Skip to content
Hays Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben
  2. Heb je al een login voor hays.nl of hays-response.nl log dan in met je bestaande gegevens

Vendor Management System (VMS)

Meet de prestaties van leveranciers

Een Vendor Management Systeem (VMS) is een cloud-based applicatie welke het gehele inhuurproces van aanvraag tot on- en offboarding van externe medewerkers (payroller, uitzendkracht, detacheringskracht, ZZP’er, contractor) managed.

VMS voor iedereen - kleine, middelgrote of grote ondernemingen over de hele wereld melden zich aan om het krachtige 3 Story Software te gebruiken.

Voordelen van VMS 3 Story Software

  • Het systeem verschaft u inzicht in het aantal leveranciers en de afspraken die daarmee zijn gemaakt. Mogelijkheden tot kostenbesparingen worden makkelijker detecteerbaar.
  • De tijdregistratie en de verloning van de externe medewerkers zijn volledig geautomatiseerd. Medewerkerdossiers worden digitaal beschikbaar gemaakt, de administratieve belasting van ondersteunende afdelingen als HR en Finance wordt gereduceerd.
  • Verschillende prijsafspraken, regels en wetten worden per externe medewerker geregistreerd en gemonitord. Risico’s worden daarmee beheersbaar en inzichtelijk gemaakt.
  • U krijgt meer grip op de kosten en de kwaliteit van uw externe inhuur en leveranciers. Strategische keuzes met betrekking tot de samenstelling van de flexibele inhuur of besparingsprogramma’s kunnen op elk moment onderbouwd worden.
  • Op maat gemaakte managementinformatie maakt het mogelijk om heel gericht procesverbeteringen en besparingen door te voeren.

De VMS 3 Story Software maakt onderdeel uit van Hays PLC.