Internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag: ongelijkheid op de werkvloer aankaarten

In het kader van dit jaars thema ‘Choose to Challenge’ geeft Sandra Henke, Hays Group Head of People and Culture, enkele tips aan werkgevers, om hun medewerkers te stimuleren ongelijkheid op de werkvloer te melden en zich ertegen te verzetten.

Internationale vrouwendag - Hays.nl
 
In 2021 is het thema van Internationale Vrouwendag: Choose To Challenge. Hays omarmt dit thema en wil daarmee inzetten op de bestrijding van ongelijkheid op de werkvloer en vooral op het mondiger maken van werknemers om misstanden aan te (durven) kaarten. 

Sandra Henke geeft alvast drie tips aan werkgevers:

•    Stel medewerkers gerust
•    Onderwijs
•    Creëer een veilige omgeving


1 op 10 werknemers meldt ongelijkheid op de werkvloer niet

De tips zijn nodig, want ondanks dat zeker 90 procent van de Nederlanders ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer aan de kaart stelt als ze er getuige van zouden zijn, kiest 10 procent ervoor dit niet te doen, om diverse redenen.

Er wordt gedacht dat er niets mee gedaan wordt (4%), het wordt niet gezien als hun
verantwoordelijkheid (3%) en men is bang niet anoniem te kunnen blijven (2%). 

Voor werkgevers ligt hier de duidelijke taak om hun werknemers te informeren over de manieren om ongelijkheid aan te kaarten.
 

Internationale vrouwendag: 3 tips om ongelijkheidheid aan te kaarten 

1. Stel medewerkers gerust

"De resultaten van onze enquête laten zien dat sommige werknemers niet het gevoel hebben dat er iets zou worden gedaan bij het melden van een probleem.

Door medewerkers gerust te stellen, te informeren dat hun mening ertoe doet en te zeggen dat ze die zeker mogen delen, kunnen ze positieve veranderingen teweegbrengen.”

EEN OP DE DRIE MEDEWERKERS ONDERNEEMT ZELF ACTIE
BIJ ONGELIJKHEID OP DE WERKVLOER
 

2. Onderwijs

“Een klein aantal werknemers heeft aangegeven dat ze geen melding maken omdat ze het niet als hun verantwoordelijkheid zien.

Organisaties hebben hierin de rol om hun werknemers te informeren waarom het de verantwoordelijkheid van iedereen is, niet alleen van degenen die deze ongelijkheid ervaren."
 

3. Creëer een veilige omgeving

"En tot slot is gebleken dat sommige werknemers terughoudend waren om problemen te melden, omdat ze het gevoel hebben dat ze een melding niet anoniem kunnen doen.

Door kanalen en processen te creëren waarmee medewerkers ongelijkheid vertrouwelijk aan de orde kunnen stellen, ontstaat er een cultuur waarin mensen zich veilig voelen om hun gedachten, gevoelens en meningen te delen."

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat zowel 15 procent van de mannen als van de vrouwen zelf actie onderneemt. Toch kiest bijna de helft van de medewerkers (47%) ervoor om het management of HR te benaderen en op de hoogte te stellen. Hiervan zijn het net zoveel vrouwen als mannen die voor deze stap kiezen.
 

Contact met de manager

Uit het jaarlijkse What Workers Want onderzoek van Hays, blijkt dat de relatie tussen werknemer en manager voor ruim een derde (35%) meer afstandelijk is geworden. Zeker 32 procent geeft aan minder dan een keer per week contact te hebben met zijn of haar manager. 26 procent heeft nog op dagelijkse basis contact met hun manager, gevolgd door eens in de zoveel dagen (26%) en een keer per week (16%).

David Trollope, Managing Director Hays Nederland: “Het is verheugend om te zien dat de overgrote meerderheid van de respondenten de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek zou aanvechten, iedereen heeft namelijk een belangrijke rol te spelen bij het bestrijden van ongelijkheid. Tegelijkertijd is het echter zorgwekkend dat iets meer dan een op de tien mensen ervoor zou kiezen om dit niet te doen. 

Daarom is contact met managers zo ontzettend belangrijk. Dit zorgt voor verbinding tussen werknemer en werkgever. Ook helpt regelmatig contact bij het tijdig aankaarten van problemen of ongelijkheid op de werkvloer.”
 
Gerelateerd aan Internationale vrouwendag 

block zoek vacatures

Zoek vacatures

Wij geloven dat de juiste baan je leven kan transformeren.

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.

     

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl