Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden binnen de Europese Unie. In Nederland heeft het de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen.

De AVG legt aan organisaties strengere verplichtingen op dan de WBP bij het omgaan met persoonlijke gegevens.

Onze prioriteit ligt bij een goede naleving van de AVG. Daarom heeft Hays stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de AVG-vereisten.

Hays heeft een grondig ‘AVG-nalevingsprogramma’ doorlopen waarin het beleid, documenten en procedures van Hays zijn herzien en bijgewerkt, om zo de naleving van de nieuwe wetgeving en algemene aanpak van gegevensbescherming, te garanderen.

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.