Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Organisaties en managers hebben aandacht voor diversiteit en inclusie, maar er is ruimte voor verbetering en het benutten van kansen, blijkt uit onderzoek onder meer dan 1.000 werkende Nederlanders.
 

Hoe denkt werkend Nederland over diversiteit en inclusie op de werkvloer? Vinden zij dat leidinggevenden voldoende doen aan diversiteit? En hoe schatten zij hun eigen kansen op de arbeidsmarkt en dat van minderheden in?

Diversiteit en inclusie - Hays.nl

Positieve impact

Werkend Nederland is het ermee eens dat diversiteit leidt tot een betere bedrijfscultuur, meer motivatie en een betere reputatie. Echter weet de helft niet of hun organisatie diversiteitsgegevens verzamelt.

Diversiteit en inclusie - Hays.nl

Highlights

 • 32% van de werkende vrouwen denken dat seksegenoten eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
   
 • Ruim de helft van de mannen (52%) denkt dat vrouwen eerlijke kansen krijgen.
   
 • 59% van de medewerkers onder de dertig jaar zeggen last te hebben van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
   
 • 46% van de werkende Nederlanders heeft geen idee of organisatie diversiteitsgegevens verzamelt.
   
 • Van de werknemers die dit wél weten, zegt drie kwart dat hun organisatie geen gegevens bijhoudt.
  21% van de ondervraagden is voor een boete wanneer organisaties te weinig doen aan diversiteit.
   
 • 15% denkt dat het belonen van leidinggevenden die de doelstellingen wél halen de manier is om diversiteit en inclusie te stimuleren.
   
 • 65% van de medewerkers vertrouwt erop dat de organisatie verantwoord omgaat met diversiteitsgegevens.
   
 • Vrouwen hebben hier meer vertrouwen in dan mannen (76% tegen 59%).

Diversiteit en inclusie hebben een positieve impact op:

 • Bedrijfscultuur (41%) 
 • De inzet en het moreel van het personeel (36%)
 • Aantrekken van nieuw talent (29%)
 • De reputatie van de organisatie (27%)
 • De verhouding tussen leidinggevenden en ander personeel (26%)
 • Het behoud van belangrijke medewerkers (25%)

Over het onderzoek naar diversiteit en inclusie op de werkvloer:

Dit onderzoek is uitgevoerd door Kien Onderzoek (www.kienonderzoek.nl) in opdracht van Hays Netherlands in mei 2018. Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van PanelWizard Direct (www.panelwizard.com), middels de internetmethode. De netto steekproef bestond uit 1142 werkenden in loondienst in de leeftijd van 16 jaar en ouder, waarvan 1069 alle onderzoekvragen hebben beantwoord. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking van 3,0% van de werkelijke situatie voor de online doelgroep.

De steekproef bestond uit 2117 werkenden in loondienst in de leeftijd van 16 jaar en ouder, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding en arbeidsparticipatie. Van deze groep hebben 1142 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, een respons van 59%. Van deze groep vielen 29 respondenten af, omdat zij niet (meer) binnen de doelgroep vielen. Van de 1113 respondenten binnen de doelgroep hebben 1069 alle onderzoeksvragen beantwoord. Daarmee valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 3,0% kan afwijken van de werkelijke situatie. Dit betekent dat met 95% zekerheid gesteld kan worden dat de percentages die uit het onderzoek naar voren komen, in werkelijkheid niet meer dan 3,0% hoger of lager liggen.

Download hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten of bekijk het webinar 'Diversiteit & Inclusie op de werkvloer'.

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

 •  
  Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

   

Block meer over diversiteit

Meer over diversiteit

Block meer over diversiteit

Meer over diversiteit

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl