Tips voor een goedgekeurde modelovereenkomst

Tips voor een goedgekeurde modelovereenkomst

Hays ontwikkelde voor u een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Het doel van een dergelijke overeenkomst is om ZZP’ers een betere juridische basis te geven bij het aannemen en uitvoeren van werk. Met de overeenkomst wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een vast dienstverband.

Tips modelovereenkomst - Hays.nlLeestijd: 2½ minuut | Door Hays

Inmiddels zijn de eerste Hays-modelovereenkomsten door meerdere organisaties gebruikt bij de inzet van ZZP’ers. De komende maanden vindt verdere uitrol plaats in de diverse sectoren waar de recruitmentorganisatie actief is.

Hieronder geven wij een aantal tips om de kans op goedkeuring van een modelovereenkomst te vergroten.

Tips goedgekeurde modelovereenkomst

Copy paste waar mogelijk

Het is geen toeval dat er door bedrijven van iedere omvang en door talloze ZZP’ers wordt geworsteld om op een effectieve manier invulling te geven aan de Wet DBA. Zo is het niet eenvoudig om een modelovereenkomst goedgekeurd te krijgen door de fiscus. Een eerste advies is om in je modelovereenkomst waar mogelijk gebruik te maken van letterlijke teksten zoals die door de fiscus worden gehanteerd. Ga dus niet zelf herschrijven als dat inhoudelijk niks toevoegt. Zelfs geringe afwijkingen kunnen de kans op afwijzing onnodig vergroten.

Vermijd (te veel) algemeen geformuleerde bijlagen

De fiscus ziet liever zo min mogelijk bijlagen bij een modelovereenkomst. Een bijlage waarin een onderwerp zoals geheimhouding of een gedragscode te algemeen en dwingend is geformuleerd, kan een dienstverband impliceren. Probeer niet alleen het aantal bijlagen te beperken, maar wees ook scherp op de formulering.

Voorkom ogenschijnlijk tegenstrijdige bepalingen

Bij het opstellen van iedere overeenkomst, maar juist als ervoor wordt gekozen om in de modelovereenkomst zoveel mogelijk door de fiscus opgestelde of goedgekeurde formuleringen over te nemen, kan er de neiging zijn op onderdelen voor aanvullingen of nuances te kiezen. Daar legt de fiscus een bijzonder scherpe focus op. Probeer dan ook het opzoeken van grenzen in specifieke bepalingen te vermijden, want het leidt direct tot een afkeuring.

Focus op omschrijving gezag

De wijze waarop de drie centrale onderdelen van een arbeidsverhouding in dienstbetrekking - gezag, loon en het verrichten van persoonlijk arbeid - in een modelovereenkomst zijn omschreven bepalen natuurlijk voor een groot deel of die de lat van de fiscus haalt. De ervaring leert dat als je met name het onderdeel gezag helder omschrijft op een wijze die nadrukkelijk laat zien dat er geen sprake is van een vast dienstverband, de fiscus soepeler omgaat met de omschrijving van de overige twee onderdelen.

Vraag om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het vereiste van het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een modelovereenkomst levert een duidelijk verschil op met een overeenkomst voor een dienstverband. Neem een dergelijke eis dan ook altijd op.

Wees geduldig

Hoe goed er van tevoren ook over is nagedacht en hoe strak een modelovereenkomst ook is opgesteld, onder de huidige omstandigheden is de kans klein dat deze in één keer wordt goedgekeurd.

Sinds de Wet DBA van kracht werd, zijn ruim 4.000 modelovereenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd. Daarvan zijn er slechts enkele honderden goedgekeurd.

Hoewel wij met gepaste trots kunnen stellen dat onze modelovereenkomst goedgekeurd is, hebben ook wij de gang naar de fiscus herhaaldelijk moeten maken voordat we groen licht kregen om de overeenkomst daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Laat je dus niet ontmoedigen door een afgekeurde overeenkomst en gebruik de deze feedback om het opnieuw te proberen.

Ga naar onze modelovereenkomst of scroll door al onze blogs.

block zoek vacatures

Zoek vacatures

Wij geloven dat de juiste baan je leven kan transformeren.

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl