Wet DBA Scan

Wet DBA Scan
een praktische en veilige naleving van de Wet DBA

De Wet DBA scan is een eigen ontwikkelde scan die het mogelijk maakt eventuele risico’s in uw organisatie zichtbaar te krijgen en deze risico’s te verkleinen. Middels uit de scan verzamelde informatie bieden wij u concrete adviezen om naleving van de Wet DBA te waarborgen.


Naast de modelovereenkomst van Hays is de Wet DBA scan een dienstverlening om u te ontzorgen, zodat u op een veilige manier met zzp’ers kunt (blijven) werken.

Om naleving van de Wet DBA in uw organisatie te kunnen waarborgen is een goede inventarisatie van de huidige situatie, eventuele correctie en monitoring en beheersing van belang. Hays biedt u die oplossing met de Wet DBA Scan.

Kenmerken Wet DBA Scan

  • De DBA-scan is een online tool
  • Informatie van de zzp’er en inhurende manager wordt verzameld
  • Toetsing per inzet of afdelingsniveau
  • Advies op maat op een verhelderende en visuele manier
  • Tussentijdse scan om de situatie te monitoren en te beheersen
     

De Wet DBA scan informeert, biedt u meer context over de werkelijke situatie in uw organisatie en geeft tevens aan waar eventueel verschil in inzicht is tussen de zzp’er en de inhurende manager. Deze uitkomsten bieden de mogelijkheid om te bekijken in welke mate de werkelijke situatie aansluit bij de toetsingscriteria voor de beoordeling arbeidsrelatie.

Het verloop van het proces

De Wet DBA scan bestaat uit 3 fasen en 6 stappen, waardoor de inlener maximaal ontzorgd wordt en u veilig en gemakkelijk ZZP’ers kunt blijven inhuren.

Wet DBA Scan - Hays.nl

 

Stap 1: Inventarisatie

Middels een inventarisatie wordt bekend welke inhuurkrachten zzp’ers zijn. Hierbij dient men zowel direct ingehuurde zzp’ers als zzp’ers via intermediairs of detacheringsbureaus mee te nemen. Hays adviseert om alle zzp’ers conform een standaard proces te managen, dus één beheerskader.

Stap  2: Uitvoering Wet DBA scan

De DBA scan wordt uitgevoerd onder alle zzp’ers en hun directe inhurende managers. Tijdens deze online survey zal er inzicht verkregen worden in de feitelijke inhuursituatie die Hays zal toetsen op het gestelde Wet DBA kader. De vragenlijst bestaat uit circa 33 vragen, verdeeld in 7 onderdelen; Algemene vragen, De opdracht, Vervanging en andere opdrachten, Gezag, Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, Vergoedingen, Werknemersvoordelen.
De resultaten van deze scans zullen worden geanalyseerd en vervolgens mondeling en schriftelijk met u gedeeld.

Stap 3: Adviseren en bijsturen

Hays zal zzp’ers en inhurende managers persoonlijk informeren over de uitslag van de scan, en daarbij concreet advies geven hoe zij aan de regels kunnen voldoen met de daar bij behorende contractuele omgangskaders en handelswijze. Indien nodig zal direct actie ondernomen moeten worden.

Stap  4: Contracteren conform modelovereenkomst Hays

Goedgekeurde zzp’ers zullen gecontracteerd worden middels de goedgekeurde modelovereenkomst van Hays. Daarnaast zal een (mantel)overeenkomst met de inlener gesloten worden.

Stap  5: Uitvoering Wet DBA Tussenscan

Hays zal een Wet DBA tussenscan uitvoeren onder de zzp’er en inhurende manager, wederom middels de online tool. De feitelijke situatie zal opnieuw getoetst worden, wat u de mogelijkheid geeft om de feitelijke situatie te monitoren en te beheersen. Op deze wijze wordt de nieuwe werkwijze geborgd binnen uw organisatie.

Stap  6: Rapporteren en ontzorgen

Hays zal advies uitbrengen over de uitkomst van de tussenscan waarin de continuering van de inhuur van de zzp’er bepaald zal worden. De uitkomst kan leiden tot continuering als zzp’er, beëindiging opdracht of continuering in andere contractuele vorm (in dienst bij de klant of middels Hays Payroll).

block wet dba alle onderwerpen

Hays Modelovereenkomst

Hays beschikt over een eigen modelovereenkomst, goedgekeurd door de Belastingdienst.

Hays DBA Scan

Krijg eventuele risico's in uw organisatie zichtbaar en verklein ze met onze Wet DBA Scan.

Veelgestelde vragen

Wij zetten de meest gestelde vragen over de wet DBA op een rij.

Outsourced recruitment

Hays levert ook outsourced recruitment oplossingen, zoals RPO en MSP.

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.
 

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.