Soft skills binnen IT Communicatieve vaardigheden

Soft skills binnen IT
Communicatieve vaardigheden

We zien dat ook de wereld van IT continu aan het veranderen is. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Een duidelijke trend is de shift in de soft skills die gevraagd worden aan kandidaten. Eén van deze soft skills is communicatieve vaardigheden.

Soft Skill Communicatieve vaardigheden - Hays.nl

Bedrijven leggen in de wervingsprocedure de nadruk op de soft skills die kandidaten met zich meebrengen. Binnen IT zien we dat soft skills als aanpassingsvermogen, leervermogen, communicatieve vaardigheden en samenwerken belangrijke onderdelen zijn. In dit eerste deel uit de Soft Skills serie behandelen we de ontwikkelingen en vertellen we meer over de belangrijkste soft skills.

Communicatieve vaardigheden binnen IT

IT wordt in toenemende mate een belangrijker onderdeel binnen de bedrijfsvoering. Bedrijven zijn voortdurend bezig om meer te automatiseren en te verbeteren. Daardoor is het wel belangrijk dat de techneuten (of dat nou Business Intelligence, Infrastructuur of Development professionals zijn), wel goed met de business kunnen sparren. Ze moeten goed kunnen communiceren wat de specifieke behoeftes zijn om de vertaalslag te kunnen maken naar verbeteringen in processen. Omdat ze constant bezig zijn met het zoeken naar verbeteringen is communiceren binnen het team zeer belangrijk.

We zien een duidelijke verschuiving van de IT afdeling binnen organisaties. Waar IT vroeger meer een onderdeel was van de organisatie, gaat IT nu vaker meer een hoofdrol spelen in een organisatie. Daarin moeten de medewerkers van de IT afdeling vaker communiceren met de business en daar horen automatisch nieuwe vaardigheden bij.

Communicatie in de praktijk

Wanneer we kijken naar kandidaten die nu gaan solliciteren, dan kunnen we over communicatieve vaardigheden aan zowel klanten als kandidaten het volgende zeggen:

Onderzoek de noodzaak in soft skills

Voor elk bedrijf is het van belang dat ze gaan polsen waar nu de noodzaak ligt in soft skills. Wanneer daaruit bijvoorbeeld de communicatieve vaardigheden naar voren komen, dan is ons eenvoudigste advies gewoon het luisteren, en daarbij de discussie aan kunnen gaan met de verschillende afdelingen en met de teamleden. 

Een IT'er moet doortastend zijn

Een ander aspect is doortastendheid, dus kunnen doorvragen. Vragen als: ‘Waar loop ik tegenaan?’ ‘Wat loopt er niet goed?’ of ‘Waar zie ik graag verbeteringen?’. Goed communiceren en begrijpen is voor elk individu belangrijk, maar ook het in staat zijn wedervragen te stellen en daarop te anticiperen. Bij het doorvragen is men eigenlijk bezig met het ophalen van bepaalde requirements van mensen in de organisatie.

Communiceren met verschillende afdelingen

De eis die wij vaak van klanten krijgen is dat kandidaten ook in staat moeten zijn wat business analyse te kunnen doen. Ook project management is van belang, net als het begrijpen van budgetten en de wat risico’s kunnen zijn. Ze moeten in staat zijn te kunnen switchen van verschillende petten om uit te vinden wat de business nodig heeft.

Natuurlijk is het sterk afhankelijk van de functie die de IT ’er bekleedt. Als de persoon echt een core techneut is, dan zit er wel een verschil met project specialisten. Al zien we wel een verschuiving.

De core techneut

Als we kijken naar de ontwikkelingen van agile scrum werken en DevOps teams, dan werken software teams steeds nauwer samen met de business en operations. Daarbij is het niet zo dat men geïsoleerd iets gaat ontwikkelen en dan na een half jaar met het ontwikkelde product weer terugkomen bij de business. Er wordt vaker samengewerkt om tot een oplossing te komen en die vorm van samenwerken vraagt in toenemende mate communicatieve vaardigheden van de core techneut, oftewel de software developer.

De trendwoorden heden ten dagen, zoals continuous communication of continuous improvement hangen dan ook allemaal samen met goed kunnen communiceren. In de ochtend tijdens de stand-up meetings, waarin men samen als een team gaat bespreken welke challenges er zijn per individu en waarmee ze die dag aan de slag gaan. Dan moet iedereen in staat zijn anderen goed te laten weten waarmee men bezig is.

Samenvattend

De soft skill communicatieve vaardigheid gaat binnen de IT dus over luisteren naar de business en de personen waarmee wordt samenwerkt. Over doorvragen om de ander echt goed te begrijpen. Maar ook in bijvoorbeeld een procedure.

Kandidaten moeten goed nadenken over werkzaamheden in hun vorige baan en daarbij vragen stellen als: “Hoe heb ik samengewerkt met de business? Hoe communiceerde ik over de zaken waar ik mee bezig was? Hoe zorgde ik ervoor dat ik de business goed begreep om daarin een adviserende rol te kunnen vervullen?”  

Andere soft skills binnen IT

block volg hays op social

Follow us on social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Follow Hays on Facebook - Hays.nl
Follow Hays on Instagram - Hays.nl

block zoek vacatures

Search jobs

We believe the right job can change your life.