Soft skills binnen IT aanpassingsvermogen

Soft skills binnen IT
aanpassingsvermogen

De evolutietheorie van Darwin zegt ons: wie zich niet aanpast, heeft geen bestaansrecht. Zo is het ook binnen de IT. Als u stil blijft staan in uw ontwikkeling, dan zorgt dat er automatisch voor dat u niet meer van meerwaarde bent voor een organisatie.

Soft Skills Aanpassingsvermogen - Hays.nl

Omarm de veranderingen binnen IT

Aanpassingsvermogen kunnen we op twee zaken toespitsen. Enerzijds als soft-skill, bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met een agile manier van werken. U wordt geacht daarin flexibel te zijn en op korte termijn resultaat op te leveren. Anderzijds kunnen we uw aanpassingsvermogen toespitsen op uw technische kennis.

Omdat de techniek zich zo snel ontwikkelt is het belangrijk dat u continu blijft beschikken over actuele kennis. U kunt uw kennis op peil houden door bijvoorbeeld extra certificaten te behalen of cursussen te volgen. Wanneer u in een bepaald domein werkt en u verdiept zich niet in de nieuwste ontwikkelingen, dan raakt u achterop. Stilstand is achteruitgang.

HELAAS DENKT MEN NOG VAAK DAT DE TECHNISCHE OMGEVING WEL STABIEL DRAAIT EN DAT MEN NIET HOEFT TE VERNIEUWEN

De ontwikkelingen gaan zo gigantisch snel. Het is onvoorstelbaar wat er in vijf jaar allemaal is veranderd. Wanneer u als IT’er dan gemakzuchtig blijft, omdat u van mening bent dat het systeem uit 2012 wel goed draait en stabiel is, dan kunt u een jaar later voorbij zijn gelopen door de nieuwste ontwikkelingen. Indien u daar niet op anticipeert, dan moet de organisatie andere talenten gaan binnenhalen.

Ga mee met de nieuwste technieken en ontwikkelingen

We merken dat professionals die een langere tijd bij een organisatie hebben gezeten en met bedrijfsspecifieke applicaties werken met verouderde systemen, nooit cursussen hebben gedaan of geen (minimale) aanvullende certificeringen hebben behaald. Bij toenemende automatisering worden ook meer nieuwe personele constructies bedacht. Hierdoor lopen de personen die zich niet hebben bijgeschoold bij reorganisaties steeds meer het risico buitenspel te komen staan. Het is noodzaak om mee te gaan met de nieuwste technieken en ontwikkelingen.

De toepassing van de kennis hoeft dan niet plaats te vinden in de praktijk, als u maar weet waar u over praat en hoe de techniek zich heeft ontwikkelt ten opzichte van een paar jaar geleden. 

Natuurlijk hangen alle soft-skills met elkaar samen. Aanpassingsvermogen, samenwerken of communicatieve vaardigheden. Wanneer u bijvoorbeeld weet wat andere business units gaan doen of andere afdelingen op de agenda hebben staan, dan kunt u hier ook op inspelen door bij uzelf na te gaan welke techniek daarvoor nodig is.

DOOR BIJSCHOLING KUNT U  AANTONEN DAT U OVER ACTUELE KENNIS BESCHIKT

Voor uw eigen carrière kan het daarom belangrijk zijn diverse cursussen te volgen en certificeringen te behalen. Zo blijft u de ontwikkelingen altijd een stapje voor en kunt u de bijscholing ook onderbouwd bespreken. Want op basis van de plannen van diverse afdelingen binnen de organisatie kunt u aantonen dat u met specialisatie alvast die kant op kunt bewegen en uiteindelijk het project op tijd en met de juiste kennis kunt starten.

Samenvattend

Omarm de veranderingen binnen IT. Kijk naar de kansen in plaats van naar de bedreigingen die zich voordoen in een veranderende omgeving. Anticipeer op verandering.

Wij begrijpen dat dit niet voor iedereen is weggelegd. De IT kent natuurlijk verschillende types. Ook al voelt het niet heel natuurlijk, probeer bijvoorbeeld via extra hulp zoals coaching trajecten, jezelf toch waardevol te maken of waardevol te houden in de markt. Wanneer u wat minder presteert op soft-skills, probeer uzelf toch te pushen om daarin mee te gaan.

In voorgaande en volgende delen van deze reeks gaan we in op de andere soft skills binnen IT. Wilt u voor die tijd gemakkelijk worden geïnformeerd over de andere soft skills, dan kunt u op uw gemak de podcast terug luisteren.

Andere soft skills binnen IT:

Bookmark icons

|

block zoek vacatures

Search jobs

We believe the right job can change your life.

block volg hays op social

Follow us on social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Follow Hays on Facebook - Hays.nl
Follow Hays on Instagram - Hays.nl