Nieuwsgierigheid stimuleren

Nieuwsgierigheid stimuleren – waarom juist niét "Google it"

Google it niet | Nieuwsgierigheid stimuleren - Hays.nl
Leestijd: 12 minuten | Door: Alistair Cox - CEO Hays | 17 november 2020
 
"Wat is Area 51?", "Hoe eet je een ananas?", "Hoe doe je de floss dance?". Dit zijn slechts drie van de meest gezochte vragen en zinnen van 2019. Bijna iedereen doet het: ‘Google it’. Elke seconde van elke dag stellen we meer dan 40.000 van deze feitelijke, eentonige, leuke, interessante en, eerlijk gezegd, toch wel bizarre vragen, wat ervoor zorgt dat Google zich veruit de meest bezochte site op de planeet mag noemen. 
 
Het zal ook geen verrassing zijn welke andere website in het lijstje van meest populaire websites ter wereld prijkt. Juist ja, Wikipedia. Ik durf te wedden dat u er in pakweg de afgelopen twee weken ook wel eens diep in verzand bent geraakt, en dat u daarbij informatie hebt opgegraven waarvan u niet wist dat u er ook maar de minste interesse voor had, terwijl u gedachtenloos van het ene feit naar het andere aan het springen was. 
 
Het internet barst van de vragen van mensen. Dit automatisch vertrouwen dat het ons helpt een snel, onmiddellijk antwoord te vinden zou kunnen suggereren dat wij mensen van nature nieuwsgierige wezens zijn, maar zijn we dat ook echt?  
 

We worden allemaal nieuwsgierig geboren, maar blijven we dat ook?

Kinderen stellen maar liefst 73 vragen per dag, terwijl volwassenen zich beperken tot slechts 20 vragen.
 
Als u zelf jonge kinderen hebt, hebt u ongetwijfeld de constante, maar tegelijk prachtige storm van "Wie...?", "Wat...?", "Waarom...?" en "Wanneer…?"-vragen over u heen gekregen. De geest van kinderen is altijd klaar om meer te weten te komen over alles en iedereen om hen heen.
Kinderen zijn de belichaming van nieuwsgierigheid, die wordt gedefinieerd als  'een gretigheid om iets te weten of te leren'. Onderzoek toont echter aan dit niveau van nieuwsgierigheid doorgaans op jonge leeftijd afneemt, namelijk tussen de vier en vijf jaar oud (rond de tijd dat ze naar school beginnen te gaan).
 
Waarom zo jong? 
 
Als u terugdenkt aan uw schooltijd, was die nieuwsgierigheid waarschijnlijk een eigenschap die niet werd aangemoedigd als ‘waardevol’ of iets dat nodig is om succesvol te zijn in het leven. In plaats daarvan werden kinderen vaak aangemoedigd om zich te concentreren en te leren, in plaats van vragen te stellen en te leren. Ik denk graag dat de situatie nu anders is. 
 
Toen we onze eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt, werd onze nieuwsgierigheid nog verder getemperd. In plaats van nieuwsgierigheid aan te wakkeren binnen hun organisaties, sluiten leidinggevenden het vandaag de dag zelfs vaak af, meestal onbewust, omdat ze ten onrechte geloven dat het inefficiënt en onproductief is. 
 
Het is niet alleen dat, maar ook wat er staat uitgelegd in dit Harvard Business Review-artikel: “Als mensen de organisatieladder beklimmen, denken ze dat ze minder te leren hebben. Leidinggevenden zijn ook geneigd te geloven dat er van hen wordt verwacht dat ze praten en antwoorden geven, niet dat ze vragen stellen." 
 
Ik geloof dat dit moet veranderen. We moeten allemaal beseffen dat het waarderen van nieuwsgierigheid (het uitdagen en in twijfel trekken van de status-quo en het leren van alles wat er te leren valt in het proces) de enige manier is waarop we de wereld waarin we leven echt zullen verkennen en deze ten goede zullen veranderen. 
 

Waarom nieuwsgierigheid stimuleren ons kan helpen beter te worden in ons werk 

Onderzoek toont aan dat wanneer we ons meer op ons gemak voelen bij de vraag “Waarom?” en we onze natuurlijke nieuwsgierigheid proactief de vrije loop laten, we meer succes zullen hebben. In een onderzoek dat werd gevoerd onder 120 medewerkers ontdekten onderzoekers dat natuurlijke nieuwsgierigheid gepaard gaat met betere prestaties op het werk. Dat is voor mij geen verrassing. We weten immers dat sommige van de grootste en slimste geesten ook de meest nieuwsgierige zijn of waren, waaronder Albert Einstein die voor het zeer bekende citaat zorgde: “Ik heb geen speciaal talent, ik ben alleen hartstochtelijk nieuwsgierig." 
 
Door nieuwsgieriger te worden, kunnen we ons op veel gebieden in ons werk verbeteren. Een nieuwsgierige mentaliteit kan ons helpen om:
 
 • Minder vatbaar te zijn om bevestiging te zoeken, waardoor we minder snel op zoek gaan naar meningen die vergelijkbaar zijn met de onze en daardoor kunnen we onze lang gekoesterde aannames en vooroordelen loslaten
   
 • Creatiever en innovatiever te zijn, zowel in ons denken als in onze output
   
 • Steeds flexibeler te zijn en minder moeite te hebben met het nemen van moeilijke beslissingen, vooral in tijden van crisis
   
 • Steeds bedrevener te worden in het onthouden van nieuwe informatie , zelfs als die informatie niet relevant is voor datgene waar we in eerste instantie nieuwsgierig naar waren
   
 • Beter worden in het ontwikkelen van sterkere relaties met anderen - in feite worden nieuwsgierige mensen tijdens sociale ontmoetingen gezien als interessanter en boeiender 
   
 • Mentaal actiever te worden: uw geest is een spier en de mentale oefening die nieuwsgierigheid met zich meebrengt maakt deze spier sterker en sterker
   
 • Beter om te gaan met negatieve situaties of afwijzing
   
 • En, niet oninteressant, meer toekomstbestendig tegen de machines, zoals Spencer Harrison, universitair hoofddocent organisatiegedrag aan INSEAD, uitlegt in zijn TedX Talk: "Nieuwsgierigheid geeft ons een voorsprong op machines - machines zullen nooit vragen waarom".

De link tussen nieuwsgierigheid en leren

Onderzoek toont ook aan dat het openstellen van onze geest en het onszelf toestaan vragen te stellen, na te denken, nieuwsgieriger te zijn, op zijn beurt zal helpen om beter te leren. Of we het nu beseffen of niet, zoals McKinsey & Company zegt, het leren is een vaardigheid op zich, en het is perfect mogelijk om meer te leren, en ook vaker als we nieuwgieriger zijn. 
 
Het ontwikkelen van een nieuwsgierige manier van denken brengt ons één stap dichter bij ons doel: bewust leren. Dat is een vaardigheid die volgens McKinsey van fundamenteel belang is voor succes in de komende decennia. We behandelen elk moment als een leermoment en we vinden vreugde in de verkenning en ontdekking van antwoorden. Tenslotte is nieuwsgierigheid vaak wat ons leren op gang brengt. Het roept inspiratie op en het is de katalysator om onze kennis en expertise te laten groeien. 
 
Veel mensen hebben eenvoudigweg niet geleerd hoe ze effectief moeten leren, terwijl deze vorm van leren waarbij nieuwsgierigheid een grote rol speelt, wel de sleutel is tot succes op de lange termijn, vooral in deze tijd. In januari van dit jaar, en dat voelt nu als een eeuwigheid geleden, heeft The World Economic Forum verklaard dat de wereld te maken had met een ‘nood voor herscholing’. Nu, slechts een paar maanden later, nu de planeet geconfronteerd wordt met de grootste verstoring die we ooit in ons leven zullen meemaken, is die noodsituatie op het gebied van vaardigheden nog grimmiger geworden. 
 
Dus volgens mij is het nog nooit zo belangrijk geweest dat we allemaal proberen om veel actiever nieuwsgierig te zijn naar de wereld waarin we allemaal leven, om vragen te stellen en te debatteren, in plaats van de dingen gewoon te accepteren zoals ze altijd zijn of enkel te denken: ‘Google it’.
 

"Waarom?" zou je favoriete vraag moeten worden

Dus, hoe kunnen we onze aangeboren nieuwsgierigheid stimuleren en ons voorbereiden op het leren en de lessen die voor ons liggen, in dit nieuwe tijdperk van werk? De eerste stap is simpel: stel. meer. vragen. 
 
Wanneer was de laatste keer dat u de hele vergadering met een vraag zat, die op het puntje van uw tong lag maar waarvan u dacht dat het waarschijnlijk maar een 'domme vraag' was? Het overkomt ons allemaal. We stellen die vragen niet omdat we ons zorgen maken over hoe anderen ons zouden kunnen zien, omdat we niet als kwetsbaar willen overkomen, omdat we ons ego niet willen schaden. Wij stellen die vragen niet omdat de schijn ophouden van alwetend zijn, veel belangrijker is voor ons dan een antwoord krijgen op onze vragen, die in onze gedachten toch maar dwaas waren. 
 
Om de nieuwsgierigheid waarmee we allemaal geboren zijn weer op te wekken, moeten we ons meer op ons gemak voelen als we een vraag stellen, zelfs met het risico dat we dom lijken of ons dom voelen in het bijzijn de mensen om ons heen. Alleen door vragen te stellen, zullen we het volledige plaatje zien en ‘hoe dingen altijd zijn gedaan’ echt uitdagen. Alleen door vragen te stellen, zullen we de dingen anders gaan zien en doen. Alleen door vragen te stellen, zullen we ooit iets nieuws leren. 
 
Zoals Bob Borchers, VP Product Marketing bij Apple, zegt in zijn TedX Talk , leven nieuwsgierige mensen die nieuwsgierige vragen stellen een leven vol ontdekkingen, en niet een leven op de automatische piloot. Zou u ook niet liever zo leven? Het wordt tijd dat we allemaal de waarde inzien van het stellen van vragen. Hoe alledaags die vragen ook mogen lijken aan de oppervlakte, de antwoorden die ze naar boven brengen en de ontdekkingen waartoe ze zullen leiden, zullen waarschijnlijk allesbehalve zijn. En vergeet niet, wanneer u antwoorden vindt, leert u zaken begrijpen en leert u iets nieuws.
 
Een geweldige manier om te beginnen is om te starten met het stellen van vragen over alle aspecten van uw leven, over de dingen waarin u geïnteresseerd bent, over de wereld om u heen. Accepteer niet gewoon passief de dingen om u heen als zijnde zoals ze zijn. Vraag ‘waarom’ ze zo zijn, en realiseer u dat de grenzen van uw interesseveld eindeloos zijn. En wanneer u vragen stelt aan anderen, probeer dan open vragen te stellen, zoals uitgelegd in dit Berkeley-stuk: “Open vragen stellen - die waarvan het antwoord echt onbekend is voor de vrager - en interesse tonen en vervolgvragen stellen zullen een respondent waarschijnlijk dieper laten gaan, wat waarschijnlijk meer nieuwsgierigheid bij u zal opwekken." 
 
Op het werk kunt u bijvoorbeeld uw mindset omschakelen zodat u meer benieuwd bent naar eventuele feedback die uw manager zou kunnen hebben over uw prestaties. Onderzoek deze feedback door de juiste vragen te stellen, in plaats van het gesprek  gewoon volledig te vermijden. Ten slotte kan het ook verhelderend zijn om via zelfreflectie nieuwsgierig te worden naar uw eigen gedrag en motivaties.
 
Zoals Borchers het stelt: uw carrière zou moeten draaien rond de vraag "waarom?".
 

Het is oké om niet alle antwoorden te hebben of soms te falen

We begrijpen nu dus dat we meer vragen moeten stellen om nieuwsgieriger te worden. Maar hoe zit het met het beantwoorden van vragen van onszelf en anderen?
 
De samenleving waarin we leven heeft de neiging ons te vertellen dat ze alleen die antwoorden waardeert die juist zijn, niet de antwoorden die misschien niet helemaal juist zijn maar wel even nuttig zouden kunnen zijn voor de verkenning. Dus om nieuwsgieriger te worden, moeten we de waarde daarvan inzien.
 
Wat ik hier zeg, is dat het niet uitmaakt of de antwoorden die we geven niet altijd juist zijn of dat we van tijd tot tijd eens een steek laten vallen, zolang we daar maar van leren. Wetenschappers zijn hier misschien wel het beste in. Zij zitten per definitie aan de rand van het onbekende. Ze stellen een hypothese op over hoe iets zou kunnen zijn, en proberen dat vervolgens te ontdekken of uit te vinden. Oppenheimer legde in 1953 in de Reith Lectures al goed uit hoe wetenschap en wetenschappelijke benaderingen kan beïnvloeden hoe de samenleving over zichzelf denkt, en dat is vandaag de dag nog net zo waar als toen. 
 
Zoals ik eerder al heb geschreven, zien nieuwsgierige mensen, net als mensen met een groeimindset, het leven als een eindeloze kans om te leren. Ze begrijpen dat falen een essentieel onderdeel is van het leerproces. Nieuwsgierige mensen begrijpen dat nieuwgierigheid tot mislukkingen kan leiden , maar dat weerhoudt hen er niet van om nieuwe dingen te verkennen en te ontdekken, aangezien de beloning die het opbrengt - leren en hun geest verruimen - veel groter is.
 
Dit McKinsey & Company-artikel deelt een aantal adviezen die mij erg aanspreken met betrekking tot dit onderwerp. Als u op het werk wordt geconfronteerd met een project waarvan u denkt dat het gepaard gaat met tal van mislukkingen, problemen of risico's, moet u zichzelf aanzetten om dat project te beschouwen als een 'once-in-a-career'- moment. Door dit te doen, zegt u tegen uzelf dat dit misschien de enige keer in uw carrière is dat u de kans krijgt om een project als dit op te leveren. Dit zal u helpen uw nieuwsgierigheid te wekken en "... alles uit het leerproces te halen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden." 
 

Probeer dingen te doen waarvan u niet weet hoe u ze moet doen

Zoals dit artikel uit Psychology Today uitlegt, is een andere manier om je nieuwsgierigheid te ontwikkelen, dingen doen waarvan u niet weet hoe u ze moet doen. Denk dus aan alle dingen die u niet kunt of nog nooit gedaan hebt, maar wel zou willen doen. Het kan zo simpel zijn als jongleren, brood bakken, tennissen of een muziekinstrument oppakken, of zo spannend als leren waterskiën of autorijden. 
 
Als u nieuwsgierig genoeg bent, kunt u alles leren. Maar kies er niet alleen voor om dingen te leren waar u van nature goed in bent. Kies in plaats daarvan om dingen te leren waarin u van nature geïnteresseerd bent. Als u dat doet, zult u ontdekken dat u van nature goed bent in veel dingen en dat uw vooroordelen over wat u wel en niet kunt doen, zullen worden ontkracht. Deze openbaring zal u in alle aspecten van uw leven goed van pas komen, niet in het minst op het werk.
 
Niemand vat dit punt beter samen dan Stephen Robinson, oprichter van 52Skillz. Robinson gelooft dat naarmate we ouder worden, we comfortabeler en stabieler worden en de neiging hebben om zowel fysiek als mentaal op dezelfde plek te blijven. Zoals hij uitlegt: “… het lijkt alsof we ons leven leiden in een constante staat van ‘onderhouden’, waarbij we een baan hebben die we niet per se leuk vinden om dingen te kopen die ons comfortniveau behouden en verhogen. En 20 jaar later worden we wakker en beseffen we dat we ons leven hebben besteed aan onderhouden in plaats van aan te leven. "We lopen allemaal het risico in die veilige routine te vervallen, tenzij we opzettelijk van pad veranderen en onze natuurlijke nieuwsgierigheid loslaten.”
 
Dus maakte Robinson een lijst van alle dingen die hij altijd al had willen doen, maar waar hij nooit het lef voor had gehad ze te doen, en zette een YouTube channel op. Zoals de naam 52Skillz al doet vermoeden, weidde hij zich aan het leren van 52 nieuwe vaardigheden, eentje voor elke week van het jaar. Hij heeft geleerd hoe te overleven in de Amazone, hoe een backflip te doen, hoe een liedje te schrijven en het te zingen. In zijn TedX Talk legt hij uit hoe hij al deze dingen heeft geleerd, en ik dacht dat het wel nuttig zou zijn die met u te delen:
 
 • Schrijf op waar u nieuwsgierig naar bent en wat u wilt leren - door dingen op te schrijven, worden uw doelen tastbaarder
   
 • Stel een deadline of een doel. Zo wordt er een zekere urgentie toegevoegd aan wat u wil doen
   
 • Creëer verantwoording, door vrienden en familie te laten weten wat u van plan bent te leren
   
 • Begrijp dat falen een deel is van het leerproces - verander uw manier van denken om te beseffen dat falen gelijk is aan groeien als individu. En dit brengt me bij mijn volgende punt ...
Ik weet zeker dat velen van jullie die dit lezen, nieuwe hobby's hebben opgepikt of nieuwe dingen hebben geprobeerd tijdens periodes van lockdown over de hele wereld. Door dit te doen, of u het nu beseft of niet, hebt u uw nieuwsgierigheidsspier getraind, dus ga zo door. Wat wilt u hierna leren? Zoals McKinsey & Company het uitlegt: "De sleutel is om stagnatie te voorkomen door je geest te voeden met iets nieuws."
 

Daarom niet alleen maar 'Google it'

In plaats van uw leven op de automatische piloot te leiden, door gewoon mee te gaan met de stroom, waarbij u veilig uw niveau van 'comfort' behoudt, zou uw standaardinstelling altijd moeten zijn om te verkennen, en niet om automatisch alleen maar gewoon te kiezen voor ‘Google it’.
 
Ik hoop dat deze blog u de echte waarde heeft laten zien, die nieuwsgierigheid stimuleren uw leven kan brengen. Geef uzelf dus toestemming om meer en regelmatiger vragen te stellen, om verkeerde antwoorden te krijgen, om te falen en om te leren. Als u dat niet doet, zit u vast, en wie wil dat?

block over de schrijvers Alistair

Over de schrijver

Alistair Cox - CEO van Hays

Alistair Cox - Hays.nl

Alistair is sinds september 2007 de CEO van Hays plc. Als luchtvaartingenieur startte Alistair zijn carrière bij British Aerospace in de divisie militaire vliegtuigen. Van 1983-1988 werkte hij bij Schlumberger in verschillende veld- en onderzoekrollen in de olie- en gasindustrie in zowel Europa als Noord-Amerika. In 2002 keerde hij terug naar het Verenigd Koninkrijk als CEO van Xansa. Tijdens zijn 5-jarig dienstperiode richtte hij de organisatie opnieuw in om zo een Britse toonaangevende leverancier van backofficediensten te worden en bouwde hij één van de sterkste offshore-operations in de sector met meer dan 6.000 mensen in India.

Blogs van Alistair

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.
 

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl