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?”, met inbegrip van de doorgifte, opslag en verwerking van die gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk/de Europese Economische Ruimte voor de in de voorgaande tabellen genoemde doeleinden

De daadwerkelijk gebruikte informatie is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, maar kan het volgende omvatten:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • De openbaarmaking (bijv. aan onze professionele adviseurs) is noodzakelijk om ons te helpen bij het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen
 • De openbaarmaking is noodzakelijk voor de door ons nagestreefde “gerechtvaardigde belangen” (zoals uiteengezet in de bovenstaande tabellen)

Als hulpmiddel bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen

 • In meer ongebruikelijke gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens met een beroep op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen om ons te helpen bij het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Bewaren, delen en anderszins verwerken van gegevens van Cliënten voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen

De daadwerkelijk gebruikte informatie is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, maar kan het volgende omvatten:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons belang is om juridisch advies in te winnen en te ontvangen als wij dit nodig hebben en om onszelf te beschermen in het kader van rechtszaken en andere geschillen

 
 1. Leveranciers en andere derden

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is van toepassing op Leveranciers.

Leveranciers zijn partners en bedrijven (met inbegrip van eenmanszaken) en atypische werknemers, zoals zelfstandige opdrachtnemers en freelancers, die diensten verlenen aan Hays. In bepaalde gevallen besteedt Hays de aan Cliënten geleverde diensten uit aan externe leveranciers die diensten verlenen namens Hays. Leveranciers die individuele opdrachtnemers, freelancers of werknemers van Leveranciers zijn, worden in dit verband als Kandidaten behandeld ten behoeve van de gegevensbescherming. In dit verband eist Hays dat Leveranciers de betreffende onderdelen van dit Privacybeleid (namelijk de hoofdstukken gericht op Kandidaten) aan hun werknemers meedelen.

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is ook van toepassing op andere partijen waarmee wij een zakelijke of andersoortige relatie hebben (variërend van beleggers tot liefdadigheidsorganisaties).

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen niet veel gegevens over Leveranciers en andere derden waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden (bijv. beleggers): wij moeten er gewoon voor zorgen dat onze relatie soepel verloopt. Wij verzamelen de gegevens van contactpersonen binnen uw organisatie, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. In het geval van leveranciers verzamelen wij ook bankgegevens, zodat wij u kunnen betalen. Wij kunnen ook extra informatie bewaren die iemand binnen uw organisatie aan ons heeft meegedeeld. In bepaalde gevallen, zoals wanneer een Leverancier communiceert met onze Finance- en Debt Recovery-teams, kunnen onze gesprekken met u worden opgenomen, afhankelijk van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens

Over uzelf of individuele contactpersonen binnen uw organisatie, met inbegrip van:

  • Namen;
  • Functietitels;
  • Telefoonnummers;
  • E-mailadressen;
  • Bankgegevens van zakelijke rekeningen;
  • Identificatienummer;
 • Informatie die anderen over u verstrekken
  • Extra informatie die onze Kandidaten of Cliënten ons over u kunnen meedelen of die wij achterhalen via andere externe bronnen; en
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
  • Extra informatie die u of iemand in uw organisatie aan ons wil meedelen, onder meer wanneer u per e-mail of anderszins met ons correspondeert.

De bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen is niet volledig.

Voor zover u onze website bezoekt of op links in een e-mail of sms van ons klikt, verzamelen wij ook bepaalde gegevens van u. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Contextspecifieke deel van dit Privacybeleid dat van toepassing is op Websitegebruikers.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van Leveranciers en andere derden op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen; en
 • Persoonsgegevens die wij via andere bronnen verzamelen of ontvangen.

Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen

 • Wij ontvangen op twee manieren gegevens rechtstreeks van u:
  • Wanneer u proactief contact met ons opneemt, meestal telefonisch of per e-mail; en/of
  • Wanneer wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.
 • De soorten informatie die wij op deze wijze van u ontvangen, zijn:
  • Belangrijke identificatie- en contactgegevens; en
  • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen,

zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen ontvangen

 • In voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving vragen wij meestal meer informatie over u of uw collega’s op uit andere bronnen door middel van due diligence- of andere marktinformatie:
  • Via extern marktonderzoek en door online en offline media te analyseren (wat wij zelf doen of waarvoor wij andere organisaties inschakelen);
  • Via lijsten van deelnemers aan relevante evenementen; en
  • Via andere beperkte bronnen en derden.
 • De soorten informatie die wij op deze wijze over u ontvangen, kunnen informatie bevatten die anderen over u verstrekken, zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij?”.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen.
 • Wij vragen uiteraard niet om uw toestemming wanneer wij marketingboodschappen naar een zakelijk post- of e-mailadres sturen.
 • In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen. Artikel 6(1)(f) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan die belangen.”
 • Wij denken niet dat de volgende activiteiten op enigerlei wijze nadelig zijn voor Leveranciers of andere derden. U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden. Als u meer wilt weten over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Opslaan van gegevens van Leveranciers en andere derden (en waar nodig bijwerken) in de database van Hays, zodat Hays contact kan opnemen met Leveranciers en derden over de overeenkomsten en zakelijke relaties van Hays met deze partijen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is:

 • om contact met u op te nemen over de afspraken die wij hebben gemaakt

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om ondersteuning en diensten van Leveranciers te ontvangen en zakelijke relaties met andere derden te onderhouden

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om:

 • in bepaalde gevallen informatie van u te ontvangen over uw diensten
 • onze zakelijke relatie met u onderhouden

Als u een persoon bent (bijv. een Leverancier die als eenmanszaak opereert) of een overeenkomst met ons bent aangegaan of binnenkort aangaat of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond

In beperkte gevallen moeten wij ons mogelijk beroepen op de rechtsgrond naleving van een wettelijke verplichting voor zover wij op grond van toepasselijk recht verplicht zijn om verschillende controles uit te voeren met betrekking tot onze Leveranciers en andere derden, (bijv. met betrekking tot het controleren of sociale premies zijn betaald en het verkrijgen van lijsten met buitenlandse werknemers)

Bewaren, delen en anderszins verwerken van gegevens van Leveranciers en derden voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen

De daadwerkelijk gebruikte informatie is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, maar kan omvatten:

 •  Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie die anderen over u verstrekken
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons belang is om juridisch advies in te winnen en te ontvangen als wij dit nodig hebben en om onszelf te beschermen in het kader van rechtszaken en andere geschillen

In bepaalde rechtsgebieden, gebruiken van een identiteitscontroleproces via webvideo om de identiteit van een Leverancier of derde te controleren en documenteren van dit proces

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens (met inbegrip van kopie van rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart)
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Video-opnamebeelden

Voor zover dit in uw rechtsgebied wordt uitgevoerd, vragen wij om uw toestemming voordat wij beginnen met opnemen, maar beroepen wij ons op:

 • naleving van een wettelijke verplichting voor zover wij op grond van toepasselijk recht verplicht zijn om uw identiteit te controleren (bijv. in het kader van betaaldiensten)
 • de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn om uw identiteit te controleren, maar het in ons gerechtvaardigde belang is om dit te doen om interne compliancenormen te handhaven

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied

Delen van gegevens

 • Wanneer wij u als Leverancier of andere derde hebben geïdentificeerd en tenzij u anders aangeeft, kunnen wij uw informatie delen met onze groepsentiteiten en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners, om contact met u op te nemen over onze diensten.
 • Wij beroepen ons meestal op dezelfde rechtsgronden als die welke wij in het bovenstaande hoofdstuk hebben genoemd.
 • Als u een volledige lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 
 1. PERSONEN van wie wij GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEELSLEDEN, ZOALS REFERENTEN, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN PERSONEN TEN LASTE

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is van toepassing op Personen van wie wij gegevens ontvangen van Kandidaten en Personeelsleden van Hays. Dit kunnen contactpersonen voor noodgevallen en referenten zijn. Wij nemen alleen in voorkomende gevallen contact met hen op.

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij en hoe doen wij dat?

Alles wat wij van referenten nodig hebben is bevestiging van wat zij al weten over onze Kandidaat of ons toekomstige Personeelslid, zodat deze persoon de baan kan krijgen die hij of zij echt wil. Met gegevens van contactpersonen voor noodgevallen weten wij wie wij kunnen bellen in geval van nood. Om te vragen om een referentie, hebben wij uiteraard de contactgegevens van de referent nodig (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Wij hebben deze gegevens ook nodig als onze Kandidaat of een lid van ons Personeel u heeft genoteerd als zijn of haar contactpersoon voor noodgevallen, zodat wij contact met u kunnen opnemen bij een ongeval of noodgeval.

Wij verzamelen uw geboortedatum, contactgegevens en mogelijk bepaalde gezondheidsinformatie als een lid van ons Personeel u als persoon ten laste of andere begunstigde voor een uitkering in verband met zijn of haar dienstverband heeft genoteerd of als een lid van ons Personeel bepaalde arbeidsrechten uitoefent. Wij kunnen ook (door gevolgtrekking) bepaalde beperkte informatie over uw seksuele geaardheid ontvangen als een lid van ons Personeel u als echtgenoot of partner identificeert wanneer hij of zij u als persoon ten laste, naaste verwant of contactpersoon voor noodgevallen noteert:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
  • Naam;
  • Leeftijd/geboortedatum;
  • Burgerlijke staat;
  • Contactgegevens;
  • Gebruik van bedrijfswagen van Personeelslid;
 • Informatie van bijzondere aard
  • Gegevens over seksuele geaardheid (afgeleid) en lichamelijke of geestelijke gezondheid, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met het recht van een begunstigde op een uitkering in verband met zijn of haar dienstverband of wanneer u dit openbaar maakt door gegevens over naaste verwanten te verstrekken;
 • Informatie die anderen over u verstrekken
  • Extra informatie die uw referent ons over u wil meedelen;
  • Extra informatie die een Personeelslid ons over u kan meedelen; en
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
  • Andere informatie die u aan ons kunt verstrekken, onder meer wanneer u per e-mail of anderszins met ons correspondeert.

De bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen, is niet volledig. Voor zover u onze website bezoekt of op links in een e-mail van ons klikt, verzamelen wij ook bepaalde gegevens van u. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Contextspecifieke deel van dit Privacybeleid dat van toepassing is op Websitegebruikers.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De informatie die onze Kandidaten of Personeelsleden ons over u verstrekken, gebruiken wij alleen voor de volgende doeleinden:

 • Als onze Kandidaten of Personeelsleden u op ons formulier noteren als contactpersoon voor noodgevallen, nemen wij contact met u op als een ongeval of noodgeval deze personen treft;
 • Als u door een Personeelslid of Uitzendkracht genoteerd bent als naaste verwant, persoon ten laste of andere begunstigde, bewaren wij uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat het personeelsdossier van dat Personeelslid of die Uitzendkracht correct is en gebruiken wij uw persoonsgegevens waar nodig om secundaire arbeidsvoorwaarden te verstrekken en beloningen te betalen en maken wij uw gegevens bekend aan de betreffende verstrekker van secundaire arbeidsvoorwaarden; of
 • Als u door een Kandidaat of toekomstig Personeelslid genoteerd bent als referent, nemen wij contact met u op om een referentie te krijgen of uw gegevens aan een derde te verstrekken om dit namens ons te doen. Wanneer u wordt gevraagd om een referentie te geven op basis van de professionele ervaring van een Kandidaat en wanneer wij denken dat u misschien interesse hebt om een Cliënt van ons te worden, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact op te nemen in die alternatieve hoedanigheid (afhankelijk van lokale wet- en regelgeving).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen of in overeenstemming met het toepasselijke arbeidsrecht.

Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om bezwaar te maken. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.

In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om:

 • te reageren op ongevallen en noodgevallen, onder meer door gegevens van mensen van wie Hays gegevens van Kandidaten en Personeelsleden ontvangt, zoals contactpersonen voor noodgevallen en personen ten laste, in een database op te slaan
 • secundaire arbeidsvoorwaarden te verstrekken en beloningen te betalen, onder meer door gegevens van mensen van wie Hays gegevens van Personeelsleden en Uitzendkrachten ontvangt, zoals personen ten laste, in een database op te slaan en deze waar nodig te delen met verstrekkers van secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen (bijv. informatie die u aan ons in een opname meedeelt)
 • Informatie die anderen over u verstrekken

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om:

 • de middelen te hebben om contact met u op te nemen bij een ongeval of noodgeval;
 • lonen of beloning te betalen die aan u verschuldigd zijn als onderdeel van secundaire arbeidsvoorwaarden voor Personeelsleden of Uitzendkrachten

Verzamelen en verwerken van gegevens van mensen van wie Hays gegevens ontvangt van Kandidaten en Personeelsleden, zoals referenten, tijdens het communiceren met referenten om referenties van Kandidaten of Personeelsleden te verkrijgen en delen van deze gegevens met derden die in voorkomend geval referenties verlangen

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens;
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Referentie over een Kandidaat

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons belang is om referenties over Kandidaten en Personeelsleden te verkrijgen tijdens de uitvoering van onze diensten en door hen verstrekte gegevens te controleren

Gebruik van de gegevens van mensen van wie Hays gegevens ontvangt van Kandidaten en Personeelsleden, zoals referenten, contactpersonen voor noodgevallen en personen ten laste, om marketingactiviteiten uit te voeren om diensten van Hays te promoten wanneer Hays denkt dat de persoon misschien interesse heeft om Cliënt te worden (afhankelijk van eventuele lokale wet- en regelgeving)

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens

Wij verkrijgen uw opt-in toestemming

Delen van gegevens

 • Tenzij u anders aangeeft, delen wij uw informatie met onze groepsentiteiten en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners en organisaties waaraan wij diensten verlenen.
 • Als u een volledige lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

 
 1. Websitegebruikers

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is van toepassing op Websitegebruikers.

Websitegebruikers zijn personen die de websites van Hays of de mobiele applicaties (apps) van Hays bezoeken.

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens van onze Websitebezoekers, die wij gebruiken om ons te helpen bij het verbeteren van uw ervaring met onze website of mobiele apps en het beheren van de diensten die wij verlenen. Hierbij gaat het om informatie zoals hoe u onze website of mobiele apps gebruikt, de frequentie waarmee u onze website of mobiele apps bezoekt, uw browsertype, uw type apparaat, de locatie van waaruit u onze website bekijkt, de taal waarin u de website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het meest populair is. Als u contact met ons opneemt via de website of mobiele apps, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken, of wanneer u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven of webinars of deelneemt aan verdere aanbiedingen van onze website of mobiele apps, verzamelen wij alle informatie die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
  • Namen;
  • Telefoonnummers;
  • E-mailadressen;
 • Automatisch verzamelde informatie
  • Informatie met betrekking tot uw online interactie met door Hays gepubliceerde materialen;
  • IP-adres;
  • Extra gebruiksinformatie die u aan ons wilt meedelen, met inbegrip van de data en tijdstippen waarop, frequentie waarmee en locatie vanaf waar u onze diensten bezoekt;
  • Gebruikerskeuzes;
  • Gebruikersrapporten;
  • Logboeken en probleemanalyses;
  • Apparaatgegevens wanneer u onze diensten installeert, bezoekt of gebruikt;
  • Gegevens over accounttoegang (bijv. pincodes ten behoeve van accountverificatie); en
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
  • Andere informatie die u aan ons kunt verstrekken, onder meer wanneer u per e-mail of anderszins met ons correspondeert,

De bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen is niet volledig.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze website of mobiele apps bezoekt, is er bepaalde informatie die wij automatisch verzamelen, ongeacht of u besluit om onze diensten te gebruiken, namelijk uw IP-adres, de datum en tijdstippen waarop en de frequentie waarmee u de website of mobiele apps bezoekt en de wijze waarop u door de content en andere technische informatie bladert. Wij verzamelen ook gegevens van u wanneer u contact met ons opneemt via de website of mobiele apps, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken of wanneer u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven of webinars of deelneemt aan verdere aanbiedingen van onze website of mobiele apps.

Wij verzamelen uw gegevens automatisch via cookies of vergelijkbare technologieën, zoals tracking pixels en HTML5 Local Storage, in overeenstemming met de cookie-instellingen die u opgeeft via de link “Cookievoorkeuren” aan de boven- of onderkant van de website of de instellingen in uw browser. Als u ook een Kandidaat of Cliënt van Hays bent, gebruiken wij gegevens over uw gebruik van onze websites om andere aspecten van onze communicatie met of dienstverlening aan u te verbeteren. Als u meer wilt weten over cookies of vergelijkbare technologieën, onder meer hoe wij ze gebruiken en over welke keuzes u beschikt, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Cookies” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.

De soorten informatie die wij op deze wijze over u verzamelen, zijn:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens; en
 • Automatisch verzamelde informatie,

zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld of de diensten waaraan u hebt deelgenomen, aan u te verlenen, bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan u sturen of deelnemen aan een online enquête;
 • onze Systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten; en
 • ons te helpen bij het verbeteren van uw ervaring met het gebruik van onze website of onze mobiele apps, bijvoorbeeld door uw recente criteria voor het zoeken naar een baan te analyseren om vacatures of Kandidaten aan u te presenteren die volgens ons interessant voor u zijn.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen. Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om bezwaar te maken. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.

Als u meer wilt weten over cookies of vergelijkbare technologieën, onder meer hoe wij ze gebruiken en over welke keuzes u beschikt, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Cookies” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.

In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om diensten aan Websitegebruikers te verlenen waarvoor zij zich inschrijven, met inbegrip van nieuwsbrieven en online enquêtes

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is dat wij u deze diensten verlenen en dat u deze ontvangt om onze kernactiviteiten met betrekking tot rekrutering te ondersteunen

Als u een overeenkomst met ons bent aangegaan of binnenkort aangaat of als u daarbij een verzoek indient, kunnen wij ons beroepen op de uitvoering van een contractuele rechtsgrond voor zover de verwerkingsactiviteit die wij proberen uit te voeren, noodzakelijk is ten behoeve van de overeenkomst of uw verzoek

Wij verkrijgen opt-in toestemming voordat wij u marketingmateriaal toesturen

Verzamelen van gegevens via personalisatiecookies/pixels en gebruik van deze gegevens voor profileringsdoeleinden, zodat Hays gerichte en persoonlijke content aan Websitegebruikers kan laten zien. Dit omvat:

 • het personaliseren van de website-ervaring van Websitegebruikers, onder meer met betrekking tot de functies die bij hun bezoek aan de website onder hun aandacht worden gebracht
 • het doen van aanbevelingen voor redactionele content die volgens Hays interessant kan zijn voor Websitegebruikers
 • het personaliseren van de marketinginhoud die Websitegebruikers via de website, e-mail en andere marketingkanalen ontvangen (wanneer zij hebben ingestemd met die marketing)

Deze personalisatiecookies/pixels worden gebruikt om te begrijpen hoe Websitegebruikers omgaan met de website door hun bezoek aan de website, bezochte pagina’s, uitgevoerde interacties en gevolgde links te registreren. Hays gebruikt deze informatie om te begrijpen wat interessant kan zijn voor Websitegebruikers en dienovereenkomstig aan te passen wat aan hen getoond en toegestuurd wordt.

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Meer in het bijzonder omvat dit:

 • Persoonlijke informatie en informatie over de zoekopdrachten van Websitegebruikers (d.w.z. zoals ingediend via het formulier of uit onze Systemen gehaald)
 • Gegevens over de interacties van Websitegebruikers met de website (bijv. sollicitaties, bezoeken aan webpagina’s) en andere informatie die uit de Systemen wordt gehaald (bijv. functietitel, eerdere sollicitaties)
 • Locatiegegevens: afgeleid uit functies, IP-adres, sollicitatiegeschiedenis of in het systeem opgeslagen gegevens
 • Digitale identificatoren: IP-adres, personalisatiecookies
 • Gegevens over websitenavigatie, via formulier ingediende gegevens en gegevens over e-mailbetrokkenheid
 • Marketingvoorkeuren

Wij verkrijgen uw toestemming via de link “Cookievoorkeuren” op onze website voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen en deze functionaliteit mogelijk maken

Als u ons geen toestemming wilt geven voor het plaatsen van een personalisatiecookie op uw apparaat, schakelt u de opties “Functionele Cookies” en “Advertentiecookies” uit (raadpleeg ons Cookiebeleid)

Als u onze diensten op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten

Hoewel wij om toestemming vragen voordat wij personalisatiecookies/pixels op uw apparaat plaatsen, beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de personalisatieactiviteiten die wij vervolgens uitvoeren

Wij zijn van mening dat het in ons (en soms in uw) belang is om:

 • de betrokkenheid bij onze diensten te vergroten en de ervaring met het gebruik ervan te verbeteren door de relevantie te versterken van de content die u ziet op de websites en in de e-mailcampagnes van Hays
 • de sollicitatieaantallen, de conversiepercentages en de bruikbaarheid van sollicitaties te verhogen
 • u aan te moedigen onze website opnieuw te bezoeken door de meest nuttige ervaring mogelijk te maken
 • het bouncepercentage van de website te verlagen
 • het e-mailengagementpercentage (d.w.z. de frequentie waarmee gebruikers doorklikken) te verhogen

Voorkomen van en nemen van maatregelen tegen fraude, illegale activiteiten, inbreuk op rechten of belangen van Hays of andere aanvallen op de Systemen van Hays

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
 • Automatisch verzamelde informatie

Gerechtvaardigde belangen, namelijk:

 • dat het in ons belang en uw belang is om fraude, ongeoorloofd gebruik van ons Systeem en andere illegale of schadelijke activiteiten te voorkomen en maatregelen ertegen te nemen
 • dat het in ons belang is om onszelf, u en anderen te beschermen
 • dat wij onder bepaalde omstandigheden een gerechtvaardigd belang hebben om samen te werken met wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere instanties, zelfs als wij niet wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen of anderszins te verwerken

Als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen of anderszins te verwerken, naleving van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld als wij een geldig wettelijk verzoek ontvangen van een wetshandhavingsinstantie, toezichthouder of andere instantie

Delen van gegevens

 • Tenzij u anders aangeeft, mogen wij uw informatie delen met onze groepsentiteiten en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners, om contact met u op te nemen over onze diensten.
 • Wij beroepen ons meestal op dezelfde rechtsgronden als die welke wij in het bovenstaande hoofdstuk hebben genoemd.
 • Als u een volledige lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid. In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 
 1. Oud-personeelsleden

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is van toepassing op Oud-personeelsleden.

Oud-personeelsleden zijn voormalige Personeelsleden die te kennen hebben gegeven dat zij onderdeel willen blijven van het alumninetwerk van Hays en het alumniportaal van Hays willen gebruiken.

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?

Als u een voormalig Personeelslid bent en onderdeel wilt zijn van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken, verzamelen wij uw naam, de contactgegevens die u door ons wilt laten gebruiken en andere informatie die u aan ons wilt verstrekken om in contact met u te blijven. Wij kunnen ook bepaalde soorten gegevens bewaren die wij over u hadden met betrekking tot uw tijd als Personeelslid bij ons:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
  • Naam;
  • Leeftijd/geboortedatum;
  • Geslacht/gender;
  • Foto;
  • Burgerlijke staat;
  • Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
  • Contactgegevens;
 • Informatie over opleiding en werk
  • Opleidingsgegevens;
  • Arbeidsverleden; en
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen
  • Andere informatie die u aan ons kunt verstrekken, onder meer wanneer u per e-mail of anderszins met ons correspondeert.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Als u een voormalig Personeelslid bent, vragen wij u vlak voor uw vertrek of u onderdeel wilt blijven van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken. Als u interesse hebt, vragen wij u om uw naam en contactgegevens aan ons te verstrekken en geven wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van marketingberichten die volgens ons interessant zijn voor u als Oud-personeelslid.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u een voormalig Personeelslid bent en onderdeel wilt zijn van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken, gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen en te blijven om onze relatie met u te onderhouden, onder meer door:

 • nieuwsbrieven en rapporten aan u te sturen;
 • u uit te nodigen voor evenementen;
 • u te informeren over bijzondere vacatures;
 • u nieuws over Hays te sturen;
 • u uit te nodigen om deel te nemen aan opiniepeilingen; en
 • u berichten te sturen bij speciale gelegenheden, zoals uw verjaardag.

In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen.

Artikel 6(1)(f) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan die belangen.” Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om bezwaar te maken. Voor meer informatie over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.

In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens en voor zover noodzakelijk om Oud-personeelsleden toegang te geven tot het alumninetwerk en alumniportaal van Hays, onder meer door gegevens van Oud-personeelsleden op te slaan in een database

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens (met inbegrip van gegevens om uw account op het alumniportaal aan te maken)
 • Informatie over opleiding en werk
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om u toegang te verschaffen tot het alumninetwerk, het alumniportaal en relevante informatiebronnen

Verzamelen en verwerken van gegevens van Oud-Personeelsleden tijdens het uitvoeren van opiniepeilingen van Hays

Voor zover gegevens worden gepubliceerd, gebeurt dit uitsluitend in samengevoegde/geanonimiseerde vorm

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Gerechtvaardigde belangen, het is namelijk ons belang om:

 • de ervaring die wij u bieden, te verbeteren en ontwikkelen door uw feedback te overwegen en deze in onze processen te verwerken wanneer wij dat nodig achten

Verzamelen en verwerken van gegevens van Oud-personeelsleden tijdens het communiceren met Oud-personeelsleden, onder meer door:

 • Nieuwsbrieven en rapporten aan Oud-personeelsleden te sturen
 • Oud-Personeelsleden uit te nodigen voor evenementen
 • Oud-Personeelsleden te Informeren over bijzondere vacatures
 • Berichten bij speciale gelegenheden aan Oud-personeelsleden te sturen
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Wij verkrijgen uw toestemming voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Als u toestemming geeft, bent u op elk moment gerechtigd de toestemming in te trekken

Anders beroepen wij ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om:

 • onze informatiebronnen en evenementen voor Oud-personeelsleden aan te bevelen en voor u toegankelijk te maken

Delen van gegevens

 • Tenzij u anders aangeeft, delen wij uw informatie met onze groepsentiteiten en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners en organisaties waaraan wij diensten verlenen.
 • Als u een meer gedetailleerde lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 
 1. Bezoekers

Dit hoofdstuk van het Privacybeleid is van toepassing op Bezoekers.

Bezoekers zijn personen die onze ruimtes bezoeken, maar geen Personeelsleden zijn.

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?

U wilt graag wat meer inzicht hebben in de gegevens die wij over u verzamelen? Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de soorten gegevens die wij verzamelen. De hieronder beschreven informatie is uiteraard een aanvulling op persoonsgegevens die wij in een bepaalde situatie wettelijk moeten verwerken.

Afhankelijk van de betreffende omstandigheden en toepasselijke lokale wet- en regelgeving verzamelen wij alle of een deel van de hieronder genoemde informatie. In sommige rechtsgebieden mogen wij enkele van de hieronder beschreven gegevens niet verwerken. In dergelijke gevallen verwerken wij de gegevens in die rechtsgebieden uitsluitend in de mate en onder de omstandigheden die wettelijk zijn toegestaan:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
  • Naam;
  • Leeftijd/geboortedatum;
  • Een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitskaart;
  • Kenteken;
  • E-mailadres;
 • Informatie over opleiding en werk
  • Huidige functietitel/specialisme/bedrijfstak;
 • Informatie van bijzondere aard
  • Gegevens over uw huidige gezondheidstoestand (bijv. mogelijke COVID-19-verschijnselen);
  • Temperatuurmetingen;
  • Vaccinatiegeschiedenis (met inbegrip van medische aandoeningen die verband houden met of van invloed zijn op de vaccinatie);
  • In voorkomend geval gegevens over reisarrangementen;
 • Automatisch verzamelde informatie
  • IP-adres;
  • MAC-adres;
  • Apparaatgegevens wanneer u onze diensten installeert, bezoekt of gebruikt;
  • Locatiegegevens (afgeleid uit vacatures, IP-adres, sollicitatiegeschiedenis of opgeslagen systeemgegevens);
  • Gegevens over accounttoegang (bijv. pincodes ten behoeve van accountverificatie);
  • CCTV-beelden;
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen in verband met uw bezoek
  • Registratiegegevens voor faciliteiten en locaties; en
  • Doel van uw bezoek.

De bovenstaande lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen is niet volledig.

Voor zover u onze ruimtes bezoekt als Kandidaat, Cliënt, Leverancier/andere derde of Uitzendkracht, verwijzen wij u ook naar het betreffende Contextspecifieke hoofdstuk van dit Privacybeleid, dat informatie bevat over hoe wij uw gegevens in elk van deze scenario’s verwerken naast de verwerkingsactiviteiten die in dit hoofdstuk worden beschreven.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van Bezoekers op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens die u, de Bezoeker, aan ons verstrekt; en
 • Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Om u toegang tot zijn ruimtes te verlenen, moet Hays bepaalde dingen over u weten.

Hays verzamelt deze informatie over u meestal bij uw aankomst in onze ruimtes.

De soorten informatie die wij op deze wijze van u ontvangen, zijn:

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens;
 • Informatie over opleiding en werk;
 • Informatie van bijzondere aard; en
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen,

zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen

Voor zover u verbinding maakt met onze wifi-diensten of wordt vastgelegd op onze CCTV-systemen, verzamelen wij uw gegevens in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving ook automatisch (bijv. via scripts voor het volgen van websites, zoals cookies of pixels) of doordat u ze aan ons verstrekt.

De soorten informatie die wij op deze wijze over u verzamelen, omvatten de “automatisch verzamelde informatie” zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?”.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken gegevens van Bezoekers meestal voor het beheer van bezoekers.

Beheer van bezoekers

 • Hieronder hebben wij verschillende manieren genoemd waarop wij uw persoonsgegevens in voorkomend geval en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving ten behoeve van dit beheer van bezoekers verwerken en gebruiken. Deze lijst is niet volledig.
 • In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen. Artikel 6(1)(f) van de AVG stelt dat wij uw gegevens mogen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden met betrekking tot bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan die belangen.”
 • Wij denken niet dat de activiteiten in verband waarmee wij ons beroepen op de voorwaarde gerechtvaardigde belangen, op enigerlei wijze nadelig zijn Bezoekers. U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden. Als u meer wilt weten over hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • Wij kunnen uw gegevens van bijzondere aard met betrekking tot uw gezondheid verzamelen en gebruiken voor de onderstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor vitale of algemene belangen. Artikel 6(1)(d) van de AVG stelt dat wij uw gegevens kunnen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen”. Overweging 46 van de AVG voegt daaraan toe dat: “Sommige typen persoonsgegevensverwerking zowel gewichtige redenen van algemeen belang als de vitale belangen van de betrokkene kunnen dienen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, onder meer voor het monitoren van een epidemie en de verspreiding daarvan”. Artikel 9(2)(i) van de AVG stelt dat wij uw gegevens van bijzondere aard kunnen verwerken wanneer dit “noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid”.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Waarom en hoe wij uw informatie verwerken

Soorten persoonsgegevens die wij gebruiken

Rechtsgrond waarop wij ons beroepen

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een register van Bezoekers in onze ruimtes bij te houden, onder meer door:

 • Gegevens van Bezoekers bij aankomst te verzamelen
 • Gegevens van Bezoekers in onze Systemen op te slaan
 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Informatie over opleiding en werk
 • Aanvullende informatie die u aan ons wilt meedelen

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons belang is om een register van alle bezoekers van onze ruimtes bij te houden ten behoeve van het beheer van bezoekers en om de bescherming en beveiliging van onze ruimtes te waarborgen

Verzamelen van gegevens van bijzondere aard met betrekking tot gezondheid en reizen om de veiligheid en gezondheid van Personeelsleden en andere Bezoekers te handhaven en de verspreiding en beoordeling van het risico van COVID-19 en andere besmettelijke virussen en ziekten te voorkomen

 • Informatie van bijzondere aard

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons belang is om ons bedrijf te beschermen tegen COVID-19 en andere besmettelijke virussen en ziekten door de gezondheids- en reisachtergrond van onze bezoekers te monitoren. Wij moeten ervoor zorgen dat ons bedrijf soepel draait en onze Personeelsleden en andere Bezoekers kunnen in gevaar worden gebracht als wij geen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze Bezoekers de juiste controles doorstaan.

Wij kunnen ons ook beroepen op de rechtsgronden vitale belangen en algemene belangen, namelijk om te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid

Wij kunnen uw gezondheids- en reisinformatie verwerken overeenkomstig artikel 9(2)(i) van de AVG om in staat te zijn gezondheidsgegevens te verwerken die voortvloeien uit of verband houden met de COVID-19-pandemie of zoals anderszins toepasselijk, zodat wij in voorkomend geval maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en gezondheid van Personeelsleden en andere Bezoekers te waarborgen en de verspreiding van COVID-19 en andere besmettelijke virussen en ziekten te voorkomen en het risico daarvan te beoordelen

Opnemen en verwerken van beelden en video’s van Bezoekers die zijn vastgelegd door de CCTV-systemen van Hays

 • Automatisch verzamelde informatie

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om de veiligheid van onze ruimtes en onze Personeelsleden en anderen te handhaven en beschermen door veiligheidsbedreigingen of andere criminele of schadelijke activiteiten te voorkomen en op te sporen

Bewaren en verwerken van elektronische identificatiegegevens die van Bezoekers en hun elektronische apparaten worden verzameld om hen toegang te kunnen geven tot IT-diensten, bijv. wifi-diensten voor gasten

 • Belangrijke identificatie- en contactgegevens
 • Automatisch verzamelde informatie

Wij beroepen ons op gerechtvaardigde belangen, namelijk dat het in ons en uw belang is om IT-diensten in onze ruimtes te verlenen, zoals wifi-diensten voor gasten

Delen van gegevens

 • Wanneer wij u als een Bezoeker hebben geïdentificeerd en tenzij u anders aangeeft, kunnen wij uw informatie delen met onze groepsentiteiten en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners, om contact met u op te nemen over onze diensten.
 • Wij beroepen ons meestal op dezelfde rechtsgronden als die welke wij in het bovenstaande hoofdstuk hebben genoemd.
 • Als u een volledige lijst wilt zien van organisaties waarmee wij uw persoonsgegevens delen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” in het onderdeel Algemene privacyinformatie van dit Privacybeleid.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

 

Algemene privacyinformatie

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In voorkomend geval en in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving delen wij uw persoonsgegevens meestal met de volgende categorieën van personen:

 • Onze groepsentiteiten;
 • Geschikte collega’s bij Hays (dit kunnen ook collega’s op buitenlandse kantoren zijn);
 • Personen en organisaties die informatie hebben in verband met uw referentie of sollicitatie om bij ons te werken, zoals huidige, voormalige of toekomstige werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzend- en rekruteringskantoren;
 • Belasting-, audit- of andere autoriteiten, wanneer wij te goeder trouw menen dat de wet of andere regelgeving van ons verlangt dat wij deze gegevens delen (bijvoorbeeld wegens een verzoek van een belastingautoriteit of in verband met verwachte rechtszaken);
 • Dienstverleners (derden of onze groepsentiteiten) die namens ons functies uitvoeren (met inbegrip van externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs, zoals advocaten, auditors en accountants, administratieve functies, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die test- en ontwikkelingswerkzaamheden aan onze bedrijfstechnologische Systemen uitvoeren);
 • Externe aanbieders van IT-diensten en documentopslag wanneer wij een geschikte verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare bescherming) hebben;
 • Platforms en leveranciers van marketingtechnologie; en
 • Als Hays in de toekomst fuseert met of overgenomen wordt door een ander bedrijf of een andere onderneming (of zinvolle gesprekken voert over een dergelijke mogelijkheid), kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de (toekomstige) nieuwe eigenaars van het bedrijf of de onderneming.

Er zijn ook bepaalde categorieën van personen met wie wij uw persoonsgegevens delen als u een Kandidaat, Uitzendkracht, Persoon wiens gegevens wij ontvangen (bijv. een referent) of Oud-Personeelslid bent.

Kandidaten:

Als u een Kandidaat bent, kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met de volgende categorieën van personen:

 • potentiële werkgevers en andere rekruteringskantoren/organisaties om uw kansen op het vinden van werk te vergroten;
 • externe partners, vacaturebanken, vacatureplatforms, job aggregators, softwareproviders en clouddatabases wanneer wij van mening zijn dat dit de kansen vergroot om de juiste baan voor u te vinden of onze rekruteringsprocessen in het algemeen verbetert;
 • MSP-leveranciers als onderdeel van onze MSP-programma’s voor Cliënten;
 • derden die wij hebben ingehuurd om diensten te verlenen, zoals het controleren van referenties, kwalificaties en strafrechtelijke veroordelingen, voor zover deze controles passend en in overeenstemming met lokale wetgeving zijn;
 • interne en externe accountants van onze Cliënten wanneer wij deze gegevens op verzoek met hen moeten delen om te voldoen aan onze contractuele of regelgevende verplichtingen; en
 • derden die ons helpen bij het ontwikkelen van diensten en processen om het selectieproces van Kandidaten te optimaliseren om de kwaliteit en efficiëntie van rekruteringsdiensten te verbeteren.
 

Uitzendkrachten:

Als u een Uitzendkracht bent, kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met de volgende categorieën van personen:

 • in beperkte gevallen en waar nodig, medische professionals, zoals uw huisarts of een arbospecialist;
 • de Cliënt waar u als Uitzendkracht werkzaam bent of zult zijn; en
 • toekomstige werkgevers (bijvoorbeeld bij het geven van een referentie, wanneer toelaatbaar volgens de lokale wet- en regelgeving).

Personen van wie wij gegevens ontvangen:

Als u een referent van een van onze Kandidaten bent, kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met de volgende categorieën van personen:

 • derden die wij hebben ingehuurd om diensten te verlenen, zoals het controleren van referenties, kwalificaties en strafrechtelijke veroordelingen, voor zover deze controles passend en in overeenstemming met lokale wetgeving zijn; en
 • interne en externe accountants van onze Cliënten wanneer wij deze gegevens op verzoek met hen moeten delen om te voldoen aan onze contractuele of regelgevende verplichtingen.

Oud-personeelsleden:

 • Als u een Oud-personeelslid bent, kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met een aantal andere partijen om de voortzetting van onze relatie te vergemakkelijken. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met andere Oud-personeelsleden en gelieerde derden, zoals onze dienstverleners die ons alumniportaal beheren.

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 • Wij doen ons best om alle redelijke en passende maatregelen te nemen om de persoonlijke informatie die wij hebben tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang te beschermen. Wij doen dit door middel van een reeks passende technische en organisatorische maatregelen. Hiertoe behoren maatregelen om vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens aan te pakken.
 • Laat het ons onmiddellijk weten als u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt. Hier leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

 1. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn voor verschillende soorten persoonsgegevens, houden wij altijd rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in kwestie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van die persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij die gegevens moeten verwerken en of wij die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken (uiteraard naast de naleving van onze wettelijke, regelgevende en risicobeheersverplichtingen).
 • Hieronder zetten wij de bewaarpraktijken uiteen die wij toepassen voor bepaalde categorieën van personen.

Kandidaten:

 • Als u een Kandidaat bent, bewaren wij uw persoonsgegevens in onze Systemen voor een periode van maximaal twee jaar vanaf het moment dat wij die persoonsgegevens verzamelen of daarna zinvol contact hebben met u (of in voorkomend geval het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt). Na deze periode zijn uw gegevens waarschijnlijk niet langer relevant voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer in onze Systemen bewaren als wij te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is, bijvoorbeeld vanwege onze verplichtingen tegenover belastingautoriteiten of in verband met verwachte rechtszaken.
 • Wij gaan ervan uit dat er in dit verband zinvol contact met u is als u bijvoorbeeld een cv bij ons indient via onze website, deelneemt aan onze online trainingen, met ons communiceert over mogelijke functies (mondeling of schriftelijk) of doorklikt vanuit onze marketingberichten. Het ontvangen, openen of lezen van een e-mail of ander digitaal bericht van ons telt niet als zinvol contact voor deze doeleinden. Dat is alleen het geval wanneer u doorklikt of direct antwoordt. Wij zijn alleen van mening dat wij zinvol contact met u hebben gehad als er een positieve actie van uw kant is.
 • Voor die Kandidaten van wie diensten via een extern bedrijf of andere entiteit worden verleend, betekent zinvol contact met u zinvol contact met het bedrijf dat of de entiteit die uw diensten verleent. Wanneer wij door dat bedrijf of die entiteit ervan in kennis worden gesteld dat er geen relatie meer met u bestaat, bewaren wij uw gegevens niet langer dan twee jaar vanaf dat moment of, indien later, voor de periode van twee jaar vanaf het moment dat wij daarna zinvol rechtstreeks contact met u hebben.
 • Als u als Kandidaat uitdrukkelijk hebt aangegeven dat u liever niet hebt dat wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij deze uit onze Systemen, tenzij wij te goeder trouw van mening zijn dat wij deze moeten bewaren, bijvoorbeeld wegens onze verplichtingen tegenover belastingautoriteiten of in verband met verwachte rechtszaken.

Uitzendkrachten:

 • Als wij u rechtstreeks in dienst nemen of tewerkstellen als Uitzendkracht, verwerken wij uw gegevens gewoonlijk gedurende uw Uitzendrelatie en bewaren wij deze vervolgens gedurende een periode nadat onze wegen zijn gescheiden. De precieze termijn hangt af van het soort gegevens, onze gerechtvaardigde bedrijfsbehoeften en andere wettelijke of regelgevende voorschriften die ons kunnen verplichten de gegevens gedurende bepaalde minimumperioden te bewaren. Wij kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren ten behoeve van belastingaangiften of het beantwoorden van belastingvragen. Wij kunnen ze ook bewaren als ze relevant zijn voor mogelijke rechtszaken. In rechtsgebieden waar dat is toegestaan, bewaren wij uw persoonsgegevens meestal wanneer dat nodig is om u of een toekomstige werkgever een referentie te kunnen geven.
 • Als u een Uitzendkracht bent, blijven wij uw persoonsgegevens als Kandidaat ook verwerken tijdens de duur van uw Uitzendrelatie en daarna. De vraag of en in hoeverre wij uw persoonsgegevens als Personeelsgegevens blijven verwerken tijdens de duur van uw Uitzendrelatie en daarna, is afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Cliënten en Leveranciers:

 • Als u een Cliënt of Leverancier bent, bewaren wij uw persoonsgegevens om diensten aan u te leveren of diensten van u te ontvangen of om informatie aan u te verstrekken over onze diensten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn.
 • Als u uitdrukkelijk hebt aangegeven dat u geen interesse hebt in onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze Systemen, tenzij wij te goeder trouw van mening zijn dat wij deze moeten bewaren, bijvoorbeeld wegens onze verplichtingen tegenover belastingautoriteiten of in verband met verwachte rechtszaken.

Websitegebruikers:

 • Als u een Websitegebruiker bent, bewaren wij uw IP-adres en andere informatie die noodzakelijk is om de website of onze mobiele apps te beheren gedurende 365 dagen.

Andere categorieën van personen:

 • Anders bewaren wij uw gegevens zo lang als dit noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt. Als deze tijd gekomen is of u uitdrukkelijk hebt aangegeven dat u geen interesse meer hebt in een van onze website- of mobiele app-diensten, verwijderen wij ze uit onze Systemen, tenzij wij te goeder trouw van mening zijn dat wij ze moeten bewaren, bijvoorbeeld wegens onze verplichtingen tegenover belastingautoriteiten of in verband met verwachte rechtszaken.
 1. Hoe kunt u de aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of intrekken?
 • Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en personen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten hebt met betrekking tot uw gegevens, zelfs nadat u deze aan ons hebt verstrekt. Deze worden hieronder nader beschreven.
 • Neem contact met ons op om deze rechten te bespreken. Wij proberen uw verzoek onverwijld af te handelen, in elk geval binnen één maand (afhankelijk van verlengingen waartoe wij wettelijk gerechtigd zijn). Waar nodig houden wij een dossier van uw berichten bij om problemen op te lossen die u aan de orde stelt.
 • Recht van bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij dat doen om een van de volgende redenen: (i) onze gerechtvaardigde belangen; (ii) om ons in staat te stellen een taak in het algemeen belang uit te voeren of officieel gezag uit te oefenen; (iii) om u directmarketingmateriaal te sturen; en (iv) voor wetenschappelijke, historische, onderzoeks- of statistische doeleinden.
 • De bovenstaande categorieën “gerechtvaardigde belangen” en “direct marketing” zijn het meest waarschijnlijk van toepassing op onze Websitegebruikers, Kandidaten, Uitzendkrachten, Cliënten en Leveranciers. Als uw bezwaar betrekking heeft op onze verwerking van uw persoonsgegevens omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, moeten wij reageren op uw bezwaar door de activiteit in kwestie te staken, tenzij:
  • wij kunnen aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen; of
  • wij uw gegevens verwerken om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
 • Als uw bezwaar betrekking heeft op direct marketing, moeten wij op uw bezwaar reageren door deze activiteit te staken.
 • Recht op intrekken van toestemming: Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om cookies of pixels te gebruiken in bepaalde rechtsgebieden), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wij stoppen dan met het uitvoeren van de specifieke activiteit waarvoor u eerder toestemming had gegeven, tenzij wij van mening zijn dat er een alternatieve reden is om onze verdere verwerking van uw gegevens voor dit doel te rechtvaardigen, in welk geval wij u over deze voorwaarde informeren.
 • Verzoeken om inzage van betrokkenen: U kunt ons op elk moment vragen om te bevestigen welke informatie wij over u hebben en ons verzoeken om deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren en om meer informatie over uw verzoek vragen. Als wij u inzage geven in de informatie die wij over u hebben, brengen wij u daarvoor geen kosten in rekening tenzij uw verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is. Als u ons verzoekt om meerdere kopieën van deze informatie, kunnen wij u redelijk administratiekosten in rekening brengen wanneer dat wettelijk is toegestaan. Wanneer de wet dit toestaat, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, delen wij u altijd de redenen daarvoor mee.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten met betrekking tot verzoeken om inzage van betrokkenen en kunnen wij uw verzoek in overeenstemming daarmee weigeren. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Recht op gegevenswissing: In bepaalde gevallen hebt u het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Normaliter moet de informatie aan een van de volgende criteria voldoen:
  • de gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor wij ze oorspronkelijk verzameld en/of verwerkt hebben;
  • u hebt uw eerder aan ons gegeven toestemming om uw gegevens te verwerken ingetrokken en er is geen andere geldige reden voor ons om de verwerking voort te zetten;
  • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt (d.w.z. op een wijze die niet in overeenstemming is met de AVG);
  • het is noodzakelijk dat de gegevens worden gewist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke; of
  • als wij de gegevens verwerken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en u bezwaar maakt tegen de verwerking terwijl wij geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor onze verdere verwerking kunnen aantonen.
 • In bepaalde rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn, voldoen wij aan aanvullende lokale wettelijke vereisten met betrekking tot het recht op gegevenswissing van betrokkenen en kunnen wij uw verzoek in overeenstemming daarmee weigeren. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Wij zouden uitsluitend het recht hebben te weigeren aan uw verzoek te voldoen op grond van een van de volgende redenen:
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ofwel met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang ofwel van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
  • op gronden van volksgezondheid in het algemeen belang;
  • voor ons archief, onderzoeks- of statistische doeleinden; of
  • om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.
 • Wanneer een geldig verzoek tot gegevenswissing is ingediend, verwijderen wij de betreffende gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen hebt u het recht ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen kunnen blijven opslaan en geen verdere verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw gegevens kunnen uitvoeren totdat ofwel: (i) een van de bovengenoemde gevallen is opgelost; (ii) u toestemming verleent; of (iii) verdere verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, de bescherming van de rechten van een andere persoon of zwaarwegende redenen in het algemeen belang van de EU of een lidstaat.
 • De gevallen waarin u recht hebt te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, zijn:
  • wanneer u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. In dit geval wordt onze verwerking van uw persoonsgegevens beperkt gedurende de periode waarin de juistheid van de gegevens wordt gecontroleerd;
  • wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. In dit geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens controleren;
  • wanneer onze verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u de voorkeur eraan geeft dat wij de verwerking ervan beperken in plaats van ze te wissen; en
  • wanneer het voor ons niet meer nodig is uw persoonsgegevens te verwerken, maar u de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.
 • Als wij uw persoonsgegevens met derden hebben gedeeld, brengen wij hen op de hoogte van de beperkte verwerking, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Wij brengen u uiteraard op de hoogte voordat wij een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.
 • Recht op rectificatie: U hebt ook het recht ons te verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u hebben. Als wij deze persoonsgegevens met derden hebben gedeeld, brengen wij hen op de hoogte van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. In voorkomend geval delen wij u ook mee aan welke derden wij de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebben bekendgemaakt. Wanneer wij het redelijk achten om niet aan uw verzoek te voldoen, lichten wij onze redenen voor deze beslissing toe.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als u dat wilt, hebt u het recht om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven. Feitelijk betekent dit dat u de gegevens van uw Hays-account kunt doorgeven aan een ander online platform. Om u hiertoe in staat te stellen, verstrekken wij uw gegevens aan u in een gangbare en machineleesbare vorm die met een wachtwoord beschermd is, zodat u de gegevens aan een ander online platform kunt doorgeven. Of wij geven de gegevens rechtstreeks aan u door. Dit recht op overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op: (i) persoonsgegevens die wij automatisch verwerken (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst); (ii) persoonsgegevens die door u zijn verstrekt; en (iii) persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Hier leest u hoe u contact met hen kunt opnemen.
 • Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken (wanneer toestemming onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is), vindt u hier de gegevens om contact met ons op te nemen. Waar nodig houden wij een dossier van uw berichten bij om problemen op te lossen die u aan de orde stelt.
 • U kunt zich op elk moment afmelden voor vacaturemeldingen en andere marketingberichten van ons. Hier leest u hoe u dat kunt doen.
 • Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben, juist en actueel is. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke informatie verandert gedurende de periode dat wij uw gegevens bewaren.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Via deze link kunt u nagaan welke entiteit van Hays verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en waar deze zich bevindt.
 • Volg deze link als u opmerkingen of suggesties over dit Privacybeleid hebt. Wij nemen privacy serieus en nemen daarom zo snel mogelijk contact met u op.

 1. Hoe worden uw gegevens internationaal door ons opgeslagen en doorgegeven
 • Wilt u meer weten over hoe wij uw gegevens internationaal opslaan en doorgeven? Om u de beste service te verlenen en de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te realiseren, worden uw gegevens doorgegeven:
  • tussen en binnen entiteiten van Hays;
  • aan derden (zoals adviseurs of andere Leveranciers van Hays);
  • in voorkomend geval aan buitenlandse Cliënten;
  • in voorkomend geval aan Cliënten in uw land, die uw gegevens op hun beurt internationaal kunnen doorgeven;
  • aan een aanbieder van cloudopslag; en
  • aan andere derden zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?”.
 • Wij willen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig opgeslagen en doorgegeven worden. Wij geven gegevens daarom alleen buiten de Europese Economische Ruimte of EER (d.w.z. de lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) door wanneer dit in overeenstemming is met gegevensbeschermingswetgeving en de wijze van doorgifte passende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld:
  • middels een overeenkomst inzake gegevensdoorgifte waarin de huidige standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen voor de doorgifte van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken in de EER aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in rechtsgebieden zonder passende gegevensbeschermingswetten; of
  • het doorgeven van uw gegevens aan een land waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een adequaat gegevensbeschermingsniveau biedt via zijn wetgeving; of
  • middels een door de Europese Commissie goedgekeurde regeling (al dan niet als opvolger van de Privacy Shield) dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen rechtsgebieden regelt; of
  • wanneer dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons en een derde en de doorgifte in uw belang is voor de doeleinden van die overeenkomst (bijvoorbeeld wanneer wij gegevens buiten de EER moeten doorgeven om onze verplichtingen op grond van die overeenkomst na te komen als u een Cliënt van ons bent); of
  • wanneer u hebt ingestemd met de gegevensdoorgifte.
 • Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie adequaat wordt beschermd, hebben wij passende procedures opgezet met de derden waarmee wij uw persoonsgegevens delen, zodat uw persoonlijke informatie door die derden wordt behandeld op een wijze die in overeenstemming is met en voldoet aan de wet op de gegevensbescherming.

 1. Cookiebeleid

Wat is een cookie?

 • Een “cookie” (of soortgelijke technologie, zoals een tracking pixel) (“Cookie”) is een zeer klein tekstbestand of een afbeelding die op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een webpagina bezoekt of een e-mail opent en die uw gedrag registreert (zoals navigatie op een website). Cookies worden gebruikt om uw gebruik van de verschillende digitale kanalen van Hays te verbeteren, bijvoorbeeld door ons in staat te stellen op maat gesneden content en opties te presenteren op basis van de informatie die is opgeslagen over uw laatste bezoek. Cookies kunnen ook worden gebruikt om traffic te analyseren en voor reclame- en marketingdoeleinden.
 • Cookies worden door bijna alle digitale kanalen gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. Wij gebruiken ze ongeacht of u via onze website, een app of ander digitaal kanaal met Hays communiceert en ongeacht of u een Kandidaat, Uitzendkracht, Cliënt, Leverancier, Websitegebruiker of iemand anders bent.
 • Als u wilt controleren of wijzigen welke soorten cookies u accepteert, kunt u dit meestal aanpassen via de privacyinstellingen in uw browser. U kunt dit ook heel gemakkelijk doen via de link “Cookievoorkeuren” aan de boven- of onderkant van de website. Als u de diensten van Hays op meerdere apparaten bezoekt, moet u uw instellingen mogelijk aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” op elk van uw apparaten.

Hoe gebruiken wij cookies?

 • Wij gebruiken cookies om het volgende te doen:
  • uw ervaring met onze digitale kanalen te personaliseren en de functionaliteit ervan te verbeteren, bijvoorbeeld:
   • om u tijdens uw bezoek ingelogd te houden op uw account;
   • om de relevantie van de content die u ziet (en die kan variëren naar gelang u een Kandidaat, Uitzendkracht, Cliënt, Leverancier, Websitegebruiker of iemand anders bent en die ook afhankelijk is van uw voorkeuren) aan te passen en te vergroten, waardoor hopelijk uw betrokkenheid bij onze diensten wordt vergroot en uw ervaring met het gebruik ervan wordt verbeterd (en u wordt aangemoedigd om terug te keren);
   • als u een Kandidaat bent, om marketinginhoud die wij via onze digitale kanalen aan u beschikbaar stellen (wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven) te personaliseren, waardoor de sollicitatieaantallen, conversiepercentages en bruikbaarheid van sollicitaties hopelijk toenemen;
  • om te begrijpen hoe u met onze website en andere digitale kanalen omgaat, bijvoorbeeld door te volgen welke pagina’s u hebt bezocht, hoeveel interacties u hebt gehad, welke links u hebt gevolgd en hoeveel vacatures en artikelen u hebt gelezen. Hierdoor kunnen wij begrijpen hoe u onze digitale kanalen gebruikt, aanpassen wat wij u laten zien en toesturen en patronen volgen die individueel of uit grotere groepen naar voren komen. Dit helpt ons om onze digitale kanalen en diensten te ontwikkelen en verbeteren als reactie op wat onze bezoekers willen en nodig hebben (en wij begrijpen dat die wensen en behoeften variëren naar gelang u een Kandidaat, Uitzendkracht, Cliënt, Leverancier, Websitegebruiker of iemand anders bent), waardoor wij vervolgens de betrokkenheid bij en het gebruik van onze diensten kunnen verbeteren door de relevantie van de door ons aangeboden content te vergroten. Verder, zoals hierboven beschreven in het hoofdstuk “Profilering, algoritmes en geautomatiseerde besluitvorming”, stelt het analyseren van internetgedrag ons in staat om Kandidaten een gewogen “benaderbaarheidsscore” toe te kennen die inzicht verschaft in de behoeften van Kandidaten en waar nodig follow-up door Hays mogelijk maakt. Consultants gebruiken deze scores als onderdeel van het shortlisten en rangschikken van Kandidaten en om te bepalen of een Kandidaat benaderd moeten worden/functies te zien moet krijgen en ze dienen ter aanvulling van andere gegevens die Hays over de Kandidaat heeft; en
  • als u een Kandidaat bent:
   • om ons te helpen bij het bekendmaken van vacatures die volgens ons interessant voor u zijn door de functies te personaliseren die onder uw aandacht worden gebracht;
   • om onze aanbevelingen te personaliseren voor redactionele content (zoals rapporten over ontwikkelingen in uw bedrijfstak) die volgens ons interessant kunnen zijn;
   • om gegevens van Kandidaten en bestaande profielen van Kandidaten aan te vullen die wij al in onze Systemen hebben;
   • om gegevens te analyseren die zijn verkregen door de ervaring en accountactiviteit van Kandidaten te volgen en monitoren om Kandidaten te profileren en aan “talentpools” toe te wijzen op basis van hun eigenschappen en gedrag (bijv. eerdere functies, vaardigheden, ervaring in de bedrijfstak, locatie, wanneer een Kandidaat bereid is om te werken). Zoals hiervoor beschreven in het hoofdstuk “Profilering, algoritmes en geautomatiseerde besluitvorming” is de toewijzing van Kandidaten aan talentpools een volledig geautomatiseerd proces waarbij bots kunnen worden gebruikt.

Dit betekent hopelijk dat u minder tijd kwijt bent aan het doorspitten van eindeloze pagina’s en dat u sneller de baan krijgt die u wilt.

 • Cookies zijn ofwel:
  • Sessiecookies: deze worden alleen tijdens uw browsersessie op uw computer opgeslagen en verlopen automatisch wanneer u uw browser afsluit. Ze stellen de website in staat uw handelingen te herkennen en koppelen tijdens een browsersessie en slaan meestal een anonieme sessie-ID op waarmee u op een website kunt navigeren zonder op elke pagina te hoeven inloggen, maar verzamelen geen informatie over uw apparaat; of
  • Permanente cookies: een permanente cookie wordt tussen twee browsersessies op uw apparaat opgeslagen en blijft dus daarop staan totdat u uw webbrowser afsluit. De cookie kan worden gelezen door de website die de cookie aanmaakte wanneer u die website opnieuw bezoekt. Wij gebruiken permanente cookies voor Google Analytics en voor personalisatie (hierboven vindt u meer informatie over wat personalisatie kan inhouden en raadpleeg ook het hoofdstuk “Profilering, algoritmes en geautomatiseerde besluitvorming” hierboven).
 • Cookies kunnen ook als volgt worden ingedeeld:
  • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om de website effectief te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert naar een baan, en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. Zonder deze cookies kunnen de voor u beschikbare diensten op onze website niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketing kan worden gebruikt of die onthoudt waar u op internet bent geweest.
  • Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen ons in staat de prestaties van onze website te monitoren en verbeteren. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld bezoeken tellen, bronnen van traffic identificeren en zien welke delen van de site het meest populair zijn. Deze cookies stellen onze website bovendien in staat uw keuzes te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en u verbeterde functies aan te bieden. Wij kunnen u bijvoorbeeld voorzien van nieuws of updates die relevant zijn voor de diensten die u gebruikt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om veranderingen te onthouden die u hebt aangebracht in de tekstgrootte, het lettertype en andere aanpasbare delen van webpagina’s. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen waarom u hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het geven van commentaar op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen, wordt meestal geanonimiseerd.
  • Advertentiecookies: Deze cookies helpen ons om de gegevens bekend te maken van mogelijke banen die volgens ons interessant kunnen zijn. Deze cookies zijn permanent (zolang u bij ons geregistreerd bent). Wanneer u inlogt of terugkeert naar de website, kunt u dus advertenties zien voor vacatures die vergelijkbaar zijn met vacatures waar u eerder naar hebt gezocht.

De link “Cookievoorkeuren” op onze website geeft een overzicht van de Cookies die wij gebruiken in uw rechtsgebied, waarom wij ze gebruiken en welke soorten cookies dit zijn.

Hoe u cookies beheert of weigert

 • Wanneer u onze website(s) voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd om te kiezen welk soort Cookies u wilt ontvangen. Voor sommige Cookies vragen wij uw voorafgaande toestemming via de link “Cookievoorkeuren”, terwijl wij strikt noodzakelijke Cookies kunnen plaatsen zonder uw toestemming. U kunt hiervoor ook de privacyinstellingen in uw browser gebruiken. U moet wel beseffen dat het weigeren van alle Cookies via de privacyinstellingen van uw browser betekent dat u misschien niet volledig kunt profiteren van alle functies van onze website. Elke browser is anders, dus raadpleeg het “Helpmenu” van uw browser als u wilt weten hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
 • U kunt uw gegeven toestemming op elk moment bijwerken via de link “Cookievoorkeuren”. U kunt zich ook afmelden voor cookies die niet strikt noodzakelijk voor de basisfuncties van onze website door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u de link “Cookievoorkeuren” gebruikt om uw cookiekeuze bij te werken, leidt dit niet tot de verwijdering van Cookies die al op uw apparaat zijn geplaatst. Als u deze Cookies wilt verwijderen, moet u dat doen via de privacyinstellingen van uw browser.
 • Als u alle Cookies verwijdert via de privacyinstellingen van uw browser, worden ook de gegevens van uw afmelding verwijderd die misschien door een Cookie op uw apparaat zijn opgeslagen (zodat de opt-out verder kan worden uitgevoerd) en u moet zich misschien actief opnieuw afmelden.

 1. Diensten van derden
 • Tijdens het gebruik van onze diensten kunnen Kandidaten, Uitzendkrachten en Oud-Personeelsleden toegang wensen tot onafhankelijke websites en diensten van derden (bijv. vacatureplatforms) die niet door ons worden beheerd. Dergelijke onafhankelijke websites en derden staan niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun content of Privacybeleid (indien van toepassing) en hebben die ook niet gecontroleerd en goedgekeurd. U moet uw eigen onafhankelijke oordeel vormen over het gebruik van dergelijke onafhankelijke websites, onder meer of u diensten wilt gebruiken die door de derde worden aangeboden.
 • Externe dienstverleners die wij hebben ingeschakeld, verwerken nu en dan uit eigen hoofde persoonsgegevens die wij aan hen als verwerkingsverantwoordelijke hebben verstrekt, bijvoorbeeld om: (i) hun eigen interne rapportages uit te voeren, (ii) bedreigingen voor de veiligheid of integriteit van hun systemen te voorkomen of erop te reageren; (iii) hun eigen rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; (iv) aan wettelijke verplichtingen te voldoen die op hen van toepassing zijn; en (v) persoonsgegevens in geanonimiseerde of samengevoegde vorm te gebruiken om hun eigen producten en diensten te verbeteren. Zij hebben meestal hun eigen privacybeleid, waarin meer details met betrekking tot deze verwerkingsactiviteiten worden beschreven.

 

Bijlage 1


Hoe u contact met ons opneemt

Land waar u diensten van Hays gebruikt of diensten aan Hays levert

Entiteit van Hays die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van Websitegebruikers

De entiteit van Hays die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van Kandidaten, Cliënten, Leveranciers en Derden, Mensen van wie wij gegevens ontvangen, Websitegebruikers, Oud-personeelsleden en Bezoekers, hangt af van de vraag welke van onderstaande vennootschappen de wederpartij bij de betreffende overeenkomst is

Hoe u contact met ons kunt opnemen:

 • om de persoonsgegevens die u aan ons had verstrekt, in te zien, te wijzigen of in te trekken;
 • als u misbruik of verlies van of ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt;
 • om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de rechtsgrond is waarop wij uw persoonsgegevens verwerken);

voor opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit Privacybeleid

Hoe u contact met ons op kunt nemen om uw marketingvoorkeuren bij te werken

Nederland

Hays B.V.

 • Hays B.V
 • Hays Temp B.V.
 • Hays Services B.V.

U kunt schrijven naar het volgende adres:

Ellen Pankhurststraat 1G
5032 MD Tilburg
p/a functionaris voor gegevensbescherming en gegevensbeschermingsteam

U kunt ook per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming en ons gegevensbeschermingsteam via: info@hays.nl.

U kunt dit doen door uw profiel hier bij te werken.

U kunt ons ook e-mailen via: info@hays.nl of door te klikken op de afmeldlink in marketingmails die wij u sturen.

Als meer dan één van de bovengenoemde entiteiten van Hays gezamenlijk de middelen en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van de bovengenoemde categorieën van personen vaststelt, verwerken de entiteiten van Hays die persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken ten behoeve van artikel 26(1) van de AVG.

Wij houden ons aan de vereisten die de AVG stelt met betrekking tot de vestiging van relaties als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken tussen entiteiten van Hays.

Neem contact met ons op via de bovengenoemde kanalen als u uw rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door entiteiten van Hays die als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden.

 

Bijlage 2
Hoe u contact opneemt met uw lokale toezichthoudende autoriteit

Land waar u diensten van Hays gebruikt of diensten aan Hays levert

Gegevens van uw lokale toezichthoudende autoriteit

Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Telefonisch: (+31) 88 – 1805 250
 • Online: hier beschikbaar
 • Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

 

Bijlage 3
Landenspecifieke afwijkingen van ons Privacybeleid

Land

LANDENSPECIFIEK WETTELIJK VEREISTE

Nederland

Gebruik van gevoelige of speciale categoriën van Kandidaatgegevens

Nationale identificatienummers:

We verzamelen en verwerken uw nationale ID-nummer alleen wanneer dit wettelijk verplicht is.

Strafrechtelijke veroordelingen

Op voorwaarde dat de desbetreffende ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd, mogen wij u vragen ons een verklaring van goed gedrag te bezorgen. Dit document wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit en vermeldt dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de vervulling van een functie waarvoor u solliciteert.

Gezondheids-, biometrische en genetische gegevens

We kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken als dit nodig is voor beroepsrevalidatie of begeleiding van uitkeringsontvangers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

We kunnen biometrische gegevens verwerken om een ​​natuurlijke persoon uniek te identificeren als de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden.

Ras of etnische achtergrond

We kunnen persoonlijke gegevens over uw ras of etnische achtergrond verwerken wanneer dit nodig is om u te identificeren en alleen voor zover een dergelijke verwerking onvermijdelijk is om dat doel te bereiken. We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens ook verwerken om de nadelen teniet te doen of te verkleinen die personen uit een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep ondervinden, op voorwaarde dat u geen schriftelijk bezwaar hebt gemaakt tegen een dergelijke verwerking. De verwerking moet noodzakelijk zijn en de persoonsgegevens moeten betrekking hebben op uw, uw ouders of uw grootouders hun geboorteland of op andere criteria zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Cookies

We zullen uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies, tenzij ze noodzakelijk zijn voor communicatie (bijv. Load balancing cookies), strikt noodzakelijk zijn voor de geleverde dienst, of om informatie te verzamelen over de kwaliteit / effectiviteit van de geleverde dienst.

Extra

We maken alleen een kopie van identiteitsdocumenten wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als u een Kandidaat bent op zoek naar een tijdelijke functie, kunnen we u vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken om uw identiteit vast te stellen, die we maximaal vier weken bewaren nadat we uw identiteit hebben geverifieerd.

Wanneer u Hays benadert om te solliciteren voor een specifieke functie, zullen we uw cv, sollicitatie en andere relevante informatie die u ons verstrekt (als onderdeel van uw sollicitatie) verwijderen binnen vier weken nadat het sollicitatieproces voor die specifieke functie is beëindigd. Wij zullen uw toestemming vragen indien we uw cv en sollicitatie willen bewaren om u in aanmerking te kunnen nemen voor andere functies.

In onderstaand overzicht beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de verstrekking van onze Assessment Diensten. Hou er rekening mee dat waar verwezen wordt naar ‘Kandidaten’ in het hoofdgedeelte van het privacybeleid, dit ook de Assesment kandidaten betreft, tenzij hieronder anders beschreven.

Woordenlijst:

-Assessment kandidaten : alle Kandidaten voor wie Hays, hetzij op verzoek van een opdrachtgever, hetzij op verzoek van de Kandidaat, Assessment diensten uitvoert.

-Assessment diensten : de diensten die de afdeling Assessment and Development van Hays levert, namelijk gerelateerd aan psychologische beoordeling en onderzoek, beoordelingscentra, competentiemanagement, reorganisatieproblemen, managementontwikkeling, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, outplacement, loopbaantransitie en -coaching.

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Gegevens van Assessment kandidaten: We zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken om de Assessment diensten te leveren als we het nodig achten om dit te doen in het kader van onze gerechtvaardigde belangen. Als u meer wilt weten over wat dit betekent [klik hier].

We kunnen gevoelige / speciale categoriën van persoonsgegevens over u verzamelen, zoals gezondheidsgerelateerde informatie, als dit in overeenstemming is met de lokale wetgeving en vereist is voor de Assessment diensten. We kunnen ook derden inschakelen om deze gevoelige / speciale categoriën van persoonsgegevens te verwerken. We zullen geen gevoelige / speciale categoriën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder andere geldige wettelijke basis.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Assessment kandidaten: voor het bewaren van uw persoonsgegevens volgen wij waar mogelijk de richtlijnen van de Ethische Code van de Nederlandse Vereniging van Psychologen (alleen in Nederland). Niettegenstaande het voorgaande zullen we uw persoonsgegevens uit onze Systemen verwijderen wanneer we gedurende twee jaar geen zinvol contact met u hebben gehad of na een langere periode wanneer we van mening zijn dat de wet of relevante toezichthouders ons verplichten om uw gegevens een langere periode te bewaren. Na deze periode is het zeer waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als we verwijzen naar 'zinvol contact', bedoelen we bijvoorbeeld onze schriftelijke of mondelinge communicatie, of wanneer u actief betrokken bent bij onze Assessment diensten. Als u een Assessment kandidaat bent, zullen we het als een zinvol contact met u beschouwen als u met ons (zowel mondeling als schriftelijk) communiceert in verband met de Assessmentdiensten. Het ontvangen, openen of lezen van een e-mail of ander digitaal bericht zien wij niet als zinvol contact. Dit is enkel wel zo in gevallen waarin u doorklikt of rechtstreeks antwoordt.

 

Verklarende woordenlijst

 • Kandidaten – zijn personen met wie Hays geen voorafgaand contact heeft gehad, maar die volgens Hays redelijkerwijs interesse in of baat bij de diensten van Hays kunnen hebben en die in aanmerking worden genomen voor functies die door Hays geadverteerd of gepromoot worden, met inbegrip van vaste, parttime en tijdelijke functies en freelance functies bij Cliënten van Hays (met inbegrip van die personen die Uitzendkrachten willen worden). Kandidaten zijn ook sollicitanten voor dergelijke functies en mensen die een speculatief cv aan Hays hebben verstrekt dat geen verband houdt met een specifieke functie en/of die Hays hebben benaderd over de diensten van Hays en/of functies die door Hays geadverteerd of gepromoot worden. Individuele opdrachtnemers, freelancers en werknemers van leveranciers of andere derden die voorgedragen worden voor functies bij Cliënten van Hays als onderdeel van een MSP-aanbod of anderszins, worden als Kandidaten behandeld voor de toepassing van dit Privacybeleid.
 • Cliënten – hoewel dit voor zich spreekt, omvat deze categorie onze klanten, cliënten en anderen aan wie Hays diensten verleent bij de uitoefening van zijn activiteiten of die volgens Hays redelijkerwijs interesse hebben in onze diensten. Hays levert in bepaalde gevallen diensten aan individuele werknemers die werkzaam zijn voor organisaties van Cliënten, zoals trainingen aan onderwijspersoneel dat werkzaam is voor Cliënten in de onderwijssector. In dit verband eist Hays dat Cliënten de betreffende onderdelen van dit Privacybeleid (namelijk de hoofdstukken gericht op Cliënten) aan hun werknemers meedelen.
 • Verwijderen – Tegenwoordig is het vrijwel onmogelijk om te waarborgen dat elektronische gegevens permanent en onherroepelijk worden verwijderd. En zoals wij u in dit Privacybeleid hebben uitgelegd, zijn wij op grond van wet- of regelgeving of om redenen van risicobeheer soms verplicht de mogelijkheid te behouden om bepaalde elementen van persoonsgegevens in te zien. Onze verplichting tegenover u is echter dat wij specifieke operationele en Systeemmaatregelen nemen om uw gegevens “buiten gebruik te stellen” zodra uw persoonsgegevens het einde van de nominale bewaartermijn bereiken of wanneer wij een geldig verzoek van u ontvangen om ze te wissen. Hiermee bedoelen wij dat de gegevens technisch gezien nog steeds in een archiefsysteem bestaan, maar dat wij ervoor zorgen dat ze niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onze operationele Systemen, processen of Personeelsleden. Alleen een zeer (en wij bedoelen uitzonderlijk) klein aantal leidinggevende Personeelsleden kan uw persoonsgegevens in zeer (en, nogmaals, wij bedoelen uitzonderlijk) beperkte en zorgvuldig voorgeschreven situaties herstellen, zodat ze voor die legitieme doeleinden kunnen worden ingezien. Zodra wij er zeker van zijn dat alle relevante wettelijk verplichte bewaartermijnen zijn verstreken (wat naar onze huidige verwachting neerkomt op een periode van zeven jaar), voeren wij als laatste aanvullende maatregel een “harde verwijdering” uit, waardoor zelfs dat zeer beperkte aantal leidinggevende Personeelsleden uw persoonsgegevens niet meer kan herstellen.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – een wettelijk instrument van de Europese Unie dat tot doel heeft de Europese gegevensbeschermingswetten te harmoniseren. De AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht en alle verwijzingen naar de AVG moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd om alle daarmee verband houdende nationale gegevensbeschermingswetgeving te omvatten.
 • Managed Service Provider-programma’s (MSP) – het uitbesteden van het beheer van externe personeelsleden (met inbegrip van freelancers, zelfstandige opdrachtnemers en Uitzendkrachten) door Cliënten aan een externe rekruteringsaanbieder.
 • Andere personen met wie Hays contact kan opnemen – dit kunnen contactpersonen voor noodgevallen en referenten van Kandidaten en Personeelsleden van Hays zijn. Wij nemen alleen in voorkomende gevallen contact met hen op.
 • Recruitment Process Outsourcing-diensten (RPO) – volledige of gedeeltelijke uitbesteding van het rekruteringsproces voor vaste werknemers aan een rekruteringsaanbieder.
 • Personeelsleden - zijn huidige en voormalige werknemers en stagiairs die rechtstreeks in het bedrijf van Hays zijn tewerkgesteld (of die een aanbod tot tewerkstelling hebben aanvaard) en bepaalde andere werknemers die zich bezighouden of -hielden met het verlenen van diensten aan Hays (ook al worden zij niet aangemerkt als werknemers). Voor deze doeleinden verstaan wij hieronder ook werknemers van Hays die op grond van RPO- of MSP-overeenkomsten in ruimtes van Cliënten werken. Voor alle duidelijkheid: onder “Personeelsleden” vallen geen personen die door Hays worden ingehuurd om buiten een RPO- of MSP-regeling om bij Cliënten te worden geplaatst. Deze personen worden op dezelfde wijze behandeld als de Kandidaten van Hays en vallen onder dit Privacybeleid. Ook onafhankelijke opdrachtnemers en consultants die diensten voor Hays verrichten, vallen onder de definitie van een “Leverancier” ten behoeve van dit Privacybeleid.
 • Leveranciers – zijn partners en bedrijven (met inbegrip van eenmanszaken) en atypische werknemers, zoals zelfstandige opdrachtnemers en freelancers, die diensten verlenen aan Hays. In bepaalde gevallen besteedt Hays de aan Cliënten geleverde diensten uit aan externe leveranciers die diensten verlenen namens Hays. Leveranciers die individuele opdrachtnemers, freelancers of werknemers van Leveranciers zijn, worden in dit verband als Kandidaten behandeld ten behoeve van de gegevensbescherming. In dit verband eist Hays dat Leveranciers de betreffende onderdelen van dit Privacybeleid (namelijk de hoofdstukken gericht op Kandidaten) aan hun werknemers meedelen.
 • Oud-personeelsleden – zijn voormalige Personeelsleden die te kennen hebben gegeven dat zij onderdeel willen blijven van het alumninetwerk van Hays en het alumniportaal van Hays willen gebruiken.
 • Systemen – telefoon-, computer-, internet- en wifi-systemen, software en portalen, accounts en/of netwerken die aan Hays toebehoren of door Hays worden gecontroleerd of gebruikt om mededelingen te verzenden, doen en/of ontvangen of die anderszins worden gebruikt bij de uitoefening van de activiteiten van Hays, met inbegrip van software voor het kandidaatportaal en CRM-systemen.
 • Uitzendrelatie – betekent onze contractuele relatie met Uitzendkrachten terwijl zij rechtstreeks door ons in dienst genomen of tewerkgesteld zijn.
 • Uitzendkracht – is iemand die door Hays in dienst genomen of tewerkgesteld wordt om tijdelijk werk te verrichten voor een Cliënt of andere groepsentiteit van Hays. Als u een Uitzendkracht bent, blijven wij uw persoonsgegevens als Kandidaat ook tijdens de duur van uw tijdelijke aanstelling en daarna verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. De vraag of en in hoeverre het Rekruteringsprivacybeleid en het Personeelsprivacybeleid op u als Uitzendkracht van toepassing zijn, is afhankelijk van de lokale wettelijke vereisten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Britse General Data Protection Regulation – de General Data Protection Regulation die onderdeel is van de wetten van het Verenigd Koninkrijk op grond van artikel 3 van de UK European Union (Withdrawal) Act 2018.
 • Bezoekers – betekent personen die ruimtes van Hays bezoeken, maar geen Personeelsleden van Hays zijn.
 • Websitegebruikers – personen die de websites van Hays of de mobiele applicaties (apps) van Hays (apps) bezoeken.