Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: hoe wordt u een duurzaam bedrijf?

De druk voor bedrijven om groener te worden groeit, zowel bij consumenten als bij de werknemers. Bovendien moeten ze deze ontwikkeling op hun eigen manier vormgeven. Maar hoe kunnen organisaties stappen ondernemen om groen en duurzaam te worden en tegelijkertijd zorgen dat dit hun bedrijf ten goede komt?

Duurzaam ondernemen - Hays.nl
Leestijd: 8 minuten | Verschenen in Hays Journal 18

Het streven naar een duurzamere, ecologische manier van leven om klimaatverandering aan te pakken, blijft groeien en staat hoog op de agenda binnen de politiek. Ondertussen roept de Verenigde Naties bedrijven op - groot en klein – hen te helpen om voor 2030 hun doelstellingen voor duurzame ontwikkelingen te behalen.

In alle sectoren reageren bedrijven al door werkplekken in te richten in een duurzame omgeving. En hoewel velen dit om morele redenen doen, is er ook een zakelijk voordeel om groener te worden!

Aantrekkelijk duurzaam ondernemen

De stap naar een duurzaam bedrijf vindt niet alleen plaats omdat het helpt bij het verminderen van klimaatverandering. Er zijn ook commerciële redenen.

Om te beginnen moet elk bedrijf voorkomen dat klanten bij ze weggaan. Uit een recent wereldwijd onderzoek van onderzoeksbureau Nielsen, is gebleken dat 81 procent van de wereldwijde respondenten vindt dat bedrijven moeten helpen bij het verbeteren van het milieu.

Naast het voorkomen van boetes, door te voldoen aan de groene wetgeving, kan duurzaam ondernemen een reële impact hebben op de bedrijfsresultaten. De kosten op de werkplek kunnen worden verlaagd, als je gaat besparen op energieverbruik, recycling, water- en afvalbeheer. 

The Carbon Trust wijst met name op energie, als een van de grootste bespaarders op de werkplek. Minder energieverbruik betekent minder kosten, en het milieu profiteert van een vermindering van de CO2-uitstoot.

Australië dient hier als voorbeeld. De overheid hanteert daar het ‘National Australian Built Environment Rating System’. Dit systeem werkt om bij bedrijven en werkplekken de implementatie van duurzaamheid aan te moedigen. Sinds het programma 20 jaar geleden van start is gegaan, heeft het 826.578 ton CO2-uitstoot kunnen besparen - genoeg om 75.200 huizen gedurende een jaar van stroom te voorzien.

Will Richardson, MD van Green Element, adviesbureau richting milieuregels, noemt dit een voorbeeld van hoe verbeteringen in het energieverbruik en afvalprocessen van één bedrijf hebben geleid tot een kostenbesparing van £50.000. Er zijn doorlopende doelen opgesteld om ervoor te zorgen dat het bedrijf "op koers blijft en de duurzaamheid als bedrijf voor de komende jaren behoudt.”

Groene aantrekkingskracht 

Onze omgeving kan een grote impact hebben op hoe we ons voelen en hoe we presteren. De meesten van ons brengen een groot deel van onze uren per dag door op de werkplek - voor de gemiddelde Amerikaan is het 90.000 uur gedurende hun leven. Kan duurzaamheid op het werk de prestaties van het personeel verbeteren?

Biofiel ontwerp – ofwel het aanbrengen van groen op de werkplek om mensen te helpen zich meer verbonden te voelen met de natuurlijke omgeving - heeft aangetoond het welzijn en de productiviteit van werknemers te verbeteren.

Het gebruik van natuurlijk licht op kantoor, in plaats van te veel kunstlicht, verlaagt niet alleen het stroomverbruik, maar kan ook het personeel ten goede komen. Een studie uitgevoerd aan de Cornell University meldde een daling van 84 procent in symptomen van vermoeide ogen, hoofdpijn en wazig zien met invoering van meer daglicht in kantooromgevingen. Auteur van het rapport Professor Alan Hedge gelooft dat het optimaliseren van natuurlijk licht op werkplekken “de gezondheid en het welzijn van werknemers aanzienlijk verbetert, wat leidt tot productiviteitswinst”.

Hoewel er voordelen voor de gezondheid zijn, hebben potentiële werknemers ook morele zorgen over hoe groen een organisatie is. Volgens de Deloitte Millennial Survey 2019, waarin millennials over de hele wereld werden ondervraagd, is klimaatverandering en de bescherming van het milieu hun grootste zorg. Bovendien zegt 42 procent van de ondervraagden dat ze een klantrelatie met een bedrijf zijn aangegaan omdat ze weten dat de producten of diensten een positieve impact op de maatschappij en/of het milieu hebben.

Als dat het geval is, wordt het nastreven van een milieuvriendelijk beleid waarschijnlijk een must-have in de wervingspitch van een bedrijf. De bevindingen van Deloitte suggereren dat jongere werknemers op zoek zijn naar meer dan alleen een goed salaris, maar juist "een grotere loyaliteit tonen aan werkgevers die moedig de problemen aanpakken die het meest bij hen passen, zoals de bescherming van het milieu".

Evgenia Malakhova, Internal Communication Manager voor farmaceutisch bedrijf Petrovax in Rusland, is het daarmee eens. "Voor groen gaan kan zeker talent aantrekken, vooral in jongere generaties," zegt ze. "Als ze een bedrijf met een concept gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen vergelijken met een bedrijf dat dat niet doet, is kiezen voor wie ze willen werken een eenvoudige beslissing."

Het bewijs wijst er dan ook op dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun bedrijf met de tijd meegaat en tegemoet komt aan de behoeften van de moderne beroepsbevolking. Dit kan hen helpen voorkomen dat ze belangrijk talent missen.

Authenticiteit voorop

Hoewel het implementeren van duurzaam ondernemen veel positieve gevolgen heeft, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze hun authenticiteit niet verliezen en waar kunnen maken wat ze beloven. Mocht dit niet kunnen, dan loop je als bedrijf het risico de geloofwaardigheid bij consumenten, werknemers en investeerders te verliezen, ofwel greenwashing. 

Richardson zegt: "CO2-compensatie stelt bedrijven in staat om CO2-credits te kopen, waardoor zij CO2-neutraal lijken te werken". Bedrijven hoeven dus niet daadwerkelijk te stoppen met de uitstoot van koolstofdioxide, maar maakt dit een bedrijf echt duurzaam?

“Als het bedrijf hard heeft gewerkt om de CO2-uitstoot te verminderen, maar hulp nodig heeft om volledig CO2-neutraal te worden, dan kan ondersteuning van herbebossing en andere CO2-compenserende projecten niet als slechte zaak worden beschouwd. Als het bedrijf echter gewoon geld gooit naar CO2-compensatie en niet probeert zijn activiteiten te veranderen om een duurzaam bedrijf te worden, wat heeft dit dan voor nut? Welke duurzaamheidsinitiatieven een bedrijf ook uitvoert, het moet authentiek zijn en niet alleen een PR-stunt.”

De meest serieuze voorbeelden van greenwashing kunnen de reputatie van een bedrijf enorm schaden en zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging: de gevolgen van de ontdekking dat de Duitse autofabrikant Volkswagen valse beweringen heeft gedaan over sommige van zijn voertuigen, die zouden voldoen aan vervuilingsnormen, rommelen voort, waarbij voormalig bedrijfsleider Rupert Stadler wordt beschuldigd van fraude.

Malakhova zegt dat openheid over hoeveel je kunt doen belangrijk is. "In de farmaceutische industrie komt duurzaamheid overeen met de kwaliteits- en verantwoordelijkheidsnormen die nodig zijn voor onze productie", legt ze uit."Onze medewerkers hebben het gevoel dat ze deelnemen aan het creëren van waardevolle producten, maar tegelijkertijd weten ze dat elk type productie een slecht effect op de natuur kan hebben."

Duurzaam bouwen is belangrijk

Sinds de grootste natuurorganisatie ter wereld, het WWF (het Wereld Natuur Fonds), bezig is om zijn nieuwe Britse hoofdkantoor zo duurzaam mogelijk te maken, heeft het de belangstelling getrokken van externe organisaties die tips wilden over hoe ze dit voorbeeld kunnen volgen. 

“Het Living Planet Centre” van WWF dient als werkplek voor ongeveer 300 medewerkers, heeft een conferentiezaal met 150 zitplaatsen en faciliteiten voor het geven van onderwijs. Het gebouw van £13 miljoen, 3.600 m2 werd bekroond met de uitstekende beoordeling van de Building Research Establishment Environmental Assessment Method's (BREEAM) en omvat een centrale, hoge ruimte met bomen. De CO2-uitstoot is met 25 procent verminderd, vergeleken met het vorige kantoorgebouw van het WWF en het centrum produceert 50 procent van zijn water door het opvangen van regen en recyclen van ‘gebruikt’ water. Andere duurzame initiatieven zijn onder meer de productie van 20 procent van hun eigen elektriciteit via zonnepanelen en waterpompen. 

Lauren Wiseman, WWF Milieumanager, zegt: “We hebben veel interesse van externe partijen gehad over hoe onze duurzame technologie werkt en of deze ook commercieel te gebruiken is. Vooral omdat er nu, meer dan ooit bewustzijn is van de noodsituatie waar het klimaat zich in bevindt en dat bedrijven hier een belangrijke rol in spelen. Ze willen weten wat zij kunnen doen en we zijn erg blij om deze details te delen."

Ze onthult dat hun werkplek tussen de 75 en 85 procent van al het afval dat in het gebouw wordt geproduceerd recyclet. “Dan hebben we het over papier, aluminium, kaarten, sommige soorten plastic, glas, textiel, elektronische apparatuur - zelfs snoepverpakkingen en frispakjes.” Bovendien wordt voedsel en ander organisch materiaal gerecycled. Het dak is ontworpen om zoveel mogelijk natuurlijk licht binnen te laten, waar nodig wordt dit aangevuld met LED verlichting. "LED's verbruiken 60 procent minder energie dan een standaardlamp", voegt Wiseman toe.

Daarnaast heeft het WWF een milieu aankoopbeleid opgesteld. Van de leveranciers wordt verwacht dat zij binnen hun doelstellingen rekening houden met het nastreven van een milieuvriendelijk beleid. En het WWF bevordert een intern duurzaam reisbeleid, dit legt beperkingen op aan hoe ver en vaak personeel over de hele wereld mag reizen.

Natuurlijk hebben de meeste bedrijven niet de luxe om een nieuw, speciaal pand te bouwen. Zij huren een werkplek. Alan Bailey van The Future Economy Group, heeft een online netwerk voor bedrijven waar men nieuws over milieuvriendelijke werkwijzen en producten kan delen. Hij beveelt bedrijven aan om contact op te nemen met hun verhuurder, om zo stappen te zetten in de richting van duurzaam ondernemen.

"Eigenaren van commercieel onroerend goed worden geacht aan de minimale milieunormen te voldoen en beginnen te begrijpen dat ze hun gebouwen in de toekomst nog meer moeten upgraden", legt hij uit. “Eigenaren willen goede huurders behouden, dus het is vaak in hun eigen belang om samen te werken. Als ze niet meewerken, verhuist de huurder naar een ander pand of naar samenwerkende ruimtes met betere groene referenties."

Het Living Planet Centre heeft, in de positieve zin, ‘concurrenten’. Bijvoorbeeld The Edge in Amsterdam. Dit is een kantoorgebouw van 40.000 m2. Door middel van 28.000 sensoren meten zij elke minuut van de dag beweging, verlichtingsniveaus, vochtigheid en temperatuur. Wanneer deze gebieden niet gebruikt worden, kunnen de verwarmingen, airconditioning en verlichting worden aangepast of uitgeschakeld. BREEAM gaf The Edge een score van 98,4 procent - een van de hoogste duurzaamheidsscores ooit.

Het 50 verdiepingen tellende Bahrain World Trade Center, doet hier niet voor onder. Dit is de eerste hoogbouw ter wereld met windturbines in het ontwerp. De 225 kW turbines voeden 11 tot 15 procent van het totale stroomverbruik en het gebouw is bekroond met de Arab Construction World Sustainable Design Award.

Ondersteuning van alle niveaus

Veel van de kleine acties die nodig zijn voor het creëren van een duurzaam bedrijf, komen neer op het gedrag van personeel. Denk aan het uitschakelen van lichten en computers aan het einde van de dag of het gebruik van recyclingbakken. Het is dus van cruciaal belang dat werknemers betrokken worden bij het proces om te ver duurzamen. 

Wiseman zegt dat het doel van het Living Planet Centre niet alleen het minimaliseren van de impact op het milieu is, maar ook het aanmoedigen van personeel om de waarden van duurzaam ondernemen na te leven.“Als werknemers betrokken zijn, merk je dat mensen eigenaar worden van het proces. Onze onboarding omvat dan ook een introductie tot ons milieubeheer systeem.

Ze kunnen meedoen door middel van vrijwilligerswerk om zwerfafval op te ruimen of ons volkstuintje te verzorgen. Daarnaast houden we evenementen gericht op het verkleinen van onze impact op het milieu, zoals een wedstrijd om te zien welke afdeling hun belasting het meest kan verminderen."

En hoewel het bieden van kansen belangrijk is, zegt Malakhova dat er naar ondersteuning op alle niveaus gekeken moet worden: “de ondersteuning van het MT kan geen bijzaak zijn. In ons geval helpt de ondersteunende, niet-sceptische houding van onze CEO veel.”

“Een van de belangrijkste factoren is het hebben van een initiatiefgroep en een leider die het idee, van het creëren van een duurzame werkplek, zal promoten. De groep bestaan uit collega's van verschillende afdelingen die hun eigen ideeën hebben. Duurzaamheid wordt gedaan voor onze medewerkers en door onze medewerkers.”

Dit artikel is verschenen in Hays Journal 18

block sfmc download hj 18

Download hier uw Hays Journal

  • Wilt u ook graag een papieren versie per post ontvangen? Vul hieronder dan uw adresgegevens in:
Met het downloaden van dit rapport geeft u aan op de hoogte te zijn van ons privacybeleid welke uitlegt wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Bookmark icons

|

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

     

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.
 

block sfmc download hj 18

Download hier uw Hays Journal

  • Wilt u ook graag een papieren versie per post ontvangen? Vul hieronder dan uw adresgegevens in:
Met het downloaden van dit rapport geeft u aan op de hoogte te zijn van ons privacybeleid welke uitlegt wat wij met uw persoonsgegevens doen.