Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Disclaimer & Copyright notice

Disclaimer

De informatie die op deze website is opgenomen, is in goed vertrouwen gegeven en Hays Specialist Recruitment doet alle moeite voor zover redelijkerwijs mogelijk, om te garanderen dat deze informatie correct is.

Hays Specialist Recruitment geeft echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke informatie; al deze verklaringen en garanties zijn, impliciet of expliciet, uitgesloten.

Hays Specialist Recruitment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die zou kunnen ontstaan door te vertrouwen op of gebruik te maken van deze website. Hays Specialist Recruitment is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig indirect verlies of schade lijdt of verlies of schade ten gevolge hiervan, of verlies van of schade aan winst, inkomsten, spaargelden, toepassingen, overeenkomst, goodwill of business, op welke manier ook veroorzaakt, waaronder door een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van wettelijke plichten, zonder beperkingen.

Niets van het bovenstaande zal echter de aansprakelijkheid van Hays Specialist Recruitment beperken of uitsluiten voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voorzover anderszins wettelijk ontoelaatbaar.

Deze site bevat links naar externe websites, maar Hays Specialist Recruitment kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, tot welke u toegang toe heeft via de Hays Specialist Recruitment website. Hays Specialist Recruitment accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke sites of links.

Uw gebruik van deze website en downloads ervan, en de geldigheid van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de nationale wetgeving. Er mag niet van uit worden gegaan dat Hays Specialist Recruitment dergelijke websites of de inhoud ervan heeft beoordeeld en goedgekeurd.

In geval van klachten betreffende de informatie op deze website kunt u contact met ons opnemen.


Copyright Notice

© Copyright Hays plc 2018. HAYS, the Corporate and Sector H devices, Recruiting experts worldwide, the HAYS Recruiting experts worldwide logo and Powering the World of Work are trade marks of Hays plc. The Corporate and Sector H devices are original designs protected by registration in many countries. All rights are reserved. The reproduction or transmission of all or part of this work, whether by photocopying or storing in any medium by electronic means or otherwise, without the written permission of the owner, is restricted. The commission of any unauthorised act in relation to the work may result in civil and/or criminal action.