De IT’er heeft binnen onze organisatie steeds vaker een verbindende rol

"De IT’er heeft binnen onze organisatie steeds vaker een verbindende rol"

“Wat me direct aantrok in L’Oréal was de entrepreneurial spirit. Die voel je door het hele bedrijf”, vertelt Erwin Rietbroek, die in april 2016 aantrad als director ICT Benelux van het cosmeticaconcern.

Verbindende rol voor de IT'er - Hays.nl
Leestijd: 4½ minuut | Een interview met Erwin Rietbroek, Director ICT Benelux - L'Oréal

Enabler vs. Kostenpost

“Wat me direct aantrok in L’Oréal was de entrepreneurial spirit. Die voel je door het hele bedrijf”, vertelt Erwin Rietbroek, die in april 2016 aantrad als director ICT Benelux van het cosmeticaconcern.

“De organisatie is voortdurend in beweging, waarbij zeker binnen mijn onderdeel simplification, scalability en engagement sleutelwoorden zijn. Dit is een onderneming waar ICT een belangrijke rol speelt. Ieder jaar wordt er dan ook stevig in geïnvesteerd, altijd met het doel om onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Uiteraard is er bij ons ook de uitdaging om het gat tussen de IT-afdeling en de rest van de onderneming te overbruggen.”

Rietbroek merkt op dat IT-investeringen bij veel ondernemingen vaak niet worden gezien als enabler, maar vooral als kostenpost. “Het is ook bij ons regelmatig een flinke uitdaging om uit te leggen waarom bepaalde investeringen noodzakelijk zijn. Zo kan het voorkomen dat je legacy-systemen moet blijven onderhouden, terwijl je tegelijkertijd investeert in nieuwe systemen die soms hun nut nog moeten bewijzen. Toch zijn dat zonder uitzondering investeringen die ervoor zorgen dat je ook in de toekomst voorop blijft lopen. Zeker bij bedrijven waar kostenbeheersing hoog op de agenda staat is er niet altijd begrip voor dit soort, vaak substantiële, IT-uitgaven. Wat mij betreft is het een belangrijk onderdeel van je rol als ICT-eindverantwoordelijke om intern draagvlak te krijgen voor - soms ingrijpende - inspanningen op IT-gebied.

” Databeveiliging is - en blijft ook de komende jaren - een van de belangrijkste thema’s, legt Rietbroek uit. “De thema’s security en kostenbeheersing zijn direct gelinkt. Optimale beveiliging tegen cyberattacks is kostbaar, maar zeer noodzakelijk. Met name in consumentenomgevingen neemt het aantal cyberattacks exponentieel toe en ook bedrijven hebben er - mede daardoor - steeds vaker mee te maken.”

ICT als kernactiviteit

Rietbroek: “Een vraag die je binnen grote organisaties steeds vaker hoort, is waar IT nou ‘overgaat in de business’. Neem bijvoorbeeld digital marketing en e-commerce. Je zou prima kunnen bepleiten dat dit eigenlijk IT-onderwerpen zijn. Daarmee is IT in één keer onderdeel van de core business geworden, in plaats van een ondersteunende dienst. Met de enorme digitalisering die bij vrijwel alle ondernemingen heeft plaatsgevonden en blijft toenemen, is het eigenlijk moeilijk vol te houden dat IT niet tot de kernfuncties van de onderneming behoort.”

Hij ziet ondernemingen waar bijvoorbeeld onder marketeers een oude garde versus een nieuwe garde aan het ontstaan is. “Om in de pas te blijven lopen met ontwikkelingen op digitaal gebied zal een groot deel van de huidige marketeers echt moeten bijscholen. Andersom zal van IT-specialisten steeds vaker gevraagd worden dat zij begrijpen wat de behoefte van de overige bedrijfsonderdelen is en hoe IT daaraan kan bijdragen of zelfs leidend kan zijn. De IT’er staat steeds vaker midden in de organisatie, als een verbinder. Dat moet ook, want als de IT-afdeling niet goed begrijpt wat de targets en uitdagingen van de marketingafdeling zijn, heb je een groot probleem.”

Business partner

Rietbroek ziet zijn IT-afdeling als business partner van de overige disciplines binnen de organisatie. “Als je naar de retailsector kijkt, dan is een centrale vraag hoe consumentengedrag zich ontwikkelt, zeker onder invloed van technologie. Eigenlijk is dat voortdurend aan verandering onderhevig. Wat mij betreft horen onze IT-specialisten zij aan zij te werken met de marketing- en salesprofessionals om ervoor te zorgen dat snel en optimaal ingespeeld kan worden op veranderende wensen en behoeften. Die gedachte wordt binnen de onderneming breed gedragen en je ziet de verschillende groepen steeds meer naar elkaar toetrekken. Nu al worden de IT-professionals in mijn team bij alle business-marketing workshops betrokken. Ook heeft het thema ICT een vaste plek op de interne agenda’s gekregen, een belangrijke stap voorwaarts.

Overigens worden er informeel al veel barrières weggenomen. Zo schuif ik regelmatig in onze inhouse coffeebar aan bij collega’s van andere afdelingen voor overleg en om ideeën uit te wisselen. Dat werkt bijzonder goed. In mijn meest optimale situatie vinden toekomstige innovaties op IT-gebied plaats in directe samenwerking met de overige bedrijfsonderdelen. Daar streef ik echt naar. Een belangrijke vraag in dat verband is ook hoe de IT-afdeling van de toekomst is samengesteld. Wat voor specialisten moeten daar werken?”

Communicatie als hard-skill

Gevraagd naar het optimale profiel van de huidige en zeker ook de toekomstige IT-er, stelt Rietbroek dat vakkennis nog steeds een randvoorwaarde is, maar zeker niet de primaire eigenschap. “Kennis van digitale technieken en ontwikkelingen blijft natuurlijk belangrijk, dat is evident. Maar wat écht aan belang gaat winnen - en dat hoort een aandachtspunt te zijn voor organisaties - is de vaardigheid van IT-professionals om goed te kunnen communiceren en interacteren met mensen buiten de eigen afdeling. De moderne IT-er moet niet alleen in staat zijn met de rest van de business op te trekken en kennis van interne processen te hebben, maar ook om haar een spiegel voor te houden waar het gaat om kansen en gevaren. Dan is niet alleen de vaardigheid om uit te kunnen leggen waar je zelf mee bezig bent cruciaal, maar ook de behoefte om in-depth te willen weten waar anderen mee bezig zijn.

Van IT-ers met gebrekkige communicatieve vaardigheden kan de rest van de onderneming echt last hebben. Wat mij betreft moet het uitgangspunt zijn - zoals managementgoeroe Steven Covey het omschreef - dat je eerst moet proberen de ander te begrijpen, om zelf begrepen te kunnen worden. Een dergelijke opstelling zorgt voor wederzijds begrip en vertrouwen. Het betekent concreet dat je goed moet leren luisteren, moet doorvragen en moet samenvatten wat iemand echt bedoeld.” Volgens Rietbroek is goed communiceren nu en zeker in de toekomst zo belangrijk, dat het eigenlijk een hard-skill aan het worden is.

Cultuur van vertrouwen

Voor het aantrekken en behouden van goede mensen moeten organisaties een cultuur hebben waarin vertrouwen centraal staat, stelt Rietbroek. “Dat kan zich onder meer manifesteren in het toekennen van veel verantwoordelijkheid. Niet alleen op papier, maar echt in de dagelijkse praktijk. Als je mensen daarnaast een bepaalde margin of error toestaat, dan zullen zij hun nek uit durven steken en betere resultaten halen, daar ben ik van overtuigd.” Hij wijst op het belang van een gezonde work-life balance. “Ook daarvoor geldt dat je er als onderneming niet alleen een opvatting over moet hebben, maar er ook naar moet handelen. Wat mij betreft moeten mensen kunnen werken waar en wanneer zij maar willen, zolang zij hun targets halen.”

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Volg Hays op LinkedIn - Hays.nl            Volg Hays op Instagram - Hays.nl            Volg Hays op YouTube - Hays.nl

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

     

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.