pp

Privacybeleid Hays

Klik hier om uw voorkeuren voor berichtgeving aan te passen.

INTRODUCTIE

 • Dit privacybeleid legt uit wat we met uw persoonsgegevens doen, ongeacht of we onszelf bij u introduceren, u helpen bij het vinden van een baan, onze relatie met u voortzetten nadat we een functie voor u hebben gevonden, u een dienst verlenen, een dienst van u ontvangen, uw gegevens gebruiken om u om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze Kandidaten of u onze website bezoekt.
 • Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, Inhuurkrachten, Potentiële Kandidaten, Kandidaten, Cliënten, Leveranciers en andere mensen met wie we contact opnemen om meer te weten te komen over onze Kandidaten of die door kandidaten worden opgegeven als contactpersonen bij noodgevallen. Dit is ook van toepassing op contactgegevens voor noodgevallen van ons Personeel en ons Oud-Personeel. Voor alle duidelijkheid: wanneer u een Personeelslid bent van Hays, dan verwijzen we u door naar het privacybeleid voor personeelsleden van Hays, dat u vindt op het intranet van Hays.
 • Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de "AVG")), kan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens ("Hays" of "wij") hier gevonden worden.
 • Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier.
 • Indien u ontevreden bent met enig aspect van ons privacybeleid, is het mogelijk dat u wettelijke rechten heeft. We hebben waar relevant deze rechten ook beschreven.
 • Dit privacybeleid is van toepassing in relevante landen in ons internationale netwerk. Het is mogelijk dat verschillende landen gegevensbescherming op enigszins andere manieren benaderen. Daarom staan er tevens landenspecifieke onderdelen in dit privacybeleid. U kunt deze landenspecifieke informatie voor uw rechtsgebied hier vinden. Dit stelt ons in staat te garanderen dat we voldoen aan alle toepasselijke vormen van gegevensbescherming, waar u zich ook bevindt.

HOE GEBRUIKT U DIT PRIVACYBELEID

 • Dit Privacybeleid vertelt u een en ander over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en, misschien nog wel belangrijker, wat uw rechten zijn met betrekking tot dit gebruik. (U hebt, bijvoorbeeld, het recht ons op elk gewenst moment te vragen om te bevestigen welke informatie we over u hebben of deze te verwijderen, toestemming die u heeft gegeven in te trekken en/of een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u niet tevreden bent over iets wat wij hebben gedaan).
 • Het Privacybeleid is opgedeeld in een verkorte sectie, “In een notendop”, waarin u een samenvatting van het Privacybeleid vindt, en een uitgebreidere sectie.
 • Het gedeelte "In een notendop" geeft u in een aantal korte pagina’s een overzicht met de volgende onderdelen:
  • Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?
  • Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
  • Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
  • Met wie delen we uw persoonsgegevens?
  • Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
  • Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
  • Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u de persoonsgegevens in de u met ons gedeeld had?
  • Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u de website van Hays bezoekt?
  • Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?
  • Hoe kunt u cookies weigeren?
 • Daarna volgt een uitgebreider gedeelte waarin elk van deze onderwerpen in meer detail besproken wordt. Wilt u meer over een bepaald onderwerp weten, dan kunt u via de links door dit document klikken. In de sectie “In een notendop” hebben we hyperlinks aangebracht die u naar het corresponderende gedeelte van de uitgebreide tekst brengen.
 • Wilt u terugkeren naar de “In een notendop”-sectie, dan kunt u eenvoudig weer naar boven scrollen. Zowel de korte samenvatting als de uitgebreide tekst vindt u in ditzelfde document.
 • Dit Privacybeleid bevat tevens bepaalde begrippen. Daarom hebben we aan het einde van dit document een Begrippenlijst toegevoegd. Bent u niet zeker van de betekenis van een van deze begrippen, dan kunt u het begrip aanklikken. Een hyperlink brengt u dan naar het relevante gedeelte van de Begrippenlijst.

Dit Privacybeleid is opgedeeld in verschillende sub-secties voor verschillende categorieën mensen voor wie het nodig kan zijn om dit Privacybeleid te lezen. (Onder het kopje “Welke persoonsgegevens verzamelen we?” zijn er bijvoorbeeld sub-secties voor “Kandidaten” en “Websitegebruikers”. Ook voor andere mensen op wie dit Privacybeleid van toepassing is zijn er aparte sub-secties.) De informatie in dit Privacybeleid verschilt per sectie die u bekijkt. Let u er daarom goed op dat u de juiste sectie voor ogen hebt.

VERKORTE SECTIE “IN EEN NOTENDOP”

Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?

 • KANDIDAATGEGEVENS: Om u de best mogelijke arbeidsmogelijkheden te kunnen bieden die op u zijn toegespitst, is het nodig dat we bepaalde informatie over u verwerken. We vragen u uitsluitend om details waarvan we denken dat die ons werkelijk helpen u te helpen, zoals uw naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden, contactpersonen voor noodgevallen, immigratiestatus, financiële informatie (indien we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen), en (indien toegestaan) BSN (en uiteraard kunt u er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Waar gepast en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften verzamelen we ook informatie over uw gezondheid, diversiteitsinformatie of gegevens over criminele veroordelingen.
 • Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klik dan hier.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.

  GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: Wanneer we van mening zijn dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in of zou kunnen profiteren van onze diensten, verzamelen en gebruiken we deze informatie over u om te kunnen beoordelen hoe we u zouden kunnen helpen en contact met u zouden kunnen opnemen.
 • Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klik dan hier.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.

 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, dan moeten we mogelijk bepaalde extra informatie verwerken (in aanvulling op de informatie die we over Kandidaten verzamelen) om een soepele relatie te kunnen garanderen. We verzamelen uitsluitend belangrijke informatie, zoals personeelsnummers of andere informatie die u zou kunnen identificeren, startdata, bankgegevens en gegevens over eerdere salarissen, pensioenen en voordeelregelingen. Waar gepast en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften kunnen we tevens, door gevolgtrekking, informatie verzamelen met betrekking tot lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, en regelingen voor kinderopvang of zorg, wanneer u ons informatie verstrekt over inhoudingen op uw salaris voor lidmaatschap voor een vakbond, vouchers voor kinderopvang of details over uw contactpersoon voor noodgevallen.
 • Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze manier over u verzamelen willen lezen, klik dan hier.
   
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.
   
 • CLIËNTGEGEVENS: Bent u een klant van Hays, dan is het nodig dat we informatie over u of individuen binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken terwijl we u diensten verlenen of aanbieden zoals: (i) vinden van Kandidaten die bij u of uw organisatie passen; (ii) aanleveren van een Managed Service Provider ("MSP")-programma (of een andere organisatie daarbij assisteren); (iii) verlenen van Recruitment Process Outsourcing ("RPO")-diensten (of een andere organisatie daarbij assisteren); (iv) het leveren van diensten aan uw medewerkers, zoals het aanbieden van trainingen en cursussen aan onderwijzend personeel dat voor onze Cliënten in de educatieve sector werkt en/of (v) u informeren over door Hays gepubliceerde content die waarschijnlijk relevant en nuttig voor u is (bijvoorbeeld onze Global Skills Index).
 • Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, klik dan hier.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een van onze e-mails klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.
 • LEVERANCIERSGEGEVENS: We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze Leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren. Tevens hebben we andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons).
 • Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klik dan hier.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een van onze e-mails klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.
 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN: Om Kandidaten passende baankansen aan te kunnen bieden, te voorzien in bepaalde gebeurtenissen voor hen en ons Personeel, en ons Personeel toegang te geven tot bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden of arbeidsrechten, hebben we enige basale achtergrondinformatie nodig. We vragen om zeer basale contactgegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen voor een referentie of omdat u bent opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen of als familielid van een van onze Kandidaten of Personeelsleden.
 • Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klik dan hier.
 • WEBSITEGEBRUIKERS: We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze Websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website of mobiele apps te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.
 • Indien u meer informatie wilt hebben over de gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, klik dan hier.
 • OUD-PERSONEEL: Indien u een voormalig Personeelslid bent en deel wilt uitmaken van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken, verzamelen we uw naam, de contactgegevens die we van u mogen gebruiken en andere informatie die u aan ons wilt verstrekken, zodat we met u in contact kunnen blijven.

Een aantal elementen van de persoonsgegevens die we over u verzamelen hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen. In sommige gevallen worden bijvoorbeeld de burgerservicenummers van Kandidaten verlangd door regelgeving of andere wetgeving in sommige rechtsgebieden. Andere gegevens zijn eenvoudigweg nodig om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop we deze verwerken, is het mogelijk dat we, indien u dergelijke gegevens niet met ons wenst te delen of ons verzoekt te stoppen met de verwerking van deze gegevens, niet in staat zijn te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, of, in extreme gevallen, niet in staat zijn onze relatie met u voort te zetten.

Klik hier voor details over de juridische gronden waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken en verwerken.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • KANDIDAATGEGEVENS: We verzamelen uw persoonsgegevens ofwel:
 1. Van uzelf; of
 2. Van derden.
 • Indien u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, klik dan hier.
 • Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, verzamelen we bovendien bepaalde gegevens automatisch, of omdat u ons deze verstrekt. Klik hier voor meer informatie.

  GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: We verzamelen uw persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld door social media, professionele netwerken, jobaggregators en vacaturesites, en RPO- of MSP-leveranciers wanneer ze u aan ons aanbevelen).
 • Indien u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, klik dan hier.
 • Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, verzamelen we bepaalde gegevens automatisch, of omdat u ons deze verstrekt. Klik hier voor meer informatie.
 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: We verzamelen uw persoonsgegevens ofwel:
 1. Van uzelf; of
 2. Van derden.
 • Indien u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, klik dan hier.

Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of omdat u ons deze verstrekt. Klik hier voor meer informatie.

 • CLIËNTGEGEVENS: We verzamelen uw persoonsgegevens ofwel:
 1. Van uzelf; of
 2. Van derden (bijv. van onze Kandidaten of Inhuurkrachten) en andere beperkte bronnen (bijvoorbeeld online en offline media).
 • Klik hier als u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen.
 • Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, verzamelen we bepaalde gegevens automatisch, of omdat u ons deze verstrekt. Klik hier voor meer informatie.
 • LEVERANCIERSGEGEVENS: We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking met u.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • KANDIDAATGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details is om u te helpen werk of andere functies te vinden die bij u zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over u, uw vaardigheden en uw ambities hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften gebruiken we uw persoonsgegevens ook voor zaken als het aanbieden van onze diensten aan u, profilering en diversiteitsmonitoring. Waar gepast zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.
 • Indien u meer details wenst over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, klik dan hier .

  GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: We gebruiken informatie over Potentiële Kandidaten om te bepalen of u geïnteresseerd zou kunnen zijn in of zou kunnen profiteren van onze diensten, en indien dit het geval is, om te bepalen of en hoe we u zouden kunnen helpen. Als we van mening zijn dat we u kunnen helpen, zullen we uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen over onze diensten.
 • Klik hier als u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen.
 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, dan is de belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonsgegevens het garanderen van een soepele Tijdelijke Arbeidsrelatie en het voldoen aan onze contractuele en andere verplichtingen jegens elkaar en onze Cliënten, als onderdeel van onze Tijdelijke Arbeidsrelatie en onze verplichtingen jegens derden zoals belastingautoriteiten en overheidsinstellingen.
 • Klik hier als u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
 • CLIËNTGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken over gegevens van Cliënten is om onszelf bij u te introduceren en ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het gaat om: (i) identificeren van Kandidaten van wie we denken dat ze bij u of uw organisatie passen; (ii) u een MSP-programma verstrekken (of een andere organisatie daarbij assisteren); (iii) u RPO-diensten te verlenen (of een andere organisatie daarbij assisteren) en/of (iv) diensten te leveren aan uw medewerkers, zoals het aanbieden van trainingen en cursussen aan onderwijzend personeel dat voor onze Cliënten in de educatieve sector werkt. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen.
 • Indien u meer details wenst over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, klik dan hier .
 • LEVERANCIERSGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.
 • Indien u meer details wenst over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, klik dan hier .
 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN: We gebruiken de persoonsgegevens van referenties om onze Kandidaten te helpen een passende baan te vinden. Als we hun details en kwalificaties kunnen verifiëren, kunnen we ervoor zorgen dat ze goed gematcht worden aan potentiële werkgever/opdrachtgevers. Wanneer een referent gevraagd wordt om een referentie te geven op basis van zijn/haar professionele ervaring met een Kandidaat, en wanneer we van mening zijn dat de referent geïnteresseerd zou kunnen zijn om Cliënt van ons te worden, kunnen we zijn/haar gegevens ook gebruiken om contact op te nemen in die alternatieve hoedanigheid, voor zover gepast en in overeenstemming met lokale wetten en voorschriften. We gebruiken de persoonsgegevens van de contactpersonen voor noodgevallen van een Kandidaat of Personeelslid in het geval van een ongeval of noodgeval waarbij die Kandidaat of dat Personeelslid betrokken is. We gebruiken de persoonsgegevens van de familieleden of andere begunstigden van Personeelsleden om dat Personeelslid toegang te geven tot bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden of arbeidsrechten.
 • Indien u meer details wenst over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, klik dan hier.
 • WEBSITEGEBRUIKERS: We gebruiken uw gegevens om ons te helpen uw gebruikerservaring met onze website of mobiele apps te verbeteren, bijvoorbeeld door uw recente zoekcriteria voor vacatures te analyseren om ons te helpen u vacatures te presenteren waarvan wij denken dat u daar interesse in zou kunnen hebben. Bovendien gebruiken we uw gegevens voor het leveren van de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld of de diensten waaraan u hebt deelgenomen, bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief te sturen of om deel te nemen aan een online enquête. Indien u ook een Kandidaat of Cliënt van Hays bent, gebruiken we uw gegevens over uw gebruik van onze website om andere aspecten van onze communicatie met en diensten aan u te verbeteren.
 • Indien u meer wilt weten over cookies, maar ook over hoe we deze gebruiken en welke mogelijkheden u hebt, klik dan hier.
 • NB: het is mogelijk dat communicatie aan en van Personeelsleden van Hays, waaronder e-mails, wanneer noodzakelijk, beoordeeld worden in het kader van interne of externe onderzoeken of procesvoering.
 • OUD-PERSONEEL: Indien u een voormalig Personeelslid bent en deel wilt uitmaken van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken, gebruiken we uw gegevens om met u in contact te blijven om onze relatie te onderhouden.
 • Klik hier voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 • KANDIDAATGEGEVENS: We delen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en op verschillende gronden met verschillende partijen. We zullen uw informatie in hoofdzaak delen met mogelijke werkgever/opdrachtgevers om zo uw kansen te vergroten om de baan te vinden die u wilt. Tenzij u dit anders specificeert, delen we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden zoals onze dienstverleners en geselecteerde recruiters wanneer we van mening zijn dat dit ons helpt u de best mogelijke diensten te leveren en de kans dat u krijgt wat u wilt te maximaliseren.
 • Indien u een gedetailleerde lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij uw persoonsgegevens in gepaste omstandigheden delen, klik dan hier.

 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: Wanneer we u als Potentiële Kandidaat hebben geïdentificeerd, kunnen we uw informatie delen met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden zoals onze dienstverleners om contact met u op te nemen over onze diensten.
 • Indien u een lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen in gepaste omstandigheden, klik dan hier.
 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, dan kunnen we uw persoonsgegevens delen met een aantal aanvullende partijen om een soepele Tijdelijke Arbeidsrelatie te garanderen. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met relevante collega’s binnen Hays (hieronder vallen ook collega’s in overzeese kantoren), met een Cliënt, en, waar gepast, medische professionals zoals uw huisarts of een bedrijfsarts (bijvoorbeeld voor het beoordelen van werkaanpassingen).
 • Indien u een lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen in de daarvoor gepaste omstandigheden, klik dan hier.
 • CLIËNTGEGEVENS: We zullen uw gegevens delen om: (i) er vooral voor te zorgen dat we u een geschikte pool van Kandidaten aanbieden; (ii) u een MSP-programma te leveren (of een andere organisatie daarbij te assisteren); (iii) u RPO-diensten te verlenen (of een andere organisatie daarbij te assisteren), en/of (iv) diensten te leveren aan uw medewerkers, zoals het aanbieden van trainingen en cursussen aan onderwijzend personeel dat voor onze Cliënten in de educatieve sector werkt. Tenzij u dit anders specificeert, delen we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden, zoals onze dienstverleners kunnen delen om ons te helpen dit streven te bereiken.
 • Indien u een gedetailleerde lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij, in daarvoor gepaste omstandigheden, uw persoonsgegevens delen, klik dan hier.
 • LEVERANCIERSGEGEVENS: Tenzij u dit anders specificeert, delen we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden, zoals onze dienstverleners en organisaties waaraan wij diensten verlenen.
 • Indien u een gedetailleerde lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij, in daarvoor gepaste omstandigheden, uw persoonsgegevens delen, klik dan hier.
 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN: Tenzij u dit anders specificeert, delen we uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden, zoals onze dienstverleners en organisaties waaraan wij diensten verlenen.
 • Indien u een gedetailleerde lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij, in gepaste omstandigheden, uw persoonsgegevens delen, klik dan hier.

 • WEBSITEGEBRUIKERS: Tenzij u anders bij ons aangeeft delen we uw informatie met aanbieders van webanalysediensten, marketingautomatiseringsplatforms en onze socialmediadiensten om ervoor te zorgen dat advertenties die u ontvangt voor u relevant zijn.

 • OUD-PERSONEEL: Indien u een voormalig Personeelslid bent en deel wilt uitmaken van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken, delen we uw persoonsgegevens met enkele aanvullende partijen om onze toekomstige relatie te faciliteren. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met andere Oud-Personeelsleden, onze groepsbedrijven en relevante derden, zoals de serviceproviders die ons alumniportaal beheren.

 • Indien u een gedetailleerde lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij, in gepaste omstandigheden, uw persoonsgegevens delen, klik dan hier.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 • Het beschermen van uw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
 • Klik hier voor meer informatie over de procedures die we hanteren.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Indien u een Cliënt of Leverancier bent, bewaren we uw persoonsgegevens om u diensten te kunnen verlenen of om diensten van u te kunnen ontvangen, of om u informatie te verstrekken over onze diensten waarvan wij denken dat u deze interessant zou kunnen vinden. Indien u nadrukkelijk hebt aangegeven dat u liever niet hebt dat we uw persoonsgegevens bewaren, dan zullen we deze uit onze Systemen Verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces) of andere juridische uitzonderingen van toepassing zijn.
 • Indien u een Potentiële Kandidaat of Kandidaat bent en we gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, het bedrijf waarmee of waarvoor uw werkt) hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze Systemen Verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces). Net zoals voor Cliënten en Leveranciers geldt dat we, als u, als Potentiële Kandidaat of Kandidaat, nadrukkelijk hebt aangegeven geen interesse te hebben in onze diensten, uw gegevens uit onze Systemen Verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).
 • Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, verwerken we uw gegevens gewoonlijk gedurende de looptijd van onze Tijdelijke Arbeidsrelatie en zullen we deze gedurende een periode bewaren nadat onze wegen zich gescheiden hebben, afhankelijk van de toepasselijke lokale wetten en voorschriften (tenzij we wettelijk anders verplicht zijn). De manier waarop we dit doen, komt overeen met de benadering die we voor Kandidaten hanteren.
 • Indien u een Websitegebruiker bent, bewaren we gegevens zo lang als noodzakelijk om het doel te bereiken waarvoor deze werden verzameld en verwerkt. Indien u nadrukkelijk hebt aangegeven dat u liever niet hebt dat we uw persoonsgegevens bewaren, dan zullen we deze uit onze Systemen Verwijderen, tenzij we te goeder trouw geloven dat de wet of andere relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces) of andere juridische uitzonderingen van toepassing zijn.
 • Voor meer informatie over ons beleid voor het bewaren van persoonsgegevens, klik hier

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?

 • Zelfs indien we al persoonsgegevens van u hebben, hebt u nog steeds verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. Om hierover met ons te spreken, gelieve contact met ons op te nemen. We doen ons best onverwijld op uw verzoek te reageren en doen dit in ieder geval in overeenstemming met de voorschriften van geldende wetten. Bedenk dat we, waar noodzakelijk, een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.
 • Recht op bezwaar: Indien we uw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en u bent het hier niet mee eens, hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen). Over het algemeen zullen we het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn.
 • Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies in bepaalde rechtsgebieden) of om u advertenties te sturen hebben verkregen, hebt u het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken.
 • Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: Zodat het voor iedereen helder is: u hebt op elk moment het recht ons te vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te Verwijderen. In zo’n geval kunnen we aan uw verzoek voldoen, of, in aanvulling daarop een van de volgende dingen doen:
  • U vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek; en
  • Uw verzoek afwijzen in het geval we daar wettelijk het recht toe hebben. (In dat geval zullen we altijd uitleggen waarom we dat doen.)
 • Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben) hebt u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te “wissen”. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen) en zullen het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Indien we akkoord gaan met uw verzoek, zullen we uw gegevens Verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien u wenst, hebt u het recht om uw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. We zullen u hierbij helpen – ofwel door de gegevens direct voor u over te dragen, ofwel door u te voorzien van een kopie in een veel gebruikt machinaal leesbaar formaat.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Details hierover vindt u hier.
 • Indien uw interesses of behoeften veranderen, kunt u zich voor een deel van of alle marketingcontent afmelden (bijvoorbeeld mails met vacaturemeldingen of de nieuwsbrief van Hays) door op de link ‘afmelden’ in de e-mail te klikken of door uw voorkeuren bij te werken in ons voorkeurencentrum op de website van Hays (door in te loggen op uw account of uw e-mailadres in te voeren).
 • Indien u meer wilt weten over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u hebben, klik dan hier.

Hoe worden uw gegevens internationaal opgeslagen en doorgegeven?

 • Hays is een wereldwijde organisatie – dit is wat ons in staat stelt het niveau van diensten te leveren dat we u leveren. Om op deze wijze te kunnen blijven werken, is het in bepaalde omstandigheden noodzakelijk dat we uw data internationaaldoorgeven of opslaan.
 • Indien u meer informatie wenst over de stappen die we nemen wanneer we uw gegevens internationaal doorgeven en opslaan, klik dan hier.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u de website van Hays bezoekt?

 • Hays beheert het verwerken van persoonsgegevens wanneer u zijn website(s) bezoekt.
 • Indien u verdere vragen hebt of meer details wilt hebben, klik dan hier.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

 • Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. We gebruiken cookies om uw activiteit te volgen om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer u onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we u bij uw volgende bezoek opties laten zien die op uw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.
 • Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen of door naar ons Cookie Preference Centre te gaan. Informatie hierover verstrekken we tevens op onze marketingvoorkeurenpagina op de website van Hays.
 • Indien u meer wilt weten over cookies, maar ook over hoe we deze gebruiken en welke mogelijkheden u hebt, klik dan hier.

Hoe u cookies kunt beheren of weigeren

 

UITGEBREIDE SECTIES MET DETAILINFORMATIE

*****************************

WAT VOOR PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

U wilt graag wat meer inzicht hebben in de gegevens die we over u verzamelen? Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de soorten gegevens die we over u verzamelen. De hieronder beschreven informatie is, uiteraard, een aanvulling op enige persoonsgegevens die we in elke situatie wettelijk verplicht zijn te verwerken.

 • KANDIDAATGEGEVENS: Afhankelijk van de relevante omstandigheden en de geldende lokale wetten en voorschriften verzamelen we een deel van of alle in het onderstaande opgesomde informatie om ervoor te zorgen dat we u vacatures kunnen aanbieden die toegespitst zijn op uw omstandigheden en interesses. In sommige rechtsgebieden zijn we beperkt in het verwerken van enkele van de onderstaande gegevens. In dergelijke gevallen zullen we de gegevens in deze rechtsgebieden alleen verwerken voor zover wettelijk toegestaan:
  • Naam;
  • Leeftijd/geboortedatum;
  • Geboortenummer;
  • Sekse/gender;
  • Foto;
  • Burgerlijke staat;
  • Contactgegevens;
  • Opleidingsgegevens;
  • Arbeidsverleden;
  • Contactpersonen voor noodgevallen en gegevens van eventuele nabestaanden;
  • Referentiedetails;
  • Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig hebt of niet);
  • Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
  • Startdatum of beschikbaarheidsdatum;
  • Een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs;
  • Bankgegevens;
  • Financiële informatie (wanneer we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen);
  • Burgerservicenummer (of equivalent in uw land) en andere belastinggerelateerde informatie;
  • Diversiteitsinformatie (informatie over raciale of etnische origine, religieuze of andere overtuigingen en fysieke of mentale gezondheid, inclusief informatie die verband houdt met beperkingen);
  • Details over mogelijke criminele veroordelingen, indien die vereist is voor een functie waarin u interesse hebt of waarop u solliciteert;
  • Details over uw eerdere en huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
  • Regelingen voor kinderopvang of zorg (bijvoorbeeld wanneer u inhoudingen op uw salaris autoriseert voor kinderopvang of wanneer u deze informatie uit uzelf met ons deelt);
  • Seksuele geaardheid (bijvoorbeeld wanneer u dit met ons deelt door gegevens over naaste familieleden te delen);
  • Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die u op onze website hebt gelezen of uit links waarop u in onze e-mails hebt geklikt;
  • Aanvullende informatie die u aan ons vertelt;
  • Aanvullende informatie die uw referentie over u aan ons vertelt;
  • Aanvullende informatie die onze Cliënten over u aan ons zouden kunnen vertellen of die we op bronnen van derden vinden, zoals op vacaturesites;
  • IP-adres;
  • De data en tijden waarop alsmede de frequenties waarmee u toegang hebt tot onze diensten; en
  • Beelden van beveiligingscamera’s indien u ons pand bezoekt.
 • Bedenkt u zich dat bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we over u verzamelen niet uitputtend is.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een van onze e-mails klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Indien u hier meer informatie over wilt hebben, klik dan hier.

***

 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: Indien we van mening zijn dat u geïnteresseerd zou kunnen in of zou kunnen profiteren van onze diensten, verzamelen we een beperkte hoeveelheid informatie over u om ons te helpen te bepalen hoe we u zouden kunnen helpen. Onder deze gegevens bevinden zich waarschijnlijk uw naam en contactgegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen. Het is mogelijk dat we ook andere informatie over u verzamelen. We kunnen ook andere informatie over u verzamelen, bijvoorbeeld als we u hebben gevonden door te zoeken op LinkedIn of andere vacaturesites, zoals uw arbeidsverleden, opleiding, kwalificaties, vaardigheden en interesses, alsmede eventuele extra informatie die u in een openbaar profiel of cv hebt gezet dat u naar een van deze sites hebt geüpload.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een van onze e-mails klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Indien u hier meer informatie over wilt hebben, klik dan hier.

***

 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, verzamelen we, afhankelijk van de relevante omstandigheden en geldende wetgeving en voorschriften, een deel van of alle van de in het onderstaande opgesomde informatie (in aanvulling op de gegevens die over Kandidaten worden verzameld), om te kunnen zorgen dat onze Tijdelijke Arbeidsrelatie soepel verloopt en we kunnen voldoen aan onze contractuele en andere verplichtingen jegens elkaar en onze Cliënten als onderdeel van onze Tijdelijke Arbeidsrelatie, en onze verplichtingen jegens derden zoals belastingdiensten en overheidsinstellingen. In sommige rechtsgebieden zijn we (bij wet) beperkt in het verwerken van enkele van de onderstaande gegevens. In dergelijke gevallen zullen we die gegevens in deze rechtsgebieden alleen verwerken voor zover wettelijk toegestaan:
  • Personeelsnummer of andere informatie die u zou kunnen identificeren;
  • Locatie van uw werk of werkplaats bij de Cliënt;
  • Vakbondslidmaatschap;
  • Details over klachten of tuchtzaken, hetzij door of tegen u ingediend, hetzij waarbij u op een andere manier betrokken bent geweest;
  • Details over verlof dat u opneemt of aanvraagt tijdens uw Tijdelijke Arbeidsrelatie, of afwezigheid door ziekte, waaronder gezondheidsgerelateerde informatie;
  • Informatie over uw prestaties in uw rol tijdens onze Tijdelijke Arbeidsrelatie, inclusief details over enige bonussen of promoties die u ontvangt, prestatiebeoordelingen en andere informatie die betrekking heeft op uw werk, uw interactie met collega’s en met werkgerelateerde kwesties die zich voordoen;
  • Details over gemaakte reizen.
 • Bedenk dat de bovenstaande lijst met verschillende categorieën persoonsgegevens die we verzamelen niet uitputtend is.
 • Een aantal elementen van de in het bovenstaande items is verplicht om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen. Sommige gegevens, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer (of vergelijkbaar), zijn wettelijk verplicht. Andere gegevens kunnen simpelweg nodig zijn om te zorgen dat onze Tijdelijke Arbeidsrelatie soepel verloopt of om ons bedrijf te runnen.
 • Afhankelijk van het soort persoonsgegevens en de rechtsgronden waarop we deze verwerken, is het mogelijk dat we, indien u weigert deze gegevens met ons te delen, niet kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen, of, in extreme gevallen, onze Tijdelijke Arbeidsrelatie niet kunnen voortzetten.

***

 • CLIËNTGEGEVENS: De hoeveelheid gegevens die we over Cliënten verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen uw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te zorgen dat we contact met u kunnen opnemen over onze diensten, kunnen zorgen dat onze relatie soepel verloopt, en, in bepaalde omstandigheden, diensten kunnen verlenen aan uw medewerkers. We bewaren tevens informatie over u met betrekking tot uw online interactie met profielen van Kandidaten en andere materialen die door Hays gepubliceerd zijn, die we gebruiken om ervoor te zorgen dat onze marketinguitingen aan u relevant en tijdig zijn. Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons heeft gedeeld. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u contact hebt met onze Finance en Debt Recovery teams, kunnen telefoongesprekken met u opgenomen worden, afhankelijk van geldende lokale wetten en voorschriften. Mochten we om wat voor reden dan ook meer persoonsgegevens van u nodig hebben, dan zullen we u dit laten weten.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Indien u hier meer informatie over wilt hebben, klik dan hier.

***

 • LEVERANCIERSGEGEVENS: We verzamelen niet veel gegevens over Leveranciers – we moeten er simpelweg voor zorgen dat onze relatie soepel verloopt. We zullen de details van onze contacten binnen uw organisatie verzamelen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. We verzamelen tevens bankgegevens, zodat we u kunnen betalen. Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons heeft gedeeld. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u contact hebt met onze Finance en Debt Recovery teams, kunnen telefoongesprekken met u opgenomen worden, afhankelijk van geldende lokale wetten en voorschriften.
 • Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Indien u hier meer informatie over wilt hebben, klik dan hier.

***

 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN: Alles wat we nodig hebben van referentiepersonen is bevestiging van wat u reeds weet over onze Kandidaat of mogelijk Personeelslid, zodat deze de baan die hij graag wil hebben kan bemachtigen. Als we contactpersonen voor noodgevallen hebben, hebben we iemand om te bellen in geval van nood. Om een referentiepersoon te vragen, hebben we logischerwijs de contactgegevens van de referentiepersoon nodig (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). We zullen deze details ook nodig hebben als onze Kandidaat of een Personeelslid uw naam heeft opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen, zodat we in geval van een ongeval of noodgeval contact met u kunnen opnemen.
 • We zullen uw geboortedatum, contactgegevens en mogelijk bepaalde gezondheidsinformatie verzamelen als een Personeelslid van ons uw naam heeft opgegeven als familielid of andere begunstigde voor een secundaire arbeidsvoorwaarde die verband houdt met hun tewerkstelling of als een Personeelslid van ons bepaalde arbeidsrechten uitoefent. We kunnen ook (door gevolgtrekking) worden voorzien van beperkte informatie over uw seksuele geaardheid als een Personeelslid van ons u identificeert als echtgeno(o)t(e) of partner wanneer hij/zij uw naam opgeeft als familielid, naaste verwant of contactpersoon voor noodgevallen.

***

 • WEBSITEGEBRUIKERS We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze Websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website of mobiele apps te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop u onze website of onze mobiele apps gebruikt, de frequentie waarmee u onze website of mobiele apps bezoekt, uw browsertype, uw apparaat, de locatie vanwaar u onze website bekijkt, de taal waarin u onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is. Wanneer u via de website of de mobiele apps contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via de chatfunctie, of wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of webinars of deelneemt aan een andere aanbieding van onze website of mobiele apps, dan verzamelen we informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens.
 • Indien u meer informatie wilt hebben over de gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, klik dan hier.

***

 • OUD-PERSONEEL: Indien u een voormalig Personeelslid bent en deel wilt uitmaken van ons alumninetwerk of ons alumniportaal wilt gebruiken, verzamelen we uw naam, de contactgegevens die we van u mogen gebruiken en andere informatie die u aan ons wilt verstrekken, zodat we met u in contact kunnen blijven.

****************************

HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 • KANDIDAATGEGEVENS: We verzamelen persoonsgegevens van Kandidaten op de volgende manieren:
 1. Persoonsgegevens die u, de Kandidaat, ons verstrekt;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen; en
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

            Persoonsgegevens die u ons verstrekt

 • Om een op u toegespitste dienst te kunnen verlenen heeft Hays bepaalde informatie over u nodig. Deze zal ons in staat stellen u te voorzien van de beste mogelijkheden en zou u tijd moeten besparen doordat u niet door informatie over banen en diensten die voor u niet relevant zijn hoeft te bladeren.
 • Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen. Welke wijze u kiest hangt af van wat u het beste past. Dit zou kunnen zijn:
  • Het achterlaten van uw gegevens op de website van Hays of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
  • Het achterlaten van een geprint cv op een recruitmentevenement, vacaturebeurs of kantoor van Hays;
  • Het mailen van uw cv of andere informatie aan een Hays-consultant of door een Hays-consultant geïnterviewd worden;
  • Het solliciteren op banen via een jobaggregator, die u vervolgens doorstuurt naar de website van Hays;
  • Invoeren van uw persoonlijke details op een microsite van Hays; of
  • Deelname aan een wedstrijd via social media als Facebook of Twitter (of vergelijkbaar).

            Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

 • We ontvangen tevens persoonsgegevens over onze Kandidaten van andere bronnen. Afhankelijk van de relevante omstandigheden en geldende lokale wetten en voorschriften gaat het om persoonsgegevens die in de volgende situaties ontvangen zijn:
  • Uw referentiepersoon zou persoonlijke informatie over u kunnen geven;
  • Onze Cliënten, Leveranciers, andere Kandidaten en andere collega’s binnen Hays (bijvoorbeeld in de context van een verwijzing door hen) zouden persoonlijke informatie over u met ons kunnen delen;
  • Als u ons op Facebook ‘liket’ of ons op Twitter ‘volgt’, dan ontvangen we uw persoonlijke informatie van deze sites; en
  • Indien u naar ons doorverwezen bent door een RPO- of een MSP-leverancier, is het mogelijk dat deze persoonlijke informatie over u met ons deelt.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

 • Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, tevens bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze verstrekt. Voor meer informatie, klik hier.

***

 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: We verzamelen persoonsgegevens over Potentiële Kandidaten via derden wanneer we:
  • Zoeken naar Potentiële Kandidaten via bronnen van derden, bijvoorbeeld LinkedIn en andere vacaturesites, waar we u persoonsgegevens vandaan halen;
  • Uw persoonsgegevens ontvangen via Facebook of Twitter als u onze Facebook-pagina ‘liket’ of ons ‘volgt’ op Twitter (of een vergelijkbare handeling uitvoert op social media);
  • Uw persoonsgegevens ontvangen van andere Kandidaten en onze collega’s binnen Hays (bijvoorbeeld in de context van een verwijzing door hen); en
  • Uw persoonsgegevens ontvangen van een RPO- of een MSP-leverancier wanneer zij u aanbevolen bent aan ons.

***

 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, verzamelen we uw gegevens (in aanvulling op de gegevens die we reeds verzameld hebben over Kandidaten) op de volgende manieren:
 1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt; en
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen.

In het onderstaande vindt u meer informatie over elk van deze manieren.

            Persoonsgegevens die u ons verstrekt

 • Hays heeft bepaalde informatie over u nodig om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen jegens u, om te zorgen dat u correct voldoet aan uw verplichtingen jegens ons en om ervoor te zorgen dat we beide voldoen aan onze verplichtingen jegens anderen. Deze informatie zal ons in staat stellen een normale Tijdelijke Arbeidsrelatie met u te hebben, met alles wat daarbij komt kijken.
 • Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen, in aanvulling op de manieren waarop u als Kandidaat informatie met ons kunt delen. Waar toepasselijk en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften zouden manieren kunnen zijn:
  • Wanneer u een registratieformulier invult aan het begin van onze Tijdelijke Arbeidsrelatie; of
  • in afspraken of communicaties met uw consultant, ons HR-team of andere collega’s.

            Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

 • We ontvangen tevens persoonsgegevens over u van andere bronnen. Afhankelijk van de relevante omstandigheden en geldende lokale wetgeving en voorschriften gaat het om persoonsgegevens die in de volgende situaties ontvangen zijn:
  • Indien u aanbevolen bent door een wervingsbureau of andere bureaus, kunnen zij persoonlijke informatie over u met ons gedeeld hebben;
  • Informatie die we over u gekregen hebben via diensten van derden die namens ons een antecedentenonderzoek hebben uitgevoerd aan het begin van uw Tijdelijke Arbeidsrelatie;
  • Uw collega’s kunnen persoonlijke informatie over u met ons delen;
  • Medische professionals kunnen (in gepaste en beperkte omstandigheden) persoonlijke informatie over u met ons delen;
  • De verstrekkers van uw pensioen en voordeelregelingen kunnen relevante persoonlijke informatie over u met ons delen; en
  • Andere derden zoals uw lokale belastingdienst kan uw persoonsgegevens met ons delen.

 ***

 1. Persoonsgegevens die we van u ontvangen;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen verzamelen of ontvangen; en
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

            Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen

 • We delen hetzelfde doel – zorgen dat u het best mogelijke personeel voor en in uw organisatie hebt. We ontvangen op twee manieren gegevens direct van u:
  • Waar u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of
  • Waar we contact met u opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail, of via meer in het algemeen via de businessdevelopmentactiviteiten van onze consultants.

            Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

 • Wanneer gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, zullen we meer informatie over u of uw collega’s zoeken via andere bronnen, over het algemeen via due diligence of andere vormen van marketingintelligentie:
  • Via marktonderzoek van een derde partij en het analyseren van online en offline media (hetgeen we zelf doen of waarvoor we een andere organisatie zouden kunnen inhuren);
  • Via een deelnemerslijst op relevante evenementen; en
  • Via een beperkt aantal andere bronnen en derden (bijvoorbeeld via onze Kandidaten voor zover ze ons uw gegevens verstrekken om als referentiepersoon voor hen op te treden of wanneer ze feedback geven over een bepaalde opdracht).

Persoonsgegevens die we via onze website of via links in e-mails verzamelen

 • Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt verzamelen we, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, bepaalde gegevens automatisch, of verzamelen we deze omdat u ons deze verstrekt. Voor meer informatie, klik hier.

***

 • WEBSITEGEBRUIKERS: Wanneer u onze website of mobiele apps bezoekt, is er bepaalde informatie die we automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet, namelijk uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website of de mobiele apps bezoekt, de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert en andere technische informatie. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website of de mobiele apps contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken, of wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of webinars of deelneemt aan een andere aanbieding van onze website of mobiele apps.
 • We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies of soortgelijke technologie, zoals tracking pixels en HTML5 Local Storage, in overeenstemming met cookie-instellingen in ons Cookie Preference Centre of in uw browser. Indien u tevens een Kandidaat, een Potentiële Kandidaat of Cliënt van Hays bent, gebruiken we uw gegevens over uw gebruik van onze website om andere aspecten van onze communicatie met en diensten aan u te verbeteren. Indien u meer wilt weten over cookies, maar ook over hoe we deze gebruiken en welke mogelijkheden u hebt, klik dan hier.

***

 • OUD-PERSONEEL: Indien u een voormalig Personeelslid bent, kunnen we u kort voor uw vertrek vragen of u deel wilt blijven uitmaken van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken. Als u interesse hebt, vragen we u om uw naam en contactgegevens en kunt u ervoor kiezen om marketingcommunicatie te ontvangen waarvan wij denken dat die interessant kan zijn voor u als een van onze alumni.

*****************************

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer we uw gegevens verzameld hebben gebruiken we deze op een aantal manieren.

Hier vindt u meer details over elk van deze activiteiten:

            Recruitmentactiviteiten

 • Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard recruitment – het verbinden van de juiste Kandidaten met de juiste banen. In het onderstaande hebben we opgesomd in welke gevallen we uw persoonsgegevens, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, voor dit doel gebruiken en verwerken. Bedenkt u dat deze lijst niet uitputtend is.
  • Verzamelen van gegevens van u en andere bronnen, zoals LinkedIn;
  • Opslaan (en waar nodig bijwerken) van uw gegevens in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitment;
  • U voorzien van onze recruitmentdiensten en het recruitmentproces faciliteren;
  • Beoordelen van gegevens over u aan de hand van vacatures waarvan we denken dat deze bij u zouden kunnen passen;
  • Versturen van uw informatie aan Cliënten, zodat u kunt solliciteren op banen of om uw geschiktheid voor banen te toetsen;
  • U in staat stellen uw cv in te sturen, online te solliciteren op banen of zich aan te melden voor vacaturemeldingen voor banen waarvan we denken dat ze interessant voor u zouden kunnen zijn;
  • U deel laten nemen aan specialistische online training;
  • U deel laten nemen aan interactieve functies van onze diensten, wanneer u ervoor kiest dat te doen;
  • Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan;
  • Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die Hays met derden is aangegaan met betrekking tot uw recruitment;
  • Faciliteren van ons payroll- en facturatieproces;
  • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
  • Verifiëren van details die u hebt verstrekt, of om informatie verzoeken (zoals referenties, kwalificaties, en mogelijke criminele veroordelingen, voor zover dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is);
  • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het opsporen van misdaad of het innen van belastingen of andere heffingen;
  • Verwerken van uw gegevens om u doelgerichte, relevante marketingmaterialen of andere vormen van communicatie te sturen waarvan we denken dat ze waarschijnlijk interessant voor u zijn; en
  • Uitvoeren van beoordelings- en ontwikkelingsactiviteiten (zoals psychometrische evaluaties of vaardighedentests) in bepaalde rechtsgebieden waar we werkzaam zijn. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. Klik hier als u meer wilt weten over wat dit betekent. Indien u hier niet blij mee bent, hebt u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken. Klik hier voor meer informatie over hoe en wanneer u dit doet.
 • Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan de voorschriften van lokale wetgeving. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

            Marketingactiviteiten

 • Af en toe zullen we u informatie sturen waarvan we denken dat u deze interessant zou kunnen vinden, of vragen we u ons te helpen om andere Kandidaten aan banen te koppelen. In het bijzonder gebruiken we, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, uw gegevens voor de hieronder opgesomde doeleinden. Bedenkt u dat deze lijst niet uitputtend is. Om:
  • ons in staat stellen om andere producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;
  • ons complete assortiment aan communicatiediensten aan u aanbieden (vast, tijdelijk, outplacement en MSP-programma's en RPO-diensten);
  • u details van rapporten, promoties, aanbiedingen, netwerk- en cliëntevenementen, en algemene informatie over die branches waarvan we denken dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn toesturen;
  • promotionele fragmenten van uw details op de website(s) van Hays tonen als succesverhaal (uitsluitend wanneer we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben); en
  • u informatie aanbieden over bepaalde kortingen en aanbiedingen waarvoor u in aanmerking komt op grond van uw relatie met Hays.
 • Voor sommige aspecten van deze activiteiten hebben we uw toestemming nodig (in het bijzonder voor het verzamelen van gegevens via cookies, en het versturen van directe marketinguitingen van onze diensten via onze digitale kanalen). Afhankelijk van de situatie zullen we hier via een opt-in (daar waar we niet kunnen voortgaan op de voorwaarde van legitiem belang) of soft opt-in (dit zullen we verderop uitleggen) om vragen. Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan de voorschriften van lokale wetgeving. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

            Monitoring van gelijke kansen en andere gevoelige persoonsgegevens

 • We doen onze uiterste best om te zorgen dat onze recruitmentprocessen in overeenstemming zijn met onze benadering van gelijke kansen. Enkele van de gegevens die we (in gepaste omstandigheden en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften) over u verzamelen vallen onder de verzamelterm “diversiteitsinformatie”. Dit zou om informatie kunnen gaan over uw etnische achtergrond, geslacht, beperking, leeftijd, seksuele voorkeur, religie of andere overtuigingen en/of sociaal-economische achtergrond. Deze diversiteitsinformatie valt in de categorie ‘gevoelige’ of ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Hierop zijn strengere regels voor gegevensbescherming van toepassing.
 • Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften zullen we deze informatie op geanonimiseerde basis gebruiken om te toetsen of we ons houden aan ons gelijkekansenbeleid. We delen deze informatie (gepast geanonimiseerd waar dat relevant is) met Cliënten (waaronder hun interne of externe auditors) wanneer dit contractueel vereist is of wanneer de Cliënt specifiek om zulke informatie vraagt teneinde zelf te kunnen voldoen aan de eisen van het eigen werkgelegenheidsproces.
 • We verzamelen andere gevoelige/bijzondere persoonsgegevens over u, zoals gezondheidsgerelateerde informatie of religieuze gezindheid, wanneer dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is. In zulke omstandigheden zullen we deze informatie uitsluitend gebruiken om te voldoen aan arbeidsrechten en -verplichtingen, bijvoorbeeld het berekenen van uw recht op jaarlijks verlof of om redelijke aanpassingen te maken voor Kandidaten of Inhuurkrachten. Wilt u meer weten over de rechtsgrond op basis waarvan we deze ‘gevoelige’ of ‘bijzondere’ persoonsgegevens verwerken, klik dan hier.
 • We kunnen ook, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving, details verzamelen over eventuele criminele veroordelingen waarvoor uw toestemming vereist kan zijn.

Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen

 • In zeldzame omstandigheden gebruiken we uw persoonsgegevens om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Profilering

 • Profiling is een verwerkingsactiviteit waarbij we de informatie die we over u verzamelen gebruiken om een ‘profiel’ van u op te stellen. Dit helpt ons een beter idee te krijgen van wie u bent en wat u interessant en niet interessant vindt. Al deze informatie helpt ons u de best mogelijke diensten aan te bieden.

We maken op de volgende manieren gebruik van profilering:

A. Personalisatie

 • We willen graag zorgen dat we op de best mogelijke manier met u communiceren en de informatie die we u via onze diensten, website en online aanwezigheid verstrekken zo goed mogelijk optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van profileringsmethodes waarbij we uw persoonsgegevens analyseren om beter te begrijpen wie u bent en wat uw interesses, gewoontes en voorkeuren zijn. (Een voorbeeld van hoe we dit zouden kunnen doen: als u op iets klikt op onze website, zien we dit als aanwijzing dat u mogelijk geïnteresseerd bent in wat u aan het bekijken bent.) We gebruiken profileringsmethodes om u en uw Kandidaatprofiel in groepen of segmenten met andere Kandidaten te plaatsen, op basis van uw interesses, gewoontes, attributen en/of voorkeuren, zodat we:
  • U gepersonaliseerde e-mails kunnen sturen (die, bijvoorbeeld, aansluiten op wat wij denken dat uw voorkeuren zijn);
  • Aanbevelingen kunnen doen voor redactionele content waarvan we denken dat deze interessant voor u zou kunnen zijn (bijvoorbeeld rapporten over ontwikkelingen in uw branche);
  • U op u toegespitste of relevantere marketingcommunicatie kunnen sturen (waarvan de inhoud bijvoorbeeld aansluit op hoe u hebt gereageerd op onze eerdere marketingcommunicaties).

            B. Shortlisting en ranking

 • We kunnen profileringsmethodes gebruiken waarbij we uw persoonsgegevens analyseren en/of u en uw Kandidaatprofiel in groepen of segmenten plaatsen op basis van uw interesses, gewoontes, eigenschappen en/of voorkeuren, om onze consultants te helpen beslissingen te nemen. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld door onze systemen halen om zo efficiënt mogelijk te achterhalen hoe geschikt u bent voor een bepaalde vacature. Dit helpt ons het matchen van Kandidaatprofielen aan functies te optimaliseren en verbetert de effectiviteit en efficiëntie van de recruitmentcyclus.
 • In het bijzonder kunnen we deze profileringsmethodes gebruiken zodat we:
  • U en andere geschikte Kandidaten op shortlists kunnen plaatsen voor bepaalde functies, op basis van bepaalde criteria, zodat onze consultants op een efficiënte manier de meest geschikte kandidaten voor bepaalde functies kunnen vinden; en
  • U functies kunnen aanbevelen op basis van de manier waarop uw interesses, gewoontes, eigenschappen en/of voorkeuren gerangschikt zijn in vergelijking met andere Kandidaten.
 • We gebruiken profileringsmethodes in verband met uw persoonsgegevens indien we dit nodig achten voor onze gerechtvaardigde belangen. Indien u meer wilt weten over wat dit betekent, klik dan hier. Indien u hier niet blij mee bent, hebt u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken. Klik hier voor meer informatie over hoe en wanneer u dit doet.

C. Geautomatiseerde besluitvorming

 • Wanneer nieuwe en betere technologieën beschikbaar komen, zullen we deze gebruiken om u zo efficiënt en effectief mogelijk te helpen.
 • We gebruiken geautomatiseerde systemen of systemen die draaien op kunstmatige intelligentie. Dit kan ook gaan om systemen van derden. Op deze manier kunnen we de gegevens die we over u en andere Kandidaten hebben analyseren en beslissingen over u nemen op basis van deze gegevens. Hieronder valt het toepassen van machineleren op persoonsgegevens van Kandidaten om ons te helpen de best mogelijke shortlist op te stellen voor een bepaalde functie. Zulke technologie levert een significante tijdsbesparing op bij het bepalen welke kandidaten de beste match voor een bepaalde baan zouden kunnen zijn. En dat maakt het recruitmentproces veel efficiënter en effectiever, wat er hopelijk voor zorgt dat u een betere ervaring met ons hebt.
 • We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming in verbinding met uw persoonsgegevens wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om precontractuele stappen waarom u hebt gevraagd af te kunnen ronden. Wilt u meer weten over wat dit betekent, klik dan hier.

Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan aanvullende lokale wettelijke voorschriften. Klik voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied hier.

***

 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: We gebruiken gegevens over Potentiële Kandidaten om te bepalen of u geïnteresseerd zou kunnen zijn in of zou kunnen profiteren van onze diensten en om te kunnen beoordelen hoe we u zouden kunnen helpen. Indien we denken dat we u kunnen helpen, gebruiken we uw contactgegevens om contact met u op te nemen en uit te zoeken of u interesse hebt in onze diensten, afhankelijk van toepasselijke wetten en verplichtingen. (Dit gebeurt doorgaans per e-mail.)
 • Om dit te doen kunnen we:
  • Uw persoonsgegevens verzamelen;
  • Uw gegevens opslaan (en wanneer nodig updaten) in onze database zodat we contact met u kunnen opnemen over onze diensten;
  • Uw informatie beoordelen om te bepalen of en op welke manier onze diensten u zouden kunnen helpen; en
  • Contact met u opnemen over onze diensten.

***

 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, verzamelen we gegevens hoofdzakelijk op de volgende manieren:
 • Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt in de laatste drie categorieën kunt u vinden in het Wervingsprivacybeleid. Tijdens de inwerkperiode bij Hays worden Inhuurkrachten bijvoorbeeld op dezelfde manier behandeld als medewerkers die worden aangeworven voor functies bij Hays en hun persoonsgegevens worden tijdens het recruitmentproces voor zulke functies verwerkt zoals beschreven in het Wervingsprivacybeleid. We zijn ons ervan bewust dat u, afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving, geen ‘aangeworven medewerker’ bent in de zin van dat privacybeleid, maar aangezien we de gegevens op een vergelijkbare manier verwerken, voor dezelfde doeleinden, gaan we ervan uit dat het geen probleem is om een blik te werpen op dit privacybeleid wanneer u meer details wilt weten.
 • De vraag of en in welke mate het Wervingsprivacybeleid en het Privacybeleid voor Personeelsleden op u als Inhuurkracht van toepassing is, hangt af van lokale juridische verplichtingen. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

***

Hier vindt u meer details over elk van deze activiteiten:

            Recruitmentactiviteiten

 • Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard recruitment door: (i) u van Kandidaten te voorzien; (ii) RPO-diensten ; en (iii) MSP-programma's. In onderstaande geven we de verschillende manieren aan waarop we uw gegevens gebruiken om dit te faciliteren.
  • Opslaan (en waar nodig bijwerken) van uw gegevens in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten;
  • Bijhouden van onze gesprekken en afspraken zodat we u op u toegespitste diensten kunnen aanbieden;
  • Houden van klanttevredenheidsonderzoeken; en
  • Verwerken van uw gegevens voor gepaste doelgerichte marketingcampagnes voor onze diensten.
 • We verlenen ook diensten aan uw medewerkers, zoals trainingen en cursussen aan personeel dat werkt voor onze Cliënten in de educatieve sector. Om hun toegang te geven tot deze diensten is het noodzakelijk dat we hun persoonsgegevens gebruiken.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. Klik hier als u meer wilt weten over wat dit betekent.
 • Indien u hier niet blij mee bent, hebt u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken. Klik voor meer informatie over hoe en wanneer u dit doet hier.

            Marketingactiviteiten

 • Onderhevig aan toepasselijke lokale wetgeving en voorschriften zullen we, als vanzelfsprekend, niet om uw toestemming vragen wanneer we marketingmaterialen als onze Global Skills Index aan een zakelijk post- of e-mailadres sturen.
 • Indien u hier niet blij mee bent, hebt u het recht zich af te melden voor het ontvangen van onze marketingmaterialen. Meer informatie over hoe u dat doet vindt u hier.
 • Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan aanvullende voorschriften met betrekking tot marketingactiviteiten. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen

 • In zeldzame omstandigheden gebruiken we uw persoonsgegevens om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

***

 • LEVERANCIERSGEGEVENS: We realiseren ons dat u het waarschijnlijk druk hebt en niet wilt dat we over van alles en nog wat contact met u opnemen. Om de juiste balans te vinden, zullen we uw informatie uitsluitend gebruiken om:
  • uw gegevens op te slaan (en waar nodig bij te werken) in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten;

  • u diensten aan te kunnen bieden of diensten of ondersteuning bij u af te nemen;

  • bepaalde wettelijke verplichtingen uit te voeren;

  • ons te helpen gepaste marketingcampagnes te lanceren; en

***

 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN: We zullen de informatie die onze Kandidaat of Personeelsleden ons over u geven uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Indien onze Kandidaten of Personeelsleden uw naam opgeven als contactpersoon voor noodgevallen, zullen we contact met u opnemen in het geval er sprake is van een ongeval of noodgeval dat deze persoon betreft; of
  • Indien een Personeelslid of Inhuurkracht uw naam heeft opgegeven als naaste verwant, familielid of andere begunstigde, zullen we uw persoonsgegevens opslaan om te garanderen dat het personeelsdossier van dat Personeelslid of die Inhuurkracht correct is, en uw persoonsgegevens waar nodig gebruiken om secundaire arbeidsvoorwaarden te verstrekken en vergoedingen uit te betalen en uw gegevens delen met de betreffende verstrekker van deze secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Indien een Kandidaat of een aspirant-personeelslid u heeft opgegeven als referentie, zullen we contact met u opnemen voor een referentie, of geven we uw gegevens door aan een derde partij om dit namens ons te doen. Wanneer u gevraagd wordt om een referentie te geven op basis van uw professionele ervaring met een Kandidaat en wanneer wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn Cliënt van ons te worden, kunnen we uw details gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot deze alternatieve hoedanigheid (afhankelijk van lokale wetten en voorschriften).
 • We gebruiken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is, of in overeenstemming is met het toepasselijke arbeidsrecht is. Klik hier als u meer wilt weten over wat dit betekent.
 • Indien u hier niet blij mee bent, hebt u het recht bezwaar te maken. Klik voor meer informatie over hoe u dit doet hier.

***

 • WEBSITEGEBRUIKERS: We gebruiken uw gegevens om onze Systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten en om ons te helpen uw gebruikerservaring met onze website of onze mobiele apps te verbeteren, bijvoorbeeld door uw recente zoekcriteria voor vacatures te analyseren om ons te helpen u vacatures of Kandidaten te presenteren waarvan wij denken dat u daar interesse in zou kunnen hebben. Bovendien gebruiken we uw gegevens voor het leveren van de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld of de diensten waaraan u hebt deelgenomen, bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief te sturen of om deel te nemen aan een online enquête.
 • Klik hier indien u meer wilt weten over cookies, waaronder over de wijze waarop we deze gebruiken en welke mogelijkheden u hebt.

***

 • OUD-PERSONEEL: Indien u een voormalig Personeelslid bent en deel wilt uitmaken van ons alumninetwerk en ons alumniportaal wilt gebruiken, gebruiken we uw gegevens om met u in contact te blijven om onze relatie te onderhouden, onder andere door:
 • u nieuwsbrieven en verslagen te sturen;
 • u uit te nodigen voor evenementen;
 • u te informeren over speciale vacatures;
 • u nieuws over Hays te sturen;
 • u uit te nodigen om deel te nemen aan opiniepeilingen; en
 • u berichten te sturen voor speciale gelegenheden, zoals uw verjaardag.

******************************

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 • Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften delen we uw persoonsgegevens, op verschillende manieren en verschillende gronden, met de volgende categorieën personen:
  • Elk van de bedrijven in onze groep;
  • Gepaste collega’s binnen Hays (hieronder kunnen ook collega’s in overzeese kantoren vallen);
  • In het geval van Inhuurkrachten, en in beperkte en gepaste omstandigheden: medische professionals zoals uw huisarts of een bedrijfsarts;
  • In het geval van Inhuurkrachten: de Cliënt bij wie u als Inhuurkracht zult werken;
  • In het geval van Inhuurkrachten: potentiële werkgever/opdrachtgevers (bijvoorbeeld bij het verstrekken van een referentie, waar toegestaan in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften);
  • Individuen en organisaties die informatie over uw referentie of sollicitatie om bij ons te komen werken hebben, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgever/opdrachtgevers, opleiders en exameninstituten en uitzendbureaus en recruiters;
  • Belasting-, audit- of andere autoriteiten, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat de wet of andere regelgeving van ons verlangt dat we deze gegevens delen (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingautoriteit of in verbinding met een verwacht juridisch proces);
  • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (externe leveranciers en consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze bedrijfstechnologische systemen ontwikkelen en testen);
  • Derden zoals uitbestede IT-providers en documentopslagproviders met wie we een gepaste verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare beschermingsconstructies) hebben;
  • Platformen voor marketingtechnologie en leveranciers;
  • In het geval van Kandidaten: potentiële werkgever/opdrachtgevers en andere recruitmentbureaus/organisaties om uw kansen op het vinden van werk te vergroten;
  • In het geval van Kandidaten: partners bij derden, vacaturesites, vacatureplatforms en job aggregators, softwareleveranciers en cloudgebaseerde databases waarvan we menen dat dit de kansen dat u de juiste baan vindt vergroot of het recruitmentproces in het algemeen verbetert;
  • In het geval van Kandidaten: MSP-leveranciers als onderdeel van onze MSP-programma’s voor Cliënten;
  • In het geval van Kandidaten en de referenties van onze Kandidaten en aspirant-personeelsleden: derden die we aangehouden hebben om diensten te verlenen als referenties, controle van kwalificaties en criminele veroordelen, in zoverre deze controles gepast zijn en in overeenstemming met lokale wetgeving;
  • In het geval van Kandidaten en referenties van Kandidaten: interne en externe auditors van onze Cliënten indien we verplicht zijn deze gegevens op verzoek met hen te delen om te kunnen voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen;
  • In het geval van Kandidaten: derden die ons helpen bij het ontwikkelen van diensten en processen om het proces van kandidaatselectie te optimaliseren om de kwaliteit en efficiëntie van recruitmentdiensten te verbeteren;

  • In het geval van Oud-Personeel: enkele aanvullende partijen om onze toekomstige relatie te faciliteren. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met andere Oud-Personeelsleden en relevante derden, zoals de serviceproviders die ons alumniportaal beheren.
  • Mocht Hays in de toekomst fuseren met of overgenomen worden door een ander bedrijf (of serieus gesprekken voeren over een dergelijke mogelijkheid), dan is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met de (mogelijke) nieuwe eigenaren van het bedrijf.

*******************************

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 • We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we middels een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen tevens maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.
 • Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten. Details over hoe u contact met ons kunt opnemen vindt u hier.

********************************

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 • Indien u een Cliënt of Leverancier bent, bewaren we uw persoonsgegevens om u diensten te kunnen verlenen of om diensten van u te kunnen ontvangen, of om u informatie te verstrekken over onze diensten waarvan wij denken dat u deze interessant zou kunnen vinden. Indien u nadrukkelijk hebt aangegeven dat u liever niet hebt dat we uw persoonsgegevens bewaren, dan zullen we deze uit onze Systemen Verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).
 • Indien u een Potentiële Kandidaat of Kandidaat bent, zullen we uw persoonsgegevens uit onze Systemen Verwijderen indien we twee jaar lang geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, met het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt) hadden (of een langere periode indien we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangt dat we uw gegevens bewaren). Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.
 • Net zoals voor Cliënten en Leveranciers geldt dat we, als u, als Potentiële Kandidaat of Kandidaat, nadrukkelijk hebt aangegeven geen interesse te hebben in onze diensten, uw gegevens uit onze Systemen Verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).
 • Voor de Kandidaten wiens diensten worden verleend via een derde bedrijf of entiteit betekent “betekenisvol contact” met u betekenisvol contact met het bedrijf of de entiteit dat/die de diensten aan u verleent. Wanneer wij door een dergelijk bedrijf of entiteit het bericht krijgen dat het geen relatie meer met u heeft, zullen we uw gegevens vanaf dat moment niet langer dan twee jaar behouden, of, indien later, voor de periode van twee jaar vanaf het moment waarop we vervolgens direct met u betekenisvol contact hebben gehad.
 • Wanneer we verwijzen naar “betekenisvol contact” bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk), of situaties waarin u actief deelneemt aan onze online diensten.
 • Indien u een Potentiële Kandidaat bent, beschouwen we het als betekenisvol contact wanneer we voor het eerst contact met u opnemen met betrekking tot onze diensten. Indien u een Kandidaat bent beschouwen we het als betekenisvol contact wanneer u uw bijgewerkte cv via onze website stuurt of wanneer u deelneemt aan een van onze online trainingen. We zullen het ook als betekenisvol contact beschouwen indien u met ons communiceert over mogelijke functies, zij het verbaal of schriftelijk, of wanneer u doorklikt vanuit een van onze marketingberichten. Ontvangst of het openen of lezen van een mail, of een ander digitaal bericht van ons geldt niet als betekenisvol contact – daarvan is uitsluitend sprake als u doorklikt of direct reageert.
 • Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht , verwerken we uw gegevens tijdens uw Tijdelijke Arbeidsrelatie en bewaren we deze gedurende een periode na beëindiging daarvan. De precieze bewaartermijn hangt af van het soort gegevens, onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen en andere wetgeving of voorschriften die van ons verlangen de gegevens voor een bepaalde minimumduur te bewaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingaangifte of het reageren op belastingvragen. We kunnen de gegevens ook bewaren indien deze relevant zouden kunnen zijn voor een mogelijk juridisch proces. In rechtsgebieden waar dit toegestaan is, bewaren we uw persoonsgegevens gewoonlijk zolang als nodig is om u of een toekomstige werkgever/opdrachtgever een referentie te kunnen geven.
 • Bij het bepalen van de gepaste bewaartermijn voor verschillende soorten persoonsgegevens houden we altijd rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in kwestie, het potentiële risico of de mogelijke schade die voort kan vloeien uit ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van deze persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens moeten verwerken en de vraag of we deze doelen op andere manieren zouden kunnen bereiken (hiernaast zorgen we er uiteraard voor dat we voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en risicobeheerverplichtingen zoals in bovenstaande beschreven). Voor alle duidelijkheid: indien u een Inhuurkracht bent, zullen we uw persoonsgegevens ook blijven verwerken als Kandidaat gedurende de duur van uw Tijdelijke Arbeidsrelatie en daarna. De vraag of en de mate waarin we uw persoonsgegevens blijven verwerken als Personeelsgegevens voor de duur van uw Tijdelijke Arbeidsrelatie en daarna hangt af van lokale juridische verplichtingen. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Indien u een Websitegebruiker bent, bewaren we uw IP-adres en andere informatie die noodzakelijk is om de website of onze mobiele apps voor 12 weken te opereren. Alle andere gegevens bewaren we voor zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze werden verzameld of verwerkt. Als deze tijd is gekomen of u nadrukkelijk hebt aangegeven dat u geen interesse hebt in een van de diensten van onze website of mobiele apps, dan zullen we deze uit onze Systemen Verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of andere relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces) of andere juridische uitzonderingen van toepassing zijn.

********************************

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT, WIJZIGT U OF TREKT U PERSOONSGEGEVENS DIE U MET ONS GEDEELD HEBT IN?

 • Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens behoudt, zelfs nadat u deze aan ons hebt gegeven. Deze worden in onderstaande in meer detail beschreven.
 • Neem om deze rechten te bespreken contact met ons op. We zullen proberen uw verzoek onverwijld af te handelen, in ieder geval binnen een maand (onderhevig aan enige verlenging waartoe we wettelijk gerechtigd zijn). Bedenk dat we, waar noodzakelijk, een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.
 • Recht op bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we dat doen om een van de volgende redenen: (i) onze gerechtvaardigde belangen; (ii) om ons in staat te stellen een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren; (iii) om u directe marketingmaterialen te sturen; en (iv) voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 • De bovengenoemde categorieën “gerechtvaardigde belangen” en “directe marketing” zijn de categorieën waarvan het waarschijnlijkst is dat ze van toepassing zijn op onze Websitegebruikers, Kandidaten, Inhuurkrachten, Cliënten en Leveranciers. Indien uw bezwaar betrekking heeft op onze verwerking van uw persoonsgegevens omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, moeten we reageren op uw bezwaar met het stopzetten van de activiteit in kwestie, tenzij:
  • we kunnen aantonen dat we dwingende rechtmatige gronden voor verwerking hebben die uw belangen overstemmen; of
  • We uw gegevens verwerken om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.
 • Indien uw bezwaar betrekking heeft op directe marketing, moeten we op uw bezwaar reageren door het stopzetten van deze activiteit.
 • Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om cookies te kunnen gebruiken in bepaalde rechtsgebieden), dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.

 • Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: U kunt ons op elk gewenst moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te Verwijderen. Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek. Indien we u toegang geven tot de informatie die we over u in ons bezit hebben, zullen we daarvoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek “kennelijk ongegrond of excessief” is. Indien u ons verzoekt om extra kopieën van deze informatie is het mogelijk dat we u, waar dit wettelijk toegestaan is, een redelijk bedrag in rekening brengen voor administratieve kosten. Wanneer het ons wettelijk toegestaan is dat te doen, kan het zijn dat we uw verzoek afwijzen. Indien we uw verzoek afwijzen zullen we u altijd uitleggen waarom we dat doen.

 • Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan de voorschriften van lokale wetgeving met betrekking tot verzoeken tot toegang door betrokkenen en mogelijk uw verzoek in overeenstemming met zulke wetten zullen afwijzen. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Normaliter dient de informatie aan een van de volgende criteria te voldoen:
  • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk verzamelden en/of verwerkten;
  • wanneer u eerder toestemming hebt verleend om uw gegevens te verwerken, hebt u deze ingetrokken en er is geen andere geldige reden voor ons om verwerking voort te zetten;
  • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt (d.w.z., op een wijze die niet in overeenstemming is met de AVG);
  • het is noodzakelijk om de gegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke; of
  • indien we de gegevens verwerken omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij niet in staat zijn zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor gecontinueerde verwerking aan te tonen.
 • Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan de voorschriften van lokale wetgeving wat betreft uw recht op verwijdering en dat het mogelijk is dat we in overeenstemming met lokale wetgeving uw verzoek weigeren. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • We zouden uitsluitend het recht hebben te weigeren aan uw verzoek te voldoen op grond van een van de volgende redenen:
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ofwel met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang ofwel van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
  • op gronden van volksgezondheid in het algemeen belang;
  • voor ons archief, onderzoeks- of statistische doeleinden; of
  • om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.
 • Wanneer we voldoen aan een geldig verzoek voor de verwijdering van gegevens zullen we de relevante gegevens Verwijderen.
 • Het recht op het beperken van verwerking: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uitsluitend verder kunnen gaan met het opslaan van uw gegevens en daarmee geen verdere verwerkende activiteiten zullen kunnen verrichten totdat ofwel: (i) een van de bovengenoemde omstandigheden is opgelost; (ii) u toestemming verleent; of (iii) nadere verwerking noodzakelijk is bij de formulering, uitvoering of verdediging van strafrechtelijke procedures, de bescherming van de rechten van een ander individu, of zwaarwegende redenen in het algemeen belang van de EU of van een lidstaat.
 • De omstandigheden waarin u het recht hebt te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn:
 • wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we over u verwerken aanvecht. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden voor de periode waarin de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt geverifieerd;
 • wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. In dit geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens verifiëren;
 • wanneer onze verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u er de voorkeur aan geeft onze verwerking te beperken in plaats van uw gegevens geheel te laten verwijderen; en
 • wanneer we geen verdere noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, maar u deze gegevens nodig hebt om strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.
 • Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. We zullen u, uiteraard, op de hoogte stellen voor we een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.
 • Recht op rectificatie: U hebt tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben te rectificeren. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. Waar gepast zullen we u tevens laten weten met welke derden we de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebben gedeeld. Wanneer wij het redelijk achten niet te voldoen aan uw verzoek, zullen we u de redenen voor onze beslissing uitleggen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt, als u dat wenst, het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Feitelijk betekent dit dat u de gegevens van uw Hays-account kunt doorgeven aan een ander online platform. Om u in staat te stellen dit te doen zullen wij u de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is, zodat u de data op een ander online platform kunt doorgeven. Het is ook mogelijk dat we de gegevens direct voor u doorgeven. Dit recht van overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op: (i) persoonsgegevens die we automatisch verwerken (d.w.z., zonder menselijke tussenkomst); (ii) persoonsgegevens die u ons hebt gegeven; en (iii) persoonsgegevens die we verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan afspraken binnen een contract.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Details over hoe u contact met hen kunt opnemen vindt u hier.
 • Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken (in het geval dat toestemming onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is) kunt u hier details vinden over hoe u contact met ons kunt opnemen. Bedenk dat we, waar noodzakelijk, een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.
 • U kunt u op elk gewenst moment uitschrijven voor vacaturemeldingen en andere marketingcommunicatie van ons. Details over hoe u dat kunt doen kunt u hier vinden.
 • Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben accuraat en actueel is. Houdt u ons daarom alstublieft op de hoogte indien uw persoonlijke informatie in de periode dat wij uw informatie bewaren wijzigt.

********************************

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS WANNEER U DE WEBSITE VAN HAYS BEZOEKT?

 • U kunt achterhalen welke Hays-entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en waar deze gevestigd is door deze link te volgen.
 • Mocht u opmerkingen of suggesties hebben met betrekking tot dit Privacybeleid, volgt u dan deze link. We nemen privacy zeer serieus en zullen daarom zo snel mogelijk contact met u opnemen.

********************************

HOE WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL OPGESLAGEN EN DOORGEGEVEN??

 • Dus u wilt graag meer weten over hoe we uw gegevens internationaal opslaan en doorgegeven? Teneinde u de beste diensten te kunnen aanbieden en de doelstellingen zoals in dit beleid beschreven te kunnen uitvoeren worden uw gegevens doorgegeven:
  • binnen Hays-entiteiten en tussen Hays-entiteiten onderling;
  • aan derden (zoals adviseurs of andere Leveranciers van Hays);
  • aan Cliënten overzee, indien van toepassing;
  • aan Cliënten binnen uw land, indien van toepassing, die, op hun beurt, uw data internationaal zouden kunnen doorgeven;
  • aan een cloudgebaseerde opslagprovider; en
  • aan andere derden, zoals hier beschreven.
 • We willen ervoor zorgen dat uw gegevens op een veilige wijze opgeslagen en doorgegeven worden. We zullen derhalve uitsluitend gegevens buiten de Europese Economische Ruimte of EER (d.w.z., de lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) doorgeven wanneer dit in overeenstemming is met wetgeving op gegevensbescherming en de methode van doorgifte passende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld:
  • door een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens waarin de huidige standaard contractuele bepalingen zijn opgenomen zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken in de EER aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in rechtsgebieden zonder gepaste wetten op gegevensbescherming; of
  • het doorgeven van uw gegevens aan een land waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een adequaat beschermingsniveau waarborgt met betrekking tot de niveaus van gegevensbescherming middels zijn wetgeving; of
  • wanneer het nodig is voor de conclusie of uitvoering van een contract tussen onszelf en een derde partij en de doorgifte is in uw belangen zoals vastgelegd in dat contract (bijvoorbeeld, als we uw gegevens buiten de EER moeten doorgeven om aan onze verplichtingen onder dat contract te kunnen voldoen indien u een Cliënt van ons bent); of
  • wanneer u hebt ingestemd met de gegevensdoorgifte.
 • Om te garanderen dat uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen, hebben we passende procedures ingericht met derden waarmee we uw persoonsgegevens delen. Zo kunnen we garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een consistente manier die de wet op gegevensbescherming respecteert behandelen.

********************************

COOKIEBELEID

Wat is een cookie?

 • Een “cookie” is een klein stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer en dat uw navigatie van een website registreert zodat het, wanneer u de website opnieuw bezoekt, toegespitste opties kan presenteren op basis van de informatie die over uw laatste bezoek is opgeslagen. Cookies kunnen tevens gebruikt worden om verkeer te analyseren alsmede voor advertentie- en marketingdoeleinden.
 • Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen of in ons Cookie Preference Centre door op de link ‘Cookie Preferences’ boven of onder aan de pagina te klikken. Informatie hierover vindt u ook op onze marketingvoorkeurenpagina op de website van Hays.

Hoe gebruiken we cookies?

 • We gebruiken cookies om twee dingen te doen:
  • om uw gebruik van onze website bij te houden. Dit stelt ons in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt en mogelijke patronen die individueel of uit grotere groepen ontstaan te volgen. Dit helpt ons onze website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren in reactie op wat onze bezoekers willen en nodig hebben; en
  • om ons te helpen u vacatures te laten zien waarvan wij denken dat u daar interesse in hebt. Dit betekent hopelijk dat u minder lang door eindeloze hoeveelheden pagina’s hoeft te bladeren en u uw droombaan sneller vindt.
 • Cookies zijn ofwel:
  • Sessiecookies: deze worden uitsluitend op uw computer opgeslagen tijdens uw websessie en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit – deze cookies slaan doorgaans een anoniem sessie-ID op waarmee u door een website kunt bladeren zonder voor elke pagina opnieuw te moeten inloggen, maar slaan geen informatie van uw computer op; of
  • Permanente cookies: een permanente cookie wordt als bestandje opgeslagen op uw computer en blijft daar tot u uw webbrowser afsluit. Deze cookie kan gelezen worden door de website die de cookie heeft aangemaakt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. We gebruiken permanente cookies voor Google Analytics en voor personalisatie (zie hieronder).
 • Cookies kunnen ook als volgt worden gecategoriseerd:
  • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om de website effectief te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert op een baan, en kunnen daarom niet uitgeschakeld worden. Zonder deze cookies kunnen de diensten die op onze website tot uw beschikking staan niet worden aangeboden. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor marketingdoeleinden of om te achterhalen waar u op internet bent geweest.
  • Functionaliteits cookies: Deze cookies stellen ons in staat onze website te monitoren en de performance van onze site te verbeteren. Ze laten ons bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen, trafficbronnen identificeren en bekijken welke delen van de site het populairst zijn. Bovendien stellen deze cookies onze website in staat de keuzes die u maakt te onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en u verbeterde functies aan te bieden. Op deze wijze kunnen we u bijvoorbeeld van nieuws of updates voorzien die relevant zijn voor de diensten waar u gebruik van maakt. Deze cookies kunnen tevens gebruikt worden om veranderingen die u bijvoorbeeld hebt aangebracht in de tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen te herinneren. Ze kunnen ook gebruikt worden om u diensten aan te bieden waarom u hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het achterlaten van een reactie op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen wordt gewoonlijk geanonimiseerd.
  • Reclame cookies: Deze cookies helpen ons details van bepaalde vacaturemogelijkheden te adverteren waarvan wij denken dat ze interessant zouden kunnen zijn. Deze cookies zijn permanent (zolang als u bij ons geregistreerd bent). Dat betekent dat wanneer u inlogt of terugkeert naar de website, u advertenties voor vacatures te zien kunt krijgen die vergelijkbaar zijn met de vacatures waar u eerder naar hebt gezocht.

Het Cookie Preference Centre (zie Geavanceerde Instellingen) toont de cookies die we gebruiken in uw rechtsgebied, waarom we ze gebruiken en om welk type cookies het gaat.

****************************

ONZE RECHTSGROND VOOR HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

 • Art. 6 lid 1 f AVG is hier het relevante artikel – het stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het "noodzakelijk [is] voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (...).”
 • We zijn niet van mening dat een van de volgende activiteiten individuen op enigerlei wijze benadeelt– sterker nog, deze helpen ons u een meer toegespitste, efficiëntere dienst aan te bieden, (bijvoorbeeld door profileringsmethodes te gebruiken om uw ervaring met ons en onze communicaties met u te personaliseren). Iedereen wint hier! U hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden. Klik hier als u meer wilt weten over de wijze waarop u dat kunt doen.
 • Bedenkt u zich dat in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn in bepaalde gevallen sprake kan zijn van een andere juridische grond voor het verwerken van gegevens. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

 • KANDIDAATGEGEVENS:
 • We zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat, u, als Kandidaat, ermee akkoord gaat dat we uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om u recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgever/opdrachtgevers en uw vaardigheden te toetsen aan onze vacaturebank. Zodra het ernaar uitziet dat u de baan zou kunnen krijgen, is het mogelijk dat uw potentiële werkgever/opdrachtgever informatie die u ons hebt gegeven, wil controleren (zoals de resultaten van de psychometrische evaluaties of vaardighedentests) of om uw referenties, kwalificaties en criminele veroordelingen te bevestigen, voor zover dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is. Deze dingen moeten we doen zodat we kunnen functioneren als een winstgevend bedrijf en u en andere Kandidaten te helpen de baan te vinden die u en anderen verdienen.
 • We willen u voorzien van op u toegespitste aanbevelingen voor vacatures en relevante artikelen en andere materialen (waaronder marketingmaterialen) om te lezen om u te helpen bij uw zoektocht naar een baan. We denken daarom dat het redelijk is dat we uw gegevens verwerken en gebruik maken van profileringsmethodes om ervoor te zorgen dat we u de best passende informatie sturen en de best passende kansen voor u selecteren.
 • We zijn tevens van mening dat het zou kunnen helpen bij uw zoektocht naar een baan als deelneemt aan onze specialistische online training of andere van onze interactieve diensten, als u daarvoor de tijd hebt. Deze zijn onderdeel van de diensten die wij als bedrijf aanbieden waarmee we ons onderscheiden in een competitieve markt. Het is daarom in onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens op deze grond te gebruiken.
 • We moeten ervoor zorgen dat ons bedrijf goed loopt, zodat we onze diensten aan Kandidaten zoals u kunnen blijven leveren. We moeten uw gegevens daarom ook gebruiken voor onze interne administratieve activiteiten, zoals waar relevant payroll en facturatie.
 • We hebben onze eigen verplichtingen onder de wet en het is een gerechtvaardigd belang van ons erop te staan aan deze verplichtingen te voldoen! Indien we in goed vertrouwen geloven dat het noodzakelijk is, delen we uw gegevens in verbinding met de opsporing van strafbare feiten of belastinginning, of een daadwerkelijk of verwacht juridisch proces.

***

 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN:
 • We zijn van mening dat het redelijk is aan te nemen dat u op zoek bent naar werk als u professionele informatie uit uw cv op een vacaturesite of professionele netwerksite hebt geplaatst en ermee akkoord gaat dat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om te bepalen of we u onze recruitmentdiensten kunnen aanbieden of leveren, en om contact met u op te nemen over deze diensten.

***

 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN:
 • Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, beschouwen we de volgende, niet-uitputtende situaties als voorbeelden van verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren in het kader van onze gerechtvaardigde belangen zodat we een succesvolle Tijdelijke Arbeidsrelatie kunnen opbouwen:
  • voor onze interne administratieve doeleinden, zoals het faciliteren van payroll- en facturatieprocessen, indien relevant voor uw rechtsgebied;
  • het bepalen van de voorwaarden waaronder u werkt tijdens uw Tijdelijke Arbeidsrelatie;
  • het bijhouden van startdata en duur van de lengte van opdrachten, gewerkte uren tijdens opdrachten, en (in sommige rechtsgebieden) promoties, salarisverhogingen of bonussen die u krijgt;
  • het ontvangen of geven van feedback met betrekking tot uw opdracht; en
  • indien noodzakelijk, om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uitvoeren of verdedigen.

***

 • CLIËNTGEGEVENS:
 • Om te kunnen garanderen dat we u de best mogelijke dienst verlenen slaan we uw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van individuele contacten binnen uw organisatie op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten, geregistreerde vacatures en plaatsingen. Van tijd tot tijd vragen we u deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. We zijn van mening dat dit redelijk is – we achten dit gebruik van uw gegevens noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als organisatie die verschillende recruitmentdiensten voor u verzorgt.

***

 • LEVERANCIERSGEGEVENS:
 • We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie op om het ontvangen van uw diensten als een van onze Leveranciers te faciliteren. We bewaren ook uw financiële gegevens, zodat we u kunnen betalen voor uw diensten. We achten al deze activiteiten noodzakelijk binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen als de ontvanger van uw diensten.

***

 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN:
 • Als een Kandidaat of aspirant-personeelslid u heeft opgegeven als een van zijn referenties, dan gebruiken we uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor een referentie. Dit is onderdeel van procedure voor kwaliteitsgarantie en daarom achten wij dit noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als een organisatie die recruitmentdiensten aanbiedt en zelf mensen in dienst neemt.
 • Wanneer u gevraagd wordt om een referentie te geven op basis van uw professionele ervaring met een Kandidaat, en wanneer we denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn om Cliënt van ons te worden, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact op te nemen in die alternatieve hoedanigheid (afhankelijk van toepasselijke lokale wetten en voorschriften).
 • Indien een Kandidaat of personeelslid ons uw gegevens heeft gegeven als contactpersoon voor noodgevallen, zullen we deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in het geval van een ongeval of noodgeval. We zijn ervan overtuigd dat u het met ons eens bent dat dit een vitaal onderdeel is van onze op mensen gerichte organisatie en daarmee noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen.

***

 • WEBSITEGEBRUIKERS:
 • We beschouwen de bovengenoemde doeleinden als ons gerechtvaardigde belang bij het verwerken van gegevens van Websitegebruikers.

***

 • OUD-PERSONEELSLEDEN
 • Indien u kenbaar hebt gemaakt dat u ons alumniportaal wilt gebruiken, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens, zodat we met u in contact kunnen blijven om onze relatie te onderhouden. We beschouwen dit als noodzakelijk binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen.

****************************************

TOESTEMMING

 • In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.
 • Art. 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:
  • u moet ons uw toestemming vrijelijk te geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;
  • u moet te weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie geven;
  • u zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor u geen toestemming geeft. Deze gedetailleerdere controle bieden we u in het privacyvoorkeurencentrum; en
  • U moet uw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven – we zullen u waarschijnlijk een hokje laten zien dat u kunt aanvinken zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

            We zullen de toestemmingen die u op deze manier hebt gegeven, bijhouden.

 • Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan de voorschriften van lokale wetgeving wat betreft toestemming over het ontvangen van marketingmaterialen. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Zoals gezegd, hebt u het recht om uw toestemming met deze activiteiten in te trekken. Dit kunt u op elk gewenst moment doen, en details over hoe u dat kunt doen vindt u hier.

HET FORMULEREN, UITVOEREN OF VERDEDIGEN VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

 • Soms is het noodzakelijk voor ons persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”

 • Een dergelijke situatie ontstaat bijvoorbeeld wanneer we juridisch advies moeten inwinnen met betrekking tot gerechtelijke procedures, of wanneer we wettelijk verplicht zijn bepaalde informatie te bewaren of te onthullen als onderdeel van een juridisch proces.

OM ONZE RECHTEN UIT TE OEFENEN OF ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZEKERHEID UIT TE VOEREN

 • Voor sommige Kandidaten, Inhuurkrachten en personen van wie persoonsgegevens verstrekt zijn door Kandidaten en Personeelsleden, zal het soms voor ons nodig zijn uw gevoelige/bijzondere gegevens te verwerken. Art. 9 lid 2b AVG staat ons toe dit te doen wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht”, voor zover zulks bij de wet is toegestaan.

 • We verwerken de gevoelige/bijzondere persoonsgegevens van Kandidaten met als doel de naleving van onze gelijkekansenverplichtingen te garanderen waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving (voor sommige Kandidaten bijvoorbeeld in de loop van het recruitmentproces). We verwerken de gevoelige/bijzondere persoonsgegevens van personen die verbonden zijn aan Kandidaten of Personeelsleden ook om andere redenen, bijvoorbeeld om het betrokken Personeelslid in staat te stellen toegang te krijgen tot bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden of arbeidsrechten. U kunt meer lezen over hoe we uw gevoelige/bijzondere persoonsgegevens verwerken in de paragraaf “Wat voor persoonlijke informatie verzamelen we?”
 • Met betrekking tot het rechtstreeks in dienst nemen of inschakelen van Inhuurkrachten door ons verwerken we uw gevoelige/bijzondere persoonsgegevens om te kunnen zorgen dat we voldoen aan onze verplichtingen voor gelijke kansen, waar dit in overeenstemming is met lokale wetgeving, maar kunnen we ook om andere redenen andere elementen van uw bijzondere persoonsgegevens verwerken tijdens onze Tijdelijke Arbeidsrelatie. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, kunnen we bijvoorbeeld uw medische gegevens verwerken om te zorgen dat we u passende ondersteuning kunnen bieden indien u lijdt aan gezondheidsproblemen of een beperking hebt, bijvoorbeeld door medische informatie over u te delen met een bedrijfsarts om een prognose en terugkeer naar werk te bepalen, en om uw arbeidscapaciteit meer in het algemeen te beoordelen. We kunnen tevens enkele gezondheidsgerelateerde gegevens verwerken zodat gepaste aanpassingen kunnen worden aangebracht door ons of onze Cliënten tijdens de voortzetting van de Tijdelijke Arbeidsrelatie.
 • Bedenkt u zich dat in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn andere regels gelden voor deze gevoelige/bijzondere gegevens. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied.

WANNEER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS NOODZAKELIJK IS OM TE KUNNEN VOLDOEN AAN ONZE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN JEGENS U, OM TE ZORGEN DAT U CORRECT VOLDOET AAN UW VERPLICHTINGEN JEGENS ONS EN OM TE ZORGEN DAT WE BEIDE VOLDOEN AAN ONZE VERPLICHTINGEN JEGENS ANDEREN

 • Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 b AVG. Dit artikel is van toepassing wanneer het verwerken van persoonsgegevens “noodzakelijk [is] voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen”.
 • KANDIDAATGEGEVENS
 • We kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming om beslissingen over u te nemen op basis van uw persoonsgegevens. Dit zullen we alleen doen wanneer het noodzakelijk is om een contract uit te kunnen voeren dat u met ons of met een van onze Cliënten hebt afgesloten, of wanneer dit noodzakelijk is om stappen af te ronden die moeten worden gezet voordat u een dergelijk contract kunt aangaan.
 • We zijn van mening dat het redelijk is om aan te nemen dat u hoopt, als Kandidaat, een arbeidscontract aan te kunnen gaan en dat u ons, door gebruik te maken van onze diensten, vraagt om de voor dit doel benodigde stappen te zetten. Bij zulke stappen kan het bijvoorbeeld gaan om het controleren of u voldoet aan bepaalde vereisten voor een bepaalde functie. Indien deze functie erg geliefd is, is het mogelijk dat we de geschiktheid van een groot aantal mogelijke Kandidaten moeten controleren. Het is daarom mogelijk dat we gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming om de groep Kandidaten terug te brengen tot een beheersbaardere omvang.
 • Bedenkt u zich dat in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn in bepaalde gevallen een andere rechtsgrond van toepassing kan zijn voor het verwerken van gegevens. Klik voor meer informatie met betrekking tot uw rechtsgebied hier.
 • INHUURKRACHTEN
 • Met betrekking tot het rechtstreeks in dienst nemen of inschakelen van Inhuurkrachten door ons, voorafgaand aan en tijdens onze Tijdelijke Arbeidsrelatie, baseren we ons voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op de rechtsgrond die ons in staat stelt ons gedeelte van ons contract met u uit te voeren, en ervoor te zorgen dat u voldoet aan uw verplichtingen jegens ons.
 • We kunnen bijvoorbeeld gegevens over uw bankrekening en naam (en andere informatie die u kan identificeren) via een payroll-constructie verwerken om u in overeenstemming met uw contract te kunnen betalen. Een ander voorbeeld is het verwerken van gegevens van prestatie- of gedragsmanagement als onderdeel van onze Tijdelijke Arbeidsrelatie.

WANNEER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS NOODZAKELIJK IS OM TE VOLDOEN AAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 • Met betrekking tot het rechtstreeks in dienst nemen of inschakelen van Inhuurkrachten door ons, alsmede tot onze verplichtingen jegens u in ons contract, hebben we ook andere wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen. Art. 6 lid 1 c AVG stelt dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken indien “de verwerking noodzakelijk [is] om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”.
 • Een voorbeeld van een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen is onze verplichting samen te werken met belastingautoriteiten, en bijvoorbeeld details moeten verstrekken over uw salaris en de belasting die u hebt betaald.

 

GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN

 • Als Kandidaten, Inhuurkrachten en Oud-Personeelsleden onze diensten gebruiken, kunnen ze onafhankelijke website en externe diensten (bijvoorbeeld vacaturesites) bezoeken die niet door ons worden beheerd. Dergelijke onafhankelijke sites en externe partijen worden niet door ons gecontroleerd en we zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of privacybeleid (indien van toepassing) en hebben deze niet nagekeken en goedgekeurd. U moet zelf oordelen of u dergelijke onafhankelijke sites en de diensten die door hen worden aangeboden, wenst te gebruiken.

 

APPENDIX 1 – HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP

Landen waarin u de diensten van Hays gebruikt of waaraan Hays diensten levert

Hays-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers

De Hays-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van Kandidaten, Cliënten, Leveranciers en de contactpersonen voor noodgevallen en referenties van Kandidaten en Personeelsleden van Hays zal afhangen van welke van onderstaande bedrijven de andere partij is die geassocieerd wordt met de relevante overeenkomst

Hoe u contact met ons kunt opnemen:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die u ons gegeven had of deze te wijzigen of in te trekken;
 • indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt;
 • om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de juridische grond is waarop we uw persoonsgegevens verwerken);
 • met opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid

Hoe u contact met ons op kunt nemen om uw marketingvoorkeuren bij te werken

Nederland

Hays B.V.

 • Hays B.V
 • Hays Temp B.V.
 • Hays Services B.V.

U kunt contact opnemen via het volgende adres:

Ellen Pankhurststraat 1G
5032 MD Tilburg

U kunt ook een e-mail sturen op volgend mailadres:

info@hays.nl

Dit kunt u doen door hier te klikken 

Of u kunt ons mailen op: info@hays.nl of door in een marketingmail van ons op de link ‘afmelden’ te klikken. .APPENDIX 2 – HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW LOKALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Landen waarin u de diensten van Hays gebruikt of waaraan Hays diensten levert

Details van uw lokale toezichthoudende autoriteit

Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Telefonisch: (+31) 88 – 1805 250
 • Online: hier beschikbaar
 • Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
 

APPENDIX 3 – LANDENSPECIFIEKE VARIATIES IN ONS PRIVACYBELEID

Land

LANDENSPECIFIEK WETTELIJK VEREISTE(N)

Nederland

Gebruik van gevoelige of speciale categoriën van Kandidaatgegevens

Nationale identificatienummers:

We verzamelen en verwerken uw nationale ID-nummer alleen wanneer dit wettelijk verplicht is.

Strafrechtelijke veroordelingen

Op voorwaarde dat de desbetreffende ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd, mogen wij u vragen ons een verklaring van goed gedrag te bezorgen. Dit document wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit en vermeldt dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de vervulling van een functie waarvoor u solliciteert.

Gezondheids-, biometrische en genetische gegevens

We kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken als dit nodig is voor beroepsrevalidatie of begeleiding van uitkeringsontvangers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

We kunnen biometrische gegevens verwerken om een ​​natuurlijke persoon uniek te identificeren als de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden.

Ras of etnische achtergrond

We kunnen persoonlijke gegevens over uw ras of etnische achtergrond verwerken wanneer dit nodig is om u te identificeren en alleen voor zover een dergelijke verwerking onvermijdelijk is om dat doel te bereiken. We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens ook verwerken om de nadelen teniet te doen of te verkleinen die personen uit een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep ondervinden, op voorwaarde dat u geen schriftelijk bezwaar hebt gemaakt tegen een dergelijke verwerking. De verwerking moet noodzakelijk zijn en de persoonsgegevens moeten betrekking hebben op uw, uw ouders of uw grootouders hun geboorteland of op andere criteria zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Cookies

We zullen uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies, tenzij ze noodzakelijk zijn voor communicatie (bijv. Load balancing cookies), strikt noodzakelijk zijn voor de geleverde dienst, of om informatie te verzamelen over de kwaliteit / effectiviteit van de geleverde dienst.

Extra

We maken alleen een kopie van identiteitsdocumenten wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als u een Kandidaat bent op zoek naar een tijdelijke functie, kunnen we u vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken om uw identiteit vast te stellen, die we maximaal vier weken bewaren nadat we uw identiteit hebben geverifieerd.

Wanneer u Hays benadert om te solliciteren voor een specifieke functie, zullen we uw cv, sollicitatie en andere relevante informatie die u ons verstrekt (als onderdeel van uw sollicitatie) verwijderen binnen vier weken nadat het sollicitatieproces voor die specifieke functie is beëindigd. Wij zullen uw toestemming vragen indien we uw cv en sollicitatie willen bewaren om u in aanmerking te kunnen nemen voor andere functies.

In onderstaand overzicht beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de verstrekking van onze Assessment Diensten. Hou er rekening mee dat waar verwezen wordt naar ‘Kandidaten’ in het hoofdgedeelte van het privacybeleid, dit ook de Assesment kandidaten betreft, tenzij hieronder anders beschreven.

Woordenlijst:

-Assessment kandidaten : alle Kandidaten voor wie Hays, hetzij op verzoek van een opdrachtgever, hetzij op verzoek van de Kandidaat, Assessment diensten uitvoert.

-Assessment diensten : de diensten die de afdeling Assessment and Development van Hays levert, namelijk gerelateerd aan psychologische beoordeling en onderzoek, beoordelingscentra, competentiemanagement, reorganisatieproblemen, managementontwikkeling, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, outplacement, loopbaantransitie en -coaching.

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Gegevens van Assessment kandidaten: We zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken om de Assessment diensten te leveren als we het nodig achten om dit te doen in het kader van onze gerechtvaardigde belangen. Als u meer wilt weten over wat dit betekent [klik hier].

We kunnen gevoelige / speciale categoriën van persoonsgegevens over u verzamelen, zoals gezondheidsgerelateerde informatie, als dit in overeenstemming is met de lokale wetgeving en vereist is voor de Assessment diensten. We kunnen ook derden inschakelen om deze gevoelige / speciale categoriën van persoonsgegevens te verwerken. We zullen geen gevoelige / speciale categoriën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder andere geldige wettelijke basis.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Assessment kandidaten: voor het bewaren van uw persoonsgegevens volgen wij waar mogelijk de richtlijnen van de Ethische Code van de Nederlandse Vereniging van Psychologen (alleen in Nederland). Niettegenstaande het voorgaande zullen we uw persoonsgegevens uit onze Systemen verwijderen wanneer we gedurende twee jaar geen zinvol contact met u hebben gehad of na een langere periode wanneer we van mening zijn dat de wet of relevante toezichthouders ons verplichten om uw gegevens een langere periode te bewaren. Na deze periode is het zeer waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als we verwijzen naar 'zinvol contact', bedoelen we bijvoorbeeld onze schriftelijke of mondelinge communicatie, of wanneer u actief betrokken bent bij onze Assessment diensten. Als u een Assessment kandidaat bent, zullen we het als een zinvol contact met u beschouwen als u met ons (zowel mondeling als schriftelijk) communiceert in verband met de Assessmentdiensten. Het ontvangen, openen of lezen van een e-mail of ander digitaal bericht zien wij niet als zinvol contact. Dit is enkel wel zo in gevallen waarin u doorklikt of rechtstreeks antwoordt.

 

 

BEGRIPPENLIJST

 • Kandidaten – hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door Hays geadverteerd of gepromoot worden of individuen die Hays redelijkerwijs beschouwt als individuen die mogelijk geïnteresseerd zijn om voor een functie in aanmerking te komen, waaronder vaste contracten, deeltijd- en tijdelijke posities en freelance opdrachten bij Cliënten van Hays (inclusief die individuen die Inhuurkracht willen worden of van wie Hays redelijkerwijs aanneemt dat zij interesse hebben Inhuurkracht te worden); tevens vallen hieronder de mensen die een open sollicitatie aan Hays gestuurd hebben die geen betrekking had op een specifieke baan. Individuele opdrachtnemers, freelancers en werknemers van leveranciers die voorgesteld worden voor functies bij Cliënten van Hays als onderdeel van een MSP-aanbod of anderszins worden als kandidaten behandeld voor de toepassing van dit beleid.
 • Cliënten - hoewel dit voor zich spreekt, vallen onder deze categorie onze klanten, cliënten en anderen aan wie Hays diensten verleent bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten of van wie Hays redelijkerwijs aanneemt dat zij geïnteresseerd kunnen zijn in onze diensten. In bepaalde omstandigheden verstrekt Hays diensten aan individuele medewerkers die werken voor Cliënten, zoals trainingen en cursussen aan onderwijzend personeel dat werkt voor Cliënten in de educatieve sector. Bedenkt u zich dat Hays in deze context van Cliënten verwacht dat zij de relevante delen van dit Privacybeleid (namelijk die gedeelten die gericht zijn aan Cliënten) delen met hun medewerkers.
 • Verwijderen – Het is tegenwoordig nagenoeg onmogelijk de permanente en onherstelbare verwijdering van elektronische gegevens te garanderen. Bovendien zijn we, zoals we u in dit Privacybeleid hebben uitgelegd, in sommige gevallen wettelijk of reglementair verplicht de mogelijkheid te behouden toegang te hebben tot bepaalde elementen van persoonsgegevens, of is dit nodig op gronden van risicobeheer. We zeggen u echter toe dat zodra uw persoonsgegevens het einde van de nominale bewaartermijn bereiken, of wanneer we een geldig verzoek van u ontvangen om uw gegevens te verwijderen, we gebruik zullen maken van specifieke operationele en systematische maatregelen om te garanderen dat uw gegevens “buiten gebruik” worden gesteld. Hiermee bedoelen we dat, hoewel uw gegevens technisch gezien nog steeds bestaan in een archiefsysteem, we zullen garanderen dat deze niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onze operationele Systemen, processen of Personeelsleden. Enkel een (exceptioneel) klein deel van het senior Personeel kan, in (opnieuw: exceptioneel) beperkte en zorgvuldig beschreven situaties, uw persoonsgegevens herstellen zodat deze bekeken kunnen worden voor deze legitieme doeleinden. Zodra duidelijk is dat alle relevante, wettelijk vereiste bewaartermijnen verstreken zijn (die, voor de huidige doeleinden, naar verwachting zeven jaar zullen duren), zullen we de aanvullende laatste stap zetten om uw gegevens “hard te verwijderen”, zodat zelfs dat zeer beperkte aantal senior Personeelsleden uw persoonsgegevens niet meer zal kunnen herstellen.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en van elke verwijzing ernaar moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden dat enige gerelateerde nationale wetgeving inzake gegevensbescherming inbegrepen is.
 • Managed Service Provider (MSP)-programma's het uitbesteden van het management van extern personeel (waaronder freelancers, onafhankelijke opdrachtnemers en tijdelijke werknemers) door Cliënten aan een externe recruitmentprovider.
 • Andere mensen met wie Hays contact op zou kunnen nemen – hieronder zouden referenties en contactpersonen voor noodgevallen van Kandidaten en Personeelsleden kunnen zijn. We zullen uitsluitend contact met hen opnemen indien de situatie daarom vraagt.
 • Recruitment Process Outsourcing (RPO)-diensten volledige of gedeeltelijke uitbesteding van het recruitmentproces voor vaste werknemers aan een recruitmentprovider.
 • Personeel – hieronder vallen huidige en voormalige medewerkers en stagiair(e)s die direct betrokken zijn bij Hays (of die een aanbod om direct betrokken te worden hebben geaccepteerd), alsmede bepaalde andere mensen die betrokken zijn of waren bij dienstverlening aan Hays (ook al vallen zij niet in de categorie medewerkers in dienst van Hays). Voor deze doeleinden horen hier ook de medewerkers van Hays bij die bij Cliënten op kantoor werken in het kader van RPO- of MSP-afspraken. Voor de helderheid: onder ‘Personeel’ vallen geen individuen die door Hays zijn ingehuurd met het doel bij Cliënten geplaatst te worden buiten het kader van een RPO/MSP-overeenkomst. Deze personen worden op dezelfde manier behandeld als de Kandidaten van Hays en vallen onder dit Privacybeleid. Op dezelfde manier vallen onafhankelijke opdrachtnemers en consultants die diensten verlenen voor Hays onder de definitie van ‘Leverancier’ voor de doeleinden van dit Privacybeleid.
 • Leveranciers – verwijst naar partners en bedrijven (inclusief zelfstandigen) en atypische werknemers zoals onafhankelijke opdrachtnemers en freelancers die diensten aan Hays verlenen. In bepaalde omstandigheden zal Hays de diensten die het verleent aan Cliënten uitbesteden aan externe leveranciers die diensten uitvoeren namens Hays. In deze context zullen leveranciers die individuele opdrachtnemers, freelancers of werknemers van leveranciers zijn voor gegevensbeschermingsdoeleinden behandeld worden als Kandidaten. NB: in deze context verlangt Hays van leveranciers dat zij de relevante onderdelen van dit privacybeleid (namelijk de paragrafen over Kandidaten) aan hun werknemers communiceren.
 • Oud-Personeelsleden verwijst naar voormalige Personeelsleden die de wens hebben uitgedrukt om deel te blijven uitmaken van het alumninetwerk van Hays en het alumniportaal van Hays te gebruiken.
 • Potentiële Kandidatenverwijst naar individuen met wie Hays nog niet eerder contact had, maar die Hays redelijkerwijs beschouwt als mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze diensten en, in het bijzonder, in aanmerking komen voor functies die worden geadverteerd door Hays, waaronder vaste, parttime en tijdelijke functies en freelance functies bij Cliënten van Hays.
 • Systemen – telefoon-, computer-, internet- en wifi-systemen, software en portalen, accounts en/of netwerken die eigendom zijn van, beheerd of gebruikt worden door Hays en die gebruikt worden om communicatie te verzenden en/of te ontvangen of die anderszins worden gebruikt in de bedrijfsvoering van Hays, waaronder ook software voor kandidaatportalen en CRM-systemen.
 • Tijdelijke Arbeidsrelatie – verwijst naar onze contractuele relatie met Inhuurkrachten wanneer zij rechtstreeks door ons aangenomen of ingeschakeld worden.
 • Inhuurkrachten – beschrijft iemand die aangenomen of ingeschakeld wordt door Hays voor het doen van tijdelijk werk bij een Cliënt of ander Hays-groepsbedrijf. Indien u een Inhuurkracht bent, zullen we uw persoonsgegevens blijven verwerken als Kandidaat gedurende uw tijdelijke opdracht en daarna, in overeenstemming met de voorwaarden in dit Privacybeleid. De vraag of en in welke mate het Wervingsprivacybeleid en het Privacybeleid voor Personeelsleden op u als Inhuurkracht van toepassing is, hangt af van lokale juridische verplichtingen. Klik hier voor meer informatie betrekking tot uw rechtsgebied.
 • Websitegebruikers – elk individu dat een van de websites van Hays of een van de mobiele apps van Hays bezoekt.