Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder gaat op deze website stemt u hiermee in. Meer informatie.

Hays Global Skills
uitgelicht

Persbericht

Arbeidsmarkttrends 2018
Hays Global Skills Index

Hoe moeilijk is het voor organisaties om de juiste talenten te vinden? In samenwerking met Oxford Economics onderzocht Hays de economische ontwikkelingen en de mondiale arbeidsmarkt. De resultaten uit dit onderzoek in 33 landen wereldwijd zijn samengevat in deze 7e editie van de Hays Global Skills Index.


Hays Global Skills Index - hays.nl

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt is nog altijd hoger dan normaal

Hoe staat het met de arbeidsmarkt in Nederland? De onderzoeksresultaten laten het volgende voor Nederland zien:

  • De druk op de arbeidsmarkt is een fractie lager dan in 2017. De index staat dit jaar op 5.6, wat betekent dat de spanning op de arbeidsmarkt nog altijd wel hoger is dan normaal.
  • Het werkloosheidscijfer daalde in 2017 naar 4,9%. Inmiddels is dit cijfer het afgelopen jaar nog verder gedaald naar 3,9%.
  • Er is een toename van het aantal arbeidskrachten dat op flexibele of zelfstandige basis werkt.
  • De stijgende vraag naar vast personeel onderstreept de behoefte en noodzaak van werkgevers om talenten voor langere periode aan hun organisatie te verbinden.
  • De loonstijging in high-skill industries nam af en brengt een neerwaartse druk op de arbeidsmarkt teweeg. Tevens nam het loon in de sectoren waar lager geschoolde arbeidskrachten actief zijn juist toe.
  • De discrepantie tussen het talent dat beschikbaar is en de vaardigheden waar werkgevers om vragen is groter geworden. Dit zorgt voor een opwaartse druk en daarmee spanning op de arbeidsmarkt.

 

Download Hays Global Skills Index - Hays.nl

De 8 belangrijkste wereldwijde arbeidsmarkttrends in 2018

1. De Hays Global Skills Index 2018 laat zien dat de mondiale arbeidsmarkt het afgelopen jaar meer onder druk is komen te staan. Maar liefste 4 op de 10 landen zag hun algemene indexscore stijgen.

2. Verwacht wordt dat de wereldwijde economische groei de komende 12 maanden zal toenemen. Dit zien we echter niet terug in de verbetering van productiviteit of loonstijgingen.

3. Er is een toenemende discrepantie tussen de vaardigheden die werknemers bezitten en de vraag vanuit werkgevers. Deze situatie wordt verergerd door de voortdurend transformerend technologische vooruitgang. In bijna de helft van de landen is er sprake van een toename van het aantal openstaande vacatures – een belangrijke indicator dat de balans tussen vraag en aanbod is verstoord.

4. De arbeidsproductiviteit is in de meeste landen afgevlakt sinds de wereldwijde financiële crisis. Mogelijke oorzaken zijn achtergebleven investeringen in technologie en infrastructuur, vergrijzing, een afname van de wereldhandel, minder investeringen in onderwijs en training en ten slotte de lagere impact van ICT toepassingen op de productiviteitsverbetering.

5. De loonverschillen tussen mannen en vrouwen blijft een brede maatschappelijke kwestie, dat aangepakt moet worden om de participatiegraad te kunnen vergroten.

6. Diversiteit behoeft nog steeds aandacht: zo zien we dat in alle 33 onderzochte landen, de participatiegraad door vrouwen lager ligt dan die door mannen.

7. De vergrijzing van de bevolking zal op lange termijn de arbeidsmarkt in toenemende mate onder druk zetten door een afname van het aantal beschikbare arbeidskrachten en toenemende financiële lasten voor de economie wanneer er meer werknemers met pensioen gaan.

8. De opkomst van robots, AI en machine learning zorgt in bepaalde landen en sectoren op de lange termijn voor een stijgende productiviteit en loon van arbeidskrachten. Echter, in landen waar men in mindere mate technische vaardigheden bezitten om met deze innovaties om te gaan, hebben de ontwikkelingen een negatieve impact op de ontwikkeling van de loonstijging.

Hoe kunnen organisaties inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?

Het vraagstuk rondom de wereldwijd gespannen arbeidsmarkt is complex en heeft vele facetten. In het licht van de resultaten uit de Global Skills Index doen we de volgende aanbevelingen:

  • Het is voor werkgevers van groot belang dat zij hun werknemers voorbereiden op technologische ontwikkelingen. Deze verantwoording ligt niet alleen bij organisaties, maar ook bij overheden om het onderwijs en het bedrijfsleven nauwer op elkaar aan te laten sluiten.
  • De lage rente tarieven en stabiele economische omstandigheden de mogelijkheid voor werkgevers om te investeren in nieuwe technologieën en infrastructuur.
  • De laatste aanbeveling is om diversiteit te omarmen in al zijn vormen. Niet alleen omdat het het juiste is om te doen, maar ook omdat diversiteit een positieve impact heeft op de business. 


Hays gelooft dat de complexe dynamiek van de mondiale arbeidsmarkt begrepen moet worden. Want, hoe meer we weten van de uitdagingen waar organisaties voor staan bij het aantrekken en behouden van hoogopgeleide werknemers, hoe beter we in staat zijn om ervoor te zorgen dat arbeidsmarkten hun volledige potentieel bereiken. 

Download uw Global Skills Index 2018

  • Met het downloaden van dit rapport geeft u aan op de hoogte te zijn van ons privacybeleid welke uitlegt wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Neem contact met mij op

Ik heb een vacature

Volg Hays op social media

Trends & Opinie