Wet DBA

Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden, ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Echter heeft de Wet DBA niet de duidelijkheid gebracht waar het voor bedoeld was. Daarom streeft het kabinet ernaar de Wet DBA op 1 januari 2021 te vervangen.

Tot die tijd is de Wet DBA van kracht.

Hoe werkt de Wet DBA in de praktijk?

Per mei 2016 kunnen ZZP’ers werken met ‘modelovereenkomsten’ die vooraf door de Belastingdienst dienen te worden goedgekeurd. In deze overeenkomst staat de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zodanig beschreven, dat deze niet leidt tot een dienstbetrekking.

Zolang beide partijen daarna ook in de praktijk werken conform de bepalingen uit de modelovereenkomst, hebben zij vooraf de zekerheid dat de relatie niet als een arbeidsrelatie binnen dienstbetrekking zal worden beoordeeld.

Mocht de Belastingdienst bij een controle toch constateren dat partijen niet conform de goedgekeurde modelovereenkomst samenwerken en er daardoor sprake is van een dienstbetrekking, kan de opdrachtgever een naheffing ontvangen voor het betalen van loonbelasting en sociale premies en een eventuele boete.

Een zelfstandige heeft dan mogelijk (met terugwerkende kracht) geen recht op zelfstandigenaftrek en eventuele fiscale voorzieningen. Naleving van de goedgekeurde modelovereenkomst is dus essentieel.

Goedgekeurde modelovereenkomst en Wet DBA Scan

Hays heeft, een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst die inhoudelijk goed aansluit bij de gewenste samenwerking tussen alle betrokkenen.

Gecombineerd met de Hays DBA Scan adviseert Hays u graag hoe de samenwerking kan worden aangepast zodat deze voldoet aan de eisen van de Wet DBA.

Seminar Wet DBA

Hays heeft een seminar gegeven over de Wet DBA. In dit seminar spraken fiscale en arbeidsrechtelijke specialisten van Deloitte en AKD over de actuele stand van zaken en heeft Hays als recruitment organisatie en medeoprichter van branche-organisatie Bovib de zaak bezien vanuit het licht van de recruitment sector.

 

Of bekijk hieronder een samenvatting van het seminar.

block wet dba alle onderwerpen

Hays Modelovereenkomst

Hays beschikt over een eigen modelovereenkomst, goedgekeurd door de Belastingdienst.

Hays DBA Scan

Krijg eventuele risico's in uw organisatie zichtbaar en verklein ze met onze Wet DBA Scan.

Veelgestelde vragen

Wij zetten de meest gestelde vragen over de wet DBA op een rij.

Outsourced recruitment

Hays levert ook outsourced recruitment oplossingen, zoals RPO en MSP.

Block SFMC contact fomr

Contact me

Want to know more about our services? We are happy to contact you.
  •  
  • By submitting this form you indicate that you are aware of  our privacy policy, which explains what we do with your personal data.

block ik heb een vacature

Recruiting now?

We believe the right person can transform your business.