Disclaimer & Copyright notice

Disclaimer & Copyright notice

Disclaimer

De informatie die op deze website is opgenomen, is in goed vertrouwen gegeven en Hays doet alle moeite voor zover redelijkerwijs mogelijk, om te garanderen dat deze informatie correct is.

Hays geeft echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke informatie; al deze verklaringen en garanties zijn, impliciet of expliciet, uitgesloten.

Hays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die zou kunnen ontstaan door te vertrouwen op of gebruik te maken van deze website. Hays is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig indirect verlies of schade lijdt of verlies of schade ten gevolge hiervan, of verlies van of schade aan winst, inkomsten, spaargelden, toepassingen, overeenkomst, goodwill of business, op welke manier ook veroorzaakt, waaronder door een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van wettelijke plichten, zonder beperkingen.

Niets van het bovenstaande zal echter de aansprakelijkheid van Hays beperken of uitsluiten voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voorzover anderszins wettelijk ontoelaatbaar.

Deze site bevat links naar externe websites, maar Hays kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, tot welke u toegang toe heeft via de Hays website. Hays accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke sites of links.

Uw gebruik van deze website en downloads ervan, en de geldigheid van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de nationale wetgeving. Er mag niet van uit worden gegaan dat Hays dergelijke websites of de inhoud ervan heeft beoordeeld en goedgekeurd.

In geval van klachten betreffende de informatie op deze website kunt u contact met ons opnemen.

Copyright Notice

© Copyright Hays plc 2022. Het woord HAYS, de H-logo’s, HAYS WORKING FOR YOUR TOMORROW en Powering the world of work en bijbehorende logo's en illustraties zijn handelsmerken van Hays plc. De H-logo’s zijn originele ontwerpen die in veel landen worden beschermd door registratie. Alle rechten zijn voorbehouden.

De reproductie of overdracht van alle of een deel van dit werk, hetzij door fotokopiëren of door het opslaan in een medium via elektronische middelen of anderszins, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar, is verboden. Het plegen van een ongeoorloofde handeling met betrekking tot het werk kan resulteren in civiele en / of criminele actie.

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.