Visie op recruitment

Visie op recruitment
Mens en technologie in balans

Het optimaliseren van de combinatie mens versus machine, de impact van chatbots op een merk en een steeds toenemende mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden zorgen voor een blijvend spanningsveld op de arbeidsmarkt in 2019, aldus recruitmentbureau Hays.

Visie op recruitment - Hays.nl

Nu het vraag- en aanbodprobleem steeds groter wordt, zal het talent moeten worden bijgeschoold om groei te realiseren. Tegelijkertijd moet de juiste balans worden gevonden tussen technologie en menselijke vaardigheden.

Trends in recruitment voor 2019

De 'menselijke' factor versmelt met automatisering

‘Word ik op mijn werk vervangen door een robot?’ Deze vraag werd het afgelopen jaar veel gesteld.

Met werkgevers die zich nu richten op de optimale balans tussen mens en machine wordt de vraag voor 2019: 'Hoe wordt mijn functie (deels) geautomatiseerd?’

Zelfs Elon Musk gaf het in 2018 toe. Naar aanleiding van vertragingen in de productie van Tesla's Model 3 sedan, tweette hij “Extreme automatisering bij Tesla was een vergissing. Mensen worden onderschat.”

Bedrijven hebben van zulke fouten geleerd en gaan in 2019 op zoek naar het slim, ethisch verantwoord en op productieve wijze combineren van automatisering en personeel. Wanneer automatisering of kunstmatige intelligentie op de bedrijfsvloer wordt ingevoerd, moeten bedrijven hun medewerkers betrekken bij een weloverwogen veranderingsmanagementplan.

Dit is belangrijk, omdat veel mensen AI als dreiging voor hun eigen werk ervaren. Leg mensen dus de achterliggende gedachte uit, laat zien hoe het hen kan helpen in dagelijkse werkzaamheden en geef aan hoe het iemands carrière juist kan helpen door bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden aan te leren.

Automatisering en de potentiële impact op je merk

Het gebruik van AI neemt toe in 2019, maar je moet je daarbij als bedrijf wel bewust zijn van de potentiële impact van verschillende toepassingen op je branding.

Denk daarbij aan de inzet van chatbots. De technologie om geavanceerde chatbots te gebruiken voor gepersonaliseerde antwoorden op telefonische vragen van kandidaten is er al. Hoewel de automatisering van dergelijke gesprekken aan managers de mogelijkheid biedt om zich te concentreren op de meer inhoudelijkere taken, moet de impact van automatisering op je merk niet worden vergeten.

Authenticiteit is ontzettend belangrijk als bedrijf; er wordt steeds meer waarde gehecht aan echtheid. Dus bij het gebruik van technologie moet je ervoor waken dat je deze waardes niet verliest; anders zijn de kosten al snel groter dan de baten.

Bigger data en de zoektocht naar mensen die het snappen

Big data is niet langer het exclusieve domein van grote bedrijven. Organisaties van elk formaat gaan íets met big data doen.

In 2019 ligt de focus op het werven van talent dat kan werken met meerdere datapunten, zoals IoT (een markt die tegen 2021 zal verdubbelen) en voorheen ongebruikte data, maar vooral ook bruikbare inzichten uit die data kan halen.

We verwachten ook meer regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, wat ook weer gevolgen heeft voor de skills die werkgevers zoeken in hun mensen.

Een leven lang (digitaal) leren

2019 zet de toon voor een leven lang leren. We zien dat steeds meer bedrijven zich inzetten voor de ontwikkeling van hun mensen. Dat is voor alle partijen een positieve zaak.

Het ontwikkelen van bestaande medewerkers heeft meerdere voordelen; het bedrijf kan voorzien in haar behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden en voor de medewerker biedt het interessante mogelijkheden voor zelfontplooiing en groei, waardoor hij of zij graag bij een werkgever komt of blijft.

Inflexibele bedrijven stoten af

Het werken van negen tot vijf komt steeds minder voor en het percentage thuiswerkers in Nederland is ongekend groot. De vraag naar flexibiliteit en de mogelijkheid om af te wijken van traditionele werktijden neemt toe.

Uit een Ierse studie van 1.000 werknemers bleek dat 32 procent met alle liefde een langere werkdag had als dat tot een kortere werkweek zou leiden. Een experiment bij een bedrijf dat de vierdaagse werkweek testte, was zo succesvol dat de vijfdaagse werkweek er niet is teruggekeerd. Het verbeterde de productiviteit en verminderde stress.

Hoe je het ook aanpakt; wanneer je als bedrijf niet meegaat in de flexibiliteittrend, blijf je achter in populariteit en aantrekkelijk werkgeverschap – en dat in een toch al uitdagende markt.

Focus op specialisaties en strategisch denken

Gezien de toegenomen technologische veranderingen en het snelle karakter van de huidige arbeidsmarkt, zoeken werkgevers naar kandidaten die strategisch kunnen denken en nieuwe technologieën, trends en kansen optimaal kunnen benutten.

Wanneer je als werknemer aan deze vraag voldoet kun je bij een bedrijf echt meerwaarde bieden en de organisatie laten profiteren van je expertise.

Recruitment on demand

In 2019 blijft er een mismatch in vraag en aanbod, en bedrijven blijven daardoor worstelen met het vinden van talent.

In plaats van met meerdere recruiters te werken kan het hele pakket worden uitbesteed aan één bureau. Zelfs voor vaste functies binnen een bedrijf.

Jurgen Jaarsma, directeur van Hays Talent Solutions, roemt deze aanpak. “Wij noemen dat Recruitment Proces Outsourcing (RPO), we zien dit nu al toenemen in populariteit. Recruitment heeft met vraag en aanbod te maken. Degene die aanbiedt – waar het tekort is – heeft het voor het zeggen. Door de vergrijzing in de komende vijf jaar moeten er sowieso veel vacatures ingevuld worden. In 2019 blijft de kandidaat de baas.”

Recruitment is een mooie uitdaging, maar werkgevers vergeten vaak dat het behouden van je talent – door de achterdeur dicht te doen – minstens zo belangrijk is. Iedere medewerker die je behoudt is net zo veel waard als de medewerker die je aantrekt. In zo’n dynamische arbeidsmarkt, waarin mensen overal kunnen gaan werken, is het niet vanzelfsprekend dat mensen bij jou blijven. De opties zijn immers legio.

Hays is meer dan alleen recruitment. Lees over Hays of bekijk onze diensten.

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

     

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.