Soft skills binnen IT: samenwerken

Soft skills binnen IT: samenwerken

Eén van de omschrijvingen van het werkwoord samenwerken is ‘het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, door een optimale afstemming tussen eigen kwaliteiten en de belangen van de groep en de collega(‘s)’. Ook binnen IT wordt samenwerken steeds belangrijker.

Soft Skill IT | Samenwerken - Hays.nl

In een eerder artikel, over de soft skill communicatieve vaardigheden binnen IT kwamen al DevOps teams en stand-up sessies ter sprake. Hieruit blijkt dat ook samenwerken steeds belangrijker is geworden binnen IT.

Hoe kan ik mijn skills in samenwerken verbeteren?

Om tot een beter inzicht in uw manier van samenwerken te komen is het vooropgesteld belangrijk dat u nagaat waar u nu staat. Een nulmeting waaruit u kunt evalueren en vergelijken. Stel uzelf daarvoor de vraag wat u in het verleden heeft gedaan op het gebied van samenwerken. We zijn allemaal mensen en van nature hele sociale wezens, dus van vroeg af aan leer je samenwerken.

Vragen die u aan uzelf kunt stellen zijn onder andere:

  •  Wat doe ik nou eigenlijk in de groep?
  • Hoe functioneer en acteer ik?

Vervolgens kijkt u kritisch naar uzelf om te zien hoe u goed in een groep kunt samenwerken. U kunt daarbij specifiek kijken naar projecten:

  • Welke rol heb ik in dat project op mij genomen?
  • Waar ben ik toen tegenaan gelopen?
  • Welke feedback heb ik gekregen?

U kunt zodoende kritisch bekijken hoe u overkomt. De analyse moet u multidisciplinair doen, dus niet alleen op basis van ervaringen met samenwerken binnen het eigen team. In een scrum team is het bijvoorbeeld relevant of u gevoel heeft voor internationale milieus/karakters of voor andere culturen.

Natuurlijk hangt het zeer af van het type organisatie waar uw ervaring ligt of waarin u zich bevindt. Veel bedrijven maken momenteel een internationaliseringsslag en daar treft u doorgaans ook Engels als voertaal. Voor veel mensen is dat toch net even wat anders dan ze gewend zijn, waardoor samenwerken ook net wat lastiger gaat.

U zult zich dus in samenwerken moeten aanpassen.

Begrijp ik de business?

Wat wij op het gebied van samenwerken tegenwoordig ook veel te horen krijgen van organisaties is de vraag ‘in hoeverre de kandidaat in staat is de business te begrijpen?’. U moet bijvoorbeeld ook goed weten wat er op de agenda staat van de sales en marketing director, of van een finance director.

Stel uzelf de vraag: "Hoe kan ik vanuit IT naar andere afdelingen adviserend zijn en een ondersteunende rol vervullen?"    

Wanneer u de ander ook echt begrijpt, dan kunt u daar op inspelen en in de samenwerking van meerwaarde zijn voor de organisatie.

DE ROL VAN IT VERSCHUIFT VAN EEN ONDERSTEUNENDE NAAR EEN MEER ADVISERENDE FUNCTIE

Als het gaat om samenwerken of de business begrijpen, dan adviseren wij u om (los van uw eigen rol/functie) eerst daadwerkelijk de ander echt te begrijpen. Zodra u de ander begrijpt, probeer dan begrepen te worden en licht dat toe vanuit uw rol binnen IT.

Blijf uzelf evalueren en verbeteren

Stel ook regelmatig kritische vragen aan uw teamleden en projectleden om ook eens van een ander te horen hoe u zich heeft geprofileerd tijdens dat specifieke project of in dat team. Leer van deze informatie en kijk hoe u dit kunt verbeteren. Zodoende kunt u in de toekomst, bij een nieuwe werk- of opdrachtgever, middels een STAR methodiek aangeven hoe uw ontwikkeling in samenwerken is geweest.

Samenvattend

Denk niet alleen voor aanvang van een nieuwe rol na over uw manier van samenwerken, maar stel in uw bestaande rol ook vaak de vraag ‘hoe kan ik mijn eigen handelen binnen een team te verbeteren?’. Zoek die feedback op. Zelfreflectie is echt key tegenwoordig om mee te gaan als moderne IT’er.  Laat de business zien dat u niet alleen achter een computer zit, maar maak ze ervan bewust dat de operatie in toenemende mate afhankelijk is van IT en u de sparringpartner van de business bent.

Andere soft skills binnen IT

block zoek vacatures

Zoek vacatures

Wij geloven dat de juiste baan je leven kan transformeren.

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl