Modelovereenkomst wet dba

Hays Modelovereenkomst Wet DBA
een praktische en veilige naleving van de Wet DBA

Hays beschikt over een eigen - door de Belastingdienst goedgekeurde - modelovereenkomst voor de Wet DBA. De modelovereenkomst van Hays omvat de bepalingen en randvoorwaarden die inleners willen afspreken met externen en sluit daarmee consistent aan op de praktijk.

Hieronder leest u hoe u met de modelovereenkomst van Hays, gecombineerd met de Wet DBA-scan, op een praktische en veilige manier ZZP’ers kunt inhuren.

Per 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) definitief voorbij en kan de Belastingdienst handhavingsmaatregelen treffen. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is vervallen en vervangen door ‘modelovereenkomsten’ waarin de relatie tussen inlener en ZZP’er zodanig is beschreven dat deze niet leidt tot een arbeidsrelatie binnen dienstbetrekking, mits de praktijk daarop aansluit. 

Hays heeft gewerkt aan een eigen modelovereenkomst welke is goedgekeurd door de Belastingdienst. De goedgekeurde modelovereenkomst van Hays sluit inhoudelijk nauw aan bij de gewenste samenwerking tussen alle betrokkenen middels de gespiegelde afspraken en gangbare opties die hierin zijn opgenomen

Voordelen Modelovereenkomst Hays

De modelovereenkomst van Hays sluit naadloos aan op de gangbare overeenkomsten die een inlener maakt met een ZZP'er of intermediair, zoals afspraken op het gebied van intellectuele eigendommen, geheimhouding en veiligheid. Hiermee ontstaan consistente contractafspraken die aansluiten in de praktijk, oftewel gespiegelde (back-to-back) afspraken. Het maken van allerlei aanvullende bepalingen is daarom met de modelovereenkomst van Hays niet nodig, waardoor het risico om uw goedkeuring vanuit de Belastingdienst te verliezen wordt verkleind.

 

Gangbare opties

In de modelovereenkomst van Hays zijn gangbare opties opgenomen, waardoor het een contract is met keuzemogelijkheden. Zo bent u flexibel in het bepalen van de betalingstermijn, opzegtermijn, of aanvullende documenten, zoals een VOG.

Wet DBA scan

Om eventuele risico’s in uw organisatie zichtbaar te krijgen en deze risico’s in te perken, biedt Hays de Hays Wet DBA scan. Onze eigen ontwikkelde Wet DBA scan is een online tool waarmee zowel ZZP’er als de inlener de samenwerking beschrijven. Op basis van de antwoorden adviseert Hays hoe de samenwerking kan worden aangepast zodat deze voldoet aan de eisen van de Wet DBA. Specifieke pijnpunten binnen uw organisatie worden hiermee zichtbaar en middels onze concrete adviezen, per inzet of op afdelingsniveau, wordt naleving van de Wet DBA gewaarborgd.

Continue monitoring arbeidsrelatie

In de scan wordt informatie van zowel de zzp’er als de inhurende manager verzameld welke betrekking hebben op de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht en de samenwerking tussen beide partijen. Uit de scan zal naar voren komen of een feitelijke situatie in meer of mindere mate aansluit bij de toetsingscriteria voor de beoordeling arbeidsrelatie. Op een heldere en visualiserende wijze wordt vastgesteld of er in het licht van de nieuwe wetgeving verbeteracties moeten worden genomen. Tevens wordt er advies op maat gegeven om conform de Wet DBA de samenwerking tussen inhurende manager en zzp’er voort te zetten.

De Wet DBA scan bestaat uit een startscan en een tussenscan waardoor het mogelijk is om de werkelijke situatie te monitoren zoals deze reeds tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om, indien nodig, direct actie te ondernemen. De scan dient als basis voor advies en beheersmaatregelen om werkafspraken op een goede manier vast te leggen zodat men voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Hays biedt u een dienstverlening om te ontzorgen, zodat u veilig en eenvoudig ZZP’ers kunt blijven inhuren.

block wet dba alle onderwerpen

Hays Modelovereenkomst

Hays beschikt over een eigen modelovereenkomst, goedgekeurd door de Belastingdienst.

Hays DBA Scan

Krijg eventuele risico's in uw organisatie zichtbaar en verklein ze met onze Wet DBA Scan.

Veelgestelde vragen

Wij zetten de meest gestelde vragen over de wet DBA op een rij.

Outsourced recruitment

Hays levert ook outsourced recruitment oplossingen, zoals RPO en MSP.

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.
 

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.